haritada ara :   km  
Borçka'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Çifteköprü köy - Borçka - Artvin
Lz2009 📖: Jurxinci [ Lz "çifteköprü" ]
1927 📖: Gola
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Düzköy köy - Borçka - Artvin
Lz2009 📖: Çxalazeni [ Lz "havuzdüzü" ]
1876s 📖: Cxalet/Çxaleti
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 1886'da mahalleleri: Cangureti, Lomiketi. SN
■ 93 Harbinden sonra Batum tarafından Lazlar burada bir süre oturdu, sonra İzmit Ayvazpınarı köyüne iskân edilmişlerdir. Manav
Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Saxandro [ ]
1876s 📖: Başköy
Laz yerleşimi
Çaylı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
Lz2009 📖: Cgirazeni
1927 📖: Gerezen [ Lz cgirazeni? "iyidüz" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
Demirciler köy - Borçka - Artvin
Lz2009 📖: Mamanati
1876s 📖: Mamanat aş. + yk. [ /Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kale köy - Borçka - Artvin
1876s 📖: Makret [ makareti? "düğünyeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
Boğazköy mah Güreşen - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Sucuna [ Lz msucuna ]
Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928 📖: Beglevan
1909h 📖: Pehlevan
1854h 📖: Perlawan
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcücenın Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olduğu da rivayet edilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
? mah - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Kostaneti [ ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Akpınar köy - Borçka - Artvin
1968 📖: Sülüklü
1902hb 📖: Arxva [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Yeşilköy köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Manastır
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928 📖: Şerefiye
1876s 📖: Oxordiya [ /Lz oxordia "büyük ev" ]
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
■ ''Ev'' Lazca Oxori, Gürcüce Saxli demek. isa tabili
Civan köy - Borçka - Artvin
1876s R1886 📖Cvani/Cuvani [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Güzelyurt köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Gidreveti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ გიდრევეთი - 1906 yılında 33 nüfuslu Gürcü (Laz) köyü idi. _GEO
Küçükköy mah Borçka - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Takvara
1876s 📖: Dakvara
? mah - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Çadueli + Arçveti [ ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Borçka ilçe - Borçka - Artvin
1928 📖: Yeniyol | Borçka
1854h 📖: Borçxa
G1200~ 📖: Porçxa ფორჩხა [ ]
Gürcü/Laz yerleşimi
■ 10. yy'a ait bir Bizans kaynağında Bourzó adıyla anılan yer olması mümkündür. (B&W 347). Kesin olan en erken kayıt anonim Gürcü Vekâyinamesi'nin 13. yy'a ait Ermenice çevirisinde geçen Porçxa'dır. SN
■ Lazca Borçxa denir. Laz-megrel dilinde cixa "kale" anlamındadır. isa tabili
■ Çoğunluk Gürcü ve azınlık olarak Laz Yerleşimi
Güneşli köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1909h 📖: Sakurca
1902hb 📖: Skuruca
■ Daha önce terk edilmişken 1930'larda Rizeliler tarafından iskan edildi. SN
■ 1930'larda Rize'den getirtilen Bayındır ve Çepni boylarına mensup Türkmen grupları yerleştirilmek suretiyle iskan edilmiştir. M. Hakan
Örücüler köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Tsotsxebi
1876s 📖: Sosxoban [ ]
Laz yerleşimi
Kayadibi köy - Borçka - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Taraklı köy - Borçka - Artvin
R1886 📖: Trapeni
1876s 📖: Traben [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1886'da mahalleleri: Kamorcika, Çamaxeti, Kalavati, Abano. SN
Çavuşlu köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876s 📖: Katapxiya [ ]
1854h 📖: Gadapia
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Arka köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Araveti
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Dikiciler mah Çavuşlu - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Murkiveti [ ]
Tekeli mah İbrikli - Borçka - Artvin
Ambarlı köy - Borçka - Artvin
1876s 📖: Dampal [ damp'ali "ambar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Zorlu köy - Borçka - Artvin
1913hk 📖: Tsxiladzur
1876s 📖: Tıxlazor
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin merkeze bağlıyken 1950 yılında Borçka ilçesine bağlandı. SN
Muratlı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1927 📖: Zeda Maradit [ "yukarı Maradid" ]
1902hb 📖: Maradidi
1876s 📖: Maradit [ ]
E630 📖: Mrdit
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1921 Kars Antlaşması ile köy ikiye bölünmüş, Aşağı Maradid Gürcistan tarafında kalmıştır. ■ 7. yy'a ait Ermenice Aşxarhatsuyts'ta Egr (Batı Gürcistan) diyarında Murgul ve İmerhevi? ile birlikte anılır. SN
■ Sınırın iki tarafında kalan bu iki köy halkı birbiri ile akrabadır. Halkın tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Gürcüce'nin Acharuli Lehçesi konuşulur. Maradit Nahiyesinden göç edenlerin kurduğu köylerden biri İzmit'e bağlı Çubuklu Bâlâ Köyüdür. Köy halkı 1885 yılında gemi ile Batum'dan İzmit'e geldi. Cüneyt Malçok
Karşıköy köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
Eski adı: Xeba
1876s 📖: Zedubani [ "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Avcılar köy - Borçka - Artvin
Eski adı: Saitimera [ ]
1876s 📖: Avana [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Dereiçi mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Kinçkoreti [ ]
Sabavur mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Sabauri [ ]
İbrikli köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Ebrika
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyde bulunan kilise "İbriga şapeli" adıyla anılır. Kilise, Gürcü kaynaklarında "Mamatsminda kilisesi" olarak geçer. Fresklerdeki yazılar genel olarak Rumcadır, fakat bunun dışında Asomtavruli alfabeli Gürcüce yazılara da rastlanır. Emrys
Tekin mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Oğlauri [ ]
Tektaş mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Kartaşi
Ortadere mah Alaca - Borçka - Artvin
Kiremitçi mah İbrikli - Borçka - Artvin
1909h 📖: Petravil / Petrol
Aralık köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Kveda Klaskuri [ "aşağı Klaskur" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Alaca köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Şuaxevi [ "ortadere" ]
1913hk 📖: Şvaxev
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Gürgenli mah Karşıköy - Borçka - Artvin
Adagül köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Adaguli
1854h 📖: Axaldaba [ "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Adagül köyünün eski adı Adaguli [Gürc]. Axaldaba bu köyün bir mahallesi. (Axaldahan yazımı yanlış, bir tapu listesine öyle yanlış yazmışlar Axaldaba adını). Taner A.
Işıklı mah Alaca - Borçka - Artvin
1909h 📖: Oxorcina [ Lz "yukarı haneler" ]
■ ''Oxori'' Lazca ''ev'', ''Jin/Cin'' Lazca ''yukarı'' demek. isa tabili
Atanoğlu köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Zeda Klaskuri [ "yukarı Klaskur" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Aralık (Klaskuri) köyüne bağlı Yukarı Aralık mahallesi iken 11.5.1956'da Atanoğlu adıyla köy oldu. SN
Kaynarca köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Devisketi [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Balcı köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Bagen [ Lz bageni "yayla evi" ]
1913hk 📖: Bagin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Düzenli köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s 📖: Zedvake [ zeda vake "yukarı düzlük" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Camili köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1928 📖: Camili
1927 📖: Hertvisi [ xertvisi "dereçatı?" ]
1479 1876a 📖Maçaxel (idari bölge) [ maçaxeli "balçıklı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 26 köyden oluşan Maçaxel vadisinin Türkiye tarafında kalan 6 köyünün merkezidir. Vadinin aşağı kısmındaki 20 köy 1921'de Gürcistan'a bırakıldı. SN
Efeler köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s 📖: Efrati [ eprat "kayalar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Kayalar köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s 📖: Kvabistav [ kvabistavi "taşlarbaşı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Maral köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s 📖: Mindiyeti [ mindieti "komşu, bitişik" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Uğur köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1902hb 📖: Akriyas
1876s 📖: Akriya [ akria "porduk ağacı?" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.