haritada ara :   km  
Bitlis Merkezde 95 yerleşim bulundu.
sırala 
Kayadağ x - Bitlis_m (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖: Mezremîran [ Kr "beyler mezrası" ]
■ Terk edilmiştir. SN
Ziyaret Sarpkaya x - Bitlis_m - Bitlis
1917h 📖: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Zinder Sarpkaya mz - Bitlis_m - Bitlis
E1878b 1917h 📖Zandar/Zandır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ayrancılar köy - Bitlis_m (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖: Miryanis [ Erm miryants "beyler" ]
1865h 📖: Miryas
Narlıdere köy - Bitlis_m (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
Sarpkaya köy - Bitlis_m (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Zîzan [ Kr "aş." ]
Cumhuriyet köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960 📖: Kurudere
1928 📖: Dereç / Derrac (başka yer)
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
Kayalıbağ köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Lérd [ Erm lert "safra?" ]
Yaygın köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Sambu
Sarıkonak köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1865 📖: Duxan [ Kr "ikiev" ]
1928 📖: Şetek (idari bölge) [ Kr "ırmak" ]
■ Bir dönem Şetek nahiye merkezi oldu. Asıl Şetek Bitlis merkeze bağlı Ortakapı köyüdür. SN
Direktaşı köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Tütü [ Erm ttu "ekşi" ]
Kömüryakan köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Xılorink [ Kr "bir bitki adı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Ağaçköprü köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hormez [ Kr hormiz "Jüpiter, hürmüz?" ]
1556b 📖: Hürmüz
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Esenburun köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xavinis [ Erm ]
1556b 📖: Kavinis
Konuksayar köy - Bitlis_m - Bitlis
E1902 1928 📖Garp/Kerp Կարբ [ Erm "gürgen " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
İçmeli köy - Bitlis_m - Bitlis
1917h 📖: Merküg aş. + yk.
E1902 📖: Markork
1556b 📖: Markud? [ Erm "çayırlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kınalı köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hersud [ Erm ]
E1902 📖: Xarzit
1556b 📖: Arsud
Deliktaş köy - Bitlis_m - Bitlis
1556b 📖: Sürim
Yücebaş köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Xartikox
E1902 📖: Xartkağ [ Erm hartkoğ? "samanlık, samanyolu" ]
E1900~c 📖: Xartikox | Dantsastan [ Erm dantsasdan "armutluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ağaçdere x - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Xaçikân / Xaçukân [ Kr xaçikan "Hıristiyanlar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy tahririnde Müslim nüfus görünür. 20. yy başında iki kilise harabesi vardı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Uçankuş köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Leylekan [ Kr "leylekler" ]
Ünaldı köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Yako (başka yer)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Şeyh Molla Ali ve Muhammed-i Miryanis soyundan olanların köyü olan Yako köyü 1990'larda boşaltılmış, yakın tarihte devlet tipi yeni yerleşim kurulmuştur. Köy halkının çoğu İstanbul Küçükçekmece'de yaşar. SN
Dikme köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖Sap
Tatlıkaynak köy - Bitlis_m - Bitlis
1917h 📖: Xımiçur
E1902 📖: Xımelçur / Xımbelçur [ Erm "içmesuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yavuzlar mah - Bitlis_m - Bitlis
1917h 📖: Seydava
1894z 📖: Seyyidabad
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıyolak köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çeman yk. [ Kr "gözeler" ]
Aşağıyolak köy - Bitlis_m (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çeman aş. [ Kr "gözeler" ]
Yolyazı köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Yam
Kireçtaşı köy - Bitlis_m - Bitlis
E1662 1928 📖Parxand
1556b 📖: Perhend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yükseliş mah Bitlis - Bitlis_m - Bitlis
2000 📖: Mescitdüzü
E1437 📖: Amırdol [ Ar/Tr emrüddevle? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Birkaç yapıdan oluşan ünlü Amırdol/Amirtol Manastırı 15. ila 18. yy'larda önemli bir kültür kurumu olmuş, 1895 olaylarında yağmalanarak tahrip edilmiştir. SN
Çalıdüzü köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Enip
E1902 📖: Amb [ Erm "sis, duman" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Emb köyü boşaltılmış ve yanına devlet tipi mülteci kampı inşa edilmiştir. SN
Bitlis il - Bitlis_m - Bitlis
A870 📖: Badlîs
Y610 📖: Balaleisa
■ Gerek Arapça Badlîs, gerek Ermenice Bağağéş, yerel dildeki (belki Aramice/Asurice) *Balalêş biçimine işaret eder. Adını `İskender'in bir komutanından` aldığına dair yaygın rivayet temelsiz görünüyor. SN
■ 1960lı yıllara kadar şehir merkezindeki ailelerin çoğunluğu Türktü, sonrasında bu sülaleler Batı illerine göçmüş ve yıllar içerisinde yerlerine çevre köylerden Kürtler yerleşmeye başlamıştır. metonio
Ekinli köy - Bitlis_m - Bitlis
1901hb 📖: Mezre
Yukarıölek köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Olek / Ölek yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yumurtatepe köy - Bitlis_m - Bitlis
1946 📖: Papşin
E1848 📖: Papşén [ Erm "Pap/Bab (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni nüfusu ve Surp Harutyun adlı görkemli kilisesi vardı. SN
Bayramalan köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Alak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Kayabaşı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Arzivnik
E1900~a 📖: Ardzıvig [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
İçgeçit köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Xurmac
E1912 📖: Xumaş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Aşağıölek köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Olek / Ölek aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Akçalı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Gercan
1556b 📖: Görcan / Körcan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Başhan köy - Bitlis_m - Bitlis
E1912 📖: Başxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Dörtağaç köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Kemah
E1902 📖: Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Arıdağ köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Xultik / Ğultig
1556b 📖: Kultik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bitlis yöresinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. İstanbul'da Şişli Ermeni mezarlığı içinde büyük bir Xultikliler bölümü bulunur. SN
Akçaylı köy - Bitlis_m - Bitlis
1917h 📖: Celikan
E1902 📖: Çılkan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
Yukarıbalcılar köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hor Kürtler
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1928 tarihli İçişleri listesinde, Horşeyhler ve Horkürtler köylerinden ayrı bir de Hor köyü görülmektedir. Bu köyün yeri ve bugünkü durumu anlaşılamadı. SN
Aşağıbalcılar köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hor Şeyxler
E1912 📖: Xorşıxlar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Bölükyazı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Hevris
E1912 📖: Xivris
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Daha önce Simek nahiyesi adını taşıyan idari bölgenin merkezi Cumhuriyet döneminde bu köye taşınarak Bölükyazı bucağı oluşturuldu. SN
Aşağıkarkuş mah - Bitlis_m - Bitlis
1556b 📖: Karkuş
Değirmenaltı köy - Bitlis_m - Bitlis
E1902 📖: Por Փոր [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yalnızçamlar köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Suvar
E1902 📖: Tsıvar
1901hb 📖: Zıvar [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ilıcak köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946 📖: Germap
1928 📖: Germab [ Kr germav "ılısu" ]
Tabanözü köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Cüküs
E1912 📖: Çukuş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Başmaklı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Papıznix
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Çayırbaşı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Otac
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Doğruyol köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Simav / Simek
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Cumhuriyet dönemine dek Simek adı verilen nahiyenin merkez köyü idi. SN
Yolağzı köy - Bitlis_m (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Ortsak Որձաք [ Erm ]
1556b 📖: Orsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Nemrut dağ - Bitlis_m - Bitlis
K1597 1665 📖Nemrud
E1400~ 📖: Peli [Beli] Բելի [ Erm "Bel/Baal (tanrı) dağı" ]
■ Ermeni efsanelerinde, İncil'de lanetle anılan ilah Baal/Beel'in dağı olarak anlatılır. İslam mitolojisinde Nemrud benzer işleve sahiptir. SN
Geçitbaşı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sanis
E1912 📖: Dzants Ծանց [ Erm ]
Kuşlu köy - Bitlis_m (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Hazo
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Keklikdüzü köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Mağrebiyan [ Kr "Mağripliler" ]
? mz - Bitlis_m - Bitlis
1916h 📖: Sasun
1901hb 📖: Sasunan [ Kr "Sason'lular" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dereağzı köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Vanig [ Erm "manastırcık" ]
1556b 📖: Vanik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kokarsu köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Arpet
E1902 1928 📖Alpert [ Erm arpert "kale önü" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Surp Giragos ve Surp Kevork kiliseleri 20. yy başında yıkıntı halinde idi. SN
İristak mz - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Arıstax
E1912 📖: İritstağ Իրիցթաղ [ Erm "papaz mahallesi" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yolcular köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Vervan [ Erm վերվան "yukarıköy? yaylalılar?" ]
1901hb 📖: Bervan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Eski haritalarda bu köye yakın gösterilen Xorvan/Horvan (Erm. `çukurköy`) köyünün yeri tespit edilemedi. SN
■ Ören ve Samanlı isminde 2 bağlısı vardır. Bunlardan birinin eski ismi 1947 yılı belgesine göre Horo ,1928 belgesine göre Hor 'dur. ishak levent
Yuvacık köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Komüs
E1902 📖: Xums [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Kavakdibi köy - Bitlis_m - Bitlis
1928 📖: Zıhkam
E1902 📖: Dzığgam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Hart mz - Bitlis_m (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Xart
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ören mz - Bitlis_m - Bitlis
E1912 📖: Xors [ Erm ]
1901hb 📖: Horvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
? mz - Bitlis_m - Bitlis
E1912 📖: Karukan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yolalan bld - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kiştonik
E1848 📖: Kıjdonig [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yayalar köy - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Vastın
E1902 📖: Vosdin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Kevork kilisesi mevcuttu. SN
Üçkardeş mz - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Paxs [ Erm փախս "kaçak(lar)?" ]
1556b 📖: Pas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Konaç mz - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Küt
E1902 📖: Gut [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Düzköy mah Yolalan - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946 📖: Müşkunüs
E1902 📖: Mocgonk [ Erm "Mocik'ler (?)" ]
1556b 📖: Mıcgonis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında bulunan ve 4. yy'dan kalma olduğu rivayet edilen Atanagineats Vank adlı manastır 1849'da yenilenerek ibadete açılmıştı. SN
■ 1935 nüfus sayımında Müşkunüs olarak geçmektedir. Düz (Düzce) mahallesi olarak değiştirilip Yolalan beldesine bağlanmıştır.Sözkonusu mahallede kilisenin halen ayakta durduğu yazılmaktadır. ishak levent
Boztepe mah Yolalan - Bitlis_m (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kelhok
E1902 📖: Kılhug / Gâlhok [ Kr kelhuk "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■  SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.