Bitlis_M' 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenice mz - Bitlis_M (Sasrıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Destomi
  Kayadağ köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Mezretaş
  Karbastı köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Tibxi [ Erm ]
  Alaniçi köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kermate
  Ayrancılar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Miryanis [ Erm miryants "beyler" ]
1865h 📖 Miryas
  Tanrıyar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
K 📖 Kîlyat
1928 📖 Riclek
  Ağaçpınar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 İngöl / Engul
1865h 📖 Angol
  Narlıdere köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
  Sarpkaya köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Zîzan [ Kr "aş." ]
  Yeşilsırt köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Bocan [ Kr ]
  Cumhuriyet köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960 📖 Kurudere
1928 📖 Dereç / Derrac (başka yer)
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
  Kayalıbağ köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Lérd [ Erm lert "ıssız, metruk" ]
  Yaygın köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Samo
  Sarıkonak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1865 📖 Duxan [ Kr "ikiev" ]
1928 📖 Şetek (idari bölge) [ Kr "ırmak" ]
■ Bir dönem Şetek nahiye merkezi oldu. Asıl Şetek Bitlis merkeze bağlı Ortakapı köyüdür. SN
  Aşağıkaraboy köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Karaboy aş.
  Karınca köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kanağder
  Konalga köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Sivi
  Direktaşı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Tütü [ Erm ttu "ekşi" ]
  Kömüryakan köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Xılorink [ Kr "bir bitki adı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yukarıkaraboy köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Karaboy yk.
  Döşkaya köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Sizor
  Ağaçköprü köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hormez [ Kr hormiz "Jüpiter, hürmüz?" ]
1556b 📖 Hürmüz
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Esenburun köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xavinis [ Erm ]
1556b 📖 Kavinis
  Ortakapı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Şetek
  Konuksayar köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Kerb
E1902 📖 Garp կարբ [ Erm "gürgen " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çobansuyu köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Herde
  Cevizdalı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1946 📖 Hevek
  İçmeli köy - Bitlis_M - Bitlis
1917h 📖 Merküg aş. + yk.
E1902 📖 Markork
1556b 📖 Markud? [ Erm "çayırlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kınalı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hersud [ Erm ]
E1902 📖 Xarzit
1556b 📖 Arsud
  Deliktaş köy - Bitlis_M - Bitlis
1556b 📖 Sürim
  Yücebaş köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Xartikox
E1902 📖 Xartkağ [ Erm hartkoğ? "samanlık, samanyolu" ]
E1900~c 📖 Xartikox | Dantsastan [ Erm dantsasdan "armutluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağaçdere x - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Xaçikân / Xaçukân [ Kr xaçikan "Hıristiyanlar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 16. yy tahririnde Müslim nüfus görünür. 20. yy başında iki kilise harabesi vardı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Uçankuş köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Leylekan [ Kr "leylekler" ]
  Ünaldı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Yako (başka yer)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Şeyh Molla Ali ve Muhammed-i Miryanis soyundan olanların köyü olan Yako köyü 1990'larda boşaltılmış, yakın tarihte devlet tipi yeni yerleşim kurulmuştur. Köy halkının çoğu İstanbul Küçükçekmece'de yaşar. SN
  Akarmavi mv - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Akaramivi / Akaramuyi
  Dikme köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Sap
  Beşkaynak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Baykişen [ Erm ]
  Yarönü köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Keremo
  Tatlıkaynak köy - Bitlis_M - Bitlis
1917h 📖 Xımiçur
E1902 📖 Xımelçur / Xımbelçur [ Erm "içmesuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yavuzlar mah - Bitlis_M - Bitlis
1917h 📖 Saidova
  Yukarıyolak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çeman yk. [ Kr "gözeler" ]
  Aşağıyolak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çeman aş. [ Kr "gözeler" ]
  Yolyazı köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Yam
  Kireçtaşı köy - Bitlis_M - Bitlis
E1662 1928 📖 📖 Parxand
1556b 📖 Perhend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yükseliş mah Bitlis - Bitlis_M - Bitlis
2000 📖 Mescitdüzü
E1437 📖 Amırdol [ Ar/Tr emrüddevle? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Birkaç yapıdan oluşan ünlü Amırdol/Amirtol Manastırı 15. ila 18. yy'larda önemli bir kültür kurumu olmuş, 1895 olaylarında yağmalanarak tahrip edilmiştir. SN
  Çalıdüzü köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Enip
E1902 📖 Amb [ Erm "sis, duman" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Emb köyü boşaltılmış ve yanına devlet tipi mülteci kampı inşa edilmiştir. SN
  Çeltikli köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Şeyxcuma
  Ekinli köy - Bitlis_M - Bitlis
1901hb 📖 Mezre
  Yukarıölek köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Olek / Ölek yk.
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yumurtatepe köy - Bitlis_M - Bitlis
1946 📖 Papşin
E1848 📖 Papşén [ Erm "Pap/Bab (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni nüfusu ve Surp Harutyun adlı görkemli kilisesi vardı. SN
  Bayramalan köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Alak
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Kayabaşı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Arzivnik
E1900~a 📖 Ardzıvig [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  İçgeçit köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Xurmac
E1912 📖 Xumaş
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Aşağıölek köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Olek / Ölek aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akçalı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Gercan
1556b 📖 Görcan / Körcan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Başhan köy - Bitlis_M - Bitlis
E1912 📖 Başxan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Dörtağaç köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Kemah
E1902 📖 Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Arıdağ köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Xultik / Ğultig
1556b 📖 Kultik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bitlis yöresinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. İstanbul'da Şişli Ermeni mezarlığı içinde büyük bir Xultikliler bölümü bulunur. SN
  Akçaylı köy - Bitlis_M - Bitlis
1917h 📖 Celikan
E1902 📖 Çılkan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yukarıbalcılar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hor Kürtler
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 1928 tarihli İçişleri listesinde, Horşeyhler ve Horkürtler köylerinden ayrı bir de Hor köyü görülmektedir. Bu köyün yeri ve bugünkü durumu anlaşılamadı. SN
  Aşağıbalcılar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hor Şeyxler
E1912 📖 Xorşıxlar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Bölükyazı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Hevris
E1912 📖 Xivris
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Daha önce Simek nahiyesi adını taşıyan idari bölgenin merkezi Cumhuriyet döneminde bu köye taşınarak Bölükyazı bucağı oluşturuldu. SN
  Aşağıkarkuş mah - Bitlis_M - Bitlis
1556b 📖 Karkuş
  Değirmenaltı köy - Bitlis_M - Bitlis
E1902 📖 Por փոր [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yalnızçamlar köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Suvar
E1902 📖 Tsıvar
1901hb 📖 Zıvar [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ilıcak köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946 📖 Germap
1928 📖 Germab [ Kr germav "ılısu" ]
  Tabanözü köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Cüküs
E1912 📖 Çukuş
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Üçevler köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Alugân / Alukân
  Başmaklı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Papıznix
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Çayırbaşı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Otac
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doğruyol köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Simav / Simek
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Cumhuriyet dönemine dek Simek adı verilen nahiyenin merkez köyü idi. SN
  Yolağzı köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Ortsak Որձաք [ Erm ]
1556b 📖 Orsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçitbaşı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sanis
E1912 📖 Dzants Ծանց [ Erm ]
  Kuşlu köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Hazo
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Keklikdüzü köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Mağrebiyan [ Kr "Mağripliler" ]
  ? mz - Bitlis_M - Bitlis
1916h 📖 Sasun
1901hb 📖 Sasunan [ Kr "Sason'lular" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereağzı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Vanig [ Erm "manastırcık" ]
1556b 📖 Vanik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kokarsu köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Arpet
E1902 1928 📖 📖 Alpert [ Erm arpert "kale önü" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Surp Giragos ve Surp Kevork kiliseleri 20. yy başında yıkıntı halinde idi. SN
  İristak mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Arıstax
E1912 📖 İritstağ Իրիցթաղ [ Erm "papaz mahallesi" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yolcular köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Vervan [ Erm վերվան "yukarıköy? yaylalılar?" ]
1901hb 📖 Bervan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Eski haritalarda bu köye yakın gösterilen Xorvan/Horvan (Erm. `çukurköy`) köyünün yeri tespit edilemedi. SN
  Yuvacık köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Komüs
E1902 📖 Xums [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Kavakdibi köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 📖 Zıhkam
E1902 📖 Dzığgam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hart mz - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Xart
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ören mz - Bitlis_M - Bitlis
E1912 📖 Xors [ Erm ]
1901hb 📖 Horvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  ? mz - Bitlis_M - Bitlis
E1912 📖 Karukan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yolalan bld - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kiştonik
E1848 📖 Kıjdonig [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yayalar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Vastın
E1902 📖 Vosdin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Kevork kilisesi mevcuttu. SN
  Üçkardeş mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Paxs [ Erm փախս "kaçak(lar)?" ]
1556b 📖 Pas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konaç mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Küt
E1902 📖 Gut [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Düzköy mah Yolalan - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946 📖 Müşkunüs
E1902 📖 Mocgonk [ Erm "Mocik'ler (?)" ]
1556b 📖 Mıcgonis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında bulunan ve 4. yy'dan kalma olduğu rivayet edilen Atanagineats Vank adlı manastır 1849'da yenilenerek ibadete açılmıştı. SN
■ 1935 nüfus sayımında Müşkunüs olarak geçmektedir. Düz (Düzce) mahallesi olarak değiştirilip Yolalan beldesine bağlanmıştır.Sözkonusu mahallede kilisenin halen ayakta durduğu yazılmaktadır. ishak levent
  Boztepe mah Yolalan - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kelhok
E1902 📖 Kılhug / Gâlhok [ Kr kelhuk "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■  SN


Grafik harita göster     haritada ara : km