Bitlis_M' 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayrancılar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928k: Miryans [ Erm miryants "beyleryurdu" ]
1865h: Miryas
  Narlıdere köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928k: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
  Sarpkaya köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928k: Zizan [ Kürd zîzan ]
  Cumhuriyet köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960k: Kurudere
1928k: Dereç/Derrac (başka yer)
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
  Yaygın köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Samo
  Kayalıbağ köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Lérd [ Erm lert "ıssız, metruk" ]
  Sarıkonak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1865h, 1928k: Duxan [ Kürd duxan "ikiev" ]
1928k: Şetek (idari bölge) [ Kürd "ırmak" ]
■ Bir dönem Şetek nahiye merkezi oldu. Asıl Şetek Bitlis merkeze bağlı Ortakapı köyüdür. SN
  Direktaşı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Tütü [ Erm ttu "ekşi" ]
  Kömüryakan köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Xılorink [ Kürd xilorink "bir bitki adı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ağaçköprü köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1946k: Hürmüz
E1902, 1928k: Hormez [ Kürd hormiz? "Hürmüz (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Esenburun köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Havinıs [ Erm havents "dedeler" veya "şahinler" ]
  Konuksayar köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Kerb
E1902: Garp [ Erm կարբ "gürgen " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İçmeli köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Merküg aş. + yk. [ Kürd merguk? "çayırcık" ]
E1902: Markork
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kınalı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Xersud [ Erm gersud? "kirazlı?" ]
  Deliktaş köy - Bitlis_M - Bitlis
Eski adı: Sürüm
  Yücebaş köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Xartikox
E1902: Xartgağ [ Erm ]
E1900~: Xartikox/Dantsastan [ Erm dantsasdan "armutluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uçankuş köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Leylekan [ Kürd "leylekler" ]
  Ünaldı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Yako (başka yer)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ünaldı/Yako köyü boşaltılmış ve devlet tipi yeni yerleşim yapılmıştır. SN
  Dikme köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
E1902, 1928k: Sap
  Tatlıkaynak köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Xımiçur
E1902: Xımelçur/Xımbelçur [ Erm "içmesuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağaçdere x - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Xaçukan [ Kürd xaçikan "Hıristiyanlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında iki kilise harabesi vardı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yukarıyolak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Çeman yk. [ Kürd "yukarıgözeler" ]
  Aşağıyolak köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Çeman aş. [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Yolyazı köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Yam
  Kireçtaşı köy - Bitlis_M - Bitlis
1946k: Perhant
E1902, 1928k: Parxand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yükseliş mah Bitlis - Bitlis_M - Bitlis
Eski adı: Mescitdüzü
E1437: Amırdol [ Ar/Tr emrüddevle? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Birkaç yapıdan oluşan ünlü Amırdol/Amirtol Manastırı 15. ila 18. yy'larda önemli bir kültür kurumu olmuş, 1895 olaylarında yağmalanarak tahrip edilmiştir. SN
  Çalıdüzü köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Enip
E1902: Amb [ Erm amb "sis, duman" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Emb köyü boşaltılmış ve yanına devlet tipi mülteci kampı inşa edilmiştir. SN
  Çeltikli köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928k: Şeyxcuma [ Kürd "cumalar şeyhi" ]
  Ekinli köy - Bitlis_M - Bitlis
1901hb: Mezre
  Yukarıölek köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1901hb, 1928k: Olek yk.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yumurtatepe köy - Bitlis_M - Bitlis
1946k: Papşin
E1848: Papşén [ Erm "Pap/Bab (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni nüfusu ve Surp Harutyun adlı görkemli kilisesi vardı. SN
  Bayramalan köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Alak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kayabaşı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Arzivik
E1900~: Ardzıvig [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İçgeçit köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Xumac
E1912: Xumaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aşağıölek köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1912, 1928k: Olek/Ölek aş.
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Akçalı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Körcan
E1912: Gercan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Başhan köy - Bitlis_M - Bitlis
E1912: Başxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dörtağaç köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Kemah
E1902: Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Arıdağ köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Kultik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bitlis yöresinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. İstanbul'da Şişli Ermeni mezarlığı içinde büyük bir Xultikliler bölümü bulunur. SN
  Akçaylı köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Celikan
E1902: Çılkan
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Yukarıbalcılar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Horkürtler [ Erm xor "aşağı, çukur" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1928 tarihli İçişleri listesinde, Horşeyhler ve Horkürtler köylerinden ayrı bir de Hor köyü görülmektedir. Bu köyün yeri ve bugünkü durumu anlaşılamadı. SN
  Aşağıbalcılar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: HorŞeyxler [ Erm xor "çukur, aşağı" ]
E1912: Xorşıxlar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bölükyazı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Hevris
E1912: Xivris
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Simek nahiyesi adını taşıyan idari bölgenin merkezi Cumhuriyet döneminde bu köye taşınarak Bölükyazı bucağı oluşturuldu. SN
  Değirmenaltı köy - Bitlis_M - Bitlis
E1912: Por [ Erm փոր "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yalnızçamlar köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Suvar
1901hb: Zıvar [ Kürd ]
E1902: Tsıvar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ilıcak köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946k: Germap
1928k: Germab [ Kürd germav "ılısu" ]
  Tabanözü köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Cüküs
E1912: Çukuş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Başmaklı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Papıznix
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çayırbaşı köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928k: Orsak
E1912: Vordzag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doğruyol köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Simek
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Cumhuriyet dönemine dek Simek adı verilen nahiyenin merkez köyü idi. SN
  Yolağzı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Orsak
E1902: Ortsak Որձաք [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçitbaşı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Sanis
E1912: Dzants [ Erm Ծանց ]
  İristak mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: İristak
E1912: İritstağ [ Erm Իրիցթաղ "papaz mahallesi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kuşlu köy - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1912: Hazo
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Bitlis_M - Bitlis
1901hb: Sasunan [ Kürd "Sason'lular" ]
E1912: Sasun
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereağzı köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Vanek
E1902: Vanig [ Erm vanig "manastırcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kokarsu köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
E1902, 1928k: Alpert [ Erm pert "kale" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Surp Giragos ve Surp Kevork kiliseleri 20. yy başında yıkıntı halinde idi. SN
  Yolcular köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Vervan [ Erm վերվան "yukarıköy? yaylalılar?" ]
1901hb: Bervan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Eski haritalarda bu köye yakın gösterilen Xorvan/Horvan (Erm. `çukurköy`) köyünün yeri tespit edilemedi. SN
  Yuvacık köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Komüs
E1902: Xums [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kavakdibi köy - Bitlis_M - Bitlis
1928k: Zıhkam
E1912: Dzığkam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hart mz - Bitlis_M (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1912: Xart
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ören mz - Bitlis_M - Bitlis
1901hb: Horvan [ Erm "çukurköy" ]
E1912: Xors [ Erm "çukurlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Bitlis_M - Bitlis
E1912: Karukan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yolalan bld - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Kiştonik
E1848: Kıjdonig [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yayalar köy - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Vastin
E1902: Vostin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Kevork kilisesi mevcuttu. SN
  Konaç mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Kût
E1902: Gut [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Üçkardeş mz - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946k: Pas
1928k: Paxs [ Erm փախս "kaçak(lar)?" ]
1901hb: Bass
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzköy mah Yolalan - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1946k: Müşkunis
1928k: Mıcgonıs
E1902: Mocgonk [ Erm "Mocik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında bulunan ve 4. yy'dan kalma olduğu rivayet edilen Atanagineats Vank adlı manastır 1849'da yenilenerek ibadete açılmıştı. SN
■ 1935 nüfus sayımında Müşkunüs olarak geçmektedir. Düz (Düzce) mahallesi olarak değiştirilip Yolalan beldesine bağlanmıştır.Sözkonusu mahallede kilisenin halen ayakta durduğu yazılmaktadır. ishak levent
  Boztepe mah Yolalan - Bitlis_M (Bölükyazı bucağı) - Bitlis
1928k: Kelhok
1901hb: Gelhox
E1902: Kılxug [ Erm գլխուկ "kellecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice isim köyün kenarındaki kelle şeklindeki höyükten gelir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km