Bismil'de 121 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sarıtoprak mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Holan [ Kürd "alanlar" ]
Kürd (Acaban) yerleşimi
  Çolağan mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Çolağan
Kürd yerleşimi
  Işıklar mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Haydaran / Haydarlu [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Yukarıdarılı mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
Alevi yerleşimi
■ Mahalle'nin ilk adı Aktaş'tır. Mahalle halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle eskiden köy statüsündeydi. Fakat Bismil ilçe merkezinin büyümesiyle birlikte ilçe merkezinin bir mahallesi olmuştur. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi, Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Kağıtlı mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Kağıtlı
Kürd yerleşimi
  Ambar mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Ambar
Kürd yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğu 20. yüzyılın başında Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Türklerin yanı sıra birkaç hane Kurmanç Kürdleri'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
  Ataköy mah - Bismil - Diyarbakır
1946: Darakul
1928: Darakol [ Kürd daraqol "bodur ağaç" ]
Kürd yerleşimi
  İbrahim mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928: Xanpazarı
Kürd yerleşimi
  Üçtepe mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Kerxa Dicle [ Kürd qeraxê Dicle "Dicle kıyısı" ]
1915h: Kerh
1861y: Kurx
Kürd (Kikan) yerleşimi
■ İngiliz seyyah Taylor'un 1861'de burada keşfettiği Asur kralı III Şalmanaser yazıtı (Kurkh Monolith) halen British Museum'dadır. SN
  Yasince mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Yasince
1917h: Haydarkol
Kürd yerleşimi
  Göksu mah - Bismil - Diyarbakır
K2015: Kerxa Muhaciran [ Kürd "Kerx köyü Muhacirleri" ]
1917h: Muhaciran
Kürd yerleşimi
  Eliaçık mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Köpekli
1526t: Kapeki
Kürd yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. (çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre) metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkmenler ile Kafkasya'dan gelen Kıpçak ve Kuman Türkleri'nden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bakacak mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Seyithasan [ Kürd/Tr "öz." ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kazancı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Hacıkîkî | Kürthacı [ Kürd kîkan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda 'Geyiği' şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
  Köseli mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Köseli
Türkmen yerleşimi
■ Mahalle halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Türkmenhacı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Türkmenhacı
Alevi (Türkmen) (Dedekargın) yerleşimi
■ Türkmenhacı köyü Diyarbakırda kökeni Alevi olan 13 köyden biri olup bu köylerin kütük nüfusuna göre en büyüğüdür. metonio
  Erler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Sofiyan [ Kürd "sûfiler" ]
Kürd yerleşimi
  Tatlıçayır mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Kerha Zirkan
1917h: Kerx [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Ulutürk mah - Bismil - Diyarbakır
Alevi yerleşimi
■ Mahalle halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928: Bismil
■ İlçe merkezi 12 mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezinde Alevi ve Sünni Türkmenler ile Bulgaristan'dan gelen Türkler ve Kurmanç Kürdleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
■ 11. yy'da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed'in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
■ Köy halkı Kayı boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne mensuptur. Köy halkı ekseriyetle Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Serçeler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Şeddad [ Kürd şeddadî ]
  Akçay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Safiyan [ Kürd "temizler? Saffetler?" ]
Kürd yerleşimi
  Mollafeyat mah Serçeler - Bismil - Diyarbakır
1917h: Mollafeyah
  Aralık mah - Bismil - Diyarbakır
1915h: Tezekli
1526t: Tezekân [ Kürd "yeniler" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kılavuztepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Segiran (başka yer) [ Kürd sêgiran "üç tepe" ]
Kürd yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur'a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil'e bağlandı. SN
  Ağıllı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Bîrik | Behramki Biriki [ Kürd "kuyucuk" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Kurudeğirmen mah - Bismil - Diyarbakır
■ 1993'te terör gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
  Yukarıharım mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Mezrea [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Korukçu mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Korukçu
Kürd (Barava) yerleşimi
  Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Fetle yk.
1917h: Fetli yk. [ Kürd fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başören mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: Başmarlı
Kürd yerleşimi
  İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Karaçölyan mah - Bismil - Diyarbakır
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bozçalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Bozçalı
Türkmen (Düğer) yerleşimi
  Tepe mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: Tepei Baravan [ Kürd barava "sukenarı" ]
1526t: Behramki (idari bölge) [ Kürd behramkî "aş." ]
Kürd (Barava) yerleşimi
■  © »»» 01.04.1814 Behramki nahiyesinde, Diyarbekir ile Mardin arasındaki eşkiya ve aşiretlerin tedip olunduğuna dair... © »»» 20.09.1903 Diyarbakır merkez kazaya tabi iken sonradan Beşiriye'ye bağlanan Behramki nahiyesinin tekrar merkeze bağlanmasının uygun olacağı. deyar heyran
  Karabörk mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Karabörk
Kürd yerleşimi
  ? mv - Bismil - Diyarbakır
1917h: Xaçkar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Antik dönemde Ildırı önündeki adalar "Íppoi" yani "Atlar" olarak da anılıyordu. Utku Oziz
  Seki mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Zekko [ Kürd "Zeki (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Zengillü [ Tr/Kürd zengil/zengül "çan" ]
  Doruk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: Arpatepe
■ Kürt (Barava aşireti) yerleşimi. Kürtçe köyün ismi Girê Izêr'dır. Alan
  Ziyarettepe mv - Bismil - Diyarbakır
As-859: Tuşha / Tuşhu
■ Tepe (Behramki) kasabasına adını veren höyüğün Asur kayıtlarında Tuşhane eyaletinin başkenti olan Tuşhu kenti olduğu anlaşılmaktadır. Erken İslam dönemine dek meskun olmuştur. SN
  Çöltepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h: Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Zerî [ Kürd "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Belli [ Kürd pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Las [ Kürd "ekin yığını" ]
  Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Alaeddiniyan
1917h: Alodinan [ Kürd "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K: Mezre Kevır [ Kürd mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928: Büyükmezra
  Meydanlık mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Mollamûs [ Kürd melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  İsalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Gundi İsa [ Kürd gundê İsê "İsaköy" ]
  Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Hogiran [ Kürd "dostlar" ]
  Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Cadde
Kürd yerleşimi
  Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Aluç mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011: Alluzê
Kürd (Barava) yerleşimi
  Tepecik mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011: Girêfaris
1928: Giriki Hacifaris [ Kürd girikê hacıfaris "Hacıfaris tepeciği" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Merdan mah Çakıllı - Bismil - Diyarbakır
1928: Merdan
  Bayındır mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t: Arabkendi [ Tr "Arap köyü" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
■ Köyün yerli halkı Sünni Türkmen'dir. Soyları ise 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy'deki Kurmanç Kürdler'i ise Barava Aşireti'ne mensupturlar. Mardin yöresinden gelmişlerdir. Berk Ulusoy
  Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h: Şerefikan [ Kürd "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıoba mah - Bismil - Diyarbakır
1915h: Zeri [ Zaza jêri "aşağı" ]
  Uyanık mah - Bismil - Diyarbakır
1928: Keremo / Kelemo [ Kürd kelemo "dikenli" ]
  Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946: Tirke
1917h: Tirk / Tirkî [ Kürd "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928: Molladavudan [ Kürd "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yağmurköy mah - Bismil - Diyarbakır
1960: Dikenli
1928: Dirrik [ Kürd "bir tür dikenli çalı, böğürtlen" ]
  Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912, 1928: Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Kürt yerleşimi ayhan akıncı
■ Mahalle halkı 20. yüzyılın başlarında Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Mahalle adını sınırları içinde bulunan Tarihi Salattepe Höyüğü'nden almaktadır. Mahalle'de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kopmaz mah - Bismil - Diyarbakır
K2015: Girmalik
Kürd yerleşimi
  Gedikbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Karapiç [ Kürd pêç "bük, kıvrım" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Karatepe mah - Bismil - Diyarbakır
K: Girhabeş [ Kürd "Habeştepe" ]
E1912: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başhan mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Xaniser / Xaneser [ Kürd xanaser "başhan" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Perîşan [ Kürd/Tr "dağınık" ]
E1912: Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Kürd yerleşimi ayhan akıncı
■ Kasaba halkı 20. yüzyılların başında Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Kasaba'da Kürd nüfus bulunmamaktadır. Ayrıca Diyarbakır'ın büyükşehir statüsüne ulaşmasıyla birlikte kasaba'da mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Akköy mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928: Şeyxyusuf
Kürd (Barava) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km