haritada ara :   km  
Bismil'de 122 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Sarıtoprak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Holan [ Kürtçe "alanlar" ]
Kürt-Sünni (Acaban) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 9'' D, 40° 28' 12'' K
Çolağan mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Çolağan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 39'' D, 40° 29' 47'' K
Devran mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : MollaXayr
■ Koord: 37° 53' 16'' D, 40° 30' 1'' K
Yukarıdarılı mahalle (Işıklar bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Kürd Darılı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen köyünden biri idi. İç göç sonucu Sünni Kürtler yerleşti. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 58' 41'' D, 40° 30' 8'' K
Işıklar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Haydaran / Haydarlu [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 16'' D, 40° 31' 24'' K
Kağıtlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Kağıtlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 7'' D, 40° 31' 26'' K
Ambar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Ambar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkleri, Kars-Erzurum-Bingöl dolaylarından gelen Terekeme yani Karapapak Türkleri ile Dadaş denilen Azeriler, çevre köylerden gelen Kürtler ile Trabzon ve Rize'den gelen Hemşinliler ve Lazlar'dır. Esasen kozmopolit yapısı vardir. Kaynak: http://www.balturk.org.tr/bulgaristandan-diyarbakira/ Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 40° 31' 36'' K
Ataköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1946 📖 : Darakul
1928 📖 : Darakol [ Kürtçe "bodur ağaç" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 17'' D, 40° 31' 47'' K
Horozlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Horozlu
■ Koord: 37° 58' 22'' D, 40° 32' 14'' K
İbrahim mahalle (Işıklar bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Xanpazarı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 40° 32' 35'' K
Üçtepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Kerxa Dicle [ Kürtçe "Dicle kıyısı" ]
1915h 📖 : Kerh
1861y 📖 : Kurx
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
■ İngiliz seyyah Taylor’un 1861’de burada keşfettiği Asur kralı III Şalmanaser yazıtı (Kurkh Monolith) halen British Museum’dadır. SN
■ Koord: 37° 49' 30'' D, 40° 32' 37'' K
Yasince mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Yasince
1917h 📖 : Haydarkol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yezidi köyü idi. Herkes Almanya’ya göçünce Yezidi kalmadı. SN
■ Koord: 37° 54' 30'' D, 40° 32' 52'' K
Göksu mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 : Kerxa Muhaciran [ Kürtçe "Kerx (kıyıköy) Muhacirleri" ]
1917h 📖 : Muhaciran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 47'' D, 40° 33' 11'' K
Çakallı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Çakallı
■ Koord: 37° 56' 42'' D, 40° 33' 21'' K
Güroluk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy’da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed’in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
■ Koord: 38° 1' 41'' D, 40° 33' 32'' K
Baharlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Baharlı / Baharlu
■ Koord: 37° 58' 55'' D, 40° 34' 16'' K
Arslanoğlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 : Yatansöğüt
1917h 📖 : Kürt Arslanoğlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 12'' D, 40° 35' 0'' K
Eliaçık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Köpekli
1526t 📖 : Kapeki
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre eski Alevi köyü iken önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Köy Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisiydi. Köy halkının Kürtleştiği olduğu rivayet edilir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 54' 24'' D, 40° 35' 15'' K
Bakacak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Seyithasan [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy özellikle 90'lı senelerde terör örgütlerinin Diyarbakır'da düzenledikleri saldırılar sebebiyle Batı illerine yoğun göç vermiş olsa da hatırı sayılır bir nüfusa yine de sahiptir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına talip idi. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 53' 8'' D, 40° 35' 34'' K
Kazancı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Hacıkîkî | Kürthacı [ Kürtçe kîkan "aş." ]
1915h 📖 : Hacıgeyiği (!)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda ’Geyiği’ şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
■ Koord: 37° 46' 16'' D, 40° 36' 3'' K
Karagöz mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Karagöz
■ Koord: 37° 56' 47'' D, 40° 36' 5'' K
Oğuzlar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Karahan
■ Koord: 38° 3' 42'' D, 40° 36' 22'' K
Köseli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Köseli
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 39'' D, 40° 36' 28'' K
Türkmenhacı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Türkmenhacı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Diyarbakır ilinde bulunan 13 veya 14 Alevi-Türkmen köyünün en büyüğüdür. Diğerlerinde olduğu gibi son yıllarda büyük nüfus kaybına uğramış ve kısmen Kürtlerce iskan edilmiştir. SN
■ Türkmenhacı köyü Diyarbakırda kökeni Alevi olan 13 köyden biri olup bu köylerin kütük nüfusuna göre en büyüğüdür. metonio
■ Koord: 37° 48' 16'' D, 40° 36' 28'' K
Kamberli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Kemberlü
■ Koord: 37° 54' 25'' D, 40° 37' 38'' K
Çavuşlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Çavışlı
■ Koord: 37° 56' 32'' D, 40° 37' 48'' K
Erler mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 11'' D, 40° 37' 52'' K
Tatlıçayır mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Kerha Zirkan [ Kürtçe Zirkan "aş." ]
1917h 📖 : Kerx [ Kürtçe "kıyı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 33'' D, 40° 38' 15'' K
Ulutürk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1968 📖 : Darılı aş.
1928 📖 : Türkmen Darılı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ulutürk Mahallesinin yerlisi olan kişiler Alevi Türkmen'dir. Günümüzde hem büyükşehir yasası gereği hem de fiilen Bismil ilçe merkezinin bir mahallesi konumuna gelmiştir. Mahalle halkı Zeynel Abidin Ocağı'na taliptir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 51' 50'' D, 40° 38' 21'' K
Meydanlık mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Mollamûs [ Kürtçe melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 8'' D, 40° 39' 5'' K
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
■ Bir kaç haneden oluşan önemsiz bir mezra niteliğindeyken Diyarbakır ovasının iskânı neticesiyle önce Konya, sonra da Bulgaristan göçmenlerinin iskânına açılmış ve merkezi bir kasaba hâline getirilmiştir. Çevre yerleşimler ağırlıkla Alevi Türkmenlerden oluşurken bir kaç yerleşim Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşur, nüfusun geri kalanı ağırlıkla Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 50' 48'' D, 40° 39' 57'' K
Serçeler mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Şeddad [ Kürtçe şeddadî ]
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 40° 40' 4'' K
Akçay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Safiyan [ Kürtçe "temizler? Saffetler?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 40° 40' 13'' K
Mollafeyat mahalle (Serçeler bağ) - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Mollafeyah
■ Koord: 37° 57' 18'' D, 40° 40' 24'' K
Aralık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1915h 📖 : Tezekli
1526t 📖 : Tezekân [ Kürtçe "yeniler" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 50'' D, 40° 40' 48'' K
Kılavuztepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Segiran (başka yer) [ Kürtçe sêgiran "üç tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur’a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil’e bağlandı. SN
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 40° 40' 56'' K
Ağıllı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Bîrik | Behramki Biriki [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 8'' D, 40° 41' 45'' K
Kurudeğirmen ölü yerleşim - Bismil - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1993'te güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
■ Koord: 37° 42' 25'' D, 40° 41' 53'' K
Yukarıharım mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Mezrea
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 12'' D, 40° 42' 29'' K
Karapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 46' 51'' D, 40° 42' 34'' K
Aşağıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 33'' D, 40° 43' 4'' K
Koğuk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Koğu / Koğı
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 28'' D, 40° 43' 24'' K
Korukçu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Korukçu
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 3'' D, 40° 44' 6'' K
Ofköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 40° 44' 26'' K
Yukarıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Fetle yk.
1917h 📖 : Fetli yk. [ Kürtçe fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 28'' D, 40° 44' 29'' K
Bahçe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 36'' D, 40° 44' 33'' K
Başören mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Başmarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 47'' D, 40° 44' 34'' K
İsapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 26'' D, 40° 44' 52'' K
Babahaki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Babahaki
■ Koord: 37° 51' 43'' D, 40° 45' 27'' K
Karaçölyan mahalle - Bismil - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 45'' D, 40° 45' 34'' K
Bozçalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Bozçalı
Türkmen (Döğer) yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 24'' D, 40° 46' 6'' K
Tepe mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Tepei Baravan [ Kürtçe barava "sukenarı" ]
1526t 📖 : Behramki (idari bölge) [ Kürtçe behramkî "aş." ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ © 01.04.1814 Behramki nahiyesinde, Diyarbekir ile Mardin arasındaki eşkiya ve aşiretlerin tedip olunduğuna dair... © »»» 20.09.1903 Diyarbakır merkez kazaya tabi iken sonradan Beşiriye'ye bağlanan Behramki nahiyesinin tekrar merkeze bağlanmasının uygun olacağı. deyar heyran
■ Koord: 37° 47' 49'' D, 40° 46' 27'' K
Karabörk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Karabörk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 17'' D, 40° 46' 32'' K
? mevki - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Xaçkar [ Ermenice "haç taşı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 37° 59' 23'' D, 40° 47' 23'' K
Seki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Zekko [ Kürtçe "Zeki (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 45'' D, 40° 47' 25'' K
Kumrulu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Zengillü [ Kürtçe/Türkçe zengil/zengül "çan" ]
■ Koord: 37° 56' 24'' D, 40° 47' 26'' K
Doruk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖 : Girê Izêr
1917h 📖 : Arpatepe
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 11'' D, 40° 47' 27'' K
Ziyarettepe mevki - Bismil - Diyarbakır
As-859 📖 : Tuşha / Tuşhu
■ Tepe (Behramki) kasabasına adını veren höyüğün Asur kayıtlarında Tuşhane eyaletinin başkenti olan Tuşhu kenti olduğu anlaşılmaktadır. Erken İslam dönemine dek meskun olmuştur. SN
■ Koord: 37° 47' 37'' D, 40° 47' 36'' K
Karayiğit mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Karabedran [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 40° 47' 49'' K
Gültepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 : Çöltepe
■ Koord: 37° 51' 34'' D, 40° 48' 0'' K
Çöltepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 2'' D, 40° 48' 17'' K
Sarıköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Zerî [ Kürtçe "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 48' 52'' D, 40° 48' 37'' K
Keberli mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖 : Keberli / Kemberlü
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 35'' D, 40° 49' 7'' K
Belli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Belli [ Kürtçe pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 40° 49' 8'' K
Alibey mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Alaeddiniyan
1917h 📖 : Alodinan [ Kürtçe "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 28'' D, 40° 49' 15'' K
Sazlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Las [ Kürtçe "ekin yığını" ]
■ Koord: 37° 58' 46'' D, 40° 49' 23'' K
Harmanlı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖 : Mezre Kevır [ Kürtçe mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928 📖 : By. Mezra
■ Koord: 37° 43' 46'' D, 40° 49' 41'' K
İsalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Gundi İsa [ Kürtçe gundê İsê "İsaköy" ]
■ Koord: 37° 50' 18'' D, 40° 49' 53'' K
Merdan mahalle (Çakıllı bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Merdan
■ Koord: 37° 49' 39'' D, 40° 49' 55'' K
Yamaç mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Hogiran [ Kürtçe "dostlar" ]
■ Koord: 38° 1' 3'' D, 40° 49' 56'' K
Kamışlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Kamışlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 10'' D, 40° 50' 2'' K
Uğrak mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Cadde
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 50'' D, 40° 50' 2'' K
Kurudere mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 33'' D, 40° 50' 23'' K
Aluç mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖 : Alluzê
1928 📖 : Allûs / Aloz
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 50' 26'' K
Tepecik mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖 : Girêfaris
1928 📖 : Giriki Hacifaris [ Kürtçe girikê hacıfaris "Hacıfaris tepeciği" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 49'' D, 40° 50' 54'' K
Balcılar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 26'' D, 40° 51' 17'' K
Arıkgöl mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Gundi Abdi [ Kürtçe "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 40° 51' 25'' K
Çakıllı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Muradan
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 40° 51' 35'' K
Bayındır mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖 : Arabkendi [ Türkçe "Arap köyü" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 52'' D, 40° 51' 46'' K
Uğurlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Şerefikan [ Kürtçe "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 0' 8'' D, 40° 52' 34'' K
Çeltikli mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Mîrkoliyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 52' 42'' D, 40° 52' 41'' K
Aşağıoba mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 : Merxenda Jêrî
1915h 📖 : Zeri [ Zazaca jêri "aşağı" ]
■ Koord: 37° 47' 11'' D, 40° 52' 45'' K
Uyanık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Keremo / Kelemo [ Kürtçe kelemo "dikenli" ]
■ Koord: 37° 56' 44'' D, 40° 52' 55'' K
Derbent mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Derbend
■ Koord: 37° 39' 1'' D, 40° 52' 56'' K
Pınarbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 40° 53' 6'' K
Tilkilik mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖 : Tirke
1917h 📖 : Tirk / Tirkî [ Kürtçe "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. free
■ Koord: 37° 58' 6'' D, 40° 53' 14'' K
Karacık mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 : Qerecix
■ Koord: 37° 49' 2'' D, 40° 53' 25'' K
Davutlar mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Molladavudan [ Kürtçe "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 53' 27'' K
Yağmurköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 : Dikenli
1928 📖 : Dirrik [ Kürtçe "bir tür dikenli çalı, böğürtlen" ]
■ Koord: 37° 55' 37'' D, 40° 53' 29'' K
Çatalköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 : Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 36'' D, 40° 53' 34'' K
Yukarısalat mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 34'' D, 40° 53' 45'' K
Kopmaz mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 : Girmalik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 16'' D, 40° 53' 45'' K
Gedikbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Karapiç [ Kürtçe pêç "bük, kıvrım" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 20'' D, 40° 54' 12'' K
Karatepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
K 📖 : Girhabeş [ Kürtçe "Habeştepe" ]
E1912 📖 : Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağırlıklı olarak Kulp'un (Pasur) Dimilîyan köyünden göçen Qulp aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. free
■ Koord: 37° 57' 51'' D, 40° 54' 16'' K
Başköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. free
■ Koord: 37° 59' 22'' D, 40° 54' 17'' K
Başhan mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Xaniser / Xaneser [ Kürtçe xanaser "başhan" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 41' 56'' D, 40° 54' 43'' K
Güngeçti mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Perîşan [ Kürtçe/Türkçe "dağınık" ]
E1912 📖 : Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 14'' D, 40° 54' 47'' K
Hasanpınar mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 53' 40'' D, 40° 55' 3'' K
Aşağısalat mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 8'' D, 40° 55' 9'' K
Akköy mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Şeyxyusuf
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 7'' D, 40° 55' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.