Birecik'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dorucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tillek [ Kr tilek "höyücek" ]
1915h 📖 Tell Hazar [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Musa [ Ar/Kr "Musa höyüğü" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türkmen-Nogay karışık nüfus. Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Bahçeönü mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şeyxbekir
  Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖 Hobab [ Sür "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran mah - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Ayran
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
  Meteler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Vez / Tilvez
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Şeyxsalih Ziyareti
  Geçittepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell ˁUbur [ Ar tell el-ˁubur "geçithöyük" ]
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Çukur Çiftlik
Kürt (Sünni) (Reşi + Milan) yerleşimi
  İnnaplı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Köyde Türkmen ailelerde var. Oran belirtmek gerekirse takriben %20-25 Türkmen'dir. Kemal Yıldırım
  Surtepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Surtepe
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Köyün kuruları Türkmenler'dir. Keza köyün büyük kısmı da Türkmen'dir. Fakat Kürt ailelerde bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
  Bağlarbaşı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sörik / Sorik [ Kr sorik "kızılca" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Melikviran
  Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hacinebi [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
  Mezra mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Mezra
Türkmen yerleşimi
■ Köyün yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
  Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖 Birecik
A870 📖 Bîra
Y535 📖 Birtha [ Sür birthâ "saray" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
■ İlçe halkının yaklaşık olarak %40'ı Türkmen, 10'u Arap, yarısı ise Kürt'tür. Kemal Yıldırım
  Yukarıkarabaş mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Karabaş
  Aşağıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aşağı Habip
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkı Beğdili Türkmenler'i ile Kürtler'den oluşur. Yani her ikisininde nüfusu var. Kemal Yıldırım
  YukarıHabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Adacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şav
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Haric-i Sur
  Karababa mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karababa
Türkmen yerleşimi
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Boztepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
  Bentbahçesi mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Bentbahçesi
  Yılmazlar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yılanlı
  Akarçay mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tibil
1743z 📖 Tiril
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Sekili mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Koyun
  Söğürtlen mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Söğürtlen
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Kemal Yıldırım
  Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Ziyaret
  Tüten mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşekdüşen
1800~ 📖 Eşekviran
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Xarabe Bezikan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karakız
  Çoğan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Cokan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Abdallı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Xanik [ Ar/Kr ]
  İkimağara mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İkimağara
  Çiçekalan mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Zeri
1917h 📖 Ziri
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Fâr [ Ar "farehöyük" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Akpınar
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
  AşağıKuyucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1946 📖 Biris
1917h 📖 Bîrˁîs [ Kr "İsa kuyu" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Mağaralı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çukur Girlavik [ Kr girlawik "oğultepe" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Tekağaç mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
  Diktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Akçakuyu
  Böğürtlen mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Böğürtlen
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
  Eşmeler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşme
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
  Kurucahöyük mah - Birecik - Şanlıurfa
K 📖 Girişk [ Kr ]
1917h 📖 Kurucatepe Harabesi
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Arslanlı mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Şebük
  Almaşar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Almaşar
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
  Divriği mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Divriği
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Güvenir mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Sakırga
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Namazlı mah Ünsal - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Namazlı
  Han mah Arslanlı - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Xan
  Kömağıl mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
  Fatmacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fatmacık
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
  Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çepçepi [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Hebabi [ Sür "bereketli" ]
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
  Göktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Göktepe
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Düzlüce mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hülik
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aratdağı
  Meyanca mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Süsik
Kürt (Sünni) (Abbasiyan) yerleşimi
  Yaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fısfıs
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Günışığı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şemsixıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Yukarıyaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Semavi
  Mengelli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Mengelli
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
  Sumaklı mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Sehaklı
  İncirli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İncirli
Eski adı: Miçolar
  Kurunca mah Ekenek - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Kurunca
  İncirlidere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
  Karkutlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kakurdlu
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
  Ekenek mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Havana
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Sakaltutan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sakaltutan
  Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kulaksız
  Kocaali mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Yuvacık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Yuvacık
Kürt (Sünni) (Silivanlı) yerleşimi
  Konak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Konak
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Cibinören mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Cibinviran [ Tr "tatarcık ören" ]
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Alahacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Alhaç
  Damlıca mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Düderi [ Kr dûderi "iki kapılı (aş.)" ]
  Haydarahmet mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Haydarahmed
Kürt (Sünni) (Berazi/Pijan) yerleşimi
  İnceler mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Dérşebek / Dérşek
  Ilgar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Mağribî
1915h 📖 Madrabaz
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
■ 1941 tarihinde kurulan Böğürtlen nahiyesine bağlanan Madrabaz köyü burası olsa gerekir. Mağribi (`korsan`), Madrabaz (`dolandırıcı`) ve Ilgar (`soygun`) adlarına neden layık görüldüğü anlaşılamadı. SN
  Kural mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Asuman
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Dışlık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Galbaş Harabesi
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Şeker mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şeker
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km