haritada ara :   km  
Birecik'de 85 yerleşim bulundu.
sırala 
Dorucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Ak
1915h 📖: Tıl Hazar [ Ar ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
Keskince mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Musa [ Ar "Musa höyüğü" ]
Türkmen/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. Nüfusu kısmen Türkmen ve kısmen Kaskasya muhaciri Nogay'dır. SN
■ Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
Bahçeönü mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şeyhbekir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şeyh Ebubekir el-Zahid Eyyubiler devrinde Yezidi Kürt Rişvan aşiretlerini irşad amacıyla bölgeye yerleşen bir din alimidir. Kabri bu köyde halen ziyaret edilir. SN
Geçittepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl ˁUbur [ Ar tell el-ˁubur "geçit höyük" ]
Türkmen yerleşimi
Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖: Hobab [ Sür "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
Ayran mah - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖: Ayran
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
Meteler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Vez [ Ar ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖: Şeyh Salih Ziyareti
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Komşu Bahçeönü köyünde kabri bulunan Şeyh Bekir ile birlikte evvelce Yezidi olan Rişvan Kürt aşiretlerini İslam yoluna doğrultan üç azizden birinin türbesi yörede ziyaretgâhtır. SN
İnnaplı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: İnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Mesela Ateş ailesi, Topal ailesi, Kanolar ailesi, Solak ailesi köydeki Türkmen ailelerden bazılarıdır. Kemal Yıldırım
Surtepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Surtepe
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köyün kuranları Türkmenler'dir. Keza köyün büyük kısmı da Türkmen'dir. Kemal Yıldırım
Bağlarbaşı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Sörik / Sorik [ Kr sorik "kızılca" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Melikviran
Kürt-Sünni yerleşimi
Kozlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Ferho
Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖: Birecik
A870 📖: Bîra
Y535 📖: Birtha [ Sür birthâ "kale, saray" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. İlçe nüfusu halen yaklaşık yarı yarıya Kürt ve Türkmendir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır.
Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Hacinebi [ Kr/Tr ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Mezra mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Mezra
Türkmen yerleşimi
■ Köyün yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
Yukarıkarabaş mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Karabaş
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağı Habip
Kürt-Sünni/Türkmen (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkını oluşturan Bijan/Pijan aşireti kimilerine göre Kürt, kimilerine göre Türkmendir. SN
Yukarıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Adacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şav
Kürt-Sünni yerleşimi
Surdışı mah Çoğan - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Haric-i Sur
Kürt-Sünni yerleşimi
Karababa mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Karababa
Türkmen yerleşimi
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
Boztepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
Bentbahçesi mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Bentbahçesi
Kürt-Sünni yerleşimi
Yılmazlar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Yılanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Akarçay mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tibil
1743z 📖: Tiril
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
Sekili mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Koyun
Kürt-Sünni yerleşimi
Söğürtlen mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Söğürtlen
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Kemal Yıldırım
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Ziyaret
Kürt-Sünni yerleşimi
Tüten mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Eşekdüşen
1800~ 📖: Eşekviran
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
Duyduk mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Xarabe Bezikan
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
Karakız mah Kuyucak - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Karakız
Kürt-Sünni yerleşimi
Çoğan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Cokan
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Abdallı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Xanik [ Ar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İkimağara mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: İkimağara
Kürt-Sünni yerleşimi
Çiçekalan mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Zeri
1917h 📖: Ziri
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Bozdere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Fâr [ Ar "fare höyük" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Akpınar
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
Aşağıkuyucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1946 📖: Biris
1917h 📖: Bîrˁîs [ Kr "İsa kuyu" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Mağaralı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Çukur Girlavik [ Kr girlawik "oğultepe" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Tekağaç mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Diktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Akçakuyu
Kürt-Sünni yerleşimi
Böğürtlen mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Böğürtlen
Kürt-Sünni (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
■ Şahbikan aşiretinin merkez köyüdür.
Eşmeler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Eşme
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
Kurucahöyük mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Kurucatepe Harabesi
K 📖: Girişk [ Kr ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Arslanlı mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Şebük
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Almaşar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Almaşar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
Ünsal mah - Birecik - Şanlıurfa
Eski adı: Haydar Çörtüği
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Haydarçörtük köyüdür. Bölgeye ilk olarak Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu yerleşmiştir. Kemal Yıldırım
Divriği mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Divriği
■ Kısmen Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Güvenir mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Sakırga
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Namazlı mah Ünsal - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Namazlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Namazlı'da Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu da yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
Han mah Arslanlı - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Xan
Kürt-Sünni yerleşimi
Kömağıl mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: -
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
Fatmacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Fatmacık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Çepçepi [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Hebabi [ Sür "bereketli" ]
Kürt-Sünni (Şahbıkan) yerleşimi
■ Şahbikan köyüdür
Göktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Göktepe
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Düzlüce mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Hülik
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Aratdağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Meyanca mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Süsik
Kürt-Sünni (Abbasiyan) yerleşimi
Yaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Fısfıs
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Günışığı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şemsixıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Yukarıyaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Semavi
Kürt-Sünni yerleşimi
Mengelli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Mengelli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
İncirli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: İncirli
Eski adı: Miçolar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Kurunca mah Ekenek - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Kurunca
Kürt-Sünni yerleşimi
İncirlidere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Karkutlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Kakurdlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
Ekenek mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Havana
Kürt-Sünni yerleşimi
Sakaltutan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Sakaltutan
Kürt-Sünni yerleşimi
Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Kulaksız
Kürt-Sünni yerleşimi
Kocaali mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
Yuvacık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Yuvacık
Kürt-Sünni (Silivanlı) yerleşimi
■ Köyün eski adı Havacık köyüdür. Köyü kuranlar Kürtler'dir. Lakin köy halkı günümüzde Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Konak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Konak
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
Cibinören mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Cibinviran [ Tr "tatarcık ören" ]
Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
Alahacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Alhaç
Kürt-Sünni yerleşimi
Damlıca mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Düderi [ Kr dûderi "iki kapılı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ilgar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Mağribî
1915h 📖: Madrabaz
■ Kısmen Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
■ 1941 tarihinde kurulan Böğürtlen nahiyesine bağlanan Madrabaz köyü burası olsa gerekir. Mağribi (`korsan`), Madrabaz (`dolandırıcı`) ve Ilgar (`soygun`) adlarına neden layık görüldüğü anlaşılamadı. SN
Kural mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Asuman
Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
Şeker mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şeker
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Kürtçe konuşan fakat 'Türkmen' olarak tanımlanan Avşarlar yerleşiktir. SN
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Barak Türkmenleri'nin Karaşıh kolundan oluşmaktadır. Kemal Yıldırım


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.