Bingöl'de 383 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1908z: Seter
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
  Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1901hb: Zimtek
1518t: Zimtik (aş.)
Zaza (Zimtek) yerleşimi
  Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928: Çemizeyni [ Kürd çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
  Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902: Sur pLuys [ Erm "kutsal ışık" ]
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
  Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946: Pargasor [ Erm pargatsor "sarpdere? ekşidere?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `dik` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır`) deresi bulunur. SN
  Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928: Maskân + Herdif [ Tr "Herdif ve haneler" ]
E1902: Hardiv [ Erm ]
1901hb: Herdif
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
  Haktanır köy - Yayladere - Bingöl
1928: Xup
E1902: Xuptsor | Xubeg [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928: Xubik
E1878: Xubeg / Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928: Xolxol [ Erm/Kürd "çağlayan" ]
  Yolgüden köy - Yayladere - Bingöl
1928: Ekrek
E1901: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928: Hasköy [ Tr ]
  Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928: Komik
E1902: Kmek [ Erm "ağılcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Yayladere - Bingöl
1928: Conag [ Erm "çavdargöze" ]
  Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928: Deştil [ Kürd deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928: Anzivik?
1901hb: Arzivig [ Erm "kartalcık?" ]
1518t: Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928: Xozovit [ Erm xozhovid "domuzvadi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928: Bilice
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "bilece girmek" deyiminin adını aldığı köydür. Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Tirkân [ Kürd "Türkler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928: Heftaric
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928: Xaror [ Erm "saban tahtası" ]
  Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928: Zeynallu [ Kürd zeynelan "aş." ]
  Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928: Herkeb
1901hb: Herkap [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
  Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Sair
■ Zaza yerleşimi Seeyer; See:Elma "yer" sözü Zazacada kelimeye "Ağaç" anlamı katmaktadır. Elma Ağacı Burak
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z: Alaaddin
Zaza yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Abdalan [ Zaza "Abdallar" ]
  Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Sörgevlik
E1901: Sergévil [ Erm "ayva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy yakınında ğnlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870'lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
  Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1916h: Sakasor
E1901: Sakatsor [ Erm "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1915 öncesinde 73 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928: Xups
E1901: Xups Խուփս [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu ve S. Garabed ve S. Sarkis adlı iki kilisesi vardı. SN
  Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928: Gazik Balâ [ Kürd "yukarı tepecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Çomak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994'te güvenlik güçlerince boşaltılarak harabe haline getiildi. 2014'te yeniden yerleşime izin verildi. SN
  Gerçekli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Xalan / Xaylan [ Kürd "Haliller? dayılar?" ]
1915h: B. Haylan
  Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928: Gazik aş.
1901hb: Kajix [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuruca köy - Bingöl_M - Bingöl
1928: Gazik [ Kürd "küçük doruk" ]
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Haydan [ Kürd/Zaza "Haydarlar" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928: Hoğas Komları [ Erm hoğs "topraklar" ]
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Haciyan [ Zaza hajîyon "hacılar" ]
  Güngören köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928: Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901: Hoğas
E680: Hoğıs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hane Ermeni nüfusu ve Meryem Ana Kilisesi vardı. SN
■ Köyde şu an yaşayan halk Erzurum ili Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kendisinden ayrılan Ağaçöven köyüyle birlikte Kiğı ilçesine bağlı Sünni Türk köylerindendir. metonio
  Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928: Abvank
1901hb: Abevank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Haçatur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
  Yazgülü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928: Karaveliyan-ı Sancak [ Tr/Kürd "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede iki Karaveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z: Royê Melekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Ölmez [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1901hb: Çanakçılar
1550t: Çanakçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 177 hane Ermeni nüfusu ve 1817 tarihli Surp Giragos kilisesi vardı. SN
  Dikme köy - Bingöl_M - Bingöl
1928: Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1916h, 1928: Engizük / Unguzik [ Erm ınguzig "kozluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Kürt değil Sünni-Kürttür. metonio
  Kabayel köy - Yedisu - Bingöl
1916h: Gelik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Xalveliyan [ Zaza xalweliyan "Veli dayılar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Alagöz
1901hb: Halagos
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Avnik [ Erm avanig? "kasabacık" ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928: Kadıköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Yeğya kilisesi vardı. SN
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928: Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916h: Gijikan [ Kürd "dağınıklar?" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Köyün gerçek ismi Keçka'dır. Şuan Kars Kağızman Gümüştepe köyünde yaşayan Redkanlılar (Melle Sefer ailesi) Erivan'ın Mıstekalo köyünden Iğdır (Êretana Kurdan köyü) üzerinden Diyarbakır'a göç eder. Bir kısmı Diyarbakır'dan Kiği Keçka köyüne göç eder, kalanlar ise Kağızman Gümüştepe köyüne. Qazi
  Sütgölü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h: Zax [ Kürd "yarık" ]
  Akımlı x - Yedisu - Bingöl
1916h: Dınik [ Erm dnig տնիկ "evcik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
E1902: Averdınig [ Erm "harap evcik" ]
1901hb: Avertinik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901hb: Uzunmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
  Topraklık x - Kiğı - Bingöl
1928: Hakistun
E474: Hankısdun Հանգստուն [ Erm "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xad adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970'lerde kısmen ayakta idi. Şimdi baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sivariç [ Erm sévar'ic ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901hb: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1911-12 ylında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
  Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928: Dizvas
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1902: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakoç mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928: Pul [ Erm pul փուլ "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Bingöl_M - Bingöl
1928: Karaveliyan aş. [ Tr/Zaza "Karaveliler (aş.)" ]
  Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928: Kiğı
E1902: Kıği Քղի [ Erm ]
E630: Koğipert Քողիբերդ [ Erm "Koğ (?) kalesi" ]
■ Eski Ermenistan'ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) eyaletinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy'dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice bir anlamı da yoktur. Gümüşhane'deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars'ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
■ Kiğı kasabası Hristiyan Ermenilerin ve Müslüman Türklerin bir arada yaşadığı mamur bir yerleşim iken Ermenilerin yerleşimi terk etmesiyle Türk kökenlilerin yoğun olduğu bir kasaba olarak kalmıştır. Lâkin daha sonrasında "ne hikmetse" kendisinden hiçbir sebep verilmeden dört ilçe ayrılmış, hatta terör ve asayişsizlik sebebiyle çok yoğun dış göç vermiştir. Bu sebepten ötürü Kiğı ilçesinin nüfusu, kütük nüfusuna göre %5-10 civarı bir orana gerilemiştir. Üstelik şu an kasaba nüfusunun yarıya yakını Kürtlerden ve Zazalardan müteşekkildir. Bingöl iline bağlı olup ulaşımı Bingöl dışında başka bir ilçe üzerinden sağlanan tek ilçedir. metonio
■ İlçede Sunni Kürtler ve Türkler yaşamaktadır. Türk
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928: Ağbızut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km