Bingöl'de 376 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Seter
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
  Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1901hb, 1928k: Zimtek
  Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Çemizeyni [ Kürd çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
  Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1900~: SurpLuys [ Erm "kutsal ışık" ]
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
  Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946k: Pargasor [ Erm pargatsor "sarpdere? ekşidere?" ]
Alevi yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `dik` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır) deresi bulunur. SN
  Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Maskân + Herdif [ Tr "Herdif ve haneler" ]
1901hb: Herdif
E1902: Hardiv [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
  Haktanır köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Xop
E1902: Xoptsor [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928k: Xubik
E1878: Xubeg/Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928k: Xolxol [ Erm/Kürd Xolxol "çağlayan" ]
  Yolgüden köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Eğrek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Hasköy [ Tr ]
  Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Komik
E1902: Kmek [ Erm "ağılcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Conag [ Erm "çavdargöze" ]
  Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Kır
  Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Deştil [ Kürd deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Anzivik?
1901hb: Arzivig [ Erm "kartalcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Xozovit [ Erm xozhovid "domuzvadi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Bilice
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "bilece girmek" deyiminin adını aldığı köydür. Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Tirkân [ Kürd ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Heftaric
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Xaror [ Erm xaror "saban tahtası" ]
  Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928k: Zeynallu [ Kürd zeynelan "aş." ]
  Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928k: Herkeb
1901hb: Herkap [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erm <> `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; <> `su kenarı`. SN
  Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Sair
■ Zaza yerleşimi Seeyer; See:Elma "yer" sözü Zazacada kelimeye "Ağaç" anlamı katmaktadır. Elma Ağacı Burak
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736d: Alaaddin
Zaza yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Abdelan [ Zaza "Abdallar" ]
  Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Sörgevlik
E1901: Sergévilik [ Erm "ayvacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1916ht: Sakasor
E1901: Sakatsor [ Erm "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Xups
E1901: Xups [ Erm Խուփս ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu vardı. SN
  Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Gazik yk. [ Kürd "yukarı tepecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Çomak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994'te güvenlik güçlerince boşaltılarak harabe haline getiildi. 2014'te yeniden yerleşime izin verildi. SN
  Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Gazik aş.
1901hb: Kajix [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuruca köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Gazik [ Kürd gazik "tepecik" ]
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Haydan [ Kürd/Zaza "Haydarlar" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928k: HoğasKomları [ Erm hoğs "topraklar" ]
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Haciyan [ Zaza Hajîyon "hacılar" ]
  Güngören köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928k: Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901: Hoğas
E680: Hoğıs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde şu an yaşayan halk Erzurum ili Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kendisinden ayrılan Ağaçöven köyüyle birlikte Kiğı ilçesine bağlı Sünni Türk köylerindendir. metonio
  Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Abvank
1901hb: Abank [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Haçatur
1901hb: XaçadurMezre [ Erm Խաչատուր "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
  Yazgülü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928k: Karaveliyan-ı Sancak [ Tr/Kürd "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede iki Karaveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Zz: RoyêMelekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Ölmez [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1901hb: Çanakçılar
1916ht: Çanakçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikme köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1941ha: Tinîk | Sivan
1736d, 1928k: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1914ht, 1928k: Engizük/Unguzik [ Erm ınguzig "kozluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Kürt değil Sünni-Kürttür. metonio
  Kabayel köy - Yedisu - Bingöl
1916ht: Gelik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Xalveliyan [ Zaza xalweliyan "Velidayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Melekan/Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Alagöz
1901hb: Halagos
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Avnik [ Kürd/Zaza having? "yazlık" ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Kadıköy [ Tr ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916ht: Gijikan [ Kürd ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Köyün gerçek ismi Keçka'dır. Şuan Kars Kağızman Gümüştepe köyünde yaşayan Redkanlılar (Melle Sefer ailesi) Erivan'ın Mıstekalo köyünden Iğdır (Êretana Kurdan köyü) üzerinden Diyarbakır'a göç eder. Bir kısmı Diyarbakır'dan Kiği Keçka köyüne göç eder, kalanlar ise Kağızman Gümüştepe köyüne. Qazi
  Sütgölü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928k: Zağ [ Kürd zax "yarık" ]
■ Ermenice <> `yarık, delik` anlamındadır. SN
  Akımlı x - Yedisu - Bingöl
1916ht: Dınik [ Erm dnig տնիկ "evcik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
1901hb, 1928k: Avertinik [ Erm averdınik? "harap evcik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901hb, 1928k: Uzunmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
  Topraklık x - Kiğı - Bingöl
1928k: Hakistün
E474: Hankısdun [ Erm Հանգստուն "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xad adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970'lerde kısmen ayakta idi. Şimdi baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sivariç [ Erm sévar'ic ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901hb, 1928k: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1911-12 ylında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
  Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928k: Dizvas
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1900~: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakoç mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928k: Pul [ Erm pul փուլ "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Karaveliyan aş. [ Tr/Zaza "Karaveliler (aş.)" ]
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1901hb: Kermanuk aş. [ Erm ker manuk "besili bebe?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kırkağıl köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Armutak [ Erm Aramu t'ağ "Aram/Armen (?) mahallesi" ]
  Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928k: Kiğı
E666: Kıği Քղի [ Erm Քղի "Kiğ/Kuğ (?) kalesi" ]
■ Şimdiki Topraklı köyünde bulunan eski Kiğı kalesi 1616 yılıda bir depremde yıkılınca kaza merkezi buraya taşındı. Roma imp. döneminden beri kaydedilen Kği sözcüğünün kökeni ve anlamı meçhuldür. SN
■ Kiğı kasabası Hristiyan Ermenilerin ve Müslüman Türklerin bir arada yaşadığı mamur bir yerleşim iken Ermenilerin yerleşimi terk etmesiyle Türk kökenlilerin yoğun olduğu bir kasaba olarak kalmıştır. Lâkin daha sonrasında "ne hikmetse" kendisinden hiçbir sebep verilmeden dört ilçe ayrılmış, hatta terör ve asayişsizlik sebebiyle çok yoğun dış göç vermiştir. Bu sebepten ötürü Kiğı ilçesinin nüfusu, kütük nüfusuna göre %5-10 civarı bir orana gerilemiştir. Üstelik şu an kasaba nüfusunun yarıya yakını Kürtlerden ve Zazalardan müteşekkildir. Bingöl iline bağlı olup ulaşımı Bingöl dışında başka bir ilçe üzerinden sağlanan tek ilçedir. metonio
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Bingöl ib - Aa - Bingöl
1928k: Çapakçur
S1286: Cabal Cûr
E1136: Cabağcur [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
■ Ortaçağdan itibaren anılan Erm ve Tr Cabağcur/Çapağçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi belirsiz bir tarihte, bugünkü yeri olan ırmak yanındaki Colik/Çorlik mevkiine taşındı. Eski Çapakçur kazası 4 Ocak 1936'da Bingöl adı verilen ilin merkezi oldu. 13 Aralık 1944'te il merkezinin adı Bingöl olarak değiştirildi. SN
  Bingöl dağ - Aa - Bingöl
1660eç: Bingöl


Grafik harita göster     haritada ara : km