Biga'da 118 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Ramazanlar köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1906hk: Ramazanlar
■ Bir kaynakta iddia edilen ismi: Μικρό Καρβουνοχώρι (Rumca "küçük kömürköy") Manav
  Kazmalı köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
  Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946k: İrfaniye
1928k: Arabakonağı
Pomak yerleşimi
■ 1879 senesinde Pomak muhacirlerce iskân edildi. Manav
  Gürgendere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928k: Gürgendere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Adını yakındaki Gülgen/Gürgen Dağından alır. SN
  Çınardere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1660eç: Çınarlıdere
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Harmanlı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928k: Filik
Pomak yerleşimi
  Bekirli köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1890hk: Bekirli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi iken Rumeli muhâciri ve Yörük iskânina sahne oldu. Manav
  Kemer köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1906hk: Kamares | Kemer [ Yun kamares "kemerler" ]
Y-350: Párion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik kentin Anadolu'daki en eski Yunan yerleşimlerinden biri olduğu rivayet edilir. MÖ 5. yy'da Atina'ya haraç ödeyen deniz kentlerinden biri idi. MS. 6. yy'da piskoposluktur (`kaza`). SN
  Otlukdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1906hk: Otlukdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
  Türkbakacak köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1968k: Es. Bakacak
1906hk: Bakacak
■ Köyün adı komşu Çerkes Bakacak (İbkaiye) köyüne kıyasla anlam ifade eder. SN
  Bakacak köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928k: İbkaiye
1906hk: ÇerkesBakacak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski Bakacak (Türk Bakacak) köyü yakınında oluşturulmuş Çerkes mülteci yerleşimidir. SN
  Balıklıçeşme bld - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Eski Balıklı köyünden ayırt etmek için Balıklı-Çeşme adı verildi. SN
■ 93 harbi sonrasi Agatovo muhacirleri tarafindan 1880'de kuruldu. Etraftaki 40 kadar bulunan Rumeli muhâciri yerleşimlerinin hemen hemen tamamı yakın târihlerde kurulmuştur. Manav
  Danişment köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1906hk: Danişmendli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çeltik köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928k: Çeltik
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 93 Harbi neticesinde 1882'de köyü terk ettiler ve Bulgaristan'a göçtüler. Rumeli muhâcirleri boşalan evlere geçti. Manav
  Cihadiye köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
Çr: Tugujkuey
1960-: Buzağılık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Değirmencik köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928k: Değirmencik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Dereköy köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928k: Şevketiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kahvetepe köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
Çr: Hakuçkuey
1946k: Şerefiye
1928k: Kahvetepe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Geyikkırı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928k: Geyikkırı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Dikmen köy - Biga - Çanakkale
1928k: Dikmen
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Ağaköy köy - Biga - Çanakkale
1946k: Hamidiye
1906hk: Ağaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
  Kayapınar köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928k: Kayapınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde göçen Razgrad’ın Araplar, Dereköy ve Ayazlar ile Osmanpazarının (Omurtag) Hoca köyleri halkı iskan edildi. SN
■ Çevredeki Rumeli muhâciri köyleri gibi 1880-1890 arasında kurulan köyün sâkinleri (toplam 42 hâne) Razgrad’ın Araplar, Dereköy ve Ayazlar ile Osmanpazarının (Omurtag) Hoca köylerindendi. Manav
  Aksaz köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1890hk: Aksaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 630 Rum nüfusu ve Ayios Yeorgios kilisesi vardı. SN
  İskender köy - Biga - Çanakkale
1905i: İskender
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 940 Ortodoks nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ Slav asıllı cemaât Bulgaristana geçti. Plovdivin Drenovo, Kosovo ve Ruen köylerinden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
  Sarısıvat köy - Biga - Çanakkale
1928k: Sarısıvat
Rumeli göçmeni yerleşimi
  HacıHüseyinYaylası köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
  Doğancı köy - Biga - Çanakkale
1928k: Doğancı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Yeniçiftlik bld - Biga - Çanakkale
1928k: LofçaCedit [ Tr "yeni Lofça" ]
1906hk: Yeniçiftlik
Y17: Adrásteia (ova)
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Strabon Adrásteia'nın bir ova ve ovadaki yerleşim olduğunu bildirir. Helenistik çağda adı duyulan yerleşim, Roma devrinde sönmüş veya terk edilmiştir. ■ 'Yeni Lofça' adı, Bulgaristan'daki Lofça (Loveč) ilinden 1877-78 savaşı sonucunda gelen muhacirlerden ötürü verildi. SN
■ Loveč haricinde 1901-1903 arasi Popova civar köylerinden, Palamartsa köyünden gelip yerlesenler oldugu anlatilir. Manav
  Akyaprak köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Akyaprak
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Savaştepe köy - Biga - Çanakkale
1928k: Lütfiye
1906hk: Savaştepe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aziziye köy - Biga - Çanakkale
1960-: Tepeköy
1906hk: Aziziye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Katrancı köy - Biga - Çanakkale
1928k: Katrancı
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Havdan köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Avdan
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1881 senesinde Plovdiv yakınlarındaki Bukova Poljana, Bukovo ve Drjanovo dağ köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Ovacık köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Ovacık
  Kapanbeleni köy - Biga - Çanakkale
1928k: Kapanbeleni
Pomak yerleşimi
  Kaldırımbaşı köy - Biga - Çanakkale
■ Rumeli muhâciri yerleşimi. 93 Harbi sonrası Bulgaristan Šumen ile Razgrad yakınlarındaki Karaağaç köyünden gelen halk "Burası kokaru!" diyerek 35 hânesi buradan ayrıldı, Millet Kırı mevkiine yerleşti. Orada da sıtma hastalığı baş gösterince Lapseki'ye gidip Dış budak (Dişbudak) köyünü kurmuşlardır. Manav
  Şahmelek köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Şex-Melik [ Tr "şeyh-bey" ]
  Eybekli köy - Biga - Çanakkale
1906hk: İbekli
Pomak yerleşimi
  Akköprü köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Akköprü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tokatkırı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928k: Ahmetpaşa
1906hk: Tokatkırı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akkayrak köy - Biga - Çanakkale
1928k: Akkayrak
Pomak yerleşimi
  Yeşilköy köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Güleç köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Güleç
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sarıkaya köy - Biga - Çanakkale
1928k: Sarıkaya
1906hk: Bülbülovası
Pomak yerleşimi
  Ilıcabaşı köy - Biga - Çanakkale
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Erkek isimlerinin sonuna “-ço” eklerler: Sülmanço, Hüseyinço gibi. Kadın isimlerinin sonuna “-ka” eklerler: Hatička, Šerifka, Fatminka tipik Pomak kadın isimleridir. Sülâleler: Čurenski, Feskuski, Smajuluski, Garmidol, Ibišuski, Sanuski, Hatinski, Beluski, Tahiruvci, Karaliski, Tabakuski. Manav
  Çavuş köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Çavuş
Pomak yerleşimi
  Biga ilçe - Biga - Çanakkale
1660eç: Biga
OYu: Pêgaí (başka yer) [ Yun Πηγαί "pınarlar" ]
■ Asıl biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy'da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kâza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhâcir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
  Elmalı köy - Biga - Çanakkale
1928k: Elmalı
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Stanimaka (Asenovgrad) civârındaki Drenovo, Bukovo ve Lakavica köylerinden. Pomakçaları canlıdır. Manav
  Abdiağa köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Yenice köy - Biga - Çanakkale
1928k: Yenice
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Şakirbey köy - Biga - Çanakkale
1906hk: Şakirbey
Rumeli göçmeni yerleşimi
  İdriskoru köy - Biga - Çanakkale
1928k: Tevfikiye
1906hk: İdrisKorusu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1952 senesine kadar Tevfikiye olan ismi idari kararla değiştirildi. Manav
  Kalafat köy - Biga - Çanakkale
1928k: Bosna
1906hk: Kalafat
Boşnak yerleşimi
■ 1861 Sarayevo, Kesalak ve Sazin'den gelen Boşnaklarca kuruldu. Mahalleleri: Krekiçka (Kenar) mahalle; Glamaçka (Merkez) mahalle; Çiftlik mahallesi. 1952 senesine kadar Bosna olan ismi kaymakam kararıyla değiştirildi. Manav
  Gümüşçay bld - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1660eç, 1928k: Dimetoka
OYu: Didymóteixos [ Yun "ikizhisar" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Trakya'daki Dimetoka (Yun Didymoteixon) kenti ile adaştır. SN
  Işıkeli köy - Biga - Çanakkale
1928k: Eşekçi
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Asenovgrada tâbi Lǎkavica köylüleri 1896 senesinde yerleşmiştir. Manav
  Karabiga bld - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
Y1200~: Pêgai [ Yun "pınar" ]
Y-442: Príapos
1660eç: Karabiga (kale)
■ Biga ilçesine adını veren asıl Biga burasıdır. Antik çağda burada tapınılan fallik Priapos tanrısı daha sonra tüm Yunan-Roma aleminde ün kazanmıştı. SN
  Bahçeli köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1906hk, 1928k: İhsaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kanibey köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1906hk, 1928k: Popköy [ Bul pop "papaz" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'da Razgrad'a bağlı bir köyün adından. SN
■ Muhtemelen Slav dilli Rum yerleşimiydi. 1880'lerin başında gönüllü olarak Bulgaristana göçtüler. Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
  Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
Çr: Çeçeney
1928k: Maksudiye
1906hk: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Şirinköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928k: Teşvikiye
1906hk, 1960k: Katırtepe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
  Emirorman köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928k: İhvaniye
1906hk: EmirOrman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km