haritada ara :   km  
Biga'da 118 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ramazanlar köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Ramazanlar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yörük yerleşimi
■ Bir kaynakta iddia edilen ismi: Μικρό Καρβουνοχώρι (Rumca "küçük kömürköy") Manav
■ Yörük ve Manav karışıktır. metonio
Ahmetler köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Ahmedler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Yörük ve Manav karışıktır. metonio
Paşaçayı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1946 📖: Bigalan
■ Yörük yerleşimi metonio
Karaağaç köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1604 📖: Karaağaç
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1878'de Razgradlı muhâcirler eklenmiştir. Belki geldiklerinde yerli nüfusu çok azdı. Manav
■ Deliorman göçmenleri, köyün yerlisi Yörüklerin iki katı nüfusa sahiptir. metonio
Kazmalı köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1883'te kurulan köyün halkı Şumenlidir. Manav
Eşelek x - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Eşelek
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Yörük ve Manav karışıktı. metonio
Bezirgânlar köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Bezirgânlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Çömlekçi köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946 📖: İrfaniye
1928 📖: Arabakonağı
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1879 senesinde Pomak muhacirlerce iskân edildi. Manav
■ Razgrad, Osmanpazarı, Şumnu, Aydos, Rusçuk ve Silistre kökenli muhacir Türk yerleşimidir, hattâ bir kaç hane Romanya Tatarı bile var. Ama Pomak olduğuna dair hiçbir şey duymadım. metonio
Gürgendere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Gürgendere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Adını yakındaki Gülgen/Gürgen Dağından alır. SN
■ Bulgaristan Eskicuma'ya bağlı Umurköy'den gelen muhacirler tarafından 1884 yılında kuruldu. metonio
Kozçeşme bld - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Kozçeşme
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kozlar ve Kozalan olarak da geçmiştir. 1882'de Trgovište'nin Karaveliler (Baba Tonka) köyünden Biga'ya gelen iki kâşif Hisarlı köyünden bir çobanın su kaynağını göstermesiyle burayı beğenip Sarıca köyündeki Gemicioğullarından satın aldılar ve 1884 sonbaharında burayı 60 hâne iskân ettiler. Boşalan eski köylerindeki evleri de Çingene ve Bulgarlar almıştır. Manav
Hisarlı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Hisarlı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Hisarlı, Pekmezli ve Danişment köyleri 93 Harbinden evvel kurulmuş köylerdi. Rumeli muhâcirlerinin iskânı yakınlarında olmasın diye su kaynaklarını saklamışlardır. Manav
Çelikgürü köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çelikgürü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884'te Kozçeşmelilerle berâber Razgradın Karaveliler (Baba Tonka) ve Hocalar köyünden gelen muhâcirler tarafından iskân edildi. Manav
Ayıtdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Ayıtdere
■ Yerel Türkmenler ve Bulgaristan göçmenleri karışıktır. metonio
Çınardere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1665 📖: Çınarlıdere
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Bulgaristan göçmeni Türkler ve Kuzeydoğu Kafkasya göçmeni Çeçenler karışıktır. metonio
Harmanlı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Filik
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 44 hanenin 4 hanesi Filibe'li Pomak, geri kalan 40 hane ise Kuzeydoğu Bulgaristan kökenli Türktür. metonio
Bekirli köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖: Bekirli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi iken Rumeli muhâciri ve Yörük iskânina sahne oldu. 1561'de Karaçadırlı Yörük iskânı olduğu zikredilmiş. Manav
Kemer köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Kamares | Kemer [ Yun kamares "kemerler" ]
Y-399 📖: Párion
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik kentin Anadolu'daki en eski Yunan yerleşimlerinden biri olduğu rivayet edilir. MÖ 5. yy'da Atina'ya haraç ödeyen deniz kentlerinden biri idi. MS. 6. yy'da piskoposluktur (`kaza`). SN
■ Mübâdele ile Selânik ve de kısmen Dedeağaç'tan insan iskân edildi. Manav
Selvi köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Selvi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1887'de Şumen içinden ve Şumen'in Görmekçe köyünden muhâcirlerce iskân edildi. Manav
Otlukdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Otlukdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Türkbakacak köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1968 📖: Eski Bakacak
1928 📖: Türk Bakacağı
1902hk 📖: Bakacak
■ Köyün adı komşu Çerkes Bakacak (İbkaiye) köyüne kıyasla anlam ifade eder. SN
Bakacak köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: İbkaiye
1902hk 📖: Çerkes Bakacak
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Adıgey) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Eski Bakacak (Türk Bakacak) köyü yakınında 1877'de kurulmuş Çerkes mülteci yerleşimidir. SN
■ Çerkesler ile Şumnu ve Osmanpazarı göçmeni Bulgaristan Türkleri karışıktır. metonio
Balıklıçeşme bld - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Balıklıçeşme
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Eski Balıklı köyünden ayırt etmek için Balıklı-Çeşme adı verildi. SN
■ 93 harbi sonrasi Agatovo muhacirleri tarafindan 1880'de kuruldu. Etraftaki 40 kadar bulunan Rumeli muhâciri yerleşimlerinin hemen hemen tamamı yakın târihlerde kurulmuştur. Manav
Yaniç köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Yanic
■ Çoğu Yörük, azı Romanya muhaciri Türktür. metonio
Gündoğdu köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Feyziye
1902hk 📖: Karantı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çoğunluğu Şumnu/Terziköy'lü ve Filibe/Karlıova'lı Türk, azınlığı Pomak'tır. metonio
Danişment köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Danişmendli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çeltik köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çeltik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi.
■ 93 Harbi neticesinde 1882'de köyü terk ettiler ve Bulgaristan'a göçtüler. Rumeli muhâcirleri boşalan evlere geçti. Manav
Eskibalıklı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: KocaBaluklu
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Cihadiye köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
<1960 📖: Buzağılık
Ç1920~ 📖: Tığujkuey [ Çr ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi.
■ Milli Mücadele yıllarında Ankara yönetimine karşı savaşan Anzavur Ahmet Paşa'nın mezarı bu köydedir. SN
Değirmencik köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Değirmencik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumeli'nin farklı köşelerinden gelen çeşitli halklara mensup muhâcirler tarafından iskân edildi. Manav
■ Selânik, Dedeağaç, Bulgaristan, Kosova ve Makedonya/Üsküp göçmeni Türkler tarafından yerleşim görmüştür. metonio
Geredelli köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Geredelli
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Pekmezli köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Pekmezli
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Dereköy köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Şevketiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Krasnodar'da iki köyden kaynaklanan Çerkes muhacirler Bulgaristan'a iskan edilmiş, 1878'den sonra bu kez Anadolu'ya göçürülmüşlerdir. SN
■ Çerkes Soykırımı'ndan sonra Çerkesya'dan sürülen Çerkesler tarafından kurulmuş ve sadece Çerkesler yaşar. Köy Tehtemykuay ve Şınciy isimlerinde iki Çerkes köyünden gelenler tarafından kurulmuştur. Köy içindeki dere bu iki köyü ayırır. Perit
Kahvetepe köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1946 📖: Şerefiye
1928 📖: Kahvetepe
Ç1920~ 📖: Hakuçuhable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çerkes Soykırımı'ndan sonra Çerkesya'dan sürülen Çerkesler tarafından kurulmuş ve sadece Çerkesler yaşar. Perit
Geyikkırı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Geyikkırı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
Dikmen köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Dikmen
Rumeli göçmeni yerleşimi
Sarıca köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Sarıcak
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Ağaköy köy - Biga - Çanakkale
1946 📖: Hamidiye
1902hk 📖: Ağaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgrad ve Šumen'in Umur ile Araplar köylerinden gelen muhâcirler iskân edilmiştir. Manav
Karapürçek köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Karabürçek
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1812'de Karakeçili denen Kürd Yörüklerin iskân edildiği yazılmıştır. 1934'de Romanyanın Köstence taraflarındaki Siyahlar köylüleri iskân edilmiştir. Manav
Kayapınar köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kayapınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde göçen Razgrad’ın Araplar, Dereköy ve Ayazlar ile Osmanpazarının (Omurtag) Hoca köyleri halkı iskan edildi. SN
Gemicikırı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Gemicikırı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Aksaz köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖: Aksaz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 630 Rum nüfusu ve Ayios Yeorgios kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Selânikliler iskân edildi. Manav
Çakırlı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çakırlı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ 1711'de iskânlı Yörük yerleşimi olduğu zikredilmiş. Manav
İskender köy - Biga - Çanakkale
1905 1905İskender
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 940 Ortodoks nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
Sarısıvat köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Sarısıvat
Rumeli göçmeni yerleşimi
HacıHüseyinYaylası köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Hacıuse Yaylası
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Doğancı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Doğancı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
Yeniçiftlik bld - Biga - Çanakkale
1928 📖: Lofça Cedit [ Tr "yeni Lofça" ]
1902hk 📖: Yeniçiftlik
Y17 📖: Adrásteia (ova) [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Strabon Adrásteia'nın bir ova ve ovadaki yerleşim olduğunu bildirir. Helenistik çağda adı duyulan yerleşim, Roma devrinde sönmüş veya terk edilmiştir. ■ 'Yeni Lofça' adı, Bulgaristan'daki Lofça (Loveč) ilinden 1877-78 savaşı sonucunda gelen (Pomak ve Türk) muhacirlerden ötürü verildi. SN
■ Loveč haricinde 1901-1903 arasi Popova (Tırgovişte) civarı köylerinden, Palamartsa köyünden gelip yerlesenler oldugu anlatilir. Manav
Akyaprak köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Akyaprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1879'da Razgrad'ın Ayazlar köyünden muhâcir iskân edildi. Manav
Savaştepe köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Lütfiye
Ç1920~ 📖: Pçıhal′ıkuay
1902hk 📖: Savaştepe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çerkes Soykırımı'ndan sonra Çerkesya'dan sürülen 4 köydeki Çerkesler tarafından kurulmuştur. Günümüzde sadece Çerkesler yaşar. Perit
Kocagür köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kocagür
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877'de kurulan köyün halkı Şumen'e bağlı Hocaköy ile Razgrad'a bağlı Kurtlar köyünden gelmiştir. Manav
Aziziye köy - Biga - Çanakkale
<1960 📖: Tepeköy
1902hk 📖: Aziziye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Rumeli göçmeni yoktur, ekseriyetle Kumuktur. metonio
Katrancı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Katrancı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Havdan köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Avdan
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1881 senesinde Plovdiv yakınlarındaki Poljana, Bukovo ve Drjanovo dağ köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
Ovacık köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Ovacık
■ Yörük yerleşimi metonio
Kapanbeleni köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Kapanbeleni
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1869'da gibi erken bir vakitte buraya geldikleri zikredilmiştir. Manav
Akpınar köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. yy ortasında Yörük yerleşimi. 1891'de Plovdiv'in Fojna köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
Kaldırımbaşı köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Kaldırımbaşı
■ Rumeli muhâciri yerleşimi. 93 Harbi sonrası Bulgaristan Şumen ve de Razgrad'ın Karaağaç (Brestovene) köyünden gelen muhâcir buraya iskân edildi. Bataklık ve sivrisineklerin olduğu iskân yerini "Burası kokaru!" diyerek terkeden 35 hâne buradan ayrılıp, Millet Kırı mevkiine yerleşti. Orada da sıtma hastalığı baş gösterince Lapseki'ye gidip Dışbudak (Dişbudak) köyünü kurmuşlardır. Manav
Şahmelek köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Şex-Melik [ Tr "şeyh-bey" ]
■ Pendik'ten gelen Boşnakların buraya iskân edilmiştir. 65 yaş üstü boşnakçaya hâkimdir. Manav
Eybekli köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: İbekli
■ 19. yy Yörük yerleşimi. Yörüklerden bir âilenin Çan'ın Çomaklı köyüne taşındığı biliniyor. Sonradan 1 hâne Pomak geldiği hatırlanıyor. Manav
■ Çoğu Yörük, bir kısmı Pomak ve muhacir Türktür. metonio
Akköprü köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Akköprü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi.
Tokatkırı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Ahmetpaşa
1902hk 📖: Tokatkırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Akkayrak köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Akkayrak
Pomak yerleşimi
Yeşilköy köy - Biga - Çanakkale
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Çilingir mahallesi 1882'de Rodoplardaki Çilingir köyünden gelen Pomaklar tarafından iskân edilmiştir. Manav
Güleç köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Güleç
Rumeli göçmeni yerleşimi
Sarıkaya köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Sarıkaya
1902hk 📖: Bülbülovası
■ Çoğu Yörük, azı Pomaktır. metonio
Ilıcabaşı köy - Biga - Çanakkale
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Erkek isimlerinin sonuna “-ço” eklerler: Sülmanço, Hüseyinço gibi. Kadın isimlerinin sonuna “-ka” eklerler: Hatička, Šerifka, Fatminka tipik Pomak kadın isimleridir. Sülâleler: Čurenski, Feskuski, Smajuluski, Garmidol, Ibišuski, Sanuski, Hatinski, Beluski, Tahiruvci, Karaliski, Tabakuski. Manav
Çavuş köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Çavuş
■ Yörük ve Manav yerleşimidir, Pomak yoktur. metonio
Biga ilçe - Biga - Çanakkale
Y1308 📖: Pêgaí (başka yer) [ Yun "gözeler" ]
1665 📖: Biga (idari bölge)
■ Asıl Biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy'da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kaza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhacir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Pomakların bulunduğu bütün köylerdeki tahmini Pomak nüfusu 3 bin 500. Çerkes, Kürt, Pomak, Boşnak, Çingene ve Arnavutlar kasaba merkezinin yüzde yirmi beşinden biraz fazlasını oluşturuyor. Merkez mahallelerinin toplam nüfusu 59.455; dolayısıyla Biga ilçe genelindeki Pomak nüfus en fazla 10 bin olur. metonio
Elmalı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Elmalı
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1882'de Stanimaka (Asenovgrad) civârındaki Drenovo, Bukovo, Rakavica ve Lakavica köylerinden. Pomakçaları canlıdır. Manav
Abdiağa köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Abdiağa Çiftliği
Pomak yerleşimi
Adliye köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Adliye
Rumeli göçmeni yerleşimi
Yenice köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Yenice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Burada bir Rum Ortodoks Helen'in çiftliğinden bahsedilmiştir. Manav
Şakirbey köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Şakirbey
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Eskizağra göçmeni Türkler yaşamaktadır. metonio
Kaynarca köy - Biga - Çanakkale
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1896'da Plovdiv taraflarından Sriyavo, Çurukovo, Steminak, Drenovo ve Çatrak köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
Çınarköprü köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çınarköprü
Eski adı: Çeçenovası
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çeçenler ve Bulgaristanın çeşitli yerlerinden Türkler yaşamaktadır. metonio
İdriskoru köy - Biga - Çanakkale
Ç1920~ 📖: Tоfkоy
1902hk 📖: İdris Korusu
1873 1873Tevfikiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1873'te Maykop göçmenleri tarafından Tevfikiye adıyla kurulan köye daha sonra Bulgaristan'ın Varna-Pravadi- Çaylak köyünden muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ 1952 senesine kadar Tevfikiye olan ismi idari kararla değiştirildi. Manav
Kaşıkçıoba köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Kaşıkçıoba
■ Yörük yerleşimi metonio
Kalafat köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Bosna
1902hk 📖: Kalafat
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1861'de kurulan köyün halkı Velika Kladuša, Cazin, Bužim, biraz Bihać içinden, ve de Bosanska Krupa ile Bosanski Petrovac yerleşimlerinden göçmüştür. Mahalleleri: Krekiçka (Kenar) mahalle; Glamaçka (Merkez) mahalle; Çiftlik mahallesi. Manav
Gümüşçay bld - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1665 1890hk 📖Dimetoka
Y-446 📖: Didymóteixon [ Yun "ikizhisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Trakya'daki Dimetoka (Yun Didymoteixon) kenti ile adaştır. SN
■ Rodoplardaki Vça vâdisinden sürgün edilen Pomakların Kavala'ya indikten sonra önce Doğu Trakya'ya sonra da Biga'ya geçtikleri bilinir. Pomak yerleşimi. Manav
■ Burası kesinlikle Pomak falan değil. Büyük bir kısmı Manav, az bir kısmı Bulgaristan göçmeni Türk. metonio
Işıkeli köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Eşekçi
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Asenovgrada tâbi Lǎkavica köylüleri 1896 senesinde yerleşmiştir. Manav
Karabiga bld - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
Y1308 📖: Pêgaí Πηγαί [ Yun "pınar" ]
Y-454 📖: Príapos [ AnaD ]
1665 📖: Karabiga (kale)
■ Biga ilçesine adını veren asıl Biga burasıdır. Antik Çağ'da burada tapınılan fallik Priapos tanrısı daha sonra tüm Yunan-Roma aleminde ün kazanmıştı. SN
■ Çoğunlukla Yörük ve Manavdır, bir kısmı Bulgaristan göçmeni, Çerkes, Kumuk ve bir kaç aile Arnavuttan oluşur. metonio
Çeşmealtı köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Orhaniye
Pomak yerleşimi
Bahçeli köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: İhsaniye
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Adıgey) yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Pomak Mehmet Çavuş'un Plovdiv'den gelip buraya iskân olduğu zikredilmiştir. Manav
■ Köydeki Bulgaristan göçmenleri Filibe, Rusçuk ve Şumnu kökenlidir. Filibe'lilerin de tamamı Pomak değil. metonio
Sarnıç köy - Biga - Çanakkale
■ 1711 yılında zorunlu yerleşime geçmiş Yörük köyüdür. metonio
Arabaalanı köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Arabaalanı
Pomak yerleşimi
Hoşoba köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Hoşoba
1902hk 📖: Demirci Obası
■ Yörükler ve Bulgaristan göçmeni Türkler yaşıyor. metonio
Kanibey köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Popköy [ Bul pop "papaz" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'da Razgrad'a bağlı bir köyün adından. SN
■ Muhtemelen Slav dilli Rum yerleşimiydi. 1880'lerin başında gönüllü olarak Bulgaristana göçtüler. 1883'te Razgrad Popköylüler iskân edildi. Manav
Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Çeçenay
1902hk 📖: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çerkes Soykırımı'ndan sonra Çerkesya'dan sürülen Çerkesler tarafından kurulmuştur ve Çerkesler ve daha sonra Rumeli Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşamaktadır. Perit
Ahlatoba mah - Biga - Çanakkale
1946 📖: Ahlatoba
Şirinköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Teşvikiye
1902hk 📖: Katırtepe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgradlılar tarafından kuruldu. Manav
Emirorman köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: İhvaniye
Ç1920~ 📖: Hatsukkоy
1902hk 📖: Emirorman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Osmaniye köyüne eş yapıdadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.