Beyoğlu'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sütlüce mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖 Sütlüce
  Halıcıoğlu mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖 Halıcoğlu
  Hasköy mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Hasköy
Y813 📖 Pikrídion [ Yun "acısu" ]
■ 9. yy'ın ilk yıllarında burada bir manastır inşa eden Protospatharios İoannês Pikridios adlı zatın adından gelen Pikridi adı Rumcada yakın döneme dek kullanılırdı. SN
  Piyalepaşa mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Piyalepaşa
■ 16. yy'da Kapdan-ı Derya olan Piyale Paşa'nın sarayı ve camii bulunur. SN
  Kulaksız mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Kulaksız
  Kasımpaşa mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Kasımpaşa
Y199 📖 Kánôpos [ Yun "bir bitki, sambuca" ]
  Galata mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Galata
Y813 📖 Galatâs Γαλατᾶς [ Yun "sütçü?" ]
Y200~a 📖 Sykai [ Yun "incirlik" ]
■ Galata adı en erken Theophanes vekayinamesinde (9. yy başı) görülür. Etimolojisi muğlaktır. Yun «galatâs» (`sütçü`) sözcüğünden, veya MÖ 276 yılında burada konumlanıp kenti tehdit eden Keltlerden («Galátai») türediği savunulmuştur. 1273-1453 yılları arasında müstakil Ceneviz kolonisiydi. SN
  Karaköy mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Karaköy
■ Özgün adının Karay Yahudi cemaatinden Karayköy olduğuna ilişkin yaygın rivayet yazılı kaynaklarca desteklenmez. SN
■ Andrea Vavassore'in ressam Gentile Bellini'ye atfedilen 1480 tarihli kuşbakışı İstanbul haritasında Karaköy'ün bulunduğu yerdeki kapının adı 'porta S. chiara' olarak geçmektedir. Okan MISIRLI
  Galatasaray mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Galata Sarayı
■ Adını II. Beyazit devrinde (1481-1512) inşa edilen Galata Sarayı içoğlanları mektebinden alır. Aynı adı taşıyan modern lise 1868'de kuruldu. SN
  Tarlabaşı mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖 Tarlabaşı
  Tophane mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Tophane
Y199 📖 Metopon [ Yun "alın" ]
■ 16. yy'da donanma personeli ve gemiciler için kurulmuş Müslüman mahallesi idi. Adını Tophane binasından alır. SN
  Beyoğlu ilçe - Beyoğlu - İstanbul
1897h : Pera | Beyoğlu
1665 📖 Beyoğlu
Y1300~ 📖 Péra [ Yun "karşı (yaka)" ]
■ 16. yy'dan itibaren İstanbul'un Frenk kolonisi Galata'daki Ceneviz kolonisinin surları dışına çıkarak bugünkü İstiklal Caddesi boyunca yayılır. Beyoğlu adının 16. yy'da Venedik dukası (1523-1538) Andrea Gritti'nin İstanbul'da doğup burada yaşayan oğulları Alvise ve Giorgio'nun emlakından dolayı verildiği rivayet edilir. ■ «Pera» sıfatı Bizans'ın en erken döneminden itibaren kullanılırsa da 13. yy'da Galata kolonisinin kurulmasıyla yer adı niteliğine bürünür. Galata'yı içerip içermediği çoğu zaman belirsizdir. SN
  Dolapdere mah - Beyoğlu - İstanbul
1911h 📖 Bülbülderesi (neh)
  Kılıçalipaşa mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Kılıçalipaşa
  Taksim mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖 Taksim
■ 18. yy'da kentlerden gelen suyu şehre dağıtmak için inşa edilen dağıtım merkezi (maksem) adından. Ancak semt adı son olarak 1860 dolayında inşa edilen Taksim Kışlası sayesinde yaygınlaşmış görünüyor. SN
  Cihangir mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Cihangir
■ Metruk bir Rum manastırı yerine Kanuni'nin oğlu Cihangir adına inşa ettirdiği camiden. SN
  Fındıklı mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖 Fındıklı


Grafik harita göster     haritada ara : km