haritada ara :   km  
Besni'de 105 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Çilkan
1917h 📖 : Çorak
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 2'' D, 37° 35' 30'' K
Kıraçhayma Pınarbaşı mahalle - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Holik [ Kürtçe ]
1917h 📖 : Kürdhanlı
■ Koord: 37° 35' 39'' D, 37° 37' 20'' K
Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Kerkan [ Kürtçe "sağırlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cemil la gel Karalarda ev ev dolaşak Karakeçıyı bilen varmı. Uydurma la. Köy yüzyıllardan beri Kürt ve Alevi köyüdür. Kürdistan Komünist Partisi 1981 yılında bu köyde kuruldu. Besnili02
■ Köy halkı Karakeçili Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Bu bilgi bütün kaynaklarda sabittir. Ayrıca köydeki Alevi Kürt nüfusu köyün yerlisi değildir. Dışarıdan gelmiştir. Yazdıklarımı dikkatli okuyun. Köyü kuranlar Türkmenlerdir. Lakin onlar ağırlıklı olarak Gaziantep'e göç etmiştir. Ayrıca köydeki Türkmenlerin akrabalıkları da ağırlıklı olarak Araban'daki Türkmen köyleri ile olmuştur. Köydeki Alevi-Kürt nüfusu Araban'a bağlı Beydilli köyünün Çakallı mezrasından gelmiştir ki asıl memleketleri de orasıdır. Cemil
■ Koord: 37° 29' 21'' D, 37° 37' 34'' K
Suvarlı belediye - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Hevêdana Gir
1917h 📖 : Suvarlı [ "aş." ]
1869s 📖 : Hevidi (idari bölge) [ Kürtçe hewêdî "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Beni'nin kuzey kesimini kapsayan Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 19'' D, 37° 37' 52'' K
Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Kilisecik
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Eskıden Ermeni manastırı varmıs burda ve Ermeni soykırımı ıle beraber Suvarlı Hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 ya da 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
■ Koord: 37° 34' 14'' D, 37° 39' 9'' K
Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Bîrê Ûskan [ Kürtçe "Yusuflar kuyusu" ]
1917h 📖 : Uzunkuyu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 37' 29'' D, 37° 42' 24'' K
Yayıklı mahalle (Sarıyaprak bağ) - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Rustekan
1917h 📖 : Zîrce [ Türkçe "alçakça" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 10'' D, 37° 42' 33'' K
Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Kevcallı/Kevjalan [ Kürtçe kevjalan "yengeçler" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 45'' D, 37° 43' 9'' K
Köseceli belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Koçaliyan
1917h 📖 : Köseceli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Kürt veya Zaza (Hevêdi) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
■ Kasaba halkının tamamı Kayı Boyuna bağlı Karakeçili Aşiretine mensup Sünni mezhepten Türkmenlerdir. Kasaba da kürt nüfus yoktur. Besnili haco denilen Ermeni tohumunun engellenmesi veri güvenliği açısından yerinde bir karar olacaktır. Cemil
■ Koord: 37° 33' 27'' D, 37° 43' 44'' K
Eyerli köy - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Xerkan [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖 : Cencere
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
■ Koord: 37° 38' 10'' D, 37° 43' 54'' K
Akpınar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Çalğan [ Kürtçe çalxan "kuyular" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen alevisi yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 37° 45' 27'' D, 37° 44' 0'' K
Sarıyaprak belediye - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Şeynan [ Kürtçe ]
1917h 📖 : Sarıyaprak
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi Mala Musê reş ve Mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür.
■ Koord: 37° 35' 16'' D, 37° 44' 1'' K
Kocapirli mezra - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Xoşberiya/ Xoşbiran [ Kürtçe "tatlı kuyu" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 32'' D, 37° 44' 34'' K
Tetirli mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Tetriyan
1917h 📖 : Tetirli
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Urfa kökenli Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Jan
■ Köy halkı Bayat boyuna mensup Türkmenlerden oluşur. Köye gelen kürtler rençberdir. Yani yazın tarla da çalıştırılan ırgatlardır. Gerçi makinalar geliştiği için ve köy eskisi kadar artık göç vermediğinden rençberlerin gelmesine de gerek kalmıyor. Köy halkı tamamen Türkmendir. Cemil
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 37° 44' 56'' K
Bereketli mahalle - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Bereketli [ Kürtçe berketan "yamaçlı" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 48'' D, 37° 45' 4'' K
Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Kıtış/Kıdış
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yaşarlar.
■ Adıyaman genelinde* 26 köyde yaşarlar. Bu köylerin üçü Gölbaşı, gerisi Besni ilçesindedir. metonio
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 36' 35'' D, 37° 45' 24'' K
Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Mamadikli/Mamadikan [ Kürtçe/Türkçe "Küçükmehmetler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 40'' D, 37° 45' 42'' K
Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Bekanê Jorîn [ Kürtçe "yukarı Bekan" ]
1917h 📖 : Söğütlü yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Koord: 37° 31' 1'' D, 37° 46' 2'' K
Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Beşkoz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının tamamı halen Urfa'nın Kısas köyü kökenli Alevi-Türkmenlerdir. Mursallı
■ Koord: 37° 43' 53'' D, 37° 46' 14'' K
Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Qizilkan
Alevi-Türk (?) yerleşimi
■ Alevi ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. metonio
■ Köy halkının çoğunluğu Sünni Türkmendir. Lakin az miktarda Türkmen alevisi de bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 37° 43' 46'' D, 37° 46' 41'' K
Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Bekanê Jêr
1917h 📖 : Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürtçe konuşan Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 59'' D, 37° 46' 59'' K
Sugözü belediye - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Dikevn [ Kürtçe "eski köy" ]
1919h 📖 : Eskiköy
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Besni ilçesinin kuzey kısmına egemen olan Hevêdi aşiretinin en eski yerleşimi olduğu söylenir. SN
■ Koord: 37° 39' 58'' D, 37° 47' 21'' K
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çakallı Mamibiş [ Kürtçe/Türkçe "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt-Sünni (Reşvan-Çakalan) yerleşimi
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Esasen Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Türkmen değildir, Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 47' 23'' K
Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Burunçayır
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti. Besnili Haco
■ Koord: 37° 45' 1'' D, 37° 47' 42'' K
Boncuk köy - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Binçuk/Bincukan [ Kürtçe "kuşluk" ]
1928 📖 : Boncuk
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
■ Koord: 37° 38' 28'' D, 37° 47' 48'' K
Toklu köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Birişme [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 4'' D, 37° 48' 29'' K
Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Kırğıliyan
1917h 📖 : Kargalı
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 50'' D, 37° 48' 44'' K
Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946 📖 : Hamziyan [ Kürtçe "Hamzalar" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Alevi/Sünni Türkmen karışık yerleşimdir. metonio
■ Köy de kürt nüfus yoktur. Köy halkı Sünni ve alevi Türkmenlerden oluşuyor. Cemil
■ Koord: 37° 43' 7'' D, 37° 48' 45'' K
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Gundê Bîre [ Kürtçe "kuyu köyü" ]
1917h 📖 : Çakallı Torunlar [ Kürtçe/Türkçe Çakallı/Cakalan "aş." ]
Kürt-Sünni (Reşvan-Çakalan) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Besni'de iki adet Akkuyu yerleşimi bulunur. Çakırhüyük bucağındaki köy Sünni-Türkmen, Şambayat yakınındaki köy ise Alevi-Kürt'tür. metonio
■ Koord: 37° 31' 12'' D, 37° 49' 33'' K
İnce mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1835g 1928 📖 📖 : Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Kesmetepe Kasabası Türkmen yerleşimidir. Kasabaya bağlı toplam da 6 mahalle bulunmaktadır. Çevre köylerden Kürt nüfus gelmiş olsa da Kasabanın asıl sahipleri Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 37° 49' 39'' K
Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 📖 : Gelbulasın
1919h 📖 : Gelbilasun
Türkmen yerleşimi
■ Eski bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
■ Koord: 37° 45' 11'' D, 37° 50' 10'' K
Kesmetepe belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Mihmanlı/Mehmaniyan
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 43'' D, 37° 50' 27'' K
Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Hoyratlı
Türk yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 37° 37' 55'' D, 37° 50' 29'' K
Camuşçu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Çemuçiyan [ Kürtçe "dağlar deresi?" ]
1928 📖 : Çamuşçu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 50' 47'' K
Çakırhüyük belediye - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1136 1917h 📖 📖 : Keysun
Y1057 📖 : Kaisón [ Arapça Qays? "öz." ]
A892 📖 : Kaysûm
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 11.-12. yy’larda Hırsız Vasil adlı Ermeni serüvencinin beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Rumca «Kaisós» adı, Muaviye zamanında bu bölgeye `büyük güruhlar halinde` yerleştiği anlatılan Arap Banu Qays aşiretiyle ilgili olsa gerekir. SN
■ Avşar yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 40'' D, 37° 51' 17'' K
Besni ilçe - Besni - Adıyaman
S1190 📖 : Bêth Hesnê [ Süryanice "kale yurdu" ]
E1136 1917h 📖 📖 : Behesni
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ İlçenin kuzey/batı bölümünde Hevêdi, güney/doğu kesiminde Reşvan aşiretine mensup Kürt nüfus yaşar. Bazı yayınlarda 'Karakeçili Türkmen' olarak gösterilen Türk nüfusun büyük bölümü Ermeni kökenli, bir kısmı Urfa'dan göçmüş Bayat aşireti mensuplarıdır. Diğer bölgelerden son yıllarda yoğun Kürt göçü almıştır. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
■ Besni ilçesinde eski Besni diye bilinen Aşağı Şehir bölgesi tamamen Türkmenlerin yerleştiği bir coğrafyadır. Besni'nin şimdiki yeri Orta Şehir diye anılır. Yukarı Şehir ise Sarhan Mahallesi'nin olduğu yerdir. Orta ve Yukarı Şehirler yine Yerli diye anılan Türkmenler'in yaşadığı yerlerdir. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 34'' D, 37° 51' 39'' K
Boybeyipınarı mahalle (Akdurak bağ) - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Boybeyikuyusu
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 32'' D, 37° 52' 1'' K
Çakmak mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni - Adıyaman
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 47'' D, 37° 52' 4'' K
Çilboğaz köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Çilboğaz
Türk yerleşimi
■ Besni'nin Türkmen köylerinden biridir. Üçgöz ve Geçitli köyleriyle akrabadırlar. metonio
■ Türkmen köyüdür. Cemil
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 37° 52' 12'' K
Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Çöplü aş. [ Türkçe Çepni ]
Türk yerleşimi
■ Türkmen köyüdür. Cemil
■ Koord: 37° 44' 31'' D, 37° 52' 32'' K
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Koso [ Kürtçe koso/kosan "köseler" ]
1917h 📖 : Köseyanlı [ Kürtçe/Türkçe köseyan "köseler" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 37° 52' 51'' K
Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Hasamlı/Hasamam [ Kürtçe Hasamam "Hasan amca?" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
■ Koord: 37° 35' 44'' D, 37° 53' 0'' K
Abımıstık mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni - Adıyaman
1977rh 📖 : Doldur
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 46'' D, 37° 53' 20'' K
Satıluşağı mezra - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Satıllı
■ Koord: 37° 37' 31'' D, 37° 53' 48'' K
Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Kızılhisar
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 37'' D, 37° 54' 9'' K
Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Tilek [ Kürtçe "höyücek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 37° 54' 25'' K
Levzin mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Lavzin [ Kürtçe "geçici yerleşim" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürdçe Levzin "acele yer, sabit olmayan yer". Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 37° 54' 25'' K
Yenikurugöl mahalle (Akdurak bağ) - Besni - Adıyaman
1977rh 📖 : Kurugöl
■ Koord: 37° 32' 0'' D, 37° 54' 26'' K
Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Mırıxtil [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
■ Cemil La götünden uydurma. Mırıxtılde Karakeçili kim var. La Besnide karakecili desen sana gulerler yada götene tekme atarlar. Mala bak bize yeni bir soy bulmus kafasına göre. Köy Kürttür. Mallık yapma. Besnili02
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Köy de kürt nüfus yoktur. Site de hatalı ve yanlış bilgiler paylaşan Irkçıları lütfen engelliyelim! Besnili02 sen asimile olmuş bir insansın. Önce soyunu araştır. Besni'yi bana öğretme 20 yıl öncesine kadar ilçe merkezinde Kürt yoktu. Besni ilçe merkezi günümüzde de olduğu gibi ağırlıklı Türkmen nüfusu vardı. Akıllı konuşmayı öğrenmezsen seni çıktığın yere de geri sokarım! Sen vitaminken ben Adıyaman'da tur atardım evlat. Cemil
■ Koord: 37° 35' 13'' D, 37° 54' 28'' K
Karaağaç mezra - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Şamuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 20'' D, 37° 54' 44'' K
İznik mezra - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Hiznik/İznik [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni ( ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 59'' D, 37° 55' 19'' K
Yelbastı köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Kç. Şamuşağı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Bilinmeyen bir tarihte Ermeni köyü olduğu söylenir. SN
■ Köy halkı Bayat boyuna mensup Türkmenlerden oluşur. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 38' 58'' D, 37° 55' 34'' K
Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1869s 📖 : İzolî [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938’e dek göçer aşireti idi. 2004’te Akdurak’tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy, Türkücü Latif Doğan bu köylü, Besnili Haco
■ Koord: 37° 31' 34'' D, 37° 55' 57'' K
Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Yusufoğlu/Yusufan
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 0'' D, 37° 55' 59'' K
Aktepe köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Karnıaçık
Kürt-Sünni (Reşvan-Çakalan) yerleşimi
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. metonio
■ Kürtçe ismi Xaraba/Haraba. Besnili02
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 33' 31'' D, 37° 56' 13'' K
Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 : Terbizek [ Ermenice tarbısag "saraycık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Köyün önemli bır kısmı Van muhacirlerınden oluşuyor Besnili Haco
■ Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Türkmen köyüdür. Van'dan kaçan kürtler Güzelyurt köyünde bulunuyor. Bu köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 37° 56' 57'' K
Göndürme mahalle - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Göndürme
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 57' 5'' K
Sarıçiçek mahalle - Besni - Adıyaman
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt alevi köyü. Besnide Zaza yok. Besnili02
■ Koord: 37° 37' 4'' D, 37° 57' 16'' K
Berete mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Berete/Berti
Kürt-Sünni (Beritan) yerleşimi
■ Beritan Aşireti Beğdili boyuna bağlı bir Türkmen aşiretidir. Cemil
■ Koord: 37° 31' 5'' D, 37° 57' 22'' K
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Beğdilli [ Türkçe Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
■ Cemil sen kücük kafanla tam bir malsın. Yazıbeydilli köyü Reşvan (Rışvan aşireti oymaklarınden biridir) Bu sitedede yazılanların hepsi çok doğru. Köy köy hem tarihi yazılı kaynaklara hemde sosyal gerçekliği olduğu gibi yazmış.Beritan aşireti türkse bende Bangladeşliyim. Helal olsun siteyi hazırlayana. Besnili02
■ Köy halkı Reşvan değil, Beritan Aşiretine mensuptur. Ayrıca bir insanın kürtçe konuşuyor olması onu kürt yapmaz. Köy halkının ve köy bağlı Berete mezrasının kökenleri Beğdili boyuna dayanmakla birlikte Türkmendirler. Besnili02 senin bir beynin yok. Sen bir ergensin. Yoksa Ermenilerin tehcir edilirken arkalarında bıraktıkları bir tohum musun? Köy halkı Beritan Türkmenidir. Beritan ismi bir öz Türkçe isim olup, Berti kelimesinden türemiştir. Günümüzde Türkmenistan Merv kentine Berti adında yerleşim yerleri var. Ayrıca Rışvan Aşiretinin birçok kolu Zazalar ve Türkmenlerden oluşuyor. Siteyi hazırlayanlar çok yanlı davranmış. Bu hareketler yakışmıyor. Cemil
■ Koord: 37° 32' 27'' D, 37° 57' 29'' K
Üçgöz belediye - Besni - Adıyaman
1917h 📖 : Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
■ Köy halkı 15-20 hane yerli olmayan Kürt hariç tamamen Türkmendir. metonio
■ Koord: 37° 38' 27'' D, 37° 57' 56'' K
Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1849z 1919h 📖 📖 : Çakallı [ Türkçe "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Köy halkı Türkmendir. Cemil
■ Koord: 37° 43' 30'' D, 37° 58' 11'' K
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Fal [ Kürtçe "ıssız yer" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. [Bu bilgi yerlilerce teyit edilmedi - SN] metonio
■ Benim hem anam hemde nenem Fallı. Falda Avşar soyadında bir aile var. Facebooka bakıp soyisme göre ırk yapıyorsun kafanca. Benim soy adım Özbek se ben Özbekıstanlımı olyom. Köyün hepsi kürt ve akraba. Köyde avşar yok afşarı bilende yok. Hangi yaşlıya sorarsan Falda Reşvan (Rışvan) aşiretindeniz dıyor. Uydurmayın la. Besnili02
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Bu yanlışlarının hepsi cehaletten ve gerçekçi olmamandan kaynaklanıyor. Gençken ben de senin gibiydim. Köyün tarihi ile ilgili resmi kaynak ve kaynakça bırakıyorum. Biraz okuyun. https://www.koylerim.com/adiyaman-besni-kutluca-koyu-resimleri-215g.ht Cemil
■ Koord: 37° 35' 34'' D, 37° 58' 36'' K
Höyük mahalle (Çomak bağ) - Besni - Adıyaman
hl 📖 : Kç. Çomak
1917h 📖 : AşkarHöyüğü
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürtçe ismi Çomake pıçuk (Küçük Çomak). Besnili02
■ Koord: 37° 31' 52'' D, 37° 58' 40'' K
Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çomak
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 28'' D, 37° 59' 29'' K
Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1817h : Atmalı
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 42' 49'' D, 37° 59' 29'' K
Nohudanlı mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Şeyhbelen
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 15'' D, 37° 59' 30'' K
Akkuyu mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 : Ağkuyu
Alevi yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 10'' D, 37° 59' 43'' K
Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1817h : Alişar
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ 2005’e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
■ Koord: 37° 37' 15'' D, 38° 0' 29'' K
Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Hacıhalil
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 10'' D, 38° 0' 44'' K
Akdere Şambayat mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 : Zurnacı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 12'' D, 38° 1' 8'' K
Çorman mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Çorman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 54'' D, 38° 1' 14'' K
Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Tokar
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenleridir. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 35' 8'' D, 38° 1' 26'' K
Yazıkarakuyu köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Karakuyu
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 38° 1' 29'' K
Kızılkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Soko|Kızılkaya
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Beski aşireti yerleşimi. Besnili02
■ Koord: 37° 29' 50'' D, 38° 1' 42'' K
Beşir mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Beşir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 40'' D, 38° 1' 45'' K
Payamca köy - Besni - Adıyaman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 30'' D, 38° 2' 8'' K
Canhor mezra - Besni - Adıyaman
1919h 📖 : Canhor
■ Koord: 37° 39' 20'' D, 38° 2' 17'' K
Doğankaya köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 : Şinikçi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Türkmendir. Köy de kürt nüfus bulunmamaktadır. Cemil
■ Koord: 37° 42' 5'' D, 38° 2' 19'' K
Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Yeniköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 12'' D, 38° 2' 36'' K
Şambayat belediye - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1825z 📖 : Şam Bayadı [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti... * 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek, Şambeyadı aşiretlerinin... deyar heyran
■ Kasaba halkı Bayat Boyuna bağlı Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 37° 41' 0'' D, 38° 2' 46'' K
Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Kötüre [ Kürtçe koturê "güvercinli" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 40'' D, 38° 2' 50'' K
Kesecik köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Marguza / Merguze
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürtçe ismi Merguze ve etimolojik olarak erkekçe duran ceviz ağacı anlamına geliyor olması lazım. Osmanlı kayıtlarında Ekrad (Kürt) Rışvan (Besnide Reşvan diye söylenir) aşiretinden bir cemaat olarak geçer. Besnili02
■ Köy halkı Türkmendir. Köy de kürt nüfusu yoktur. Köyün ilk adı Margoza'dır. Bu isim Süryanice'dir. Adıyaman'da eskiden kullanılmakta olan birçok isim de linguistik açıdan Süryanicedir. Malum yaşadığımız coğrafyanın yerlileri Süryaniler idi. Köy halkı 1638 senesinde Sultan 4. Murad Bağdat Seferine çıktığında Osmanlı Ordusuna zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suriye'nin Rakka vilayetinden alınarak Adıyaman Bensi'ye iskan edilen Kayı boyuna bağlı Karakeçili Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Besni'ye Rakka'dan gelen Karakeçili Türkmenleri Üçgöz Kasabası, Kesecik, Beşyol, Taşlıyazı, Yoldüzü, Kızılhisar, Geçitli, Çilboğaz köylerini kurmuşlardır. Cemil
■ Koord: 37° 34' 46'' D, 38° 2' 51'' K
Karahalil mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 : Karahalil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 4'' D, 38° 3' 21'' K
Zormağara mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Xozkişin yk.
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ 1949’da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
■ Koord: 37° 30' 15'' D, 38° 3' 23'' K
Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Kantara [ Türkçe "taşköprü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakeçili Türkmenlerinin yaşamakta olduğu bir köydür. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 33' 51'' D, 38° 3' 24'' K
Evciler mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Hürük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 40'' D, 38° 3' 59'' K
Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Xozkişin aş.
1917h 📖 : Dikilitaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 25'' D, 38° 4' 2'' K
Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1980 📖 : Karagöcek
1917h 📖 : Xortlu/Xortikân [ Kürtçe "delikanlılar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005’te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 37° 35' 26'' D, 38° 4' 6'' K
Başlı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 : Başlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 11'' D, 38° 4' 10'' K
Yazıyalankoz mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Yalankoz
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 36'' D, 38° 4' 24'' K
Beşyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
<1968 📖 : Sahandil
1917h 📖 : Sahantil
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Bir dönem Güneydoğunun büyük bir bölümüne hakim olan Reşvan beylerinin merkez yerleşimi idi. Reşvanlar Kürt kültürel egemenliği altında Türkmen ve dönme Ermeni kökenlilerin de dahil olduğu bir siyasi oluşumdur. SN
■ Cemi malı Sahantilde Kürt yok? Ve Sahantil Kayı Boyuna bağlı Karakeçili Aşiretine mensup? Sen türk boylarını git öğren önce mal. Inandıkmı şimdi? Sahantil Kürt ve Reşvan aşiretinin beylerinin köyu. Nişanyana HELAL olsun. İşte böyle araştırma yapılır. Hakkatande Rışvanzade Halil paşa Rışvanzade Ömer paşa gibi bütun Besni beyleri aslen Sahantilli. Besnili02
■ Köy halkı Kayı Boyuna bağlı Karakeçili Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Köy de kürt nüfus yoktur. Önce insan gibi konuşmayı öğreneceksin! Rişvan Aşireti konfedere bir aşirettir. Aşiretin kolları Türkmenler, Kürtler, Araplar ve Zazalardan oluşuyor. Sivas ve Malatya'daki Rişvanlar ağırlıklı olarak Türkmendir. Lakin bu durum Adıyaman'da biraz değişir. Çünkü bölgede Kürtçe konuşan Türkmenler veyahut Aleviliği kabul eden Kürtler var. Cemil
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 38° 4' 31'' K
Gümüşü köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 : Beserî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 10'' D, 38° 4' 40'' K
Bostancık mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Bostancık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 11'' D, 38° 4' 59'' K
Kızılcamustafa mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 : Kızılcamustafa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 33'' D, 38° 5' 6'' K
Balka mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Balka
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 36'' D, 38° 5' 13'' K
Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : İznikan/Hiznikan [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrası iken 2005’te Topkapı adıyla köy oldu. SN
■ Bu köy de Kürt nüfusu yoktur. Köy halkı Karakeçili Türkmenlerine mensuptur. Cemil
■ Koord: 37° 31' 16'' D, 38° 5' 26'' K
Karakeçi mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Karakeçi [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt sünni Reşvan yerleşimi. Besnili02
■ Karakeçi mezrası Beşyol köyüne bağlı olmakla birlikte Kayı boyuna bağlı Karakeçili Aşiretine mensup Türkmenlerden oluşmaktadır. Kesinlikle kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 33' 1'' D, 38° 5' 54'' K
Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1718z 1926 📖 1926: Çanakçı
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
■ 1935 sayımına ait köy listesinde "Çanakçı Hıznıkan" olarak geçmekte, Hıznıkan'a ait bir veriye ulaşılamadı. ishak levent
■ Koord: 37° 31' 2'' D, 38° 6' 10'' K
Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 : Kızıl ˁAyntab
Türk yerleşimi
■ Türkmen köyüdür. Cemil
■ Koord: 37° 28' 4'' D, 38° 6' 46'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.