Bergama'da 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Demircidere mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s: Demircidere
Alevi yerleşimi
  Aşağıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s: Aşağıbey
Y451: Theodosiópolis [ Yun "(imparator) Theodosios kenti" ]
■ Strabon ve Bizans Notitia'larında anılan Perperene/Theodosiopolis kentinin kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Kaplan mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1928: Kaplan
■ Bergama ilçesindeki iki Kaplan köyünden biri olup Kozak Kaplan olarak tanınır. SN
  Pınarköy mah - Bergama - İzmir
1890hk: Bınarköy
Alevi yerleşimi
  Ovacık mah - Bergama - İzmir
1928: Ovacık
1890hk y: Kalerga [ Yun kaliérgia "ıslahat, ziraat" ]
Y-399: Teuthránia
■ Buradaki ovaya Kalerga Ovası ve ovaya hakim tepeye Kalerga Tepesi adı verilir. Antik Thuthrania öreni bu tepe üzerindedir. ■ Bilge Umar'ın modern döneme ait Kalerga adını `Luwiceye` dayandırması ibret vericidir. SN
  Narlıca mah - Bergama - İzmir
1928: Narlıdere
Alevi yerleşimi
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928: Reşadiye
1890hk: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913'te Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Yukarıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1876a: Kozak (kaza) [ Tr "çam fıstığı, kozalak" ]
■ Kozak adı verilen orman alanının başlıca yerleşimi ve merkez kasabası idi. SN
  Tepeköy mah - Bergama - İzmir
1911h: Karadere
Alevi yerleşimi
  Bozköy mah - Bergama - İzmir
1891s: Bozköy
  Kapıkaya mah - Bergama - İzmir
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333 y: Bergama [ Yun ]
Y-454: Pérgamon [ Luw parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden gelir. 1306'daki Türk fethinden hemen sonra Bergama biçimi kaydedilmiştir. SN
  Kaleardı mah - Bergama - İzmir
1928: Kaleardı Caber [ Tr caber "aş." ]
  Gaylan mah - Bergama - İzmir
1928: Gaylan
1890hk: Burhan
  Sindel mah - Bergama - İzmir
1928 y: Sindel [ Yun *Sindala? ]
■ Yedisi Batı Anadolu, ikisi Kayseri, biri Sinop ve biri Bayburt'ta olmak üzere toplam 11 adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. İsmin Yunanca Sindala vasıtasıyla eski bir Anadolu dilinden geldiği varsayılabilir. SN
  İsmailli mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928: İsmailli
1928: Yuntdağı (idari bölge) [ Tr yunt "yabani at" ]
■ Yuntdağı nahiyesi daha önce Manisa'ya bağlı iken 1 Ocak 1948 tarihli BK kararnamesiyle İzmir Bergama'ya bağlandı. SN
  Akçenger mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928: Akçengâr [ Tr Çengâr/Çenger "Çingene" ]
  Allianoi mv - Bergama - İzmir
■ Bergama yakınındaki antik sağlık merkezi 2. yy tabiplerinden Aelius Aristides'in eserinde anılır. Ören yeri yakın yıllarda Yortanlı Barajı gölü altında kaldı. SN
  Dağıstan mah - Bergama - İzmir
1928: Mecidiye
1902hk: Dağistan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km