haritada ara :   km  
Bergama'da 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Demircidere mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Demircidere
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Kaplan mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1928 📖 Kaplan
■ Bergama ilçesindeki iki Kaplan köyünden biri olup Kozak Kaplan olarak tanınır. SN
Okçular mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Okçular
Aşağıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Aşağıbey
Y451 📖 Theodosiópolis [ Yun "Theodosios imp. kenti" ]
Y17 📖 Perperênê
■ Strabon ve Bizans Notitia'larında anılan Perperene/Theodosiopolis kentinin kalıntıları köyün yakınındadır. SN
Abdülgani mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Abdülgani
Ayvatlar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Ayvatlar
Hisar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Hisar
Aşağıcuma mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Cuma aş.
Göbeller mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Göbeller [ Yun ]
Sağancı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sağancı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıkırıklar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kırıklar aş.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Hacıhamzalar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Hacıhamzalar
Pınarköy mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Bınarköy
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Yenikent mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Yeniköy
1902hk 📖 Çaçan
Süleymanlı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Süleymaniye
Ovacık mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Ovacık
1890hk 📖 Kalerga [ Yun kaliérgia "ıslahat, ziraat" ]
Y-399 📖 Teuthránia [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Buradaki ovaya Kalerga Ovası ve ovaya hakim tepeye Kalerga Tepesi adı verilir. Antik Thuthrania öreni bu tepe üzerindedir. ■ Bilge Umar'ın modern döneme ait Kalerga adını `Luwiceye` dayandırması ibret vericidir. SN
Narlıca mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Narlıdere
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Terzihaliller mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Terzihaliller
Kurfallı mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Kurfallı
Tekkedere mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Tekkedere
1890hk 📖 Tekkeköy
Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Reşadiye
1911h 📖 Kiliseli | Reşadiye
1890hk 📖 Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913 Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
Çamköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çamköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yukarıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1876a 📖 Kozak (kaza) [ Tr "çam fıstığı, kozalak" ]
■ Kozak adı verilen orman alanının başlıca yerleşimi ve merkez kasabası idi. SN
Alacalar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Alacalar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Yukarıcuma mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Cuma yk.
Sarıdere mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Sarıdere
Tepeköy mah - Bergama - İzmir
1911h 📖 Karadere
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Çalıbahçe mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Çalıbahçe
Bozköy mah - Bergama - İzmir
1891s 📖 Bozköy
Bozyerler mah - Bergama - İzmir
1919h 📖 Bozköy
Çakırlar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çakırlar
Örlemiş mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Örlemiş
Yalnızev mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Yalnızev
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Eğrigöl mah - Bergama - İzmir
1891s 📖 Eğrigöl
Güneşli mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1928 📖 Tekkeköy
Küçükkaya mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kadriye
Yerlitahtacılar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Yerli Tahtacılar
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Çamavlu mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Çamavlu
Kızıltepe mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kızıltepe
Kapıkaya mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kapukaya Tahtacı
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Karaveliler mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Karaveliler
İncecikler mah - Bergama - İzmir
1928 📖 İncecikler
Teğelti mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Teğelti
Cevaplı mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Cevaplı
1902hk 📖 Celepli
Karahıdırlı mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Karahıdırlı
Kıranlı mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Kıranlı
Koyuneli mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Koyuneli
Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333 📖 Bergama [ Yun ]
Y-454 📖 Pérgamon [ AnaD parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden türemiştir. MÖ 3. ve 2. yy'larda Batı Anadolu'ya hakim olan Bergama krallığı, MÖ 133'te Roma hakimiyetine girdi. 1306'da Karasi Beyliğince fethedildi. ■ 1690'lardan 1830'lara dek Bergama, Ege Bölgesinin büyük bir bölümünde az veya çok bağımsız bir beylik olarak hüküm süren Karaosmanoğlu hanedanının makamı idi. SN
Armağanlar mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Harmanlar
Gökçeyurt mah - Bergama - İzmir
1960 📖 Yenigöde
1928 📖 Yanıgöde
Kaleardı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kaleardı Caber [ Tr Caber "aş." ]
Gaylan mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Gaylan
1890hk 📖 Burhan
Sindel mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sindel [ Yun *Sindala? ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Yedisi Batı Anadolu, ikisi Kayseri, biri Sinop ve biri Bayburt'ta olmak üzere toplam 11 adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. İsmin Yunanca Sindala vasıtasıyla eski bir Anadolu dilinden geldiği varsayılabilir. SN
Atçılar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Atçılar
HamzalıSüleymaniye mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Süleymaniye
Yoğurtdöken mah - Bergama - İzmir
1911h 📖 Yoğurtdöken
Balaban mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Balabanlı
Avunduruk mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Avunduruk
Avunduk mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Avunduruk
Maruflar mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Maruflar
İsmailli mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 İsmailli
1928 📖 Yuntdağı (idari bölge) [ Tr yunt "yabani at" ]
■ Yuntdağı nahiyesi daha önce Manisa'ya bağlı iken 1 Ocak 1948 tarihli BK kararnamesiyle İzmir Bergama'ya bağlandı. SN
Seklik mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Seklik
Mahmudiye mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Mahmudiye
Çürükbağ mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çürükbağlar
Kaşıkçı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kaşıkçı
Yukarıkırıklar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kırıklar yk.
Çobanlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çobanlar
Piriveliler mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Piriveliler
Üçtepe mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Üçtepe
Bayramcılar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Bayramcılar
YuntdağıHacılar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Hacılar
Öksüzler mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Öksüzler
Tavukçukuru mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Tavukçukuru
Örenli mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Örenli
Yortanlı mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Yortanlı
Hacılar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Hacılar
Tırmanlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Tırmanlar
Ahmetbeyler mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Ahmetbeyler
Bekirler mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Bekirler
Çitköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çitköy
Kocahaliller mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kocahaliller
Ferizler mah - Bergama - İzmir
1915hb 📖 Firuzlar
Akçenger mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Akçengâr [ Tr çengâr "çingene" ]
Allianoi mv - Bergama - İzmir
Y535 📖 Alia / Alliánoi
■ Bergama yakınındaki antik sağlık merkezi 2. yy tabiplerinden Aelius Aristides'in eserinde anılır. Ören yeri yakın yıllarda Yortanlı Barajı gölü altında kaldı. SN
Kocaköy mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kocaköy
Dağıstan mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Mecidiye
1902hk 📖 Dağistan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Lezgi) yerleşimi.
Doğancı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Doğancı
Paşaköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Paşaköy
Çeltikçi mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çeltikçi
Katrancı mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Katrancı
Rahmanlar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Rahmanlar
Karalar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Karalar
Çaltıkoru mah - Bergama (Göçbeyli bucağı) - İzmir
1928 📖 Çaltıkoru
Dereköy mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Dereköy
Gültepe mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Karalarbaşı Tahtacı
1919h 📖 Tahtacı Aşireti
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
Oruçlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Oruçlar
Ayaskent mah - Bergama (Göçbeyli bucağı) - İzmir
1928 📖 Ayas
1902hk 📖 Ayaz
Topallar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Topallar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.