haritada ara :   km  
Baziki'de 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Kızlar mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Kızlarviranı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Sağırlı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Kormi
Kürt-Sünni yerleşimi
İkiz mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: İkizce
Kürt-Sünni yerleşimi
Şanlıavşar mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Kanlıavşar [ Tr Kanğlı Avşar "aş." ]
1530t 📖: Kalınavşar? [ Tr "aş." ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kejan aşiretinden Kürtler de yaşıyor. metonio
Budaklı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Budaklı
Kürt-Sünni yerleşimi
Tozluca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Tozluca
Kürt-Sünni yerleşimi
Boztepe mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Boztepe
Kürt-Sünni yerleşimi
Aylan mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Sıçancık
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Zivanlı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Zivanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Denizbacı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Denizbacı [ Tr baç "vergi ödeme yeri, gümrük" ]
Türkmen yerleşimi
Büyükhan mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Çarmelik
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Gerdek mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Gerdek
Kürt-Sünni yerleşimi
Tunalı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1960 📖: Dokuzağaç
1917h 📖: Tunalı
1530t 📖: Tonˁali
Türkmen yerleşimi
Çakmaklı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Salluca-i Gülük
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
Kayagözü mz - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Salluca-i Sorikan [ Kr sorikan "kızıllar" ]
1530t 📖: Sabluca [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karakaş mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Karakaş
Türkmen yerleşimi
Bağlıca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bağlıca
Kürt-Sünni yerleşimi
Ortaören mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Ortaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
İğdeli x - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şaşkan [ Kr "aş." ]
1914hk 📖: Şarşekan
Kürt-Sünni yerleşimi
Arpalı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Xaşik
Kürt-Sünni yerleşimi
Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hüvek
A 📖: Tell Huwek [ Ar ]
1915h 📖: Yaylak (idari bölge)
1530t 📖: Baziki / Bozâbad (idari bölge) [ Kr Bazik/Bozik "doğanca (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930'da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1942'de Bozova adı benimsendi. SN
Pirhalil mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Pirhalil
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşlıdere mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Biris
Kürt-Sünni yerleşimi
Çatak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Çatak aş. + yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı Çatak köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
Lidar x - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Lidar
E1136 📖: Ltar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Taşan mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Taşan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Oğuzlardan İğdir boyuna mensup Türkmenlerdir. Mustafa
Gökören mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Gökviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mersavi aşireti. metonio
Avlak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Güvend
Müslüman Arap yerleşimi
■ Bozova ilçesine bağlı tek Arap yerleşimidir. SN
■ Geri kalan yerleşimlerin çoğu Kürt, önemli bir kısmı Türkmendir. metonio
Seyitören mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Seyidviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mersavi aşireti. metonio
Kesmetaş mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Kuruca Utman
1530t 📖: Kurucaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
Buğluca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Bazin
Eski adı: Küçük Sittikale
Kürt-Sünni yerleşimi
Tatarhöyük mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖: Tataröyüğü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen-Kürt karışıktır. metonio
Hisarlar mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: BüyükSıttıkale
1928 📖: Sittikale aş.+ yk.
1530t 📖: Kalei Sitte [ Ar "6 kale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çokreş [ Kr "kara dirsek?" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy bağlı olan Boyunsuz mezrası Kürttür. Kemal Yıldırım
Boyunsuz mah Karaca - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Boyunsuz
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.