haritada ara :   km  
Baykan'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
K 📖 Nari [ Kr narê "narköy" ]
Çukurca köy - Baykan - Siirt
K 📖 Çirê
1928 📖 Çıri
Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Bakıyn
Dedebakır köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 Mize
Atabağı bld - Baykan - Siirt
K 📖 Comanî
1946 📖 Cumani [ Ar ]
Kürt (Sünni) (Babosî) yerleşimi
Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Siyanis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Melkişo) yerleşimi
Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 Köx [ Erm "köy" ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Madaran
Eğridere mz - Baykan - Siirt
K 📖 Zoqamir [ Kr "bey Zok'u" ]
1865h 📖 Zok [ Kr zoq "çıkıntı?" ]
Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Xeylikan [ Kr xelîkan "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1946 📖 Ziyaret
1865h 📖 Veyselkarani | Ziyaret
A1070 📖 Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s 📖 Kelhok [ Kr "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çukurtaş mz - Baykan - Siirt
K 📖 Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
Karataş mz - Baykan - Siirt
K 📖 Kevrakevir [ Kr "? taş" ]
Eğri mz - Baykan - Siirt
K 📖 Exrî
Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Bilvanis [ Erm ]
Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
K 📖 Bayikan / Baykan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
Geçit mz - Baykan - Siirt
K 📖 Bimlê [ Kr ]
Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Arinç [ Erm ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdiken mz - Baykan - Siirt
K 📖 Gayîna [ Kr ]
Bardaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Silhê [ Kr "sulh" ]
Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Malabado [ Kr malabadê "Bad (öz.) evi" ]
Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: İngêz [ Erm ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990'larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
Köklü mz - Baykan - Siirt
K 📖 Ginê [ Kr ]
Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖 Xana Hawêl
1865h 📖 Hawel / Havil
1928 📖 Baykan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938'de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949'da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 📖 Millo [ Kr "aş." ]
Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 📖 Dodan / Dudan [ Kr "aş." ]
Ocaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Eyncirnî [ Kr "yalakpınar" ]
Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 Gundo [ Kr "köy" ]
Derince mz - Baykan - Siirt
K 📖 Şikarim
Obalı köy - Baykan - Siirt
K 📖 Nérban [ Kr nêrban "tekegüden" ]
Akbudak mz - Baykan - Siirt
K 📖 Çemê Çawiş [ Kr "çavuşpınarı" ]
Dilektepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 Minar
1865h 📖 Minarek
■ 1930'lara dek bugünkü Baykan ilçesine tekabül eden nahiyenin merkez köyü idi. SN
Dumanlı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Textêreş [ Kr "kara kürsü" ]
Demirışık köy - Baykan - Siirt
K 📖 Taroni [ Kr "bayırlı" ]
DokuzÇavuş köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 Direban [ Kr dêreban ]
Çevrimtepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1597 1946 Girdikan [ Kr "tepecikler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun başkenti idi. Mirler tarafından bu köyde kurulan Nasır Bey Medresesi önemli bir eğitim kurumu sayılır. SN
Ünlüce köy - Baykan - Siirt
K 📖 Tûti [ Kr tûtê "dutlu" ]
Topraklı mz - Baykan - Siirt
1865h 📖 Canpiros [ Kr canpîroz ]
Sıralı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Baskan [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Yarımca köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 Arbo / Erbo
Adakale köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
E1902 📖 Zırkan | Derzıni
1865h 📖 Deyr Zin [ Kr "Zin manastırı" ]
K1597 📖 Derzîn
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Derzin kalesi 12.-16. yy'larda Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun makamı idi. Kale içinde eski adının Deyr Azinar olduğu rivayet edilen büyük bir manastır harabesi vardır. 1895 olayları sırasında Ermeni nüfusu yok edildi. SN
Kumluca mz - Baykan - Siirt
K 📖 Şûşan [ Kr ]
Narlıyurt köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 Dizlak
Kürt (Sünni) (Hevêdî) yerleşimi
Toptepe mz - Baykan - Siirt
K 📖 Mezrê [ Kr ]
Oymaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Serşkeft [ Kr "mağarabaşı" ]
Ayranlı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Mûçura [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Uğurlu mz - Baykan - Siirt
K 📖 Sadê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Hevêdî) yerleşimi
Ulukapı mz - Baykan - Siirt
K 📖 Taxik [ Kr "mahallecik" ]
Sarıdana köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Mezri
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Kasımlı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖 Werkanis
1928 📖 Varekanis [ Kr "? yeri" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 14.4.1953 tarihli kararla Varakanıs olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. SN
■ 14.4.1953 tarihli kararla Werqanis olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. Werqanis Warê Qasim: "Kasımın yaylası"...(Kurdî) Mastfirosh
Uzunkavak mz - Baykan - Siirt
K 📖 Şiyanê Hevêdan
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
İkizler köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1902 📖 Kikan [ Kr kikan "ikizler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.