haritada ara :   km  
Baykan'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Nevala Nari [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 51'' D, 41° 37' 31'' K
Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Bakıyn
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 41° 39' 32'' K
Dedebakır köy - Baykan - Siirt
1865h 1928 📖 📖 : Mize/Mizi
■ Koord: 38° 7' 19'' D, 41° 39' 38'' K
Atabağı belediye - Baykan - Siirt
1928 📖 : Cumani/Comani
Kürt-Sünni (Babosî) yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 42'' D, 41° 39' 42'' K
Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Siyanis
Kürt-Sünni (Melkişo) yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 6'' D, 41° 40' 28'' K
Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h 1928 📖 📖 : Köx [ Ermenice/Türkçe "köy" ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
■ Koord: 38° 6' 2'' D, 41° 40' 48'' K
Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Madran
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 12' 47'' D, 41° 41' 32'' K
İnegöl mezra - Baykan - Siirt
1928 📖 : Nevalaşan
■ Koord: 38° 9' 37'' D, 41° 41' 37'' K
Eğridere mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Zoqamir [ Kürtçe "bey Zok'u" ]
1865h 📖 : Zok [ Kürtçe zoq "çıkıntı?" ]
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 41° 42' 25'' K
Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Xalikân [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 23'' D, 41° 42' 35'' K
Veyselkarani belediye - Baykan - Siirt
1928 📖 : Ziyaret
1865h 📖 : Veyselkarani | Ziyaret
A1070 📖 : Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 7' 54'' D, 41° 42' 52'' K
Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s 1928 📖 📖 : Kelhok [ Kürtçe "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 4' 50'' D, 41° 43' 32'' K
? ölü yerleşim - Baykan - Siirt
1928 📖 : Çirık
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 13' 3'' D, 41° 43' 33'' K
Çukurtaş mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
■ Koord: 38° 9' 52'' D, 41° 44' 2'' K
Karataş mezra - Baykan - Siirt
1928 📖 : Kevrakevır [ Kürtçe "kara taş" ]
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 41° 44' 5'' K
Eğri mezra - Baykan - Siirt
1977rh 📖 : Erî
■ Koord: 38° 8' 40'' D, 41° 44' 11'' K
Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Bilvanis [ Ermenice ]
■ Menzil dergahının kurucusu Gavs-ı Bilvanisi adıyla tanınan Abdülhakim el-Hüseyni aslen bu köylüdür. SN
■ Koord: 38° 11' 6'' D, 41° 44' 31'' K
Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
K 📖 : Bayikan / Baykan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 41° 44' 43'' K
Geçit mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Bimlê [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 25'' D, 41° 45' 23'' K
Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Arinç [ Ermenice ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 12' 51'' D, 41° 45' 43'' K
Akdiken mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Gayîna [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 46'' D, 41° 45' 43'' K
Cefan mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Eyncirnî [ Kürtçe "yalakpınar" ]
1928 📖 : Cefan [ Kürtçe "Caferler" ]
■ Koord: 38° 9' 25'' D, 41° 45' 45'' K
Bardaklı mezra - Baykan - Siirt
1928 📖 : Sılha [ Kürtçe "sulh" ]
■ Koord: 38° 4' 36'' D, 41° 45' 48'' K
Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Malabado [ Kürtçe malabadê "Bad (öz.) evi" ]
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 41° 45' 51'' K
Harran mezra - Baykan - Siirt
■ Koord: 38° 12' 18'' D, 41° 45' 54'' K
Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: Engız [ Ermenice ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990’larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 3' 33'' D, 41° 46' 50'' K
Köklü ölü yerleşim - Baykan - Siirt
K 📖 : Ginî [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 8' 16'' D, 41° 46' 52'' K
Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖 : Xana Hawêl
1865h 📖 : Hawel / Havil
1928 📖 : Baykan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938’de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949’da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
■ Koord: 38° 9' 49'' D, 41° 47' 3'' K
Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 📖 : Millo [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 12' 21'' D, 41° 47' 13'' K
Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 📖 : Dodan / Dudan [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 7' 7'' D, 41° 47' 32'' K
Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Gundo [ Kürtçe "köy" ]
■ Koord: 38° 5' 25'' D, 41° 48' 6'' K
Derince mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Şikarim
■ Koord: 38° 12' 15'' D, 41° 48' 6'' K
Obalı köy - Baykan - Siirt
K 📖 : Nérban [ Kürtçe nêrban "tekegüden" ]
■ Koord: 38° 9' 15'' D, 41° 48' 33'' K
İkizler köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1902 📖 : Kikan [ Kürtçe kikan "ikizler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 6' 38'' D, 41° 48' 59'' K
Akbudak mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Çemê Çawiş [ Kürtçe "çavuşpınarı" ]
■ Koord: 38° 9' 37'' D, 41° 49' 25'' K
Taraklı köy - Baykan - Siirt
1977rh 📖 : Şerno
■ Koord: 38° 3' 32'' D, 41° 49' 45'' K
Dilektepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Minar
1865h 📖 : Minarek
■ 1930’lara dek bugünkü Baykan ilçesine tekabül eden nahiyenin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 41° 49' 53'' K
Dumanlı mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Taxtireş [ Kürtçe "kara kürsü" ]
■ Koord: 38° 8' 25'' D, 41° 50' 3'' K
Demirışık köy - Baykan - Siirt
K 📖 : Taroni [ Kürtçe "bayırlı" ]
■ Koord: 38° 11' 33'' D, 41° 50' 5'' K
Dokuzçavuş köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Direban [ Kürtçe dêreban ]
■ Koord: 38° 4' 31'' D, 41° 50' 39'' K
Çevrimtepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1597 1928 📖 📖 : Girdikan [ Kürtçe "tepecikler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun başkenti idi. Mirler tarafından bu köyde kurulan Nasır Bey Medresesi önemli bir eğitim kurumu sayılır. SN
■ Koord: 38° 3' 26'' D, 41° 50' 42'' K
Ünlüce köy - Baykan - Siirt
K 📖 : Tûti [ Kürtçe tûtê "dutlu" ]
■ Koord: 38° 6' 55'' D, 41° 51' 28'' K
Topraklı mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖 📖 : Canpiroz [ Kürtçe canpîroz ]
■ Koord: 38° 9' 12'' D, 41° 51' 45'' K
Sıralı mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1977rh 📖 : Bazkân [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 42'' D, 41° 52' 2'' K
Yarımca köy - Baykan - Siirt
1865h 📖 : Arbo / Erbo
■ Koord: 38° 11' 21'' D, 41° 52' 10'' K
Adakale köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
E1902 📖 : Zırkan | Derzıni
1865h 📖 : Deyr Zin [ Kürtçe "Zin manastırı" ]
K1597 📖 : Derzîn
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy yakınındaki Derzin kalesi 12.-16. yy’larda Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun makamı idi. Kale içinde eski adının Deyr Azinar olduğu rivayet edilen büyük bir manastır harabesi vardır. 1895 olayları sırasında Ermeni nüfusu yok edildi. SN
■ Koord: 38° 7' 51'' D, 41° 52' 18'' K
Kumluca mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Şûşan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 2' 32'' D, 41° 52' 44'' K
Narlıyurt köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Dizlak
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 41° 52' 59'' K
Toptepe mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Mezrê [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 8' 12'' D, 41° 53' 9'' K
Oymaklı mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖 : Serşkeft [ Kürtçe "mağarabaşı" ]
■ Koord: 38° 3' 29'' D, 41° 53' 9'' K
Ayranlı mezra - Baykan - Siirt
K 📖 : Mûçura [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 41° 53' 9'' K
Uğurlu mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Sadî [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 42'' D, 41° 53' 34'' K
Ulukapı mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖 : Taxik [ Kürtçe "mahallecik" ]
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 41° 53' 46'' K
Sarıdana köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1977rh 📖 : Mezri
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 41° 54' 0'' K
Kasımlı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖 : Werkanis
1928 📖 : Varekanis [ Kürtçe "? yaylası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 14.4.1953 tarihli kararla Varakanıs olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. SN
■ 14.4.1953 tarihli kararla Werqanis olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. Werqanis Warê Qasim: "Kasımın yaylası"...(Kurdî) Mastfirosh
■ Koord: 38° 8' 57'' D, 41° 54' 28'' K
Uzunkavak mezra - Baykan - Siirt
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 13'' D, 41° 54' 45'' K
Karayel mezra - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
■ Koord: 38° 6' 27'' D, 41° 55' 24'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.