haritada ara :   km  
Baykan'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
K 📖: Nari [ Kr narê "narköy" ]
Çukurca köy - Baykan - Siirt
K 📖: Çirê
1928 📖: Çıri
Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Bakıyn
Dedebakır köy - Baykan - Siirt
1865h 📖: Mize
Atabağı bld - Baykan - Siirt
K 📖: Comanî
1946 📖: Cumani [ Ar ]
Kürt-Sünni (Babosî) yerleşimi
Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Siyanis [ Erm ]
Kürt-Sünni (Melkişo) yerleşimi
Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h 📖: Köx [ Erm "köy" ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Madaran
Eğridere mz - Baykan - Siirt
K 📖: Zoqamir [ Kr "bey Zok'u" ]
1865h 📖: Zok [ Kr zoq "çıkıntı?" ]
Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Xeylikan [ Kr xelîkan "aş." ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1946 📖: Ziyaret
A1070 📖: Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s 📖: Kelhok [ Kr "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çukurtaş mz - Baykan - Siirt
K 📖: Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
Karataş mz - Baykan - Siirt
K 📖: Kevrakevir [ Kr "? taş" ]
Eğri mz - Baykan - Siirt
K 📖: Exrî
Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Bilvanis [ Erm ]
Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
K 📖: Bayikan / Baykan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
Geçit mz - Baykan - Siirt
K 📖: Bimlê [ Kr ]
Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Arinç [ Erm ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdiken mz - Baykan - Siirt
K 📖: Gayîna [ Kr ]
Bardaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Silhê [ Kr "sulh" ]
Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Malabado [ Kr malabadê "Bad (öz.) evi" ]
Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: İngêz [ Erm ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990'larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
Köklü mz - Baykan - Siirt
K 📖: Ginê [ Kr ]
Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖: Xana Hawêl
1865h 📖: Hawel / Havil
1928 📖: Baykan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938'de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949'da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Millo [ Kr "aş." ]
Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 📖: Dodan / Dudan [ Kr "aş." ]
Ocaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Eyncirnî [ Kr "yalakpınar" ]
Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Gundo [ Kr "köy" ]
Derince mz - Baykan - Siirt
K 📖: Şikarim
Obalı köy - Baykan - Siirt
K 📖: Nérban [ Kr nêrban "tekegüden" ]
Akbudak mz - Baykan - Siirt
K 📖: Çemê Çawiş [ Kr "çavuşpınarı" ]
Dilektepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Minar
1865h 📖: Minarek
■ 1930'lara dek bugünkü Baykan ilçesine tekabül eden nahiyenin merkez köyü idi. SN
Dumanlı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Textêreş [ Kr "kara kürsü" ]
Demirışık köy - Baykan - Siirt
K 📖: Taroni [ Kr "bayırlı" ]
DokuzÇavuş köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Direban [ Kr dêreban ]
Çevrimtepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1597 1946 📖Girdikan [ Kr "tepecikler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun başkenti idi. Mirler tarafından bu köyde kurulan Nasır Bey Medresesi önemli bir eğitim kurumu sayılır. SN
Ünlüce köy - Baykan - Siirt
K 📖: Tûti [ Kr tûtê "dutlu" ]
Topraklı mz - Baykan - Siirt
1865h 📖: Canpiros [ Kr canpîroz ]
Sıralı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Baskan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
Yarımca köy - Baykan - Siirt
1865h 📖: Arbo / Erbo
Adakale köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
E1902 📖: Zırkan | Derzıni
1865h 📖: Deyr Zin [ Kr "Zin manastırı" ]
K1597 📖: Derzîn
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy yakınındaki Derzin kalesi 12.-16. yy'larda Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun makamı idi. Kale içinde eski adının Deyr Azinar olduğu rivayet edilen büyük bir manastır harabesi vardır. 1895 olayları sırasında Ermeni nüfusu yok edildi. SN
Kumluca mz - Baykan - Siirt
K 📖: Şûşan [ Kr ]
Narlıyurt köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Dizlak
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
Toptepe mz - Baykan - Siirt
K 📖: Mezrê [ Kr ]
Oymaklı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Serşkeft [ Kr "mağarabaşı" ]
Ayranlı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Mûçura [ Kr ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
Uğurlu mz - Baykan - Siirt
K 📖: Sadê [ Kr ]
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
Ulukapı mz - Baykan - Siirt
K 📖: Taxik [ Kr "mahallecik" ]
Sarıdana köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Mezri
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
Kasımlı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖: Werkanis
1928 📖: Varekanis [ Kr "? yeri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 14.4.1953 tarihli kararla Varakanıs olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. SN
■ 14.4.1953 tarihli kararla Werqanis olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. Werqanis Warê Qasim: "Kasımın yaylası"...(Kurdî) Mastfirosh
Uzunkavak mz - Baykan - Siirt
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
İkizler köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1902 📖: Kikan [ Kr kikan "ikizler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.