haritada ara :   km  
Bayburt Merkezde 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Vavuk mz - Bayburt_m (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖: Vavux
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imp. ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
Gökler köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Güneydere köy - Bayburt_m (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sifker / Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
Balkaynak köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sünür
E1609 📖: Süner Սիւներ [ Erm "sütunlar?" ]
Y17 Y553 Y55: Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
Dağçatı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Kondolot [ Erm ]
Manas köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖: Günedoğru
1835a 1917h 1917: Minasi / Manasi [ Erm "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
Balahor bld - Bayburt_m - Bayburt
1960 📖: Akşar
1835a 📖: Balaxor [ Yun palaioxóri "eskiköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
Kırkpınar köy - Bayburt_m - Bayburt
1946 📖: Çıphınıs
1835a 📖: Çıpxınis [ Erm ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. meraklitursu
Rüştü köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Rüşdi / Rüştü
1835a 📖: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
Oruçbeyli köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Siptoros
E1902 📖: Surp Toros [ Erm "aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
Kemertaş köy - Bayburt_m (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Koşkuru / Goşkuri [ koşkura კოშკურა "küçük kule" ]
Güllüce köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Zeğli [ dzegli ძეგლი "anıt" ]
Çamdere köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Hakkîğ [ Erm kéğ "köy" ]
Bayırtepe köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Simküt
E1902 📖: Surp Küd Սուրբ Գիւտ [ Erm "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
Sakızlı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Cilara
Nişantaşı köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Osdux
E1599 E1901 : Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Taşocağı köy - Bayburt_m (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖: Ergi
E1902 📖: Érgi [ Erm ergk gen. ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Kurugüney köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Xorsi / Xorsu [ Erm ]
Saraycık köy - Bayburt_m - Bayburt
1902a 📖: Saracık
1835a 📖: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Saraycık köyünde 7 Müslüman, 15 Hristiyan, toplam 22 hane bulunmaktadır. metonio
Söğütlü köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Hindé Հինտէ [ Erm ]
1835a 📖: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde SurpAsdvadzadzin kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
Sancaktepe köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Keleverek
E1902 📖: Karaverag Քար Աւերակ [ Erm "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
Aksaçlı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Xaşya
Arpalı bld - Bayburt_m (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖: Niğ
1835a 📖: Niv [ Erm neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
Göldere köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Cemele
Aşağıkışlak köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Kışlak Süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
Uğrak köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Varzihan
E1902 📖: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
Sarıhan köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Xaxo / Xaxu [ Erm ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
Çiçekli köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Pançırga Բանջրկայ [ Erm "sebzelik" ]
1835a 📖: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çiğdemtepe köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Tomna / Tomnan
1835a 📖: Tomla / Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yolaltı köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Zağzik [ Erm ]
Mutlu köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Variçna [ Erm ]
Güder köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Güder
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
Yukarıkışlak köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Kışlak Ulya [ Tr "yukarı kışlak" ]
Danişment köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Danişment
Balca köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Berne
Yeniköy köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
Gökpınar köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Arüdzga [ Erm "aslancık" ]
1835a 📖: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alıçlık köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Kisdisi
1835a 📖: Kesdesi [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Hacıoğlu köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Hacıoğlu
■ 1642 tarihli avârız defterinde 18 Müslüman hane, 5 askeri görevli, 1 din görevlisi ve 1 muaf bulunmaktadır. metonio
Bayburt il - Bayburt_m - Bayburt
1484 📖: Payburd
E1075 📖: Papert
Y553 Y961 Y96: Baiberdôn
E474 📖: Paypert [Bayberd] Բայբերդ [ Erm "?? kalesi" ]
■ Xorenli Movses Tarih'inde Paypert, Prokopios'ta Baiberdon, Kedrenos'ta Paiperte adıyla anılır. Bay/Pay adının kökeni ve anlamı çözülememiştir. Pert kale demektir. Xorenli'ye göre kale Bagratuni hanedanının kurucusu Smpad tarafından inşa edildiği için daha önce Smpadapert adıyla anılırdı. SN
Yaylalar köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Lipana [ Erm "kündürük bitkisi" ]
Alevi yerleşimi
Kopuz köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Kopuz
E1902 📖: Xups [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimidir. Rivayete göre Deli adlı bir zorba tarafından yakılan eski köy yerine 1700 yılı dolayında bu mevkide yeniden inşa edilmiştir. Halaskâr İsa'ya adanmış olan kilisesi 1851'de Gedikpaşalı Kalust Babikyan adlı hayırsever tarafından vakfedilmişti. Köy adının Türkçe bir saz adı olan kopuz'la alakası yoktur. SN
Sırakayalar köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Çıtanos [ Erm ]
Yeşilyurt köy - Bayburt_m - Bayburt
1960 📖: Yalındam
1946 📖: Manastır
Değirmencik köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Mam
■ Gürcüce Mama (მამა) aziz/baba demektir. meriç
Konursu bld - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Konursu
1891c 📖: Kokiris
Y553 📖: Kokárizôn
E474 📖: Gugayaric [Kukayaric] Կուկայառիճ [ Erm "Gürcü aric'i (?)" ]
Dikmetaş köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Hayég
1835a 📖: Hayik aş. [ Erm "ermeniler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 25-30 hane Ermeni ve 15 hane Müslüman nüfusu ve 1848 yapımı kilisesi vardı. SN
Demirışık köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Çepe / Cebe
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Köy halkı 150-200 yıl önce Gümüşhane/Kürtün'den gelmiştir ve Güvenç Abdal ocağına bağlıdır. metonio
Buğdaylı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 1910h 1910: Danzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
Seydiyakup köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Seydiyakup
Taşkesen köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Xandzaverag [ Erm "yanıkören, göynükviran" ]
1835a 📖: Xınzeverek aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Tepetarla köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Karaveran [ Erm karaverag "taş ören" ]
Gümüşsu köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Ağtsnik [ Erm ]
1835a 📖: Axsünik aş. + yk.
Erenli köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Tutizar [ Erm tuti dzar "dut ağacı" ]
Sarımeşe köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Havnos [ Erm havnots "kuşluk, şahinlik" ]
Kozluk köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Kirtasor [ Erm krtatsor "kürt deresi" ]
Harmanözü köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Mexcur [ Erm meğrçur "bal suyu" ]
Alevi yerleşimi
Sığırcı köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uğurgeldi köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Parx Բարխ [ Erm parg? "sarp" ]
1835a 📖: Parakos [ Erm ]
■ Parx esasen buranın kuzeyindeki dağın adıdır. SN
Aydıncık köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖: Malaniska
E1902 📖: Malasa
1835a 📖: Malansa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Alınyurt köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a E1902 E190: Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 15 hane Ermeni ve 10 hane İslam nüfus ile Meryemana kilisesi vardı. SN
Adabaşı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 1910h 1910: İşbonos / İşbunos [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Koçbayırı köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖: Bürge
1835a 📖: Pürge / Pürke [ Erm purk բուրգ "kule, hisar" ]
Göloba köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Vartanas [ Erm vartanants ]
Uluçayır köy - Bayburt_m - Bayburt
E1902 📖: Almışga [ Erm ]
1835a 📖: Almışga
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yerlice köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 1910h 1910: Tavukvank [ Erm tavugvank "çalı manastır" ]
Gökçeli köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Gökçeli
Gezköy köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Gez
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Gez köyünde 6 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
Yedigöze köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 1910h 1910: Dacirek [ Erm dacarig/dacrag "kilisecik" ]
Ardıçgöze köy - Bayburt_m - Bayburt
1928 📖: Korkisor [ Erm ]
Heybetepe köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Rumeli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Armutlu köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Armudlu
Kurbanpınar köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Hepür / Hopur [ Erm ]
Örence köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
E1902 📖: Averag [ Erm "ören" ]
1835a 📖: Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Üzengili köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖: Aşnaxas [ Erm ]
1835a 📖: Aşxanas
Pelitli köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 1928 192: Cilansor [ Erm ]
Çayırözü köy - Bayburt_m - Bayburt
1960 📖: Çevirme
1714z 1910h 1910: Ağünsos / Ağunsos [ Erm ]
■ © 26.09.1714 Bayburd, Ağnsoz karyesinde 875 akçelik timarın Kahraman'a tevcihi. deyar heyran
Ballıkaya köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖: Puki
1835a 📖: Pigeyi / Pukeyi [ Erm ]
Akçakuzu köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Kelenkes
Maden köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Karşıgeçit köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖: Milehi [ Erm Mlehi "Mleh (öz.) köyü" ]
Dağtarla köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Ortugi [ Erm ortuği "bağyolu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Polatlı köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 1910h 1910: Kürmas / Görmas [ Erm ]
Taht köy - Bayburt_m - Bayburt
1835a 📖: Taxt
Kop köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Kop [ Erm gop "maden veya taş ocağı" ]
■ Kısmen Avşar yerleşimi. Sürgün edilen Avşarlardan bir kısım bu köye iskân edilmiştir. Meşhur THM sanatçısı Nurettin Dadaloğlu da bunlardandır. İbrahim Ahıskalı
Kıratlı köy - Bayburt_m (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Harorti [ Erm "babaoğul" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.