haritada ara :   km  
Bayburt Merkezde 127 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Çerçi köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖 : Çerçi
■ Koord: 40° 20' 36'' D, 39° 51' 49'' K
Kitre köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642a 📖 : Kitre
■ Koord: 40° 18' 36'' D, 39° 51' 55'' K
Vavuk mezra - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖 : Vavux
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imp. ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
■ Koord: 40° 22' 21'' D, 39° 52' 52'' K
Gökler köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Gökler [ Türkçe "mavi gözlüler" ]
■ Koord: 40° 25' 20'' D, 39° 53' 31'' K
Güneydere köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Sifker / Söfker [ Ermenice dzovger "gölcükler" ]
■ Koord: 40° 22' 53'' D, 39° 53' 52'' K
Balkaynak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Hadrak [ Ermenice hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 15'' D, 39° 54' 39'' K
Çayıryolu belediye - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Sünür
E1600 📖 : Süner Սիւներ [ Ermenice "sütunlar?" ]
Y17 Y553 📖 📖 : Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan’ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria (’hudutyeri’) olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius’un dostu ve MÖ 63’teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy’da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
■ Sünür Akkoyunlu Devleti'nin kurucularının atası Kutlu Bey'in köyüdür. Mezarı buradadır. meraklitursu
■ Koord: 40° 15' 17'' D, 39° 54' 42'' K
Dağçatı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Kondolot [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 24' 14'' D, 39° 54' 44'' K
Manas köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖 : Günedoğru
1835a 1917h 📖 📖 : Minasi / Manasi [ Ermenice "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
■ Koord: 40° 16' 34'' D, 39° 55' 41'' K
Tomlacık köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Tomlacık
■ Koord: 40° 13' 46'' D, 39° 57' 15'' K
Soğukgöze köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Bilciş
■ Koord: 40° 6' 48'' D, 39° 57' 54'' K
Pamuktaş köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Ermene / İrmene
■ Koord: 40° 24' 42'' D, 39° 58' 0'' K
Çorak köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Çorak
■ Koord: 40° 15' 14'' D, 39° 58' 24'' K
AşağıPınarlı köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Sisne aş.
■ Koord: 40° 9' 43'' D, 39° 58' 27'' K
Balahor belediye - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖 : Akşar
E1600 1835a 📖 📖 : Balaxor Պալախոռ [ Ermenice "kaya ağıl" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm bal için Acaryan IV.4 `yerinden oynatılamayan büyük kaya` tanımını verir. Türkiye’deki çok sayıda Balahor’un bir bölümü Yunanca Palaioxori (`eskiköy`) karşılığıdır, ancak Bayburt’ta Rumca yer adı makul değildir. SN
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 21' 8'' D, 39° 58' 28'' K
Kırkpınar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1946 📖 : Çıphınıs
1835a 📖 : Çıpxınis [ Ermenice ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. meraklitursu
■ Koord: 40° 16' 50'' D, 39° 58' 31'' K
Rüştü köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Rüşdi / Rüştü
1835a 📖 : Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 13' 10'' D, 39° 58' 36'' K
Güzelce köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Mandafar / Mındafar
■ Anadolu Türkmen ağızlarında kullanımı bırakılmış bir sözcük olup "Bahtiyar"ın bozulmuş halidir [? -- SN]. Benzer isim Sivas/Gölova'da da bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 6' 33'' D, 39° 59' 14'' K
Oruçbeyli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Siptoros
E1902 📖 : Surp Toros [ Ermenice "aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu’nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros’a adanmış kiliseler vardır. SN
■ Koord: 40° 14' 58'' D, 39° 59' 32'' K
Yelpınar köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
E1902 📖 : Pılrag [ Ermenice "höyücek" ]
1835a 📖 : Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1642 yılında 24 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 2 Müslüman (Türk) hane bulunmaktadır. Bugün köyün bir kaç yerli Türk aile hariç büyük çoğunluğu Kars göçmeni Terekemedir. metonio
■ Koord: 40° 10' 56'' D, 39° 59' 48'' K
Ozansu köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Taxsini [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 5' 2'' D, 39° 59' 52'' K
Kemertaş köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Koşkuru / Goşkuri [ Gürcüce koşkura კოშკურა "küçük kule" ]
■ Koord: 40° 18' 45'' D, 40° 0' 10'' K
Güllüce köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Zeğli [ Gürcüce dzegli ძეგლი "anıt" ]
■ Koord: 40° 7' 44'' D, 40° 0' 16'' K
Çamdere köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Hakkîğ [ Ermenice kéğ "köy" ]
■ Koord: 40° 9' 45'' D, 40° 0' 21'' K
Bayırtepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Simküt
E1902 📖 : Surp Küd Սուրբ Գիւտ [ Ermenice "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy’da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
■ Koord: 40° 17' 10'' D, 40° 2' 0'' K
Sakızlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Cilara
■ 1642 yılında yalnızca bir Müslüman hane bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 10' 44'' D, 40° 2' 38'' K
Nişantaşı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Osdux
E1600 E1901 📖 📖 : Otsdeğ/Otskeğ [ Ermenice "yılanlı, yılanköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 24'' D, 40° 2' 44'' K
Taşocağı köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1902 1928 📖 📖 : Ergi [ Ermenice ergk gen. ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 3'' D, 40° 3' 4'' K
Kurugüney köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Xorsi / Xorsu [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 7' 1'' D, 40° 3' 5'' K
Saraycık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Saracık
1835a 📖 : Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 15 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 7 Müslüman hane, 4 askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 8' 6'' D, 40° 3' 18'' K
Söğütlü köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Hindé Հինտէ [ Ermenice ]
1835a 📖 : Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde SurpAsdvadzadzin kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
■ Koord: 40° 11' 58'' D, 40° 3' 58'' K
Kavacık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Kalbulas / Galbulas
■ Koord: 40° 16' 40'' D, 40° 5' 2'' K
Sancaktepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Keleverek
E1902 📖 : Karaverag Քար Աւերակ [ Ermenice "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
■ 1642 yılında yalnızca 25 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Bugün tamamı Azerbaycan göçmeni Terekemedir. metonio
■ Koord: 40° 10' 42'' D, 40° 5' 45'' K
Aksaçlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Xaşya
■ Koord: 40° 8' 3'' D, 40° 6' 13'' K
Arpalı belediye - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖 : Niğ
1835a 📖 : Niv [ Ermenice neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ 1642 yılında 50 Müslüman Türk hane, 23 Gayrimüslüm Ermeni hane, 9 Veled-i Abdullah kişi, 7 askeri görevli, 2 dini görevli ve bir muaf (kuvvetle muhtemelen engelli) nüfus bulunmaktadır. Kürtler bu beldeye* geç dönemde yerleştiler ve nüfusları azdır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 547, HDP 9, SAADET 16, CHP 29, AKP 555 metonio
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 40° 6' 17'' K
Göldere köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Cemele
■ Koord: 40° 7' 45'' D, 40° 6' 30'' K
Aşağıkışlak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Kışlak Süfla [ Türkçe "aşağı kışlak" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 47'' D, 40° 7' 36'' K
Uğrak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 1928 📖 📖 : Varzahan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy’a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 19' 10'' D, 40° 7' 37'' K
Sarıhan köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Xaxo / Xaxu [ Ermenice ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
■ Koord: 40° 4' 16'' D, 40° 7' 49'' K
Çiçekli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Pançırga Բանջրկայ [ Ermenice "sebzelik" ]
1835a 📖 : Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 15'' D, 40° 7' 31'' K
Çiğdemtepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Tomna / Tomnan
1835a 📖 : Tomla / Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 59'' D, 40° 8' 7'' K
Yolaltı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Zağzik [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 17' 0'' D, 40° 8' 16'' K
Mutlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Variçna [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 12' 51'' D, 40° 8' 20'' K
Güder köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Güder
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 28'' D, 40° 8' 35'' K
Yukarıkışlak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Kışlak Ulya [ Türkçe "yukarı kışlak" ]
■ Koord: 40° 7' 8'' D, 40° 9' 2'' K
Danişment köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Danişmend
■ Koord: 40° 15' 12'' D, 40° 9' 13'' K
Kabaçayır köy - Bayburt Merkez - Bayburt
■ Koord: 40° 11' 51'' D, 40° 10' 6'' K
Balca köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Berne
■ Koord: 40° 10' 53'' D, 40° 10' 22'' K
Yeniköy köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
■ Koord: 40° 3' 15'' D, 40° 10' 23'' K
Gökpınar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Arüdzga [ Ermenice "aslancık" ]
1835a 📖 : Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 40° 12' 22'' K
Alıçlık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a E1902 📖 📖 : Kısdesi/Kisdisi [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 13'' D, 40° 12' 24'' K
Hacıoğlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Hacıoğlu
■ 1642 tarihli avârız defterinde 18 Müslüman hane, 5 askeri görevli, 1 din görevlisi ve 1 muaf bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 7' 30'' D, 40° 13' 22'' K
Bayburt il - Bayburt Merkez - Bayburt
1484 📖 : Payburd
E1075 📖 : Papert
Y553 Y961 📖 📖 : Baiberdôn
E474 📖 : Paypert [Bayberd] Բայբերդ [ Ermenice "?? kalesi" ]
■ Xorenli Movses Tarih’inde Paypert, Prokopios’ta Baiberdon, Kedrenos’ta Paiperte adıyla anılır. Bay/Pay adının kökeni ve anlamı çözülememiştir. Pert kale demektir. Xorenli’ye göre kale Bagratuni hanedanının kurucusu Smpad tarafından inşa edildiği için daha önce Smpadapert adıyla anılırdı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 1.098 Müslüman Türk, 296 Gayrimüslim (Ermeni ve Rum) bulunmaktaydı. Tahmini kasaba nüfusu ise 2.500-2.800 arasıdır. metonio
■ Koord: 40° 15' 24'' D, 40° 13' 25'' K
Yaylalar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Lipana [ Ermenice "kündürük bitkisi" ]
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 34'' D, 40° 13' 31'' K
Kopuz köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Kopuz
E1902 📖 : Xups/Xubs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimidir. Rivayete göre Deli adlı bir zorba tarafından yakılan eski köy yerine 1700 yılı dolayında bu mevkide yeniden inşa edilmiştir. Halaskâr İsa’ya adanmış olan kilisesi 1851’de Gedikpaşalı Kalust Babikyan adlı hayırsever tarafından vakfedilmişti. Köy adının Türkçe bir saz adı olan kopuz’la alakası yoktur. SN
■ 1642 yılında 20 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 3 Müslüman (Türk) hane bulunuyordu. Ermenilerden boşalan köye Haymana'lı Şeyhbızın Kürtleri yerleşti. Bugün köyün büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor. Eski kayıtlarda Kopuz/Kupuz diye geçiyor. metonio
■ Koord: 40° 8' 43'' D, 40° 13' 33'' K
Sırakayalar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Çıtanos [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 5' 34'' D, 40° 14' 8'' K
Yeşilyurt köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖 : Yalındam
1946 📖 : Manastır
■ Koord: 40° 10' 46'' D, 40° 14' 37'' K
Değirmencik köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Mam
■ Koord: 40° 21' 37'' D, 40° 14' 42'' K
Konursu belediye - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Konursu
1891c 📖 : Kokiris
Y553 📖 : Kokárizôn
E474 📖 : Gugayaric [Kukayaric] Կուկայառիճ [ Ermenice "Gürcü aric'i (?)" ]
■ Koord: 40° 23' 42'' D, 40° 15' 28'' K
Dikmetaş köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a E1902 📖 📖 : Hayik/Hayek aş. [ Ermenice "ermeniler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 25-30 hane Ermeni ve 15 hane Müslüman nüfusu ve 1848 yapımı kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 21' 42'' D, 40° 15' 39'' K
Demirışık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Çepe / Cebe
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ 1642 yılında 6 Müslüman (Çepni) hane ve 2 askeri görevli bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 6' 51'' D, 40° 16' 8'' K
Buğdaylı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : Danzut [ Ermenice dantsud "armutlu" ]
■ Koord: 40° 19' 18'' D, 40° 16' 20'' K
Seydiyakup köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Seydiyakup
■ Koord: 40° 25' 23'' D, 40° 16' 24'' K
Taşkesen köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Xandzaverag [ Ermenice "yanıkören, göynükviran" ]
1835a 📖 : Xınzeverek aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 39'' D, 40° 10' 48'' K
Tepetarla köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Karaveran [ Ermenice karaverag "taş ören" ]
■ Koord: 40° 18' 7'' D, 40° 16' 26'' K
Gümüşsu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Ağtsnik [ Ermenice ]
1835a 📖 : Axsünik aş. + yk.
■ Koord: 40° 13' 44'' D, 40° 16' 35'' K
Erenli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Tutizar [ Ermenice tuti dzar "dut ağacı" ]
■ 1642 yılında 19 Müslüman hane, bir askeri görevli ve bir muaf kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 15' 6'' D, 40° 16' 48'' K
Sarımeşe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Havnos [ Ermenice havnots "kuşluk, şahinlik" ]
■ Koord: 40° 26' 45'' D, 40° 16' 53'' K
Kozluk köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Kirtasor [ Ermenice krtatsor "kürt deresi" ]
■ Koord: 40° 28' 35'' D, 40° 17' 5'' K
Harmanözü köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Mexcur [ Ermenice meğrçur "bal suyu" ]
Alevi yerleşimi
■ 1642 yılında 11 Müslüman (Türkmen) hane ve 11 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 10' 2'' D, 40° 17' 43'' K
Sığırcı köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 12 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 10 Müslüman hane ve 2 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 3' 46'' D, 40° 18' 28'' K
Uğurgeldi köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖 : Parx Բարխ [ Ermenice parg? "sarp" ]
1835a 📖 : Parakos [ Ermenice ]
■ Parx esasen buranın kuzeyindeki dağın adıdır. SN
■ Koord: 40° 25' 27'' D, 40° 18' 55'' K
Aydıncık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖 : Malaniska
E1902 📖 : Malasa
1835a 📖 : Malansa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 15'' D, 40° 19' 18'' K
Alınyurt köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a E1902 📖 📖 : Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 15 hane Ermeni ve 10 hane İslam nüfus ile Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 8' 48'' D, 40° 19' 26'' K
Adabaşı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : İşbonos / İşbunos [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 22' 43'' D, 40° 19' 28'' K
Koçbayırı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖 : Bürge
1835a 📖 : Pürge / Pürke [ Ermenice purk բուրգ "kule, hisar" ]
■ Koord: 40° 27' 38'' D, 40° 19' 33'' K
Göloba köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Vartanas [ Ermenice vartanants ]
■ Koord: 40° 28' 47'' D, 40° 19' 44'' K
Uluçayır köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a E1902 📖 📖 : Almışga [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 15' 11'' D, 40° 19' 58'' K
Yerlice köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : Tavukvank [ Ermenice tavugvank "çalı manastır" ]
■ 1642 yılında 5 Müslüman (Türk) hane, 2 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 17' 55'' D, 40° 20' 1'' K
Gökçeli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Gökçeli [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 25' 22'' D, 40° 20' 4'' K
Gezköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Gez
■ Eski köy yakınında karayolu boyunda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Gez köyünde 6 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 12' 22'' D, 40° 20' 22'' K
Demirkaş köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Burnaz
■ 1642 yılında 9 Müslüman (Türk) hane, 3 askeri görevli ve 2 dini görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 5' 16'' D, 40° 20' 45'' K
Yedigöze köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : Dacirek [ Ermenice dacarig/dacrag "kilisecik" ]
■ Koord: 40° 21' 53'' D, 40° 20' 58'' K
Ardıçgöze köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖 : Korkisor [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 29' 37'' D, 40° 20' 59'' K
Heybetepe köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Rumeli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında yalnızca 6 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 13' 24'' D, 40° 21' 32'' K
Armutlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Armudlu
■ Koord: 40° 29' 4'' D, 40° 21' 40'' K
Kurbanpınar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Hepür / Hopur [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 17' 0'' D, 40° 21' 41'' K
Örence köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
E1902 📖 : Averag [ Ermenice "ören" ]
1835a 📖 : Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 28 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 8 Müslüman hane ve 3 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 7' 9'' D, 40° 22' 40'' K
Üzengili köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : Aşxanas/Aşnaxas
■ Koord: 40° 29' 25'' D, 40° 23' 0'' K
Pelitli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 1928 📖 📖 : Cilansor [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 28' 17'' D, 40° 23' 7'' K
Çayırözü köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖 : Çevirme
1714z 1910h 📖 📖 : Ağünsos / Ağunsos [ Ermenice ]
■ © 26.09.1714 Bayburd, Ağnsoz karyesinde 875 akçelik timarın Kahraman'a tevcihi. deyar heyran
■ Koord: 40° 23' 13'' D, 40° 23' 8'' K
Salkımsu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Hörme / Hürme
■ Koord: 40° 16' 1'' D, 40° 23' 15'' K
Ballıkaya köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖 : Puki
1835a 📖 : Pigeyi / Pukeyi [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 22' 20'' D, 40° 23' 19'' K
Akçakuzu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Kelenkes
■ Koord: 40° 18' 25'' D, 40° 23' 49'' K
Maden köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖 : Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 10' 59'' D, 40° 24' 16'' K
Karşıgeçit köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖 : Milehi [ Ermenice Mlehi "Mleh (öz.) köyü" ]
■ Koord: 40° 23' 8'' D, 40° 24' 28'' K
Dağtarla köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Ortugi [ Ermenice ortuği "bağyolu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 32'' D, 40° 25' 19'' K
Polatlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖 : Kürmas / Görmas [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 19' 15'' D, 40° 25' 31'' K
Taht köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖 : Taxt
■ Koord: 40° 17' 21'' D, 40° 25' 39'' K
Kop köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖 : Kop [ Ermenice gop "çukur, taş ocağı" ]
■ Kısmen Avşar yerleşimi. Sürgün edilen Avşarlardan bir kısım bu köye iskân edilmiştir. Meşhur THM sanatçısı Nurettin Dadaloğlu da bunlardandır. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 2' 59'' D, 40° 25' 41'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.