Bayburt'da 181 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 

Notice: Undefined variable: sonharf in /var/www/vhosts/nisanyanmap.com/httpdocs/assets/view/site/lalt/lalt4.php on line 260

Notice: Undefined variable: sonharf in /var/www/vhosts/nisanyanmap.com/httpdocs/assets/view/site/lalt/lalt4.php on line 260
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Petekli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Çorozma / Çürüzme
  Çimentepe köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kütüdü
  Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Elmalı
  Yakupabdal köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Yakupabdal
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 📖 Gökçedere
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1665 📖 Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kuleli Xayik [ Erm xayik Խայիկ ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖 Xayig [ Erm Խայիկ ]
1835a 📖 Xayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında önemli bir muharebenin gerçekleştiği yer olan köyün adı 19.01.1959'da Kalecik olarak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Eymür [ Tr "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 İşxinsor
E474 📖 İşxanitsor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Çakırözü köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Cebre / Cibre
  Çerçi köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖 Çerçi
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642a 📖 Kitre
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Vavuk mz - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖 Vavux
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imp. ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946 📖 Aşutka
1835a 📖 Aşodka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514 📖 Xınzeverek yk. [ Erm xandz averag "yanık ören" ]
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 📖 Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Cenci / Cinci
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖 Sifker / Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Sünür
E1609 📖 Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17 Y553 📖 📖 Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Dağçatı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kondolot [ Erm ]
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Zarani [ Erm ]
  Güneşli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Anbaksa / Yanbaksa
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Xanzar [ Erm xandzar "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖 Günedoğru
1835a 1917h 📖 📖 Minasi / Manasi [ Erm "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Öksürüc [ Erm ]
  Tomlacık köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Tomlacık
  Soğukgöze köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Bilciş
  Pamuktaş köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Ermene / İrmene
  YukarıPınarlı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Sisne yk.
  Çorak köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Çorak
  AşağıPınarlı köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Sisne aş.
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960 📖 Akşar
1835a 📖 Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1946 📖 Çıphınıs
1835a 📖 Çıpxınis [ Erm ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. meraklitursu
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Rüşdi / Rüştü
1835a 📖 Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
  Güzelce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Mandafar / Mındafar
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Siptoros
E1902 📖 Surp Toros [ Erm "aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖 Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a 📖 Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Ozansu köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Taxsini [ Erm ]
  Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Koşkuru / Goşkuri [ koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Zeğli [ dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Hakkîğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Pınargözü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Kılxonis [ Erm kılxants "başlar" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Simküt
E1902 📖 Surp Küd Սուրբ Գիւտ [ Erm "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Cilara
  Başpınar köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Diğer Armutlu
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Osdux
E1599 E1901 📖 Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sorkunlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Toransos
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖 Ergi
E1902 📖 Érgi [ Erm ergk gen. ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kurugüney köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Xorsi / Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
1902a 📖 Saracık
1835a 📖 Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Saraycık köyünde 7 Müslüman, 15 Hristiyan, toplam 22 hane bulunmaktadır. metonio
  Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Erginis / Erkinis [ Erm arkunik akk. arkunis "bey konağı, dergah" ]
  Çatıksu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Vahşen
E1603 📖 Vahanşén [ Erm "Vahan (öz.) köyü" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor, vekayinamesinde bu köyde bulunan Vahanşen manastırında 1600 yıllarında geçirdiği günleri anlatır. SN
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 📖 Hindé Հինտէ [ Erm ]
1835a 📖 Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde SurpAsdvadzadzin kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Yazlık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 📖 Diğer Danzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Kavacık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kalbulas / Galbulas
  YukarıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 📖 Veri Krzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835a 📖 Kirzi yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Keleverek
E1902 📖 Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Xaşya
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖 Niğ
1835a 📖 Niv [ Erm neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
  Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl 📖 Habişge
1928 📖 Xapuşki
E1902 📖 Xapuşgi [ Erm "habeşli" ]
  Göldere köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Cemele
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kışlak Süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Varzihan
E1902 📖 Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Xaxo / Xaxu [ Erm ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Günbuldu köy - Aydıntepe - Bayburt
1642a 📖 Files [ Yun pyles "geçitler" ]
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 📖 Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835a 📖 Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 📖 Tomna / Tomnan
1835a 📖 Tomla / Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Güder
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
1946 📖 Hart
1835a 📖 Xart
Y553 📖 Xartôn
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kışlak Ulya [ Tr "yukarı kışlak" ]
  Danişment köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Danişment
  AşağıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 📖 Vari Krzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835a 📖 Kirzi aş.
  Kabaçayır köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kaliskavar / Galisgavar [ Erm ]
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
1928 📖 Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gümüşdamla köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Zargidi [ Erm ]
  Kavlatan köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 📖 Kavlatan
  Yanoba köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 📖 Aşuri [ Erm ]
■ Karş. Erm aşora `bir tür yaban buğdayı, einkorn`. Kürtçe aşûrî `süryani` bu coğrafyada mümkün görünmüyor. SN
  İncili köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Ardusta [ Erm ]
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 📖 Arüdzga [ Erm "aslancık" ]
1835a 📖 Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 📖 Kisdisi
1835a 📖 Kesdesi [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dumlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Xanege [ Tr xanegâh "yurtluk" ]
  Çayırköprü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Vağında [ Erm ]
  Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 📖 Sindelli
■ Bir görüşe göre Gürcüce Tzindeli `eskice`. Ancak Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Kayseri-Yeşilhisar, Sinop ve başka yerlerde toplam on bir adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Tzindeli (წინდელი) Gürcüce eskice anlamına gelir. [? - SN] meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km