haritada ara :   km  
Bayburt'da 3 yerleşim bulundu.
sırala 
Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 📖 Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
1946 📖 Hart
1835a 📖 Xart
Y553 📖 Xartôn
Bayburt il - Aa - Bayburt
1484 📖 Payburd
E1075 📖 Papert
Y553 Y961 📖 📖 Baiberdôn
E474 📖 Paypert [Bayberd] Բայբերդ [ Erm "?? kalesi" ]
■ Xorenli Movses Tarih'inde Paypert, Prokopios'ta Baiberdon, Kedrenos'ta Paiperte adıyla anılır. Bay/Pay adının kökeni ve anlamı çözülememiştir. Pert kale demektir. Xorenli'ye göre kale Bagratuni hanedanının kurucusu Smpad tarafından inşa edildiği için daha önce Smpadapert adıyla anılırdı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.