Bayat'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mallıca köy - Bayat - Afyon
1924h 📖 Mallıca
  Sağırlı köy - Bayat - Afyon
1924h 📖 Sağırlı
  Çukurkuyu köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Çukurkuyu
  İnpınar köy - Bayat - Afyon
1928 📖 İnpınar
  Kuzören köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Kuzviran
  İmrallı köy - Bayat - Afyon
1928 📖 İmrallı
  Bayat ilçe - Bayat - Afyon
1928 📖 Bayat
  Yukarıçaybelen köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Maçaklı yk.
  Akpınar köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Akpınar
  Aşağıçaybelen köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Maçaklı aş.
  Muratkoru köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Holuz / Holoz [ Yun ]
  Eskigömü mah - Bayat - Afyon
1928 📖 Eskigömü
  Derbent köy - Bayat - Afyon
1928 📖 Derbent
  Kalınpelit köy - Bayat - Çorum
1576t 📖 Kalınpelit
■ Sülükgölü adlı mahallesi mevcuttur. SN
  Demirciler köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Demirciler
  Bayan köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Bayan
  Emirşah köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Emirşah
  Yeşilçat köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Kuşu
  Çamlıgüney köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Zeyveli [ Tr zîve "zaviye" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1928 listesinde Zeyveli ve Zeyveli Kıbti olmak üzere iki yerleşim görünür. İkisinden biri şimdiki Kuruçay köyü olmalıdır. SN
  Kuruçay köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Kuruçay
Eski adı: Sivas Kuruçay
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ahacık köy - Bayat - Çorum
1576t 📖 Axıcık [ Tr axı "kardeş" ]
  Yenişeyhler köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Şeyxler
  Ayvalıca köy - Bayat - Çorum
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eskialibey bld - Bayat - Çorum
1928 📖 Eski Alibey
  Karakaya köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Karakaya
  Tepekutuğun köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Tepekutuğun
  Tevekli köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Muva / Mova
■ Eski köy adının Muğa, Meva yazımlarına rastlanır. SN
  Yoncalı köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Lapa
  Derekutuğun köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Derekutuğun
  İshaklı köy - Bayat - Çorum
1928 📖 İshaklı
  İleği köy - Bayat - Çorum
1928 📖 İleği
  Kubbedin köy - Bayat - Çorum
1576t 📖 Kutbeddin
  Beydili köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Beydili [ Tr "aş." ]
  Köpüklü köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Köpüklü
  Horozoğlu mah Evci - Bayat - Çorum
1919hb 📖 Horosoğlu
  Kunduzlu bld - Bayat - Çorum
1928 📖 Kunduz
  Barak köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Barak
  Yeniköy mah Bayat - Bayat - Çorum
  Belören mah Bayat - Bayat - Çorum
1928 📖 Belviran
  Evci köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Evci
1919hb 📖 Müstecep
  Cevizli köy - Bayat - Çorum
1576t 📖 Cevizli
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Evci/Müstecep köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy statüsü aldı. SN
  Toyhane köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Toyhane
  Yatukçu mah Bayat - Bayat - Çorum
1928 📖 Yatukçu
  Bayat ilçe - Bayat - Çorum
1928 📖 Bayat
1919hb 📖 Bahaeddin | DereBayat
1928 📖 Alagöz (idari bölge)
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Bayat adı muhtemelen daha eski olan Bahaeddin adından uyarlanmıştır. 20. yy ilk yarısında Alagöz nahiyesi merkez kasabası idi. Nahiyeye adını veren Alagöz köyü halen Kızılırmak ilçesindedir. SN
  Akseki köy - Bayat - Çorum
1530t 📖 Aksekü
  Kürtler mah Akseki - Bayat - Çorum
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çerkeş köy - Bayat - Çorum
1576t 📖 Çerkeş
  YukarıEmirhalil köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Emirhalil
  Pancarlık köy - Bayat - Çorum
1907hk 📖 Pancarlık
  Saray köy - Bayat - Çorum
1907hk 📖 Saray
1576t 📖 Saray-ı Katar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Vaktiyle Katar kazası idari merkezi idi. SN
■ Çorum Yukarısaray ve Aşağısaray köylerinde Kürt Canbegi ve Baziki aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Aşağıemirhalil köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Emirhalil
  Dorukseki köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Dorukseki
  Çayköy köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Çayköy
  Hacıbayram köy - Bayat - Çorum
1928 📖 Hacıbayram


Grafik harita göster     haritada ara : km