haritada ara :   km  
Batman'da 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Batman il - Aa - Batman
E1902 📖 Eluh / İluh
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Batman esasen Malabadi Köprüsü'nün ve dolayısıyla Batman nehrinin adıdır. Beşiri kazası merkezi 1926'daki sel felaketinde yok olan Elmedin köyünden Eluh'a taşındı. 1950'de Beşiri ilçesi ikiye bölününce Batı yarısına Batman adı verildi. Doğu yarısı Beşiri adıyla ayrı ilçe oldu. ■ Batman merkez ve Beşiri'de 20. yy başında Ermeni yerleşimi olarak işaretlediğimiz yerlerin bir kısmı Ermenice konuşan Keldani ve Êzidi yerleşimleri olmalıdır. Ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
■ Petrol keşfinden sonra önemli bir yerleşim alanına dönüşen Batman ilçe merkezi Türkiye genelinde kütük nüfusu en hızlı artan ilçelerden biridir. metonio
Beşiri ilçe - Beşiri - Batman
1928 📖 Qubîn
K1597 📖 Beşirî | Tinzê (idari bölge) [ Sür ]
■ 20. yy başında kısmen Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Beşiri ilçesinde 20. yy başında `Ermeni yerleşimi` olarak işaretlediklerimizin bazıları Süryani veya Êzidî yerleşimi olmalıdır. Kaynaklar ihtilaflıdır. ■ İlçenin eski merkezi olan Elmedîn kasabası 1926 yılında Batman çayının taşması sonucunda yok olmuş ve yeni ilçe merkezi Qubîn köyüne taşınmıştır. SN
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kefercos
S1881 📖 Kfargawsô [ Sür "sığınak köyü" ]
A1220 📖 Kercawş
1928 📖 Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
Hasankeyf ilçe - Hasankeyf - Batman
A870 📖 Hısn el- Kîfa
Y553 Y610 📖 📖 Risképhas [ Sür rêşkêphâ "kayabaşı" ]
S500~ 📖 Hesno-d'kîpho [ Sür "kayakale" ]
Y17 📖 Kêpha [ Sür kêphâ "kaya" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Strabon ve diğer Roma kaynaklarında Yun Kêpha biçimi zikredilmiştir. Adını yerli kayadan oyulmuş olan ünlü kalesinden alır. SN
Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖 Kabilcevz / Kabilcoz [ Ar ]
E1912 📖 Xabılcoz
E630 📖 Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason’a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar’dan alır. Sanasar oğlu Mher ile torunu Tavit’in serüvenlerini anlatan Sasunlu Tavit destanı, Ermeni halk edebiyatının en ünlü eserlerindendir. • 1891 ve 1904’teki iki isyandan sonra yerle bir edilen ilçe, 1925’te yeniden devlet güçlerinin saldırısına uğramış ve nüfusun büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürülmüştür. Kabilcoz köyü 1925’te ilçe merkezi olmuştur. SN
Kozluk ilçe - Kozluk - Batman
K 📖 Hezo
E1902 📖 Hızu
K1597 1665 Hazzo [ Kr ˁİzzeddîn? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Sason beyi İzzeddin soyundan gelenlerin Kürtçe Azzani adıyla anıldığını ve daha sonra Hazzo'da hüküm sürdüklerini Şerefname aktarır. Kozluk ilçe nüfusunu aluşturan aşiretlerin bir bölümü eski Kürt, birkaçı ise son 120 yıl içinde Kürt kimliğini benimsemiş Ermeni kökenlilerdir. SN
■ İlçe ikiye ayrılır. Hezoya Kevin (Eski Kozluk), Hezoya Nû (Yeni Kozluk) diye adlandırılır. BOTAN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.