Bandırma'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Misakça mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1906hk: Musatça
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Şirinçavuş mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1795h: Çavuşköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Edincik mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1906hk: Edincik
1660eç: Aydıncık
■ 20. yy başında 700 hane Türk, 300 hane Ermeni, 23 hanede 150 kişi Rum nüfusu vardı. Ermeni cemaati Kilikya ve İran göçmeni idi. Eprigyan Ermeni mezarlığında Miladi 1300'lerden kalma mezar taşları bulunduğunu bildirir (Epr I.795). SN
  Çinge mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928k: Çinge
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gölyaka mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928k: Simavlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Külefli mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928k: Külefli [ Tr külaf "külah" ]
  Çalışkanlar mah Bandırma - Bandırma - Balıkesir
1928k: Memun
1906hk: Me'emun
  Bereketli mah - Bandırma - Balıkesir
1928k: Bereketli
Pomak yerleşimi
  Bandırma ilçe - Bandırma - Balıkesir
1660eç, 1890hk: Pandırma/Bandırma
1795h: Panormo [ Yun Pánormos "korunaklı liman" ]
■ Antik Kyzikos kentinin doğusundaki körfezin adı muhtemelen daha geç dönemde kurulan limana verilmiştir. Sicilya'daki Palermo kenti (Yunanca Pánormos) ile aynı adı taşır. SN
  Kayacık mah Bandırma - Bandırma - Balıkesir
1890hk: Kayacık
  YeniSığırcı mah - Bandırma - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hisartepe mv - Bandırma - Balıkesir
Y-454: Daskyleíon
■ MÖ 6.-5. yy'da Anadolu'nun önemli kentlerinden biri ve Pers valilik makamı olan Daskyleion şehrinden geriye az iz kalmıştır. SN
  Dutliman mah - Bandırma - Balıkesir
1795h: Skamnies [ Yun sykaminiés "dutlar" ]
1567mü: Dud-iliman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 720 Rum nüfusu ve Ayios Georgios kilisesi vardı. SN
  Kuşcenneti mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1890hk: Sığırcık
■ 1959'da açılan Kuş Cenneti Milli Parkının adı verilmiştir. SN
  Ergili mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1906hk: Ergili
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeniziraatli mah - Bandırma - Balıkesir
1928k: Y. Ziraatli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erikli mah - Bandırma - Balıkesir
1906hk: Erekli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeşilçomlu mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1946k: Çomlu
1928k: Çonğlu
1906hk: Şomna
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı Yeşilçomlu olarak değiştirildi. SN
  Karaçallık mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes yerleşimi. "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürülen 14 köyden bir tanesidir.(13 Haziran 1923) Perit Taymaz
  Doğa mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1906hk: Doğa
■ 1935'ten sonra üretilmiş bir sözcük olan olan 'doğa' (`tabiat`) burada sözkonusu olamaz. SN
  Yenice mah - Bandırma - Balıkesir
1795h: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sahilyenice adıyla da bilinir. 20. yy başında nüfusu balıkçılıkla geçinen Rumlardı. SN
  Emre mah - Bandırma - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Adige'lerin (Çerkeslerin) Şapsığ boyuna bağlı sülaleler yerleşiktir. Kuvay-i Seyyare komutanı Ethem Bey'in (Pşav Ethem ya da yaygın bilinen ismiyle Çerkez Ethem'in) doğduğu köydür. Perit Taymaz


Grafik harita göster     haritada ara : km