haritada ara :   km  
Bal��kl����e��me'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946 📖 : İrfaniye
1928 📖 : Arabakonağı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Razgrad, Osmanpazarı, Şumnu, Aydos, Rusçuk ve Silistre kökenli muhacir Türk yerleşimidir, hattâ bir kaç hane Romanya Tatarı bile var. metonio
■ Koord: 40° 16' 28'' D, 27° 0' 1'' K
Gürgendere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Gürgendere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Adını yakındaki Gülgen/Gürgen Dağından alır. SN
■ Bulgaristan Eskicuma'ya bağlı Umurköy'den gelen muhacirler tarafından 1884 yılında kuruldu. metonio
■ Koord: 40° 17' 2'' D, 27° 0' 27'' K
Kozçeşme belediye - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : Kozçeşme
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kozlar ve Kozalan olarak da geçmiştir. 1882'de Trgovište'nin Karaveliler (Baba Tonka) köyünden Biga'ya gelen iki kâşif Hisarlı köyünden bir çobanın su kaynağını göstermesiyle burayı beğenip Sarıca köyündeki Gemicioğullarından satın aldılar ve 1884 sonbaharında burayı 60 hâne iskân ettiler. Boşalan eski köylerindeki evleri de Çingene ve Bulgarlar almıştır. Manav
■ Koord: 40° 16' 1'' D, 27° 1' 57'' K
Hisarlı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Hisarlı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Hisarlı, Pekmezli ve Danişment köyleri 93 Harbinden evvel kurulmuş köylerdi. Rumeli muhâcirlerinin iskânı yakınlarında olmasın diye su kaynaklarını saklamışlardır. Manav
■ Koord: 40° 16' 57'' D, 27° 2' 30'' K
Çelikgürü köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Çelikgürü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884'te Kozçeşmelilerle berâber Razgradın Karaveliler (Baba Tonka) ve Hocalar köyünden gelen muhâcirler tarafından iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 19' 50'' D, 27° 3' 5'' K
Ayıtdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Ayıtdere
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yerel Türkmenler ve Bulgaristan göçmenleri karışıktır. metonio
■ Koord: 40° 21' 48'' D, 27° 3' 7'' K
Çınardere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1665 📖 : Çınarlıdere
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan göçmeni Türkler ve Kuzeydoğu Kafkasya göçmeni Çeçenler karışıktır. metonio
■ Koord: 40° 19' 18'' D, 27° 3' 24'' K
Bekirli köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖 : Bekirli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi iken Rumeli muhâciri ve Yörük iskânina sahne oldu. 1561'de Karaçadırlı Yörük iskânı olduğu zikredilmiş. Manav
■ Koord: 40° 22' 50'' D, 27° 3' 46'' K
Kemer köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : Kamares | Kemer [ Yunanca kamares "kemerler" ]
Y-399 Y150 📖 📖 : Párion
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik kentin Anadolu’daki en eski Yunan yerleşimlerinden biri olduğu rivayet edilir. MÖ 5. yy’da Atina’ya haraç ödeyen deniz kentlerinden biri idi. MS. 6. yy’da piskoposluktur (`kaza`). SN
■ Mübâdele ile Selânik ve de kısmen Dedeağaç'tan insan iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 24' 57'' D, 27° 3' 57'' K
Selvi köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Selvi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1887'de Şumen içinden ve Şumen'in Görmekçe köyünden muhâcirlerce iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 16' 59'' D, 27° 4' 3'' K
Otlukdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : Otlukdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 18'' D, 27° 4' 12'' K
Balıklıçeşme belediye - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Balıklıçeşme
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Eski Balıklı köyünden ayırt etmek için Balıklı-Çeşme adı verildi. SN
■ 93 harbi sonrasi Agatovo muhacirleri tarafindan 1880'de kuruldu. Etraftaki 40 kadar bulunan Rumeli muhâciri yerleşimlerinin hemen hemen tamamı yakın târihlerde kurulmuştur. Manav
■ Koord: 40° 18' 38'' D, 27° 5' 0'' K
Eskibalıklı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : KocaBaluklu
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 48'' D, 27° 6' 11'' K
Karacaali köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Karacaali
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 52'' D, 27° 7' 3'' K
Göktepe köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Göktepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 7'' D, 27° 7' 24'' K
Geyikkırı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Geyikkırı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 18' 33'' D, 27° 8' 19'' K
Karahamzalar köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 : Karahamzalar
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 47'' D, 27° 8' 21'' K
Kayapınar köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖 : Kayapınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde göçen Razgrad’ın Araplar, Dereköy ve Ayazlar ile Osmanpazarının (Omurtag) Hoca köyleri halkı iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 17' 53'' D, 27° 9' 34'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.