Bakırköy'de 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Florya mah - Bakırköy - İstanbul
■ 11. yy'dan itibaren kaydedilen Florya adının anlamı açık değildir. 'Florin' (`11.yy'da uluslararası ödeme birimi olan Floransa altın parası`) düşünülebilir. Lat <> (`çiçekler`) mümkün görünmüyor. SN
  Şenlikköy mah - Bakırköy (Yeşilköy bucağı) - İstanbul
1897hg: Galatarya
Y1078: Galataría [ Yun "sütlüce" ]
■ Psellos vekayinamesi Galataria ile ilgili 11. yy ortalarına ait bir ferman aktarır. Rivayete göre isim, kireçli su kaynağından dolayı verilmiştir. SN
  Yeşilköy mah - Bakırköy (Yeşilköy bucağı) - İstanbul
1897hg: SanStefano
1660eç: Ayastefanos
Y1078: ÁgiosStephanos [ Yun "Aziz Stepan" ]
■ Aziz Stefanos kilisesi rivayete göre I. Konstantin (4. yy) devrinde kurulmuş ise de köyün adı en erken 11. yy'da Psellos vekâyinamesinde geçer. 1878'de Ayastefanos Antlaşması burada imzalandı. 1913'te Balkan Savaşları esnasında Yeşilköy adı verildi. SN
  Ayamama neh - Bakırköy - İstanbul
1897hg: AyamamaÇiftliği [ Yun ágios Mámas ]
■ Aya Mamas özellikle Kapadokya'da hürmet edilen bir azizdir. Atatürk Havalimanı yakınındaki yer adı bu azize adanmış bir kilise veya ziyaret yerine işaret eder. SN
  Yeşilyurt mah - Bakırköy - İstanbul
Eski adı: Şevketiye
■ 1913 dolayında Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa onuruna Şevketiye adıyla kurulmuştur. SN
  Ataköy mah - Bakırköy - İstanbul
1897hg: Baruthane
■ 1897 Goltz haritasında Baruthane, Zeytinlik ve Çukurbahçe mıntıkalarını kapsar. SN
  Bakırköy ilçe - Bakırköy - İstanbul
1928k: Bakırköy
1890hk: Makriköy [ Yun makroxórion "uzun köy" ]
Y364v: Hébdomon [ Yun ]
■ Osmanlı döneminde Makriköy adını taşıyan yerleşim 19. yy son çeyreğinde demiryolunun gelmesiyle canlandı. 1913'te Balkan Harbi yenilgisine misilleme olarak Bakırköy adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km