Bakırköy'de 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Florya mah - Bakırköy - İstanbul
Y1136 📖 Phlórion çoğ. Phlória [ Yun "çiçekli" ]
■ 11. yy'dan itibaren kaydedilen Florya adının anlamı açık değildir. 'Florin' (`11.yy'da uluslararası ödeme birimi olan Floransa altın parası`) düşünülebilir. Lat «flora» (`çiçekler`) mümkün görünmüyor. SN
  Şenlikköy mah - Bakırköy (Yeşilköy bucağı) - İstanbul
1897h : Galatarya
Y1078 📖 Galataría [ Yun "sütlüce" ]
■ Psellos vekayinamesi Galataria ile ilgili 11. yy ortalarına ait bir ferman aktarır. Rivayete göre isim, kireçli su kaynağından dolayı verilmiştir. SN
  Yeşilköy mah - Bakırköy (Yeşilköy bucağı) - İstanbul
1897h : San Stefano
1665 📖 Ayastefanos
Y1078 📖 Áyios Stephanos [ Yun "Aziz Stepan" ]
■ Aziz Stefanos kilisesi rivayete göre I. Konstantin (4. yy) devrinde kurulmuş ise de köyün adı en erken 11. yy'da Psellos vekâyinamesinde geçer. 1878'de Ayastefanos Antlaşması burada imzalandı. 1913'te Balkan Savaşları esnasında Yeşilköy adı verildi. SN
  Ayamama neh - Bakırköy - İstanbul
1897h : Ayamama Çiftliği [ Yun áyios Mámas ]
■ Aya Mamas özellikle Kapadokya'da hürmet edilen bir azizdir. Atatürk Havalimanı yakınındaki yer adı bu azize adanmış bir kilise veya ziyaret yerine işaret eder. SN
  Yeşilyurt mah - Bakırköy - İstanbul
1918 📖 Şevketiye
■ 1913 dolayında Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa onuruna Şevketiye adıyla kurulmuştur. SN
  Ataköy mah - Bakırköy - İstanbul
1897h : Baruthane
■ 1897 Goltz haritasında Baruthane, Zeytinlik ve Çukurbahçe mıntıkalarını kapsar. SN
  Bakırköy ilçe - Bakırköy - İstanbul
1928 📖 Bakırköy
1890hk 📖 Makriköy [ Yun makroxórion "uzun köy" ]
Y553 📖 Hébdomon [ Yun "yedinci" ]
■ Osmanlı döneminde Makriköy adını taşıyan yerleşim 19. yy son çeyreğinde demiryolunun gelmesiyle canlandı. 1913'te Balkan Harbi yenilgisi günlerinde Bakırköy olarak Türkçeleştirildi. ■ Bizans döneminde görülen Hebdomon adı, Ayasofya'daki mil taşından itibaren yedinci milde olduğunu gösterir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km