Bahçesaray'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çiçekli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 İlvili
  Ulubeyli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Abdivan
1902a 📖 Avdevan
  Yaylakonak mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Teremağ
E1902 📖 Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntas mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Zerdas
E1902 📖 Dzardants ծառտանց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
  Doğanyayla mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ Meşhur Şeyh Arvasi sülalesinin yurdu olan köydür. Hizan ile Müküs arasındaki geçidi tutan köy SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. ZeMahşer
  Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Naris / Taris? [ Erm ]
  Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Sakiz
E1900~b 📖 Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatbayır mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Arinçik [ Erm arınçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sorsi + Vank
E1619 📖 Sors (manast) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Poğonk [ Erm poğvank "oluk manastır" ]
  Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kiçğos
E1900~b 📖 Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
  Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Veris [ Erm "yukarı" ]
1916hb 📖 Vidis?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyayla mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kömas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Par [ Erm ]
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
  Çömlekçi mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Nankans / Nankats
E1900~a 📖 Nanğas [ Erm ]
  Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 📖 Şityar / Şetyar
  Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 📖 Kinekas
E1447 📖 Kinegants [ Erm ]
  Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Akmos
  Kartal mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Verezüz [ Erm veridzots? "yukarı kuytu" ]
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy'da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
  Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Gidave
  Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Manğone / Manğona
  Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928 📖 Pranış[en]
E1466 📖 Pırnaşen [ Erm բռնաշէն "zorbaköy" ]
  Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Şinkiris [ Erm "binalar" ]
  Şişli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sip / Sep
E1603a 📖 Seb [ Erm ]
  Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Perinkas [ Erm ]
E1900~a 📖 Peringos
  Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928 📖 Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
  Elmayaka mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Sıpkanis
E968 📖 Sırpganants Սրբկանանց [ Erm "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
  İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 📖 İr
E1900~b 📖 Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Ekilvan / Akilvan
  Yaşlıkavak mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Tinisnizar [ Kr nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
  Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Com
  Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Kırtünüt [ Erm ]
  Güneyyamaç mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Tinis Beroj [ Kr beroj "güney" ]
E1900~a 📖 Dımnis
  Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖 📖 Merekas [ Erm maragats "samanlıklar" ]
  Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sinpas
E1902 📖 Dzapants Ծափանց [ Erm ]
  Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Müks / Müküs
A892 📖 Muks (idari bölge)
E506 📖 Mogk / Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
Y378 📖 Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
  Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Purant / Porant [ Erm ]
  Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Norevanis
E1900~b 📖 Noravants [ Erm gen. noravants "yenikent" ]
  Cevizlibelen mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kisor
  Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Ağin
E1900~b 📖 Hağin [ Erm ]
  Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Liçan
E1608 📖 Lıcan [ Erm ]
  Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Askincaz
E1900~b 📖 Hasgncats [ Erm gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
  Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Kasrik [ Kr "konacık" ]
  Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Mezrei Hüsam [ Kr ]
  Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Tomas'a adanmış kilisesi vardı. SN
  Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Petetağ [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖 Petetex
  Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946 📖 Raman
  Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
K1900~a : Mezre Guri [ Kr "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
  Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖 Dêre Aliağa [ Kr "Aliağa manastırı" ]
1916hb 📖 Mezrei ˁAli
  Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Anabut Mezrası
E1369 📖 Anabad [ Erm "manastır" ]
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
  Ünlüce mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Mezrei Şeyxan [ Kr mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
  Kaşıkçılar mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Nûvis
  Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Nanis
E1376 📖 Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Lolis / Lulis
E1900~b 📖 Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kîtas / Kütas
E1409 📖 Gaytants [ Erm ]
  Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖 Kerçikanis [ Erm ]
1916hb 📖 Kerkecanis
E1900~b 📖 Kerçikas
  Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Arnos
E1900~b 📖 Arnost
  Altındere mah - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖 📖 Arinç [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946 📖 Kitris [ Erm ]
  Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Dimkar
E1900~b 📖 Témkar դէմքար [ Erm "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağcılar mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kiçav
E900~ E1902 📖 📖 Gıcav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 9. yy'dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
  Akdere mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1928 📖 Akrag [ Erm "çiftlik" ]
  Evciler mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Avaris [ Erm aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖 Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gazi mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Xozeplur [ Erm xozaplur "domuz höyük" ]
E1900~b 📖 Xoşaplur [ Erm ]


Grafik harita göster     haritada ara : km