haritada ara :   km  
Bahçesaray'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Çiçekli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 İlvili
Ulubeyli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Abdivan
1902a 📖 Avdevan
Yaylakonak mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Teremağ
E1902 📖 Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Altıntas mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Zerdas
E1902 📖 Dzardants ծառտանց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Naris / Taris? [ Erm ]
Doğanyayla mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ Meşhur Şeyh Arvasi sülalesinin yurdu olan köydür. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. ZeMahşer
Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Sakiz
E1900~b 📖 Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çatbayır mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Arinçik [ Erm arınçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sorsi + Vank
E1619 📖 Sors (manast) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Poğonk [ Erm poğvank "oluk manastır" ]
Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kiçğos
E1900~b 📖 Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Veris [ Erm "yukarı" ]
1916hb 📖 Vidis?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Akmos
Akyayla mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kömas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Çömlekçi mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Nankans / Nankats
E1900~a 📖 Nanğas [ Erm ]
Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 📖 Şityar / Şetyar
Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Par [ Erm ]
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Com
Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 📖 Kinekas
E1447 📖 Kinegants [ Erm ]
Kartal mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Verezüz [ Erm veridzots? "yukarı kuytu" ]
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy'da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖 Gidave
İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 📖 İr
E1900~b 📖 Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Şinkiris [ Erm "binalar" ]
Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Manğone / Manğona
Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928 📖 Pranış[en]
E1466 📖 Pırnaşen [ Erm բռնաշէն "zorbaköy" ]
Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Ekilvan / Akilvan
Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Purant / Porant [ Erm ]
Şişli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sip / Sep
E1603a 📖 Seb [ Erm ]
Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Perinkas [ Erm ]
E1900~a 📖 Peringos
Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928 📖 Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
Yaşlıkavak mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Tinisnizar [ Kr nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
Elmayaka mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Sıpkanis
E968 📖 Sırpganants Սրբկանանց [ Erm "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
Bağcılar mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kiçav
E900~ E1902 📖 📖 Gıcav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 9. yy'dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
Akdere mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1928 📖 Akrag [ Erm "çiftlik" ]
Gazi mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Xozeplur [ Erm xozaplur "domuz höyük" ]
E1900~b 📖 Xoşaplur [ Erm ]
Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Kırtünüt [ Erm ]
Güneyyamaç mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Tinis Beroj [ Kr beroj "güney" ]
E1900~a 📖 Dımnis
Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖 📖 Merekas [ Erm maragats "samanlıklar" ]
Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Ağin
E1900~b 📖 Hağin [ Erm ]
Evciler mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Avaris [ Erm aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖 Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Sinpas
E1902 📖 Dzapants Ծափանց [ Erm ]
Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Müks / Müküs
A892 📖 Muks (idari bölge)
E506 📖 Mogk / Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
Y378 📖 Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Norevanis
E1900~b 📖 Noravants [ Erm gen. noravants "yenikent" ]
Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Petetağ [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖 Petetex
Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Tomas'a adanmış kilisesi vardı. SN
Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Liçan
E1608 📖 Lıcan [ Erm ]
Cevizlibelen mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kisor
Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Nanis
E1376 📖 Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Askincaz
E1900~b 📖 Hasgncats [ Erm gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 Kasrik [ Kr "konacık" ]
Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖 Mezrei Hüsam [ Kr ]
Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946 📖 Raman
Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
K1900~a : Mezre Guri [ Kr "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Kîtas / Kütas
E1409 📖 Gaytants [ Erm ]
Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖 Dêre Aliağa [ Kr "Aliağa manastırı" ]
1916hb 📖 Mezrei ˁAli
Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Anabut Mezrası
E1369 📖 Anabad [ Erm "manastır" ]
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
Ünlüce mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Mezrei Şeyxan [ Kr mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
Kaşıkçılar mah - Bahçesaray - Van
1928 📖 Nûvis
Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Lolis / Lulis
E1900~b 📖 Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖 Kerçikanis [ Erm ]
1916hb 📖 Kerkecanis
E1900~b 📖 Kerçikas
Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Arnos
E1900~b 📖 Arnost
Altındere mah - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖 📖 Arinç [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946 📖 Kitris [ Erm ]
Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 Dimkar
E1900~b 📖 Témkar դէմքար [ Erm "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.