haritada ara :   km  
Bahçesaray'da 64 yerleşim bulundu.
sırala 
Çiçekli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: İlvili
Kürt-Sünni yerleşimi
Ulubeyli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Abdivan
1902a 📖: Avdevan
Kürt-Sünni yerleşimi
Yaylakonak mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Teremağ
E1902 📖: Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Altıntas mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Zerdas
E1902 📖: Dzardants Ծառտանց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Naris / Taris? [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğanyayla mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi'nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. ZeMahşer
Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖: Sakiz
E1900~b 📖: Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çatbayır mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Arinçik [ Erm arınçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Sorsi + Vank
E1619 📖: Sors (manast) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Poğonk [ Erm poğvank "oluk manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kiçğos
E1900~b 📖: Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖: Veris [ Erm "yukarı" ]
1916hb 📖: Vidis?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Akmos
Kürt-Sünni yerleşimi
Akyayla mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kömas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çömlekçi mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Nankans / Nankats
E1900~a 📖: Nanğas [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 📖: Şityar / Şetyar
Kürt-Sünni yerleşimi
Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Par [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Com
Kürt-Sünni yerleşimi
Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kinekas
E1447 📖: Kinegants [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kartal mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Verezüz [ Erm veridzots? "yukarı kuytu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy'da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928 📖: Gidave
Kürt-Sünni yerleşimi
Şişli mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Sip / Sep
E1603 📖: Seb [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 📖: İr
E1900~b 📖: Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Şinkiris [ Erm "binalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Manğone / Manğona
Kürt-Sünni yerleşimi
Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Ekilvan / Akilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928 📖: Pranış[en]
E1466 📖: Pırnaşen Բռնաշէն [ Erm "zorbaköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Purant / Porant [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Perinkas [ Erm ]
E1900~a 📖: Peringos
Kürt-Sünni yerleşimi
Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928 📖: Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yaşlıkavak mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Tinisnizar [ Kr nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Elmayaka mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Sıpkanıs
E968 📖: Sırpganants Սրբկանանց [ Erm "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
Bağcılar mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kiçav
E900~ E1902 📖Gıcav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 9. yy'dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
Akdere mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1928 📖: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gazi mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Xozeplur [ Erm xozaplur "domuz höyük" ]
E1900~b 📖: Xoşaplur [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Kırtünüt [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Güneyyamaç mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Tinis Beroj [ Kr beroj "güney" ]
E1900~a 📖: Dımnis
Kürt-Sünni yerleşimi
Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖Merekas [ Erm maragats "samanlıklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖: Ağin
E1900~b 📖: Hağin [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Evciler mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Avaris [ Erm aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖: Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Sinpas
E1902 📖: Dzapants Ծափանց [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Müks / Müküs
A892 📖: Muks (idari bölge)
E506 📖: Mogk / Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
Y378 📖: Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Norevans
E1900~b 📖: Noravants [ Erm gen. noravants "yenikent" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Petetağ [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖: Petetex
Kürt-Sünni yerleşimi
Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖: Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aziz Tomas'a adanmış kilisesi vardı. SN
Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Liçan
E1608 📖: Lıcan [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Cevizlibelen mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kisor
Kürt-Sünni yerleşimi
Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Nanıs
E1376 📖: Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖: Askincaz
E1900~b 📖: Hasgncats [ Erm gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Kasrik [ Kr "konacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 📖: Mezrei Hüsam [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946 📖: Raman
Kürt-Sünni yerleşimi
Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
K1900~a : Mezre Guri [ Kr "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kîtas / Kütas
E1409 📖: Gaytants [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖: Dêre Aliağa [ Kr "Aliağa manastırı" ]
1916hb 📖: Mezrei ˁAli
Kürt-Sünni yerleşimi
Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Anabut Mezrası
E1369 📖: Anabad [ Erm "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
Ünlüce mah - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Mezrei Şeyxan [ Kr mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kaşıkçılar mah - Bahçesaray - Van
1928 📖: Nûvis
Kürt-Sünni yerleşimi
Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Lolis / Lulis
E1900~b 📖: Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kerçkanıs [ Erm ]
E1900~b 📖: Kerçikans
Kürt-Sünni yerleşimi
Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Arnos
E1900~b 📖: Arnost
Kürt-Sünni yerleşimi
Altındere mah - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖Arinç [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946 📖: Kitris [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Dimkar
E1900~b 📖: Témkar Դէմքար [ Erm "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.