Bafra'da 126 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bengü mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928k: Bengü
Türkmen yerleşimi
  Başkaya mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
Türkmen yerleşimi
  İğdir mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Gökalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920p: Gökalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yiğitalan mah - Bafra - Samsun
1928k: Yiğitalan
■ Yerli ve bir kısım Doğu Karadeniz kökenli aileler yaşamaktadır. Türk
  Çulhakoca mah - Bafra - Samsun
1928k: Çulhakoca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kese mah Müstecap - Bafra - Samsun
1925ht: Kiseköy [ Tr kilise ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sarpun mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928k: Sarpun [ Tr sarpun "ambar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eynegazi mah - Bafra - Samsun
1928k: Eynegazi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Tepebaşı mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928k: Kovanlık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Keresteci mah - Bafra - Samsun
1925ht: Hıdırlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gökçeağaç mah - Bafra - Samsun
1925ht: Gökçeağaç
■ Nüfusun çoğunluğu Sinop taraftan ve iç kesimlerden gelen aileler ile Gürcü aileler oluşturmaktadır ve ayrı mahalleler oluşturmuşlardır.Ayrıca Ordu'dan gelen aileler de yaşamaktadır. Türk
  Ortadurak mah - Bafra - Samsun
1485c, 1928k: Demşek
  İlyaslı mah - Bafra - Samsun
1485c: İlyaslu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Azay mah - Bafra - Samsun
1485c: Azay
  Kamberli mah - Bafra - Samsun
1925ht: Kamber
  Şirin mah - Bafra - Samsun
Eski adı: -
■ Ordu ilinden gelenlerce kurulmuştur. seyyah
  Asar mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485c: Asar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane (Eski ismi Yayla) 20. yy başında Rum yerleşimi. Rumlardan Paraskevi âilesinin bir kısmı bugün Helenistanda Dramanın Lefkogia köyünde oturmaktadır. Manav
  Kapıkaya mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920p: Kapıkaya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1924 yılında Selanik - Drama'dan gelen mübadiller yerleşmiştir. Türk
  Erdavut mah - Bafra - Samsun
1928k: Elyağut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1923 te Selanik'ten zorunlu göç etmiş Türkler tarafından oluşan bir köydür Türk
  Hüseyinbeyli mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gökçesu mah - Bafra - Samsun
1920p: Gökçesu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Terzili mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1920p: Terzili
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Kelikler mah - Bafra - Samsun
1925ht: Çelikler
  Kolay mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485c: Kolay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Barış mah - Bafra - Samsun
Arnavut yerleşimi
  Türkköyü mah - Bafra - Samsun
1928k: Türkköyü
1485c: Türkobası
■ Ordu ilinin İkizce ilçesinin Karlıtepe köyünde ikamet eden İçağasıoğulları sülalesinin soyadlarını bu köyden aldıkları bilinir. 17. yüzyılın sonu veya 18.yüzyılın başında köylü ile yaşanan husumet sonucunda bu köyden o zaman Ünyeye bağlı bulunan Çatak köyüne (Karlıtepe) göç eden İsmail Bey, Çatak köyünde yaşayan ve aslen Karamanogullarından olup sürgün yemiş Genç ağalara sığınmıştır. Genç ağalar tarafından kendisine toprak verilip İçağası denilmiştir. Sülalenin bir kısmıd a Ordunun Kumru ilçesinde yaşamaktadır. Türk
  İslamderesi mah Türkköyü - Bafra - Samsun
1925ht: Gâvurderesi
  Kuzalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükkavakpınar mah - Bafra - Samsun
1925ht: Kavakpınarı
■ Köyün altında şimdi Kelikler ilkokulunun bulunduğu mahalle eski Erkanıharbiye haritasında Çocukboğan adıyla gösterilir. SN
  Altınay mah - Bafra - Samsun
1928k: Muğamlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  İnözükoşaca mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485c, 1928k: İnözü + Koşaca
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Düzköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928k: Düzköy
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Esençay mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928k: Çağşur
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kabaçukur’da büyük bölümü yıkık halde 1908 yılında yapılmış olan Sarı Kilise mevcuttur. Manav
  Örencik mah - Bafra - Samsun
1485c, 1928k: Virancık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yörgüç mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Selemelik mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928k: Selemelik
1485c: Selamaleyküm
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Pomak yerleşimi
  Dedeli mah - Bafra - Samsun
1928k: Dedeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Pomaklar iskân edildi. Gürcüler de bulunmaktadır. Manav
  Harız mah - Bafra - Samsun
1928k: Harız
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çetinkaya mah - Bafra - Samsun
1960k: Hasırlı
1485c, 1928k: Mardar
  Emenli mah - Bafra - Samsun
1928k: Emenli
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köye çok bir çok yöreden aileler yerleşmiştir.(Trabzon,Sivas,Tokat vb..) Türk
  Sahilkent mah - Bafra - Samsun
■ Köyün halkı Ordudan göç edenlerden oluşturur. Türk
  Derbent mah - Bafra - Samsun
1920p: Derbend
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Dereler mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Pomak yerleşimi
  Yeraltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928k: Yaraltı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Doğankaya mah - Bafra - Samsun
1485c, 1928k: Martıkala
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Bafra kasabası ile doğusunu kapsayan bölgenin nahiye merkezi idi. SN
  İkiztepe mah - Bafra - Samsun
1928k: İkiztepe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Gazibeyli mah - Bafra - Samsun
1928k: Gazibeyli
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda kısmen Hıristiyan fakat çoklukla Türk yerleşimi iken Çerkes muhacirler yerleştirildi. SN
■ Gazibeyli köyü Türk köyü olmakla birlikte köyde Ruslar tarafından 1864 yılında sürülen Çerkezler de yaşamaktadır. 93 harbinden sonra buralara yerleştirilmiştir (Adigelerin Abzekh ve Shapsikh Kollari). Sadece Çerkezler değil Lazlar da yaşamaktadır. Kendilerini Kafkasyada yaşadıkları bölgelerin adları ile adlandırılırlar. Köyün şu an en büyük ailelerini oluşturan Lazlar Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelmişlerdir. Türk
  Karaburç mah - Bafra - Samsun
1485c: Karaburç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kaygusuz mah - Bafra - Samsun
1928k: Kaygusuz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktekke mah - Bafra - Samsun
1576c, 1928k: Aktekke
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. /Arnavut yerleşimi
  Adaköy mah - Bafra - Samsun
1485c: Ada
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Çamaltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928k: Xotmaşa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 19. yy'da Nebiyan adı verilen bölgenin merkez köyü idi. 20. yy başında yörede 20 kadar Rum köyü ile 6 Türk köyü vardı. SN
■ Küçük Yeraltı, Kara Pınar ve Dereler mahallelerindeki Pomaklar 1934'de Bulgaristan Zlatograd civârındaki Elma Reka, Alamovci ve Starcevo köylerinden kaçak olarak Yunanistana geçtiler. 1936'da bu mahallelere iskân edildiler. Sülaleler: Alibaşovi, Gluhovi, Zeynelovi, Kehayovi, Kovaçevi, Kocaalievi, Sirakovi Manav
  Koruluk mah - Bafra - Samsun
1928k: Gelemağri
1485c: Gelemağre [ Yun ]
  Bafra ilçe - Bafra - Samsun
1485c: Bafra
Y1150: Paúra
■  Lozan Antlaşması'ndan sonra Bafra'nın Rum halkından hayatta kalanlar Yunanistan'ın Kavala, Drama ve Selanik yörelerinden gelen ve tütün yetiştirme işini çok iyi bilen Türklerle mübadele edilmiştir. Mübadillerin sayısı oldukça fazladır. Ayrıca Balkan Savaşları (1912) sonrası Kosova'dan gelen Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus Bafra çevresine yerleştirilmiştir. Halen Kosova kültürünü ve ana dilleri Arnavutça'yı yaşatmaktadırlar. Arnavut göçmenlerin Bafra'da tarım ve bahçecilik kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Türk
  ? x - Bafra - Samsun
1485c: Üskübi [ Yun skopía "gözetleme kulesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 15. yy'da Bafra merkez ile doğuda yakın çevresini kapsayan nahiyenin merkez köyü idi. Bugünkü adı tespit edilemedi. SN
  Darboğaz mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837c: Darboğaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928k: Dededağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
■ İnternette ve çeşitli ortamlarda geçen bilgi kirliliklerini önlemek için yapılan ekleme: Köy halkı Alevi değildir, Şêxbizin aşiretinden Kürt kökenlidir. metonio
  Pireyurdu mah Ağcaalan - Bafra - Samsun
1837c: Pireyurdu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İkizpınar mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485c, 1928k: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Kalaycılı mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köydeki ailelerin çoğu Trabzon ve Rize 'den göç edenlerden oluşmaktadır. Türk
  Alaçam mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925ht: Alaçam
■ Hotmaşa köyüne bağlı Alaçam mahallesi iken 9.03.1953'te aynı isimle köy olmuştur. SN
  Türbe mah - Bafra - Samsun
1485c: Türbe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karpuzlu mah - Bafra - Samsun
1925ht: Xırsa
1920p: Xirso [ Yun xryso "altın" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
  Karıncak mah - Bafra - Samsun
1925ht: Karıncak
■ Köy halkını başta Yugoslavya'dan gelen Arnavutlar olmak üzere Çerkezler, Lazlar ve Boşnaklar meydana getirmektedir Türk
  Balıklar mah - Bafra - Samsun
1920p: Balıklar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Arnavutluk'un bagimsizliga kavustugu 1912 senesinde gemi yoluyla Istanbul Sirkeci'ye ulasan halk, önce Samsun oradan Bafraya ulasip yerlesti, bir kismi ise bu köyü begenip insiyatif alarak kendilerini yerlestirmislerdir. Manav
  Fener mah - Bafra - Samsun
1925ht: BafraFeneri
  Tütüncüler mah - Bafra - Samsun
1928k: Cirikler [ Tr "yarıklar (su kanalları)" ]
yerleşimi
  Bakırpınar mah - Bafra - Samsun
1485c: Bakırpınar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Evrenuşağı mah - Bafra - Samsun
■ Selanik muhaciri ve Trabzon'un ilçelerinden gelen Karadenizli göçmenlerle meskundur. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km