Bafra'da 126 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bengü mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 Bengü
Türkmen yerleşimi
  Başkaya mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
Türkmen yerleşimi
  İğdir mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 İğdir [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Gökalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920a 📖 Gökalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yiğitalan mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Yiğitalan
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Komşupınar mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Köleyurdu
  Çulhakoca mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Çulhakoca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Ağalan
  Elalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Elalan
  Kanlıgüney mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Kanlıgüney
  Kese mah Müstecap - Bafra - Samsun
1925h 📖 Kiseköy [ Tr kilise ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sarpun mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Sarpun [ Tr "ambar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Müstecep mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Müstecablu
  Eynegazi mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Eynegazi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Tepebaşı mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 Kovanlık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Paşaşeyh mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Paşaşeyh
  Keresteci mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Hıdırlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gökçeağaç mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Gökçeağaç
■ Nüfusun çoğunluğu Sinop taraftan ve iç kesimlerden gelen aileler ile Gürcü aileler oluşturmaktadır ve ayrı mahalleler oluşturmuşlardır.Ayrıca Ordu'dan gelen aileler de yaşamaktadır. Türk
  Ortadurak mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Demşek
  İlyaslı mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 İlyaslu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Azay mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Azay
  Kamberli mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Kamber
  Şirin mah - Bafra - Samsun
Eski adı: -
■ Ordu ilinden gelenlerce kurulmuştur. seyyah
  Asar mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖 Asar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
  İslamderesi mah Türkköyü - Bafra - Samsun
1925h 📖 Gâvurderesi
  Kapıkaya mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920a 📖 Kapıkaya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1924 yılında Selanik - Drama'dan gelen mübadiller yerleşmiştir. Türk
  Erdavut mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Elyağut
1485t 📖 Elyakut / İlyakut
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Hüseyinbeyli mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gökçesu mah - Bafra - Samsun
1920a 📖 Gökçesu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Terzili mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1920a 📖 Terzili
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Kelikler mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Çelikler
  Kolay mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖 Kolay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Barış mah - Bafra - Samsun
Arnavut yerleşimi
  Türkköyü mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Türkköyü
1485t 📖 Türkobası
■ Ordu ilinin İkizce ilçesinin Karlıtepe köyünde ikamet eden İçağasıoğulları sülalesinin soyadlarını bu köyden aldıkları bilinir. 17. yüzyılın sonu veya 18.yüzyılın başında köylü ile yaşanan husumet sonucunda bu köyden o zaman Ünyeye bağlı bulunan Çatak köyüne (Karlıtepe) göç eden İsmail Bey, Çatak köyünde yaşayan ve aslen Karamanogullarından olup sürgün yemiş Genç ağalara sığınmıştır. Genç ağalar tarafından kendisine toprak verilip İçağası denilmiştir. Sülalenin bir kısmıd a Ordunun Kumru ilçesinde yaşamaktadır. Türk
  Kuzalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837 📖 Kuzalan / Kozalan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Gökçekent mah - Bafra - Samsun
1968 📖 Tatarlı
  Kuşluğan mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 Kuşluğan
  Küçükkavakpınar mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Kavakpınarı
■ Köyün altında şimdi Kelikler ilkokulunun bulunduğu mahalle eski Erkanıharbiye haritasında Çocukboğan adıyla gösterilir. SN
  Altınay mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Muğamlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  İnözükoşaca mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485t 📖 İnözü + Koşaca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yeniköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925h 📖 Kostantinuşağı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Düzköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Düzköy
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Hıdırellez mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Hızırilyas
  Burunca mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 Burunca Kusulğan
1485t 📖 Burunca
  Esençay mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Çağşur
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kabaçukur’da büyük bölümü yıkık halde 1908 yılında yapılmış olan Sarı Kilise mevcuttur. Manav
  Örencik mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Virancık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yörgüç mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Selemelik mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖 Selemelik
1485t 📖 Selamaleyküm
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Pomak yerleşimi
  Dedeli mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Dedeli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Pomaklar iskân edildi. Gürcüler de bulunmaktadır. Manav
  Harız mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Harız
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çetinkaya mah - Bafra - Samsun
1960 📖 Hasırlı
1485t 📖 Mardar
  Emenli mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Emenli
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köye çok bir çok yöreden aileler yerleşmiştir.(Trabzon,Sivas,Tokat vb..) Türk
  Sahilkent mah - Bafra - Samsun
■ Köyün halkı Ordudan göç edenlerden oluşturur. Türk
  Yağmurca mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Yağmurca
  Derbent mah - Bafra - Samsun
1920a 📖 Derbend
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Dereler mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Pomak yerleşimi
  Şeyhulaş mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Şeyxulaş
  Yeraltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Yaraltı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Doğankaya mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Martıkala
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Bafra kasabası ile doğusunu kapsayan bölgenin nahiye merkezi idi. SN
  Boğazkaya mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485t 📖 Tosköy
  İkiztepe mah - Bafra - Samsun
1928 📖 İkiztepe
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Ozan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925h 📖 Ozan
  Kuşçular mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Kuşçular
■ 4 numaralı 1834 tarihli trabzon ahkam defterinde ''Kuşciyan Cemaati Kuşciyan Karyesi'' olarak geçer. emeklerımhepsi
  Gazibeyli mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Gazibeyli
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda kısmen Hıristiyan fakat çoklukla Türk yerleşimi iken Çerkes muhacirler yerleştirildi. SN
■ Gazibeyli köyü Türk köyü olmakla birlikte köyde Ruslar tarafından 1864 yılında sürülen Çerkezler de yaşamaktadır. 93 harbinden sonra buralara yerleştirilmiştir (Adigelerin Abzekh ve Shapsikh Kollari). Sadece Çerkezler değil Lazlar da yaşamaktadır. Kendilerini Kafkasyada yaşadıkları bölgelerin adları ile adlandırılırlar. Köyün şu an en büyük ailelerini oluşturan Lazlar Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelmişlerdir. Türk
  Karaburç mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Karaburç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kaygusuz mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Kaygusuz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Aktekke mah - Bafra - Samsun
1576t 📖 Aktekke
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Arnavut/Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Adaköy mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Ada
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çamaltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Xotmaşa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Pomak) yerleşimi
■ 19. yy'da Nebiyan adı verilen bölgenin merkez köyü idi. 20. yy başında yörede 20 kadar Rum köyü ile 6 Türk köyü vardı. SN
■ Küçük Yeraltı, Kara Pınar ve Dereler mahallelerindeki Pomaklar 1934'de Bulgaristan Zlatograd civârındaki Elma Reka, Alamovci ve Starcevo köylerinden kaçak olarak Yunanistana geçtiler. 1936'da bu mahallelere iskân edildiler. Sülaleler: Alibaşovi, Gluhovi, Zeynelovi, Kehayovi, Kovaçevi, Kocaalievi, Sirakovi Manav
  Koruluk mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Gelemağri
1485t 📖 Gelemağre [ Yun? ]
  Bafra ilçe - Bafra - Samsun
1485t 📖 Bafra
Y1150 📖 Paúra [ ArNog ]
■ Lozan Antlaşması'ndan sonra Bafra'nın Rum halkından hayatta kalanlar Yunanistan'ın Kavala, Drama ve Selanik yörelerinden gelen ve tütün yetiştirme işini çok iyi bilen Türklerle mübadele edilmiştir. Mübadillerin sayısı oldukça fazladır. Ayrıca Balkan Savaşları (1912) sonrası Kosova'dan gelen Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus Bafra çevresine yerleştirilmiştir. Halen Kosova kültürünü ve ana dilleri Arnavutça'yı yaşatmaktadırlar. Arnavut göçmenlerin Bafra'da tarım ve bahçecilik kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Türk
  Sarmaşık mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖 Tekkesarmaşık
1928 📖 Sarmaşıktekke
  Ağıllar mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Ağıllar
  Darboğaz mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837 📖 Darboğaz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sarıçevre mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Kaydalapa
1485t 📖 Gaydalapa | Vekilce
  Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Dededağı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
  Başaran mah - Bafra - Samsun
Eski adı: Türkköyü
  Pireyurdu mah Ağcaalan - Bafra - Samsun
1837 📖 Pireyurdu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İkizpınar mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485t 📖 Ayazma [ Yun ayíasma "mukaddes su kaynağı" ]
  Kalaycılı mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köydeki ailelerin çoğu Trabzon ve Rize 'den göç edenlerden oluşmaktadır. Türk
  Alaçam mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925h 📖 Alaçam
■ Hotmaşa köyüne bağlı Alaçam mahallesi iken 9.03.1953'te aynı isimle köy olmuştur. SN
  Türbe mah - Bafra - Samsun
1485t 📖 Türbe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  ? x - Bafra - Samsun
1485t 📖 Üskübi [ Yun skopía "gözetleme kulesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 15. yy'da Bafra merkez ile doğuda yakın çevresini kapsayan nahiyenin merkez köyü idi. Bugünkü adı ve yeri tespit edilemedi. SN
  Karpuzlu mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Xırsa
1920a 📖 Xirso [ Yun xryso "altın" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
  Karıncak mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Karıncak
■ Köy halkını başta Yugoslavya'dan gelen Arnavutlar olmak üzere Çerkezler, Lazlar ve Boşnaklar meydana getirmektedir Türk
  Balıklar mah - Bafra - Samsun
1920a 📖 Balıklar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Arnavutluk'un bagimsizliga kavustugu 1912 senesinde gemi yoluyla Istanbul Sirkeci'ye ulasan halk, önce Samsun oradan Bafraya ulasip yerlesti, bir kismi ise bu köyü begenip insiyatif alarak kendilerini yerlestirmislerdir. Manav
  Fener mah - Bafra - Samsun
1925h 📖 Bafra Feneri
  Tütüncüler mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Cirikler [ Tr "yarıklar (su kanalları)" ]
Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Bakırpınar mah - Bafra - Samsun
1928 📖 Bakırpınarı + Bakırpınarı Hıristiyan
1485t 📖 Bakırpınar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Evrenuşağı mah - Bafra - Samsun
■ Selanik muhaciri ve Trabzon'un ilçelerinden gelen Karadenizli göçmenlerle meskundur. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km