haritada ara :   km  
Bafra'da 126 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Bengü mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: Bengü
Türkmen yerleşimi
Başkaya mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
Türkmen yerleşimi
İğdir mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: İğdir [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
Komşupınar mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Köleyurdu
Türkmen yerleşimi
■ Bafra'nın iç kısımlarındaki köylerin neredeyse tamamı Türkmen köyüdür. Komşupınar halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
Gökalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920a 📖: Gökalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Bafra'nın yerlisi olarak kabul edilen Türkmen köylerinden birisidir. Köy oldukça fazla göç vermiştir. Köy halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
Yiğitalan mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Yiğitalan
Türkmen yerleşimi
■ Karadeniz göçmenleri yani Doğu Karadeniz ve Gürcistan'dan gelen insanlar bu köyde yok. Köy Bafra'nın yerlisi olarak kabul edilen eski bir Türkmen köyüdür. 188 kişinin yaşadığı ve çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu köy halkıda Türkmen'dir. Polat Koçak
Çulhakoca mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Çulhakoca
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
Kanlıgüney mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Kanlıgüney
Türkmen yerleşimi
Kese mah Müstecap - Bafra - Samsun
1925h 📖: Kiseköy [ Tr kilise ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Sarpun mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Sarpun [ Tr "ambar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Müstecep mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Müstecablu
Eynegazi mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Eynegazi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Tepebaşı mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: Kovanlık
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Osmanlı Devri'nde Türkmenlerin ve Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler tehcir edilince köyde sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde de köy halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
Paşaşeyh mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Paşaşeyh
Keresteci mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Hıdırlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi
Gökçeağaç mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Gökçeağaç
yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu Sinop taraftan ve iç kesimlerden gelen aileler ile Gürcü aileler oluşturmaktadır ve ayrı mahalleler oluşturmuşlardır. Ayrıca Ordu'dan gelen aileler de yaşamaktadır.
■ Kilise kalıntısı olduğunu 90'larda gören köylüler olmuştur. Manav
■ Köy halkı Sinop ve Ordu'dan gelen Türkler ile Batum Muhaciri olarak bilinen Gürcüler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
Ortadurak mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Demşek
İlyaslı mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: İlyaslu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi
Azay mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Azay
■ Bilinmeyen bir târihe kadar Helen Rum Ortodoks yerleşimiydi. Manav
Kamberli mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Kamber
Şirin mah - Bafra - Samsun
Eski adı: -
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ordu ilinden gelenlerce kurulmuştur. seyyah
Asar mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖: Asar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane mahallesindeki Pomaklar Kavala veya daha muhtemelen Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinin bir veya birkaçından evvela Keşandaki Altıntaş köyüne iskân edilmiş, nihâyetinde 1927 senesinde buraya nakledilmişlerdir. Kolay mahallesi de Pomaktır. Bir mahallesinde Dramanın Dratişte köyünden mübâdil iskânlıdır. Asarlı Rum Ortodoks Helenlerin büyük kısmı Serres şehrinin yakınında Akritochori ve Sidirokastrou köylerinde kalanı da Selânik'te Langaza ve Vasiloudi köylerinde, Drama'da Vathytopos ve Nea Pafra ile Sidiropetra köylerinde, bir kısmı da Giannitsa'daki Stathis köyünde iskân edilmiştir. Manav
İslamderesi mah Türkköyü - Bafra - Samsun
1925h 📖: Gâvurderesi
Kapıkaya mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Y1911 📖: Kapıkaya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1924 yılında Selanik - Drama'dan gelen mübadiller yerleşmiştir.
Erdavut mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Elyağut
1485t 📖: Elyakut / İlyakut
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Hüseyinbeyli mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
Gökçesu mah - Bafra - Samsun
1920a 📖: Gökçesu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Terzili mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1920a 📖: Terzili
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Kelikler mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Çelikler
Kolay mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖: Kolay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Barış mah - Bafra - Samsun
Rumeli göçmeni (Arnavut) yerleşimi
Türkköyü mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Türkköyü
1485t 📖: Türkobası
■ Ordu ilinin İkizce ilçesinin Karlıtepe köyünde ikamet eden İçağasıoğulları sülalesinin soyadlarını bu köyden aldıkları bilinir. 17. yüzyılın sonu veya 18.yüzyılın başında köylü ile yaşanan husumet sonucunda bu köyden o zaman Ünyeye bağlı bulunan Çatak köyüne (Karlıtepe) göç eden İsmail Bey, Çatak köyünde yaşayan ve aslen Karamanogullarından olup sürgün yemiş Genç ağalara sığınmıştır. Genç ağalar tarafından kendisine toprak verilip İçağası denilmiştir. Sülalenin bir kısmıd a Ordunun Kumru ilçesinde yaşamaktadır.
Kuzalan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837 📖: Kuzalan / Kozalan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Gökçekent mah - Bafra - Samsun
1968 📖: Tatarlı
Küçükkavakpınar mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Kavakpınarı
■ Köyün altında şimdi Kelikler ilkokulunun bulunduğu mahalle eski Erkanı Harbiye haritasında Çocukboğan adıyla gösterilir. SN
Altınay mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Muğamlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
İnözükoşaca mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485t 📖: İnözü + Koşaca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yeniköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Y1911 📖: Kostandiuşağı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Düzköy mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Düzköy
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Hıdırellez mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Hızırilyas
■ Köy halkı Türkmenler ile Selanik Muhacirleri'nden meydana gelir. Polat Koçak
Burunca mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: Burunca Kusulğan
1485t 📖: Burunca
Esençay mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Çağşur
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kabaçukur’da büyük bölümü yıkık halde 1908 yılında yapılmış olan Sarı Kilise mevcuttur. Manav
Örencik mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Virancık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yörgüç mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi
Selemelik mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: Selemelik
1485t 📖: Selamaleyküm
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 1923 mübadelesinde Drama'nın Dračišta köyünden getirilen Pomakların bir kısmı bu köye yerleştirilmiştir. Manav
Meşelitürkmenler mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Dedeli mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Dedeli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Mübâdele ile Pomaklar iskân edildi. Gürcüler de bulunmaktadır. Manav
Harız mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Harız
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi
Çetinkaya mah - Bafra - Samsun
1960 📖: Hasırlı
1485t 📖: Mardar
Emenli mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Emenli
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köye çok bir çok yöreden aileler yerleşmiştir.(Trabzon,Sivas,Tokat vb..)
■ Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Çeşitli kentlerden Alevi veya Sünniler gelmiştir. Gelenler Türk, Çerkes, Laz veya Rum kökenlidir. Fakat köy halkının halen çoğunluğu Alevi Türkmenler'den oluşur. Polat Koçak
Sahilkent mah - Bafra - Samsun
■ Köyün halkı Ordudan göç edenlerden oluşturur.
Yağmurca mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Yağmurca
Derbent mah - Bafra - Samsun
1920a 📖: Derbend
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Dereler mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Pomak yerleşimi
Şeyhulaş mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Şeyhulaş
Yeraltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Yaraltı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
Doğankaya mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Martıkala
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 16. yy'da Bafra kasabası ile doğusunu kapsayan bölgenin nahiye merkezi idi. SN
■ 20. yüzyılın başlarında Türkmenler ve Ermeniler beraber yaşamaktaydı. Tehcirden sonra sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde Bafra'nın yerlisi Sünni Türkmen köyüdür. Polat Koçak
İkiztepe mah - Bafra - Samsun
1928 📖: İkiztepe
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Ozan mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925h 📖: Ozan
Kuşçular mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Kuşçular
■ 4 numaralı 1834 tarihli trabzon ahkam defterinde ''Kuşciyan Cemaati Kuşciyan Karyesi'' olarak geçer. Ahmet ALİDEDEOĞLU
Gazibeyli mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Gazibeyli
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abz/Şapsığ) yerleşimi.
■ 19. yy sonunda kısmen Hıristiyan fakat çoklukla Türk yerleşimi iken Çerkes muhacirler yerleştirildi. SN
■ Gazibeyli köyü Türk köyü olmakla birlikte köyde Ruslar tarafından 1864 yılında sürülen Çerkezler de yaşamaktadır. 93 harbinden sonra buralara yerleştirilmiştir (Adigelerin Abzekh ve Shapsikh Kollari). Sadece Çerkezler değil Lazlar da yaşamaktadır. Kendilerini Kafkasyada yaşadıkları bölgelerin adları ile adlandırılırlar. Köyün şu an en büyük ailelerini oluşturan Lazlar Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelmişlerdir.
Karaburç mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Karaburç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kaygusuz mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Kaygusuz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Aktekke mah - Bafra - Samsun
1576t 📖: Aktekke
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Arnavut/Yunanistan göçmeni yerleşimi
Adaköy mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Ada
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çerkes köyüdür. Polat Koçak
Çamaltı mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Xotmaşa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 19. yy'da Nebiyan adı verilen bölgenin merkez köyü idi. 20. yy başında yörede 20 kadar Rum köyü ile 6 Türk köyü vardı. SN
■ Küçük Yeraltı, Kara Pınar ve Dereler mahallelerindeki Pomaklar 1934'de Bulgaristan Zlatograd civârındaki Elma Reka, Alamovci ve Starcevo köylerinden kaçak olarak Yunanistana geçtiler. 1936'da bu mahallelere iskân edildiler. Sülaleler: Alibaşovi, Gluhovi, Zeynelovi, Kehayovi, Kovaçevi, Kocaalievi, Sirakovi Manav
Koruluk mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Gelemağri
1485t 📖: Gelemağre [ Yun ]
Bafra ilçe - Bafra - Samsun
1485t 📖: Bafra
Y1150 📖: Paúra [ AnaD ]
■ Lozan Antlaşması'ndan sonra Bafra'nın Rum halkından hayatta kalanlar Yunanistan'ın Kavala, Drama ve Selanik yörelerinden gelen ve tütün yetiştirme işini çok iyi bilen Türklerle mübadele edilmiştir. Mübadillerin sayısı oldukça fazladır. Ayrıca Balkan Savaşları (1912) sonrası Kosova'dan gelen Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus Bafra çevresine yerleştirilmiştir. Halen Kosova kültürünü ve ana dilleri Arnavutça'yı yaşatmaktadırlar. Arnavut göçmenlerin Bafra'da tarım ve bahçecilik kültürünün gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.
■ Bafralı Helenler, Helenistan'da Türk dilli olduklarından Bafralis denerek epey alaya alınmıştır. Bafra'da bir Rum Ortodoks Helen mahallesi olması gerek, ismi Tikenlik, yeri tespit edilemiyor. Buranın Rum Ortodoks halkın Serres'te Karidochori, Drama'da ise Anidron, Lefkogeia, Vathytopos ve Amisiana köylerine iskân edilmiştir. Manav
Ağıllar mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Ağıllar
Türkmen yerleşimi
Darboğaz mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837 📖: Darboğaz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Sarıçevre mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Kaydalapa
1485t 📖: Gaydalapa | Vekilce
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Dededağı
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Şêxbizin) yerleşimi
■ Dededağı Kürtleri yüzyıllardan beri burada yaşadıklarını anlatırlar. Halen Kürtçe konuşanlar vardır. SN
Başaran mah - Bafra - Samsun
Eski adı: Türkköyü
Pireyurdu mah Ağcaalan - Bafra - Samsun
1837 📖: Pireyurdu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
İkizpınar mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1485t 📖: Ayazma [ Yun ayíasma "mukaddes su kaynağı" ]
Kalaycılı mah - Bafra - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Nüfusun çoğu Trabzon ve Rize göçmenidir. SN
Alaçam mah - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1925h 📖: Alaçam
■ Hotmaşa köyüne bağlı Alaçam mahallesi iken 9.03.1953'te aynı isimle köy olmuştur. SN
Türbe mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Türbe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
? x - Bafra - Samsun
1485t 📖: Üskübi [ Yun skopía "gözetleme kulesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 15. yy'da Bafra merkez ile doğuda yakın çevresini kapsayan nahiyenin merkez köyü idi. Bugünkü adı ve yeri tespit edilemedi. SN
Karpuzlu mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Xırsa
Y1911 📖: Xriso [ Yun xryso "altın" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
Karıncak mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Karıncak
■ Köy halkını başta Yugoslavya'dan gelen Arnavutlar olmak üzere Çerkezler, Lazlar ve Boşnaklar meydana getirmektedir
■ Köy halkı Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkesler ve Lazlar'dan meydana gelir. Polat Koçak
Balıklar mah - Bafra - Samsun
1920a 📖: Balıklar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Arnavut) yerleşimi
■ Arnavutluk'un bagimsizliga kavustugu 1912 senesinde gemi yoluyla Istanbul Sirkeci'ye ulasan halk, önce Samsun oradan Bafraya ulasip yerlesti, bir kismi ise bu köyü begenip insiyatif alarak kendilerini yerlestirmislerdir. Manav
Fener mah - Bafra - Samsun
1925h 📖: Bafra Feneri
■ Köy İlçenin en kuzeyinde bulunmaktadır. Halkı Bafralı yerli Türkmenler'den oluşur. Polat Koçak
Tütüncüler mah - Bafra - Samsun
1928 📖: Cirikler [ Tr "yarıklar (su kanalları)" ]
Yunanistan göçmeni yerleşimi
Bakırpınar mah - Bafra - Samsun
1485t 📖: Bakırpınar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Evrenuşağı mah - Bafra - Samsun
Y1911 📖: Evrenuşağı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Selanik muhaciri ve Trabzon'un ilçelerinden gelen Karadenizli göçmenlerle meskundur.
■ Köy halkı Selanik Muhacirleri ile Trabzon'dan gelen Müslüman Rum ve Çepni Türkmeni kökenli ailelerden oluşmaktadır. Polat Koçak


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.