haritada ara :   km  
Ba��gedikler'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kuyucuk
R1889 📖 : Gorelovka [ Rusça "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna’da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka’dan adlandırılmıştı. SN
■ Koord: 40° 44' 3'' D, 43° 25' 23'' K
Karakaş köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1926rh 📖 : Karakaş
Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 36' 35'' D, 43° 27' 19'' K
Kozluca köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Paknayr|Ğozluca բագնայր [ Ermenice "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy’a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
■ Koord: 40° 30' 48'' D, 43° 29' 7'' K
Külveren köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Camuş Boğulan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 6'' D, 43° 29' 22'' K
Söğütlü köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Söğütlü
E1918 📖 : Sarnağpür [ Ermenice "buzlupınar" ]
R1889 📖 : Türk Söğütlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt (Redki, Cemaldini) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 31' 50'' D, 43° 29' 36'' K
Soylu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 14'' D, 43° 29' 45'' K
Kürekdere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Kurakdere [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 9'' D, 43° 29' 51'' K
Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre] SN
■ Koord: 40° 43' 47'' D, 43° 30' 34'' K
İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : İncedere [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 48'' D, 43° 31' 32'' K
Başgedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Başgedikler
E1880 📖 : Gedik verin [ Ermenice/Türkçe "baş gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Aşağı, Orta ve Yukarı Gedik köylerine topluca Gedikler adı verilir. SN
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 43° 31' 49'' K
Esenkent köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Cala/Çala [ Gürcüce çala ჭალა "koru, meşelik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay’daki Cala’dan ayırdetmek için ’Şüregel Cala’sı’ adı kullanılır. SN
■ Koord: 40° 33' 11'' D, 43° 31' 55'' K
Üçbölük köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 R1889 📖 📖 : Mağazpert/Mağasapert [ Ermenice "Malhas kalesi" ]
Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Malxas adı için Ağrı Hamur Tükenmez köyüne bakınız. SN
■ Maxazpert köyünde Qaskan ve Redkan aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 29' 4'' D, 43° 31' 56'' K
Ortagedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Ortagedikler
E1902 📖 : Gedik miçin [ Ermenice/Türkçe "orta gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 53'' D, 43° 32' 26'' K
Oğuzlu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Oğuzlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 33'' D, 43° 33' 0'' K
Ayakgedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1926rh 📖 : AşağıGedikler
E1880 📖 : Gedik sdorin [ Ermenice/Türkçe "aşağı gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 57'' D, 43° 33' 5'' K
Arazoğlu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Arazoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 14'' D, 43° 33' 59'' K
Anı köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Ocaklı
E474 E1880 📖 📖 : Ani Անի [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Daha sonra Timurlenk ve TC tarafından yerle bir edilmiştir. Adı Ermeniceden eski bir dile aittir. Adontz, Strabon’un bu yörede sözünü ettiği Ainínai kavminin/halkının adından türemiş olabileceğini savunur. (Adontz 46). 5. yy tarihçisi Movses alternatif Hani biçimine değinir. Türkçe Anı adı kizb-i fahiştir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Anı" olarak değiştirilmiştir. emjan
■ Koord: 40° 30' 56'' D, 43° 34' 2'' K
Bayraktar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 43'' D, 43° 34' 32'' K
Hamzagerek köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Hamzakirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 14'' D, 43° 34' 41'' K
Yağıkesen köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kızılvenk
R1889 📖 : Garmirvank [ Ermenice garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 11'' D, 43° 36' 23'' K
Bekler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Mevrek
R1889 📖 : Acem Mevrek
E630 📖 : Mavrikopolis [ Yunanca Maurikiopolis "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İmp. Maurikios (h 582-602) çağında 590 yılı dolayında İran sınırında askeri üs olarak kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 37' 48'' D, 43° 36' 59'' K
Tazekent köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 : Noraşen [ Ermenice "yeniköy" ]
R1889 1928 📖 📖 : Tazekend [ Farsça/Türkçe "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1878’den sonra Rus yönetimi altında iskan edilmiş yerleşim. SN
■ Koord: 40° 37' 9'' D, 43° 37' 46'' K
Horomos Manastırı mevki - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075 📖 : Xoşavank | Horomos Խոշավանք|Հոռոմոս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kaydedilmemiş/boş yerleşimi.
■ 10. yy’da inşa edilen büyük manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. 1918’e dek manastır çevresinde bir Ermeni köyü mevcuttu. SN
■ Koord: 40° 31' 21'' D, 43° 37' 52'' K
Yalçınlar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kinak/Kinegi
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 40° 35' 31'' D, 43° 38' 36'' K
Küçükpirveli köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : Kç. Pirveli
R1889 📖 : Kirilovka [ Rusça "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ukrayna’da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920’den sonra Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
■ Koord: 40° 41' 9'' D, 43° 39' 1'' K
Yılanlı köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖 : Yılanlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 29'' D, 43° 39' 57'' K
Büyükaküzüm köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 : İslam Aküzüm
E1880 📖 : Axüzüm
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 21'' D, 43° 40' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.