Başkale'de 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydemir mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Berekik/Berekilik
  Çakırdoğan mah - Başkale - Van
1928k: Akinıs [ Erm ]
  Yukarıdallı mah - Başkale - Van
1928k: Civrebi yk.
1916hb: Cebrebi [ Kürd "söğütdere" ]
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Monkedim [ Erm mankedin "? alanı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Menderiş
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Akçalı mah - Başkale - Van
1928k: Sevkan [ Kürd "elmalar" ]
  Keçilioba mah - Başkale - Van
1928k: Xalkan [ Kürd xelikan "aş." ]
  Işıklı mah - Başkale - Van
1928k: Ömerxalan [ Kürd omerxalan "Ömerdayılar" ]
  Örenkale mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Penisan
Kürd yerleşimi
■ Başkale'nin Kürt beyleri sülalesi 19. yy ortalarında Başkale'den sürüldükten sonra bu köyde ikamete mecbur edilmişlerdi. SN
  Dereiçi mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Sekânis [ Erm ]
  Beşocak mah - Başkale - Van
1928k: Soravan [ Kürd soravan "kızılsular" ]
  Erkonağı mah - Başkale - Van
1960-: Avzan [ Erm avazan "durgunsu, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Barış mah - Başkale - Van
1928k: Soran [ Kürd soran/sorikan "Kızıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yavrucak mah Barış - Başkale - Van
1928k: Sorxaç
E1900~: SurpXaç [ Erm "mukaddes haç" ]
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. SN
  Gedikbaşı mah - Başkale - Van
1946k: Çuh
E1912: Çux [ Kürd çûx "harman" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hasanbey mah - Başkale - Van
1960k: Çörten yk. [ Tr çörten "su kanalı" ]
1928k: Heretis yk.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Heretis
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Başkale ilçe - Başkale - Van
1845: Başkale
1578: Albak (idari bölge)
E666: Ağpag Medz (idari bölge) [ Erm "büyük Ağbak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Albak/Ağbak diyarının merkezi olan Atamagerd/Hadamagerd hisarı burada idi. Osmanlı döneminde Albak kaza merkezi uzun süre Der/Albayrak köyünde iken 1845'te yeniden inşa edilen ve Başkale adını alan kasabaya taşındı. 19. yy'ın ikinci yarısında Hakkari sancağının merkez kasabası idi. SN
■ Kürt Yerleşimi Türk
■ Başkale ilçesi hakkında ''Kürt Yerleşimi'' olduğunu iddia etmek, akla ziyan bir yorumdur. Çünkü ilçe kozmopolittir. Lütfen herkes aslı astarı olmayan iddialarını dahi kendi adıyla yazabilme cesaretini göstersin! Başkale, Osmanlı Devri'nde Türkmenler'in, Kürdler'in, Ermeniler'in, Nasturi yani Keldaniler'in ve Yahudiler'in birlikte yaşadığı bir ilçedir. Günümüzde ise Türkmenler'in, Küresünni Azerbaycan Türkler'inin ve Kurmanç Kürdleri'nin nüfus olarak ağırlıkta olduğu bir ilçedir. Berk Ulusoy
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Batkan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Boşan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Pisekan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Belencik mah - Başkale - Van
1928k: Vast [ Erm ]
  ? mz - Başkale - Van
1916hb: Bevraşen [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Erek mah - Başkale - Van
1960-: Arak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Zivkan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Deringeçit mah - Başkale - Van
1916hb: Şarunis [ Erm ]
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Tıvini [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakalrarı nedir anlaşılamadı. SN
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Gürk [ Kürd "kurt" ]
E1912: Kaylakom [ Erm "kurt mezrası" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ekecek mah - Başkale - Van
1928k: Balyan [ Kürd "yukarılar" ]
  Güroluk mah - Başkale - Van
1928k: Elelyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Zırkaf
E1912: Zargavk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Alas
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: İl
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928k: Peltanıs
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  KovalıPınar mah - Başkale - Van
1928k: Xacesor [ Erm xaçetsor "haçdere" ]
1916hb: Xacisur [ Kürd "kızıl hacı?" ]
  Örencik mah - Başkale - Van
1916hb: Haraba
  Yolmaçayır mah - Başkale - Van
1928k: Karabilyan
E1912: Karaplur [ Erm "taştepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıküme mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Rekan
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: SevikBişar [ Kürd zêvik "Beşir kışlası" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: SevikAbdo [ Kürd zêvik "Abdo kışlası" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Şur
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Resulanıs
E1912: Rasulants [ Erm "Resuller" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakalrarı nedir anlaşılamadı. SN
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Gerav
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Solav
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakalrarı nedir anlaşılamadı. SN
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Pakorabad
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ortayol mah - Başkale - Van
1916hb: Erisan [ Erm ]
E1912: Heresan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928k: Zereskan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çamlık mz - Başkale - Van
1916hb: Kirakom
  Aşalan mah - Başkale - Van
E1912, 1928k: Malgava/Melkava [ Kürd melîkava "melikabad" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Azıklı mah - Başkale - Van
1928k: Baz [ Kürd baz "doğan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sallıdere mah - Başkale - Van
1916hb: Hancolis
E1902: Xonçalis [ Erm ]
  Büklümdere mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902: Erıngan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN
  Çaldıran mah - Başkale - Van
1928k: Çaldıran [ Kürd çaldêran "kırkkilise" ]
  Tahıl mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Aşkitan [ Kürd "Aşkertler" ]
Eski adı: Aşkert aş. [ Erm Aşgerd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ilıcak mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Xozi [ Erm "domuzköy" ]
  Tınazlı mah - Başkale - Van
1928k: Şimanıs [ Erm ]
  Öncüler mah - Başkale - Van
1928k: Ates
1916hb: Atisi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kavurgalı mah - Başkale - Van
E1912, 1928k: Xaradun/Xeredun [ Erm "taş ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Açıkağıl mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Harunabad
  Atlılar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k, 1946k: Esbistan/Espistan [ Erm/Kürd asbastan/espistân "atlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıdikmen mah - Başkale - Van
Kürd yerleşimi
  Savaş mah - Başkale - Van
1928k: Terabad [ Erm ]
  Yurttepe mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Pars [ Erm parts "yastık, tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Terazin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Koçdağı mah - Başkale - Van
1928k: Xalkova [ Kürd xelkava "Xelikan (aş.) abat" ]
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Govik [ Erm "inekçik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Uğurlu mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1912, 1928k: Bablasan/Beblesan [ Kürd bâbu'l-hasan "Hasan kapısı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Albayrak mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Deyr [ Kürd dêr "kilise" ]
E1912: Vankikeğ [ Erm "manastırköyü" ]
1928k: Şikefti (idari bölge) [ Kürd şikeftê "mağara" ]
E666: Ağpag [Albak] Աղբակ (idari bölge) [ Erm Աղբակ ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Der köyün, Şikefti nahiyenin, Ağbak veya Albak Roma İmp. döneminden beri kaydedilmiş olan bölge adıdır. İsa'nın havarilerinden Bartholomeos'un türbesi olduğu rivayet edilen anıtsal kilise 10. yy'a ait olup kısmen ayaktadır. ■ Cuinet'ye göre 19. yy sonlarında nahiye nüfusu 22.580 Kürt, 5.690 Türk, 10.000 Nasturi Hıristiyan, 5.000 Ermeni ve 1600 Yahudi idi. SN
  Ortayazı mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Micingerd
E1912: Bıjingerd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oğulveren mah - Başkale - Van
1916hb, 1928k: Kirvans [ Erm kirvants "kirveler" ]
  Güleçler mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Enbi
1916hb: Ambi [ Erm "bulut" ]
  Yanal mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Soradir
E1902: Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  ? mz - Başkale - Van
1928k: Lisek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kocaköy mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Karaciyan [ Kürd qereçiyan "çingeneler" ]
  Esenyamaç mah - Başkale - Van
1928k: Xaşkan [ Kürd xaçikan "Haçikler (aş.)" ]
1916hb: Haşkan
  Yavuzlar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902, 1928k: Tağig/Tağik [ Erm "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde Kapadokya'yı andıran erozyon oluşumları ilgi çekicidir. SN
  Eşmepınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  ? mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902, 1928k: Xanasor/Xanesor
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bilgeç mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Kanireş [ Kürd kanîreş "karapınar" ]
  Geçitvermez mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Peranıs [ Erm ]
■ İran sınırında bulunan Geçitvermez dağının adı Ermenice Perank (`ağızlar`) ve Kürtçe Giri Beranan olarak kaydedilmiştir. Yerleşim adı bazı kaynaklarda Kadan görülür. SN
  Asıngir mz - Başkale - Van
1916hb: Asingeran [ Kürd hesingiran "demirciler" ]
■ Başkale İran sınırında resmi kayıtlarda yer almayan çok sayıda köyden biridir. SN
  Ömerdağı mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Gulik [ Kürd gulik "çiçek" ]
  ? mz - Başkale - Van
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakalrarı nedir anlaşılamadı. SN
  ? mz - Başkale - Van
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakalrarı nedir anlaşılamadı. SN
  Kaşkol mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Kaşkol
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köy halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Van'ın büyükşehir olmasıyal birlikte köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Böğrüpek mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928k: Xanik [ Kürd xanik "evcik" ]
Kürd (Şemski) yerleşimi
■ Mahalle'nin eski adı Hanik'tir. Mahalle halkı günümüzde Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri ile Şemski Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km