haritada ara :   km  
Başkale'de 101 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Yukarıdallı mah - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Cevrebî [ Kr "söğüt" ]
Köprüağzı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Xokan
Akçalı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Peltanis
Özlü mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sîviki Abdo [ Kr zêvik "Abdo tarlası" ]
Yavrucak mah - Başkale - Van
1914h 📖: -
? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Menderiş
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Işıklı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerxalan [ Kr "Ömerdayılar" ]
İl mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: İl
■ Terk edilmiştir. SN
Aşağıdibek mah - Başkale - Van
1914h 📖: Aknîs [ Erm ]
Kesendere mah - Başkale - Van
1914h 📖: Sevkan [ Kr "aş." ]
? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Menkedim [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Örenkale mah - Başkale - Van
1914h 📖: Penîsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Başkale'nin Kürt beyleri sülalesi 19. yy ortalarında Başkale'den sürüldükten sonra bu köyde ikamete mecbur edilmişlerdi. SN
? mz - Başkale - Van
1914h 📖: Pîran [ Kr "dedeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Erkonağı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Avzan [ Erm avazan "durgunsu, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beşocak mah - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Soravan [ Kr "kızılsular?" ]
Hasanabdal mah Barış - Başkale - Van
1914h 📖: Sorxac
1891c 📖: Surp Xaç [ Erm "mukaddes haç" ]
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. SN
? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Sîviki Bişar [ Kr zêvik "Beşir tarlası" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Barış mah - Başkale - Van
1914h 📖: Soran [ Kr "Kızıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Başkale - Van
1914h 📖: Zîrenis [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Gedikbaşı mah - Başkale - Van
E1912 1914h 📖Çux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Hasanbey mah - Başkale - Van
1960 📖: Yukarı Çörten [ Tr çörten "su kanalı" ]
1914h 📖: Heretis yk.
? mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Şur
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Yukarıküme mah - Başkale - Van
1914h 📖: Rîkan Ulya
Başkale ilçe - Başkale - Van
1845 📖: Başkale
1578 📖: Albak / Elbak (idari bölge)
E630 E905 📖Ağpag [Albak] Աղբակ (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Albak/Elbek kaza merkezi 1845'te yeni kurulan Başkale kasabasına taşındı. 19. yy'ın ikinci yarısında aynı zamanda Hakkari sancağı merkezi idi. ■ 10. yy'da Van bölgesine hakim olan Ardzruni sülalesinin ata yurdudur. Tovma Ardzruni vekayinamesi, MÖ 6. yy'da buraya Med (Mard) halkından bir zümrenin yerleştirilerek Ermeni krallarına tabi olduklarını anlatır. V. Cuinet'ye göre 19. yy sonunda Başkale nahiyesinde 22.580 Kürt, 5.690 Türk, 10.000 Nasturi Hıristiyan, 3.000 Ermeni ve 1600 Yahudi nüfus vardı. SN
Değirmenboğazı mz - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Alas
1914h 📖: Lelas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Belencik mah - Başkale - Van
1914h 📖: Vasta [ Erm ]
? mz - Başkale - Van
1914h 📖: Bîleşîn [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Lisek mz - Başkale - Van
1914h 📖: Lisek
Ekecek mah - Başkale - Van
K 📖: Balya
1928 📖: Balyan [ Kr "yukarılar" ]
Güroluk mah - Başkale - Van
1914h 📖: Eleliyan
E1912 📖: Alalan | Surphagop
S SĀlāmīyyān
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Burada bulunan Suruclu Aziz Yakub manastırı Doğu Süryaniliğinin öneli dini merkezlerinden idi. SN
KovalıPınar mah - Başkale - Van
1914h 📖: Xacesor [ Erm "haçdere" ]
Örencik mah - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe
Yolmaçayır mah - Başkale - Van
K 📖: Qerebilya
1914h 📖: Karabilyan
E1912 📖: Karaplur [ Erm "taştepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Resulanis mz - Başkale - Van
1914h 📖: Resulans [ Erm rasulents "Resuller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakaları nedir anlaşılamadı. SN
Ortayol mah - Başkale - Van
1914h 📖: Ğalisan
E1912 📖: Heresan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Erek mah - Başkale - Van
1914h 📖: Arak / Erek
E1662 📖: Arag Առակ (manast) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tebrizli Arakel vekayinamesinde anılan Arak manastırı burası olmalıdır. SN
Çamlık mz - Başkale - Van
1914h 📖: Kilekom
Ömerova mah - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerabad
HarabeBaşkale mv - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe Başkale
E905 📖: Hatamagerd? Յադամակերտ [ Erm "Adem şehri" ]
■ Daha sonra Van ülkesine hakim olan Ardzruni hanedanının ata yurdu ve ilk başkenti olan Hatamagerd kalesi muhtemelen bu yerdir. SN
Aşalan mah - Başkale - Van
1914h 📖: Melikava [ Kr "melikabad" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mah - Başkale - Van
1914h 📖: Laşkurt
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Azıklı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Baz [ Kr "şahin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sallıdere mah - Başkale - Van
1914h 📖: Xancolis
E1902 📖: Xonçalis [ Erm ]
Büklümdere mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: İriniğanî
E1662 📖: Érngan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN
Çaldıran mah - Başkale - Van
1914h 📖: Çalderan [ Kr çaldêran "kırkkilise" ]
1854h 📖: Çaldera
Tahıl mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Aşkitan süfla
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Durusu mz - Başkale - Van
1914h 📖: Batkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ilıcak mah - Başkale - Van
1914h 📖: Xozi [ Erm "domuzköy" ]
Tınazlı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Şimanis [ Erm ]
Öncüler mah - Başkale - Van
1914h 📖: Aytesi / İtesi
1854h 📖: Ateş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Meydan mah - Başkale - Van
1914h 📖: Meydan
Kavurgalı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Heretun
E1912 📖: Xaradun [ Erm "yanık yurt?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yüksek mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Selav
Açıkağıl mah - Başkale - Van
1914h 📖: Harunabad
Terazin mz - Başkale - Van
1914h 📖: Terazin
Yukarıdikmen mah - Başkale - Van
1914h 📖: Bernewaz Ulya [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Atlılar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Espistan [ Erm/Kr asbastan/espistân "atlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Savaş mah - Başkale - Van
1928 📖: Terabad [ Erm ]
Mahmutabat mah - Başkale - Van
1914h 📖: Mahmudabad
Yukarıdarıca mah - Başkale - Van
1928 📖: Kosni yk.
1914h 📖: Ğosni ulya
Yurttepe mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Pars [ Erm parts "yastık, tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koçdağı mah - Başkale - Van
1914h 📖: Halkava [ Kr xelkava "çakıllı" ]
Uğurlu mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Beblesan
E1662 📖: Bablasan [ Kr bâbu'l-hasan "Hasan kapısı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Boşan mz - Başkale - Van
1919hb 📖: Boşan
Bölekli mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Haşenyan [ Kr ]
Albayrak mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Deyr
1854h 📖: Deri [ Kr dêr "manastır" ]
1928 📖: Şikefti (idari bölge) [ Kr "mağaralı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Albak (Başkale) kazasının merkezi idi. İsa'nın havarilerinden Bartholomeos'un türbesi olduğu rivayet edilen 10. yy'a ait anıtsal kilise kısmen ayaktadır. SN
Ortayazı mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Micingerd
E1912 📖: Bıjingerd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
İkizdeğirmen mah - Başkale - Van
1914h 📖: -
Oğulveren mah - Başkale - Van
1914h 📖: Kirvanis [ Erm kirvants "kirveler" ]
Güleçler mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Ambi / Enbi [ Erm amb gen. ambi "bulut" ]
Konuksayar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Norbîn [ Erm ]
Yanal mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Soradir
E1902 📖: Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
? mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Zerkef
E1912 📖: Zargavk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Saçan mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Saçan
Kocaköy mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Karaçiyan [ Kr/Tr "çingeneler" ]
Esenyamaç mah - Başkale - Van
1916hb 📖: Xaşkan [ Kr xaçikan? ]
Yavuzlar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1914h 📖Tağik [ Erm "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde Kapadokya'yı andıran erozyon oluşumları ilgi çekicidir. SN
Eşmepınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
? mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1928 📖Xanasor / Xanesor
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bilgeç mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanireş [ Kr kanîreş "karapınar" ]
Geçitvermez mz - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Peranis [ Erm ]
■ İran sınırında bulunan Geçitvermez dağının adı Ermenice Perank (`ağızlar`) ve Kürtçe Giri Beranan olarak kaydedilmiştir. Yerleşim adı bazı kaynaklarda Kadan görülür. SN
Özpınar mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Elbis
1914h 📖: Ablis
Yeşilbudak mah - Başkale - Van
1916hb 📖: Asingeran [ Kr hesingiran "demirciler" ]
Ömerdağı mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kolik [ Kr qolik "kulübe" ]
Gelenler mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kirato [ Sür ]
Kaşkol mah - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kaşkol
Azeri (Küresünni) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
? mz - Başkale - Van
1928 📖: Gürk [ Kr "kurt" ]
E1912 📖: Kaylakom [ Erm "kurt mezrası" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.