Başiskele'de 16 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah - Başiskele - Kocaeli
1910h: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ayazması var. Seyyah Charles de Peyssonel'in notlarında bahsi geçer. 23 Haziran 1921 günü Rumların kaçısından sonra 28 Haziran akşamı Helen ordusu çekildi. Akabinde Yeniköy etraf köylerdeki Gürcüler tarafından zaptedildiğinden Helenistandan buraya getirilen mübâdiller çile çekmiş. Manav
  Bahçecik mah Başiskele - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902: Bardizag [ ErmRus "bahçecik" ]
1890hk: Bahçecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Sivas'ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920'ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915'te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920'de Kuvayı Milliye çeteleri tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ Buranın yakınında bir yerde Latin kaynaklarında ''Basileia'' olarak geçen antik bir yerleşim bulunurmuş. Manav
  Başiskele ilçe - Başiskele - Kocaeli
1910h: Başiskele
Y-454: Astakós
■ Strabon'un aktardığına göre önceki dönemde önemli bir kent olan Astakos, MÖ 3. yy'da Bithynia kralı Nikomedes tarafından bugünkü İzmit yerine taşınarak Nikomedia adını aldı. SN
  Döngel mah Başiskele - Başiskele - Kocaeli
1910h: Döngel [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İzmit Körfezine antik çağda adını veren Astakos kenti yerindedir. SN
  Aytepe mah - Başiskele - Kocaeli
1910h: Menekşe
E1902: Manişag [ ErmRus "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe'nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
  Yuvacık mah - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902: Ovacık
1890hk: Yuvacık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 3000 üzerinde Ermeni nüfusu ve Aziz Yeğiya kilisesi vardı. Ermenice kayıtlarda daima Ovacık adıyla anılır. SN
■ Karakayalar isimli târihî köprüsü vardı. Yerleştirilen Rumeli göçmenlerinin keyfi daha sonra ekonomik nedenli gelen Laz-Gürcü göçmenlerinin silah tutkusu yüzünden kaçınca, neşeyi Izmit'in Bekirpasa semtinde bulmuşlar. Manav
  Aksığın mah - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h: Aksığın [ Tr? sığın "bir tür geyik" ]
  Camidüzü mah - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1912hk: Kilisedüzü
E1900~a: Jamavayr [ ErmRus "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ovacık'la beraber Ermeni yerleşimi 40 hâneydi. Manav
■ Köy tümüyle Karadenız asıllıdır Türk
  Kullar mah - Başiskele - Kocaeli
1890hk: Kullar
■ Çuhâne civârina mübâdil Pomaklar iskân edilmişse de bir yolunu bulup İzmitin doğusundaki Bekirderenin orada Gürcülerden küçük arsalar satın alarak gittiler. Paşadağ mevkiinde bulunan Bizans dönemine ait kalenin Anna Komnena'nın bahsettiği Sidera Hisarı olması gerek. Kullar isminin Kollar dendiği iddia edilen bu hisardan geldiği rivâyet edilir. "Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’de bulunan Kocaeli Sancağı Defteri’ne iliştirilmiş 29 Rebiülahır 1212 H (21 Ekim 1797 M) tarihli bir kayıtta İzmit kazasının Kullar adlı köyündeki Ayşe Sultan Çiftliğinin “hâl-i hayatında” Üsküdarî Mahmud Efendi’ye vakfedilmesi" Manav
  Doğantepe mah - Başiskele - Kocaeli
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Doğantepe köyü, 1915 yılında Mücahit Azizağa tarafından kurulmuş ve 1952 yılında Karatepe köyünden ayrılarak Doğantepe köyü adını almıştır. Nufusun %95'ini Trabzon ve Rize'den göçen Karadenizliler oluşturmaktadır. cepni53
  Tepecik mah - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h: Tepecik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km