Bünyan'da 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğanlar mah - Bünyan - Kayseri
Y1905: Kerkeme
1500t, 1928k: Gergeme
  Bünyan ilçe - Bünyan - Kayseri
1878: Bünyanıhamid [ Tr "Abdülhamid yapıları" ]
  Akmescit mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zerezek
Lt400: Arasaksa
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
  Karacaören mah - Bünyan - Kayseri
1928k: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Elbaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Elbaşı
■ Bir dönem Zamantı nahiye merkezi idi. SN
  Akçatı mah - Bünyan - Kayseri
1928k: Karacafenk [ Erm vank "manastır" ]
  Pirahmet mah Koyunabdal - Bünyan - Kayseri
1928k: Pirahmet
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Ekinciler mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zek [ Erm dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]
  Sıvgın mah - Bünyan - Kayseri
E1902: Sıvgın
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda köydeki Xıntsori Vank (`Elmalı manastır`) adlı manastırın harabe halde olduğu ve köylülerin manastır taşlarıyla ev yaptığını Eprigyan belirtir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km