Aziziye'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Zırnık / Zernık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  ? mah Akyazı - Aziziye - Erzurum
1916h 📖 Zakaroğlu Hanları
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Halilkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Halilkaya
  Akyazı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Genepe aş. + yk.
  Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kotanis / Kütenis
E1902 📖 Kotents [ Erm ]
  Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Geyik
E1902 📖 Geğik / Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]
  Aşağıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Canören aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Söğütlü mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çavuşoğlu mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çöğündür [ Tr "pancar" ]
E1912 📖 Cagınteğ [ Erm "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
  Yeşilova mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖 Sığırzindan
  Güllüce mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Paşaki
  Yukarıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Canören yk.
  Başkurtdere mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Başkurtdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Başçakmak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Méymasur [ Erm "büyük Msur/Mansur?" ]
1702 📖 Yekmansur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kapılı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kapılı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gelinkaya mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sıvanis / Zuvanis
E1902 📖 Dzuants Ծվանց [ Erm "yumurtalı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yoncalık mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yoncalık
1916h 📖 Yoncalu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kızılkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kızılkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eskipolat mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Serçeme [ Kürd "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Atlıkonak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Evreni
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Akdağ mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağdağ
■ Köy 17. yy ortalarında, hayvancılık amacı ile Bayburt civarından gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bayburt'tan bu bölgeye gelme sebeblerinden biri de bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca, 93 Harbi'den (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra da Ardahan/Göle civarından gelen Kafkas Türkleri kökenli insanların köye gelip yerleştiği bilinmektedir. Mehmet Caglayan
  Çıkrıklı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çırıklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karakale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sorkunlu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Zıravank
E1912 📖 Dziravank Ծիրավանք [ Erm "eğri manastır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Toprakkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Emrecik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Ermecik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eğerti mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Xınzik
E1902 📖 Hıntsik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilvadi mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'nin anlattığı Ağzıaçık Mağara Hınıs yakınında başka yerdir. SN
  Rizekent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Tebrizcik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tevrizcük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Paşayurdu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Poççik [ Erm boçik "kuyruk" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşağıyenice mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Zerdige aş. [ Erm ]
E1912 📖 Zerdige
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ocak mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Erinkar [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çiğdemli mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tikkir
E1912 📖 Tıtgir [ Erm ]
1902hb 📖 Titgiri
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Üçköşe mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Üçkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 178 Hıristiyan Ermeni ve belirsiz sayıda Hemşinli nüfusu vardı. SN
  Aynalıkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Aynalıkale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirgeçit mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağaver
E1902 📖 Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
  Elmalı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Elmalı
E1902 📖 Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçakent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağcakend
  Çatak mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çatak
E1912 📖 Çatağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alaybeyi mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Ebülhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi SN
  Dağdagül mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Erçik
E1902 📖 Arçig Առջիկ [ Erm "küçük ariç (?)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çamlıca mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çöltikâr
E1902 📖 Çortankar Չորթանքար [ Erm "çökelek taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çortan, Türkçede keş adı verilen yoğurt kurusudur. SN
  Eşkinkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bizdinkas
E1902 📖 Bızdigants [ Erm "küçükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayapa mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kayapa [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Özbek mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Özbek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sarıyayla mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Salasor
E1902 📖 Salatsor [ Erm salnatsor "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
  Kuzgun mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kuzgun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Başovacık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Başovacık
E1912 📖 Başovacık | Hovdaklux [ Erm hovdakılux "derebaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe Ovacık veya Ermenice Hovtig adı verilen bölgenin başlıca yerleşimi idi. SN
  Kuşçu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kuşçu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbilen mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 İsavank [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sırlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Sırlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kumluyazı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Norşin
E1902 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başkent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Başkent
E1912 📖 Başkend / Başköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  SakalıKesik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sakalı Kesik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aziziye ilçe - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1878 📖 Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
1665 1916h 📖 📖 Ilıca
1514 📖 Çermük
E700~ 📖 Çermug Ջերմուկ [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ İlçe merkezi olan kasaba genellikle Ilıca adıyla tanınır. SN
  Kavaklıdere mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tosik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akören mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Akviran
1916h 📖 Ağviran
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Söğütlü mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Söğütlü
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalanan Ermeni köyleri arasında anılır SN
  Kuzuluk mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Arapkendi
1902a 📖 Arapkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bingöze mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sitehank / Sıtahank
E1902 📖 Tsitahank Ձիթահանք [ Erm "yağhane? zeytin manastır?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kahramanlar mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1819z 1928 📖 📖 Kara Erz
E1075 E1902 📖 📖 Ardzn Արծն [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Önemli bir Ermeni kasabası iken 1055'te Türk akınlarında tahrip edildi. 10.11. yy'da Bizans garnizonu olan bugünkü Erzurum kentinin adı Erzen-i Rum anlamındadır. SN
■ © 24.05.1819 Erzurum'da Kara Arz nahiyesinde Ümidim Baba Zaviyesi evkafı karyelerinin defterli reayası öteye beriye dağılmış olduğundan vakfı zarardan siyaneten bunların bulundukları yerlerden kaldırılıb eski mevalarında iskanları için ferman... deyar heyran
  Adaçay mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Süngeriç
E1902 📖 Sıngaric Սնկառիճ [ Erm "mantar ariç (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Ahırcık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Axurcuk
E1912 📖 Axorig [ Erm "ahırcık" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kabaktepe mah Aziziye - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1854h 📖 Kabaktepe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pulur
E1902 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
E1075 📖 Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
  Düztoprak mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pezgeriç
E1902 📖 Pazgaric [ Erm "pancar aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Erm «pazug» (Türkçe ağızlarda pezik/pezük) pazı bitkisinin veya sebze olarak yenilen pancar yaprağının Ermenice adıdır. Bileşiklerde «pazg-» şeklini alır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı çözülemedi. Karş. Sngaric (`mantar arici`), Kinadaric (`asma arici`). SN
  Tınazlı mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Mördülük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dilimli mah Aziziye - Aziziye - Erzurum
1928 📖 Arşuni
E1902 📖 Arşıni Արշնի [ Erm Արշակունի? "Arşag'lı? (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Beypınarı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Ozni
E1902 📖 Otsni Օձնի [ Erm otsun gen. otsni "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
  Yarımca mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖 Yarımca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928 📖 Gez
E1902 📖 Ges [ Erm "yarım" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km