haritada ara :   km  
Aziziye'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Zırnık / Zernık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
Halilkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Halilkaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Halīl-kaya k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
? mah Akyazı - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Zakaroğlu Hanları
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Akyazı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Genepe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydındaki Kenpe karyesi olabilir: Kenpe k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kotans / Kütens
E1902 📖: Kotents [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 53 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Geyik
E1902 📖: Geğik / Keğik Գեղիկ [ Erm "köycük" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 31 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Aşağıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Canören aş.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Söğütlü mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 47 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Söğütlü k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871, ZeMahşer
Çavuşoğlu mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çöğündür [ Tr "pancar" ]
E1912 📖: Cagınteğ [ Erm "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 33 Müslüman nüfus bulunuyor ve adı "Çögender" olarak geçiyor. metonio
■ 1522 kaydında: Çökender k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Yeşilova mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Sığırzindan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 49 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Sığır-zindānı k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: ZeMahşer
Güllüce mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Paşaki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 110 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Paşaki k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Yukarıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Canören yk.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Can-viran k., Serçeme n.: 868, 872 ZeMahşer
Başkurtdere mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Başkurtdere
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 59 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Başçakmak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Méymasur [ Erm "baş Masur" ]
1702 📖: Yekmansur
E1662 📖: Masur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 117 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Kapılı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kapılı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 22 Müslüman nüfus bulunuyor ve kayıtta "Kapulu" olarak geçiyor. metonio
Gelinkaya mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sirans / Zuvans [ Erm dzirants? "eğri boğaz? " ]
E1662 📖: Dziran Ծիրան
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Serçeme veya Dziran adı verilen görkemli boğazın çıkış yeridir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 125 Müslüman ve 6 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Zivans k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Yoncalık mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Yoncalu
1522t 📖: Yoncalık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 127 Müslüman ve 3 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kızılkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kızılkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 27 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Eskipolat mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Serçeme [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 16. yy kayıtlarında Aziziye ve Aşkale'nin bir bölümünü kapsayan Serçeme kazasının merkezidir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 146 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Atlıkonak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Evreni
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 84 Müslüman ve 9 Gayrimüslim nüfus bulunuyor ve adı "Evrenli" olarak geçiyor. metonio
■ 1520 kaydında: Evrenlü k., Cinis n.: 869 ZeMahşer
Akdağ mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağdağ
■ Köy 17. yy ortalarında, hayvancılık amacı ile Bayburt civarından gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bayburt'tan bu bölgeye gelme sebeblerinden biri de bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca, 93 Harbi'den (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra da Ardahan/Göle civarından gelen Kafkas Türkleri kökenli insanların köye gelip yerleştiği bilinmektedir. Mehmet Caglayan
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 26 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Çıkrıklı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çırıklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karakale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karakale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sorkunlu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zıravank
E1912 📖: Dziravank Ծիրավանք [ Erm "eğri manastır" ]
1522t 📖: Zirvans
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 21 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Toprakkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Toprak-kal‘a k., Ovacık-i İspir n.: 857 ZeMahşer
Emrecik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Emrecik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 yılına ait kayıtta 16 Müslüman hane, 6 Gayrimüslim hane ve 1 askeri görevli bulunuyor. metonio
Eğerti mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Hınzik
E1902 📖: Hıntsik
E474 📖: Hintsk gen. Hntsuts Հինձք Հնձուց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan Hntsuts Manastırının 5. yy'da II. Theodosius zamanında inşa edildiğini tarihçi Movses Xorenatsi anlatır. SN
■ 1522 kaydında: Hinzük k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Yeşilvadi mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'nin anlattığı Ağzıaçık Mağara Hınıs yakınında başka yerdir. SN
Rizekent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Rize
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Rizekent (İrize) en az 300 yıllık bir yerleşim yeri. Rize'nin Hemşin ve Cimil bölgelerinden gelen aileler olmasına rağmen çoğunluğu yerli ailelerden oluşmaktadır. bilgehan
■ 1522 kaydında: Rize-kendi k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Tebrizcik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tevrizcük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Tebrīzcik k., Cinis n.: 869, 872 ZeMahşer
Paşayurdu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Poççik [ Erm boçik "kuyruk" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıyenice mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zerdige aş. [ Erm ]
1522t 📖: Zardiğe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Ocak mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Erinkar [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Halk Dilinde: Erinkâr. 1522 kaydında: Erinkar k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Çiğdemli mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tikkir
E1912 📖: Tıtgir [ Erm ]
1902hb 📖: Titgiri
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Titkir k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Üçköşe mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Üçkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 178 Hıristiyan Ermeni ve belirsiz sayıda Hemşinli nüfusu vardı. SN
■ 1522 kaydında: Üç-kilise k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Aynalıkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Aynalıkale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Demirgeçit mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağaver
E1902 📖: Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
■ 1522 kaydında: Vağavir [Ağavir] k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Elmalı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Elmalı
E1902 📖: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akçakent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağcakend
■ 1522 kaydında: Ağca-kend k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Çatak mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çatak
E1912 📖: Çatağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Çatak k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Alaybeyi mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ebülhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi. SN
■ 1522 kaydında: Ebu’l-Hind[i] k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Dağdagül mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Arçig Առջիկ [ Erm "küçük ariç (?)" ]
1522t 1928 📖Erçük/Erçik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Emrecünk [Erçük] k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Çamlıca mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çöltikâr
E1902 📖: Çortankar Չորթանքար [ Erm "çökelek taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çortan, Türkçede keş adı verilen yoğurt kurusudur. SN
Eşkinkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bizdinkas
E1902 📖: Bızdigants [ Erm "küçükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayapa mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Kayapa [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Özbek mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Özbeg
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sarıyayla mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Salasor
E1902 📖: Salatsor [ Erm salnatsor "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Salasor k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Kuzgun mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuzgun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Başovacık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Başovacık
E1912 📖: Başovacık | Hovdaklux [ Erm hovdakılux "derebaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe Ovacık veya Ermenice Hovtig adı verilen bölgenin başlıca yerleşimi idi. SN
Kuşçu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuşçu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Özbilen mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: İsavank [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Ìsā-Vank k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Sırlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Sırlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Sırlu-su k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Kumluyazı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Norşin
E1902 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Norşın k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Başkent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Başkent
E1912 📖: Başkend / Başköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 kaydında yalnızca 40 Müslüman hane bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Baş-kend k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
SakalıKesik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Sakalı-kesük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aziziye ilçe - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1878 📖: Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
1665 1916h 📖Ilıca
1514 📖: Çermük
E700~ 📖: Çermug Ջերմուկ [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ İlçe merkezi olan kasaba genellikle Ilıca adıyla tanınır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 52 Müslüman ve 50 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kavaklıdere mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tosik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında muhtemelen yanlış okunmuş: Totik (?) k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Akören mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Akviran
1916h 📖: Ağviran
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Söğütlü mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalanan Ermeni köyleri arasında anılır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 74 Müslüman ve 17 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Silindi. ZeMahşer
Kuzuluk mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Arapkendi
1902a 📖: Arapkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Bingöze mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Tsitahank Ձիթահանք [ Erm "yağhane? zeytin manastır?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kahramanlar mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1819z 1928 📖Kara Erz
E1075 E1902 📖Ardzn Արծն [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Önemli bir Ermeni kasabası iken 1055'te Türk akınlarında tahrip edildi. 10.11. yy'da Bizans garnizonu olan bugünkü Erzurum kentinin adı Erzen-i Rum anlamındadır. SN
■ © 24.05.1819 Erzurum'da Kara Arz nahiyesinde Ümidim Baba Zaviyesi evkafı karyelerinin defterli reayası öteye beriye dağılmış olduğundan vakfı zarardan siyaneten bunların bulundukları yerlerden kaldırılıb eski mevalarında iskanları için ferman... deyar heyran
■ 1522 kaydında: Kara-arz k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Adaçay mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Süngeriç
E1902 📖: Sıngaric Սնկառիճ [ Erm "mantar ariç (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ 1522 kaydında: Süngeleriç [Süngeriç] k., Erzurum-ābād n. ZeMahşer
Ahırcık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Axurcuk
E1912 📖: Axorig [ Erm "ahırcık" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kabaktepe mah Aziziye - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1854h 📖: Kabaktepe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pulur
E1902 📖: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075 📖: Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
■ 1522 kaydında: Pulur k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer
Düztoprak mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pezgeriç
E1902 📖: Pazgaric [ Erm "pancar aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Erm «pazug» (Türkçe ağızlarda pezik/pezük) pazı bitkisinin veya sebze olarak yenilen pancar yaprağının Ermenice adıdır. Bileşiklerde «pazg-» şeklini alır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı çözülemedi. Karş. Sngaric (`mantar arici`), Kinadaric (`asma arici`). SN
■ 1522 kaydında: Pezgeriç k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Tınazlı mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1540t 1928 : Mördülük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Mordilünk k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer
Dilimli mah Aziziye - Aziziye - Erzurum
1928 📖: Arşuni
E1902 📖: Arşıni Արշնի [ Erm Arşaguni? "Arşag'lı? (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ 1522 kaydında: Arşunu k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer
Beypınarı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ozni
E1902 📖: Otsni Օձնի [ Erm otsun gen. otsni "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 71 Müslüman ve 338 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Özni k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Yarımca mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Yarımca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928 📖: Gez
E1902 📖: Ges [ Erm "yarım" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 65 Müslüman ve 194 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Gez k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.