haritada ara :   km  
Ayancık'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Davutlu köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Davud | Ziyal
Hacılı köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Hacılı
Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Baba
Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Duday [ Yun ]
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
Yenigüler köy - Ayancık - Sinop
1968 📖 Türbe
Maden köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Maden
Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Güray [ Yun ]
Topağaç köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Tenetur
Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Armutluyazı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
Fındıklı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Fındıklı
Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1925h 1928 📖 📖 Hümer / Homur
Kürtdüzü mah Çaylıoğlu - Ayancık - Sinop
Eski adı: -
Çaybaşı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Çaybaşı
Söküçayırı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Söküçayırı
Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1487c 1925h 📖 📖 İstefan
Y-350 📖 Stéphanê [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İstefan/İstifan kaza merkezi iken 19. yy'da kasabanın bir yangında tamamen yanması nedeniyle İstifan ilçesi bugünkü Ayancık'a taşınmıştır. Stephane `taç`, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
Büyükdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 B. Düz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes köyüdür. A.Dede
Ömerdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Ömerdüz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Mestan köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Mestan
Ortalık köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Ortalık
Sulusökü köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Sulusökü
Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Zeyve
1487c 📖 Zaviye
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
1487c 📖 Barlana? [ Yun ]
■ Denize yakın olan mahallesi 'Yalı mahallesi', yukarı mahallesi 'Hulu mahallesi' olarak anılır. oksal
Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Lefken [ Yun léukinos "kavaklı" ]
Dibekli köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Dibekli
Sofu köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Sofu
1487c 📖 Alaçam?
Avdullu köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Avdullu
Dolay köy - Ayancık - Sinop
1487c 📖 Dolay | Ovanur?
Aşağıköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Aşağıköy
1907hk 📖 Asa
■ 'Aşa' şeklinde söylenen adı Türkçe `aşağı` şeklinde yorumlanmıştır. SN
Tevfikiye köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Tevfikiye
İnaltı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 İnaltı
Pazarcık köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Alagona
Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Akçekise [ Tr akçakilise ]
1925h 📖 Akçelik
Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1487c E1819 Ayancık
1865 📖 İstefan (idari bölge) [ Yun stefáni "taç" ]
■ Şimdiki Çaylıoğlu kasabasında bulunan İstefan kazası merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşınmıştır. SN
Karakestane köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1907hk 📖 Karakestane
Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1907hk 📖 Kirindi [ Yun krinita "pınarcık" ]
Bakırlı köy - Ayancık - Sinop
1914hk 📖 Bakırlı
Otmanlı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖 Osmanlı
■ 19. yy sonlarında muhacir yerleşkesi olarak kurulan kasaba, 1920'lerde Osmanlı adlı nahiyenin merkezi idi. SN
Hacıoğlu mah Bakırlızaviyesi - Ayancık - Sinop
Köseyakası köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Köseyakası
1907hk 📖 Kirşe [ Tr kilise? ]
Duvarsökü mah Bakırlızaviyesi - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
Kızılcakaya köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Kızılcakaya
Gölköy köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Gölkurusu
Yenice köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
BakırlıZaviye köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖 Bakırlı Zaviyesi
■ Kırımlı Veli Dede türbesi vardır. SN
Mustafakemalpaşa köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖 Mustafakemalpaşa
Dereköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Dereköy
Yemişen köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Yemişan
Hüseyinbey köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Hüseyinbey
1487c 📖 Terze
Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Sırma
Y1900~ 📖 Sirna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma, Cumhuriyet'ten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960'tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
Kütük köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Kütük
Fiye mah Dedeağaç - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yörenin tek Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma köyünün yazlık mahallesi idi. SN
Karapınar köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Karapınar
Erikli köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Erikli
Yeşilyurt köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Aliköy
■ Asıl Ali köyü burası iken daha sonra bu isim komşu olan Sirna/Sırma köyüne verildi. SN
■ Ali köyünün 2 mahallesinden biriyken 19.08.1991 tarihinde Ali köyünden ayrılarak Yeşilyurt köyü ismini almıştır. oksal
Kaldırayak köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
Dedeağaç köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Tansa
Kozsökü köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Gözsökü
Bahçeli köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Holuza [ Yun ]
1487c 📖 Oluza
■ 2. yy'da Arrianus'un Karadeniz rehberinde Syriados adıyla anılan iskele olması gerekir. SN
Gürsökü köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Gürsökü
Türkmen köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Türkmen
■ Halkı arasında köyün adı 'Düğmen' olarak anılır. Resmî adı 'Türkmen'dir. Etnik Türk köyü olup halkı Türk dilinden başka dil bilmez. A.Dede
Yarenler köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Yarenler
Kacak mah Göldağı - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Xacak
Hatip köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Hatip
Sansar mah Büyükpınar - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Manastırtepe
Gürpınar köy - Ayancık - Sinop
1968 📖 Otça
Tepecik köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Tepecik
Harzana mah - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Harzana [ Yun ]
Büyükpınar köy - Ayancık - Sinop
1487c 📖 Kızılcaelma
Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Konsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
Uzunçam köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Fergene [ Yun ]
■ Etnik Türk köyüdür. A.Dede
Belpınar köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Fergene Güney
Göldağı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Göldağı
■ 3 mahallesi olan etnik Türk köyüdür. Halkı Türk dilinden başka dil bilmez. A.Dede
Abdülkadir köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Abdülkadir
■ Halkı arasında köyün adı 'Qadir köyü' olarak anılır. Resmî adı 'Abdülkadir'dir. Köyün 3 mahallesi vardır. Etnik Türk köyüdür. A.Dede
Kozcağız köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖 Kozcağız
Doğlasa mah Akören - Ayancık - Sinop
1907hk 📖 Dolisa [ Yun ]
Kestanelik köy - Ayancık - Sinop
1928 📖 Sakara
yerleşimi
■ Türkler ve Gürcülerle meskun bir köydür. A.Dede
Akören köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Akviran
Tarakçı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖 Cebelit [ Yun ]
E1819 1928 Gebelit
■ Arrianos’un (y. MS 130) Karadeniz rehberinde Harméni adı verilen dere ağzı burası olmalıdır. Pjişkyan’a göre (1819) “Rum ve Türk karışık birkaç hanedir, kayda değer bir şey yoktur.” SN
Kurtköy köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖 Kurtköy


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.