Ayancık'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacılı köy - Ayancık - Sinop
1907hk: Hacılı
  Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1925h: Baba
  Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928 y: Duday [ Yun ]
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
  Maden köy - Ayancık - Sinop
1925h: Maden
  Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928 y: Güray [ Yun ]
  Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
1925h: Armutluyazı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
  Kürtdüzü mah Çaylıoğlu - Ayancık - Sinop
Eski adı: -
  Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1925h, 1928: Hümer / Homur
  Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1487c, 1925h y: İstefan
Y-350: Stéphanê [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde İstefan kaza merkezi olmuş, sonradan ilçe merkezi bugünkü Ayancık'a taşınmıştır. Stephane `taç`, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
  Büyükdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h: B. Düz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ömerdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h: Ömerdüz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Mestan köy - Ayancık - Sinop
1925h: Mestan
  Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1907hk: Zeyve
1487c: Zaviye
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
  Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
1487c: Barlana?
■ Denize yakın olan mahallesi 'Yalı mahallesi' olarak yukarıdaki mahalleside 'Hulu mahallesi' olarak bilinir ,anılır. oksal
  Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1925h y: Lefken [ Yun léukinos "kavaklı" ]
  Sofu köy - Ayancık - Sinop
1907hk: Sofu
1487c: Alaçam?
  Aşağıköy köy - Ayancık - Sinop
1925h: Aşağıköy
1907hk: Asa
■ 'Aşa' şeklinde söylenen adı Türkçe `aşağı` şeklinde yorumlanmıştır. SN
  Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1928: Akçekise [ Tr akçakilise ]
1925h: Akçelik
  Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1487c: Ayancık
1865 y: İstefan (idari bölge) [ Yun stefáni "taç" ]
■ Daha önce İstefan veya Ayandon adıyla bilinen idari birimin merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşındı. İlçeye eski adını veren İstefan kasabanın batısındaki burnun ve orada bulunan Çaylıoğlu köyünün, Ayandon ise Türkeli ilçesinin adıdır. SN
  Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1907hk y: Kirindi [ Yun krinita "pınarcık" ]
  Otmanlı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928: Osmanlı
■ 19. yy sonlarında muhacir yerleşkesi olarak kurulan kasaba, 1920'lerde Osmanlı adlı nahiyenin merkezi idi. SN
  Hacıoğlu mah Bakırlızaviyesi - Ayancık - Sinop
  Köseyakası köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h: Köseyakası
1907hk: Kirşe [ Tr kilise? ]
  Duvarsökü mah Bakırlızaviyesi - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
  Yenice köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  BakırlıZaviye köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
■ Kırımlı Veli Dede türbesi vardır. SN
  Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928 y: Sırma
Y1900~: Sirna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma Cumhuriyetten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960'tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
  Fiye mah Dedeağaç - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yörenin tek Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma köyünün yazlık mahallesi idi. SN
  Yeşilyurt köy - Ayancık - Sinop
1907hk: Aliköy
■ Asıl Ali köyü burası iken daha sonra bu isim komşu olan Sirna/Sırma köyüne verildi. SN
■ Ali köyünün 2 mahallesinden biriyken 19,08,1991 tarihinde içişleri bakanlığı3 lü kararnamesiyle Ali köyünden ayrılarak Yeşilyurt köyü ismini almıştır. oksal
  Kaldırayak köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c: Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
  Bahçeli köy - Ayancık - Sinop
1907hk y: Holuza [ Yun ]
1487c: Oluza
■ 2. yy'da Arrianus'un Karadeniz rehberinde Syriados adıyla anılan iskele olması gerekir. SN
■ Köyün doğu yönünde Devrent mahallesi vardır. Deniz kenarı 'Yalı mevkii' olarak anılır. oksal
  Kacak mah Göldağı - Ayancık - Sinop
1907hk: Xacak
  Hatip köy - Ayancık - Sinop
1928: Hatip
  Sansar mah Büyükpınar - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h: Manastırtepe
  Tepecik köy - Ayancık - Sinop
1928: Tepecik
  Harzana mah - Ayancık - Sinop
1925h y: Harzana [ Yun ]
  Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925h y: Konsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğlasa mah Akören - Ayancık - Sinop
1907hk y: Dolisa [ Yun ]
  Tarakçı köy - Ayancık - Sinop
1925h y: Cebelit [ Yun ]
■ Arrianos'un (y. MS 130) Karadeniz rehberinde Harméni adı verilen dere ağzı burası olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km