haritada ara :   km  
Ayancık'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
Hacılı köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Hacılı
Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Baba
Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Duday [ Yun ]
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
Yenigüler köy - Ayancık - Sinop
1968 📖: Türbe
Maden köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Maden
Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Güray [ Yun ]
Topağaç köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Tenetur
Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Armutluyazı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
Fındıklı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Fındıklı
Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1925h 1928 📖Hümer / Homur
Kürtdüzü mah Çaylıoğlu - Ayancık - Sinop
Eski adı: -
Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1487c 1925h 📖İstefan
Y-350 📖: Stéphanê [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İstefan/İstifan kaza merkezi iken 19. yy'da kasabanın bir yangında tamamen yanması nedeniyle İstifan ilçesi bugünkü Ayancık'a taşınmıştır. Stephane `taç`, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
Büyükdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: By. Düz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes köyüdür. A.Dede
Ömerdüz köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Ömerdüz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Mestan köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Mestan
Ortalık köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Ortalık [ Tr/Yun hortalık? "sebzelik" ]
Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Zeyve
1487c 📖: Zaviye
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
1487c 📖: Barlana? [ Yun ]
■ Denize yakın olan mahallesi 'Yalı mahallesi', yukarı mahallesi 'Hulu mahallesi' olarak anılır. oksal
Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Lefken [ Yun léfkinos "kavaklı" ]
Yukarıköy mah - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Yukarıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Sofu köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Sofu
1487c 📖: Alaçam?
Dolay köy - Ayancık - Sinop
1487c 📖: Dolay | Ovanur?
Aşağıköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Aşağıköy
1907hk 📖: Asa
■ 'Aşa' şeklinde söylenen adı Türkçe `aşağı` şeklinde yorumlanmıştır. SN
Tevfikiye köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Tevfikiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Pazarcık köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Alagona
Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Akçekise [ Tr akçakilise ]
1925h 📖: Akçelik
Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1487c E1819 📖Ayancık
1865 📖: İstefan (idari bölge) [ Yun stefáni "taç" ]
■ Şimdiki Çaylıoğlu kasabasında bulunan İstefan kazası merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşınmıştır. SN
Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1907hk 📖: Kirindi [ Yun krinita "pınarcık" ]
Bakırlı köy - Ayancık - Sinop
1914hk 📖: Bakırlı
Otmanlı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖: Osmanlı
■ 19. yy sonlarında muhacir yerleşkesi olarak kurulan kasaba, 1920'lerde Osmanlı adlı nahiyenin merkezi idi. SN
Hacıoğlu mah Bakırlızaviyesi - Ayancık - Sinop
Köseyakası köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖: Köseyakası
1907hk 📖: Kirşe [ Tr kilise? ]
Duvarsökü mah Bakırlızaviyesi - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
Yenice köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
BakırlıZaviye köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖: Bakırlı Zaviyesi
■ Kırımlı Veli Dede türbesi vardır. SN
Dereköy köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Dereköy
Hüseyinbey köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Hüseyinbey
1487c 📖: Terze
Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Sırma
Y1900~ 📖: Sirna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma, Cumhuriyet'ten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960'tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
Fiye mah Dedeağaç - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yörenin tek Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma köyünün yazlık mahallesi idi. SN
Yeşilyurt köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Aliköy
■ Asıl Ali köyü burası iken daha sonra bu isim komşu olan Sirna/Sırma köyüne verildi. SN
■ Ali köyünün 2 mahallesinden biriyken 19.08.1991 tarihinde Ali köyünden ayrılarak Yeşilyurt köyü ismini almıştır. oksal
Kaldırayak köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1487c 📖: Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
Dedeağaç köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Tansa
Bahçeli köy - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Holuza [ Yun ]
1487c 📖: Oluza
■ 2. yy'da Arrianus'un Karadeniz rehberinde Syriados adıyla anılan iskele olması gerekir. SN
■ Köyün doğu kesiminde Devrend / t mahallesi vardır. oksal
Türkmen köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Türkmen
■ Halkı arasında köyün adı 'Düğmen' olarak anılır. Resmî adı 'Türkmen'dir. Etnik Türk köyü olup halkı Türk dilinden başka dil bilmez. A.Dede
Kacak mah Göldağı - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Xacak
Hatip köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Hatip
Sansar mah Büyükpınar - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖: Manastırtepe
Gürpınar köy - Ayancık - Sinop
1968 📖: Otça
Tepecik köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Tepecik
Harzana mah - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Harzana [ Yun ]
Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Konsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
Uzunçam köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Fergene [ Yun ]
■ Etnik Türk köyüdür. A.Dede
Belpınar köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Fergene Güney
Göldağı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925h 📖: Göldağı
■ 3 mahallesi olan etnik Türk köyüdür. Halkı Türk dilinden başka dil bilmez. A.Dede
Abdülkadir köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Abdülkadir
■ Halkı arasında köyün adı 'Qadir köyü' olarak anılır. Resmî adı 'Abdülkadir'dir. Köyün 3 mahallesi vardır. Etnik Türk köyüdür. A.Dede
Doğlasa mah Akören - Ayancık - Sinop
1907hk 📖: Dolisa [ Yun ]
Kestanelik köy - Ayancık - Sinop
1928 📖: Sakara
yerleşimi
■ Türkler ve Gürcülerle meskun bir köydür. A.Dede
Tarakçı köy - Ayancık - Sinop
1925h 📖: Cebelit [ Yun ]
E1819 1928 📖Gebelit
■ Arrianos’un (y. MS 130) Karadeniz rehberinde Harméni adı verilen dere ağzı burası olmalıdır. Pjişkyan’a göre (1819) “Rum ve Türk karışık birkaç hanedir, kayda değer bir şey yoktur.” SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.