haritada ara :   km  
Artvin'de 9 yerleşim bulundu.
sırala 
Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖 Arkabi
İt1296 📖 Arkaui
Y130 📖 Arxabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Xop'e
1854h 📖 Xopa
Y1033 📖 Anakopia [ Yun "set? kesinti?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Hemşinli/Laz yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü Vekayinamesi'nde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
Kemalpaşa ilçe - Kemalpaşa - Artvin
Lz2009 📖 Noğedi [ Lz "köy yeri" ]
1928 📖 Kemalpaşa
1516 1906hk 📖 1906h: Makriyali
Y1364 📖 Makri Aigiáli [ Yun "uzunyalı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Panaretos vekayinamesine göre (1367) Trabzon imp. doğu sınırının ötesinde tek başına bir Rum müstahkem mevkii idi. Makriyali genel olarak yörenin, Noğedi Çarşı mahallesinin adıdır. ■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi. SN
Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876s 📖 Axalt [ axaleti "yeniyurt" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Yusufeli kaza merkezi 20. yy başında Ersis (Demirkent), 1926'dan itibaren Ögdem (Sarıgöl) idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
Murgul ilçe - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1968 📖 Göktaş
1928 📖 Murgul (idari bölge)
Y1207 📖 Mourgoúlê (neh)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul nehir adı 10. yy'dan itibaren anılır. İlçe merkezi olan kasaba nispeten yeni bir yerleşimdir. ■ Murgul'daki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiş, ancak Murgul idari birim adı korunmuştur. 1960-1987 arasında kullanılan Göktaş adı, Murgul'un 1987'de ilçe olmasından sonra terkedildi. SN
Borçka ilçe - Borçka - Artvin
1928 📖 Yeniyol | Borçka
1854h 📖 Borçxa
G1200~ 📖 Porçxa ფორჩხა [ ]
Gürcü/Laz yerleşimi
■ 10. yy'a ait bir Bizans kaynağında Bourzó adıyla anılan yer olması mümkündür. (B&W 347). Kesin olan en erken kayıt anonim Gürcü Vekâyinamesi'nin 13. yy'a ait Ermenice çevirisinde geçen Porçxa'dır. SN
■ Lazca Borçxa denir. Laz-megrel dilinde cixa "kale" anlamındadır. isa tabili
■ Çoğunluk Gürcü ve azınlık olarak Laz Yerleşimi
Artvin il - Artvin_m - Artvin
E1004 📖 Artıvan [ ]
1933 📖 Çoruh (idari bölge)
1574t 1854h 📖 📖 Livana / Livane (idari bölge)
■ 16. yy başlarında Gürcü Livana beylerinin egemenliğinde olan bölge, 1549'da Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra da Livana Sancağı adıyla yönetilmiştir. Livana'nın eski merkezinin neresi olduğu muğlaktır. Artvin kalesi daha çok 1878-1918 Rus idaresi döneminde gelişerek yönetim merkezi olmuştur. 1921'de Artvin, 1936'da Çoruh, 1956'da tekrar Artvin vilayeti adını aldı. ■ Artvin adı Gürcücedir. Yerel adların tamamına yakınının Gürcüce ve az bir kısmının Ermenice olduğu bir ilde merkez yerleşim adının Türkçe olması düşünülemez. ■ 1921'de Türkiye'ye katılan Artvin Merkez, Borçka, Ardanuç, Şavşat ilçelerindeki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirildi. Yusufeli, Hopa ve Arhavi köy adları ise 1960'tan sonra düzeltildi. SN
Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952 📖 Ardanoútzi
G800~ 📖 Artanuci [ არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150 📖 Artanissa?
■ Ptolemaios'un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios'un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
■ Hilmi Uran Hatıratında "Fakat ağaçsız bir dağda, evleri birbiri üzerine yığılmış gibi duran Ardanoş hiç hoşumuza gitmemişti. Esasen Ermeni köyüydü ve kimseler yoktu" ifadeleriyle nüfus hakkında bilgi verir. Utku Oziz
Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1595t 📖 Şavşad/Şavşet (idari bölge)
G951 : Şavşeti მღვიმე (idari bölge) [ "Şavşi (kavmi) yurdu" ]
■ Bölge adı olan Şavşeti eski Gürcü ve Ermeni tarihlerinde anılır. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde bir müddet İspiroğlu köyünde iken şimdiki yerinde yeni kasaba inşa edildi. ■ İlçe adı dışındaki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.