haritada ara :   km  
Arpaçay'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Dağköy [ Tr ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kemah
E1918 📖: Gamax
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946 📖: Pekreşin
1928 📖: Beğreşîn
R1889 📖: Pekraşen [ pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN
Bozyiğit köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1920hb 📖: Geraşen [ goraşeni გორაშენი "mezarköy?" ]
R1889 📖: Heraşen [ Erm heraşén "uzakköy?" ]
Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
Burcalı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Burcalı
E1918 📖: Karapurk [ Erm "taşkule" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Güvercin köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Güvercin [ Tr ]
Akçakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Akçakale [ Tr ]
Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: İgnezor
E1918 📖: İkatsor [ Erm "bahçedere" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
Kümbet köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Kümbet [ Tr ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Karkılux [ Erm "taşbaşı" ]
R1889 📖: Taşbaşı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖: Gamaravan [ Erm/ "kemerli" ]
R1889 📖: Kamarvan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Akçalar
E1918 📖: Xoroşoye? [ Rus "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kuzgunlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kuzgunlu [ Tr ]
Yalınçayır mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Olşanka [ Rus ]
E1880 1928 📖Zohrab [ Erm "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962'ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928 📖: İrişti
E1918 📖: Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
E390 📖: Zarişad [ Erm/Fa Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
1704z 1930h 📖Zaruşad (idari bölge)
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan’a göre 2. yy’da kral 2. Ardaşes’in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh’in adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy’a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünüyor. • Kars’a bağlı Arpaçay ile şimdi Ardahan’a bağlanan Çıldır ilçeleri Türkiye’de Terekeme veya Karapapak adıyla anılan topluluğun yurdudur. Daha önce Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türkmenleri 19. yy’da iki ayrı dalga halinde Türkiye’ye göçtüler. Kültürleri Azerilere yakın olmakla birlikte mezhepleri Sünnidir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Karapapaklar (Terekemeler), Azeriler, Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 120-121 bin Arpaçaylı %89 oranında Türk, oranında Kürt topluluklarından müteşekkildir. Alt kimliklere bölünecek olursa %56 Karapapak, %26 Yerli ve Ahıska göçmeni, Kürt ve %7 Azerbaycanlıdır. metonio
Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
1920hb 1928 📖Kürdköy
Kürt-Sünni (Beskan) yerleşimi
Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖: Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
R1889 1928 📖Kızılviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928 📖Cala
1854h 📖: Calisköy [ çala ჭალა "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Carcı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Carcı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 7 hane Kürt bulunmaktadır. metonio
Mescitli köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Mecidli [ Tr ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Kürttür, azınlığı Ahıska Türküdür. metonio
Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Gürcüce, Kakaçi (კაკაჩი) Ayın aydınlığı demektir Kakaça (კაკაჩა) ise şahin demektir. meriç
Telek mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
1928 📖: Telek
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
Melik köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Melik
E1918 📖: Matatşen [ matataşeni მატათაშენი "Aziz Matta köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Atçılar köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Troitskoye [ Rus "teslis köyü" ]
E1880 📖: Uzunahmet [ Tr ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dukhobor mezhebine mensup Rus köyü olarak kurulmuştur. SN
■ Ruslar 1958-62 yılları arasında köyü terk ettiler. Yerlerine çoğunlukla Kürtler, bir kaç aile olarak da Türkler yerleşti. metonio
Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Gedik Satılmış
E653 📖: Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Argina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Oğcioğlu [ Tr "okçuoğlu" ]
Azeri yerleşimi
Tepecik mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Tepecik
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
Polat köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Polat
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Meydancık köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Novopetrovka [ Rus "yeni Petro kenti" ]
E1880 📖: Meydancık [ Tr ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
Büyükçatma köy - Arpaçay - Kars
E1880 1920hb 📖BüyükPergit/Parget [ parketi "kalkan tepe" ]
Söğütlü köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Söğütlü
Tomarlı köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Vanaza
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Terekeme toplumunun en tanınmış yerleşimlerinden biridir. Karapapaklarla yakın akraba bir topluluk olan Terekemeler, 19. yy'da Rus yönetimindeki Gürcü/Azeri sınır bölgesinden göçmüştür. SN
Küçükçatma köy - Arpaçay - Kars
E1880 1920hb 📖KüçükPergit/Parget [ parketi "kalkan tepe" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Bıruki aşireti de Redkan aşireti gibi Kafkas kökenlidir. Mar(d)astan
Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
E1880 1930h 📖Cadara [ çadari ჭადარი "çınar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kars'ın yerlisi yani Türk yerleşim yeridir. Hilal
Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Kuyucuk
R1889 📖: Gorelovka [ Rus "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna'da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka'dan adlandırılmıştı. SN
? mz - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Bağçur [ Erm "soğuksu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Carcıoğlu mah - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Carcaklı
Karaurgan köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Karaurgan [ Tr ]
E1880 📖: Başna?
Karakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Karakale [ Tr ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan aşiretine mebsup Kürtlerde var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
Küçükboğaz köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Seydican [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Hasançavuş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Kıraç köy - Arpaçay - Kars
1902a 📖: Kıraç [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kürdo
E1880 📖: Kürdi
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Koçköy köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Kuşköy? [ Tr ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belediye statüsü 2014'te kaldırıldı. SN
Tepeköy köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Tepeköy [ Tr ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köyün beşte dördü Kürt, beşte biri Azeridir. metonio
Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Sosgird
E1880 📖: Sosgerd [ Erm "çınarhisar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Bacıoğlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
Arpaçay neh - Arpaçay - Kars
E630 📖: Axuryan [ Erm ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.