Arhavi'de 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ulaş köy - Arhavi - Artvin
Lz: Durmati
1960-: Rıfatlı
Laz yerleşimi
  Güngören köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'ap'isre/K'ap'istona [ Laz k'ap'isre "asmalık" ]
1876s, 1928k: Kapisre
Laz yerleşimi
■ Yun καπίστριον (< Lat. capistrum) `kement, yular`. Önce bir asma türü olarak Zancaya girmiş, daha sonra da bu tür asmanın yetiştirildiği yeri ifade eden bir toponim olarak korunmuş olmalıdır. Megr. ḳaṗisṭon-i, ḳaṗiṭon-i, ḳaṗison-i `bir asma türü` Grc. (Leçxumi ve Gurai dial.) ḳabisṭoni, ḳaṗisṭoni `aa`. Krş. Feurstein 1988: 57. (İrfan Aleksiva) SN
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.
  Kavak köy - Arhavi - Artvin
Lz: Yak'oviti [ Laz "Yakuplu" ]
1946k: Yakovit
1516fk, 1928k: İyakovit
Laz yerleşimi
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Kavak adı verildi. Mahalleleri: Berjena, Lancğona, Luğicğali, Medrese, Tukmeni. SN
  Cumhuriyet mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz: Ç'armati
  Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz: Arkabi
Y130: Arxabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
  Aşağıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz: Borğola
Laz yerleşimi
  Konaklı köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Kordelit [ Laz k'ordeliti "kesekliyer" ]
Laz yerleşimi
  Kireçlik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Baxta
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Kvalamgvani, Kimote, Rakani SN
  Gürgencik köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'op'tone
1876s, 1928k: Kopton
Laz yerleşimi
  Dereüstü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gidreva
1876s, 1928k: Gidreve
Laz yerleşimi
■ Mahallesi: Gogva. SN
  Kemerköprü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Cgiryazeni [ Laz "iyi alan" ]
1876s, 1928k: Ciğeryazan
Laz yerleşimi
  Şenköy köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenK'ut'uniti [ Laz "aşağı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit aş.
Laz yerleşimi
  Güneşli köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gzaynoyona [ Laz "yollu? bahçe" ]
Laz yerleşimi
  Tepeyurt köy - Arhavi - Artvin
Lz: JileniK'ut'uniti [ Laz "yukarı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit yk.
Laz yerleşimi
  Dereiçi mah Yukarı Şahinler - Arhavi - Artvin
Eski adı: Aporğola
  Aşağışahinler köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenNapşiti [ Laz "Aşağı Napşit" ]
1960-: Napşit aş.
Laz yerleşimi
  Arılı köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: P'ap'ilati [ Laz "papazlı" ]
1876s, 1928k: Papilat
Laz yerleşimi
  Kestanealan köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ç'uk'alvati [ Laz "çömlekli" ]
1876s, 1928k: Çukalvat
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Nejepuna, Oxumçkera, Unca. SN
  Yeniyol mah Yukarışahinler - Arhavi - Artvin
  Dikyamaç köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: K'amp'arona [ Laz "mürverlik" ]
1876s, 1928k: Kamparona
Laz yerleşimi
  Yukarışahinler köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Napşit [ Laz jileni napşiti "Yukarı Napşit (?)" ]
Laz yerleşimi
  Üçler köy - Arhavi - Artvin
Lz: HekoleniPici [ Laz hekoleni p'ici "öteki kıyı" ]
Laz yerleşimi
  Derecik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Sidre [ Yun sídêrê "demirköy" ]
Laz yerleşimi
  Ortacalar köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Ortaköy
Laz yerleşimi
■ Orijinal ismi sanırım; Ç'arnavat'i. i.güney
  Sırtoba köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ot'alaxe [ Laz "çamurlu" ]
1960-: Otalaxa
Laz yerleşimi
  Küçükköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: Tsxuleti [ Laz "armutlu" ]
1960-: Suxulet
Laz yerleşimi
  Ulukent köy - Arhavi - Artvin
1928k: Pilarget [ Laz pelergivati "leylekli" ]
Laz yerleşimi
■ Yun pelargós `leylek` sözcüğünden Lazca türev. SN
  Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Başköy
Laz yerleşimi
  Üçırmak köy - Arhavi - Artvin
1928k: Üçırmak
1876s: OrçiBaşköy [ Laz orç'i ]
Laz yerleşimi
  Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1959rg: Nobağleni [ Laz "kilerlik" ]
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
  Balıklı köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ermenyati [ Laz Ermeniati "Ermeni yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Pilargeti köyünün Ermeniyati (veya Emeniyati) mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Ermenyati, bu köyün mahallesi imiş. Köyün adı Pilarget. Yine eski adı Pilarget olan Arhavi Ulukent köyünün eski adı da Aşağı Pilarget. Ulukent, Balıklı'dan daha aşağıda. Taner A.
  Dülgerli köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Potocur aş. [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
■ Köyün eski adı Hemşinli kökenine işaret etmekteyse de bugünkü nüfus Lazdır ve mikrotoponimlerin çoğunluğu Lazcadır. SN
  Soğucak köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Potocur yk. [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
Eski adı: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km