Arguvan'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yürektaşı mah - Arguvan - Malatya
1928k: Xalican
Kürd yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Armutlu mah - Arguvan - Malatya
1914hk: Kuşu
Alevi yerleşimi
  Kışla mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Kışla
  Çevreli mah - Arguvan - Malatya
1916ht, 1928k: Musi/Musu
  Yayıklı mah - Arguvan - Malatya
Eski adı: HelicaÇiftliği [ Kürd helican ]
  Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Maman [ Kürd "amcalar" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Asmaca mah - Arguvan - Malatya
1928k: Asmaca
Alevi yerleşimi
  Şotik mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1960-2015: Çobandere
1928k: Şotik [ Kürd ]
■ Şotik adı 2015'te geri alınmıştır. SN
■ Şotik [ İnce kurd ] Zaza değil. Kurmanci konuşurlar. Atmî aşireti Atman diye de geçer. Manav
  Kızık mah - Arguvan - Malatya
1928k: Kızık
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Doğal su kaynağında yaşayan kutsal balıkları ünlüdür. SN
  Bozan mah - Arguvan - Malatya
1560t: Bozan [ Kürd "bozlar" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Bozan Köyü 1560 Tahrir defterinde de geçer. Türkmen Alevidir. Melitene
  Çavuşköy mah - Arguvan - Malatya
1914hk: Çavuş
Alevi yerleşimi
  Eymir mah - Arguvan - Malatya
1946k: Eğmir
1928k: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Akören mah - Arguvan - Malatya
1928k: Akviran
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Tarlacık mah - Arguvan - Malatya
1916ht, 1928k: Etkir/Yitkir
Alevi yerleşimi
  Asar mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Asar
Alevi yerleşimi
  Yukarısülmenli mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Sülmenli yk.
Alevi yerleşimi
  Yoncalı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928k: Birik [ Kürd bîrik "kuyucuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniköy mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Yeniköy
Alevi yerleşimi
  Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
E1079: Argavan
Y950: Argaoún
1928k: Tahir (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy'da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957'ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aklamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ İlçenin deyiş ve stranları meşhur ve boldur. Zazaki lehçesinin güney şivesine yakın bir Kürtçe konuşurlar il genelinin ağızından farklıdır. Reş Fer
  Alhasuşağı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928k: Alhasoğlu [ Kürd alxasan "aş." ]
  Kerolar mah Alhasuşağı - Arguvan - Malatya
1928k: Kerolar [ Kürd ]
  Bozburun mah - Arguvan - Malatya
1928k: Parçikan [ Kürd parçikan "şişmanlar (aş.)" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
  Karahüyük mah - Arguvan - Malatya
1928k: Karahüyük
Alevi yerleşimi
  Koçak mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Mamûsa [ Kürd "Yusuf amca" ]
Alevi yerleşimi
  Kuyudere mah - Arguvan - Malatya
1928k: Minayik
Alevi yerleşimi
  İsaköy mah - Arguvan - Malatya
1928k: İsaköy
Alevi yerleşimi
  Karababa mah - Arguvan - Malatya
Kr: Mamahar [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki Karababa arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır. Melitene
  Konakbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Abbasi/Abbaslı [ Kürd abbasî "Abbas soyu" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Koyuncu mah - Arguvan - Malatya
1928k: Gürge
Alevi yerleşimi
  Yenisu mah - Arguvan - Malatya
Kürd yerleşimi
  Çimenuşağı mah Yenisu - Arguvan - Malatya
1722d: Çirmen
Alevi yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri. deyar heyran
  Gümüşlü mah - Arguvan - Malatya
1928k: Kesrik
1914hk: Kilisecik
Alevi yerleşimi
  Morhamam mah - Arguvan - Malatya
1777d: Morhamam
1519t: Nurhamam
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Morhamam'ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir. Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ © 13.07.1777 Malatya, Erguvan nahiyesinin Morhamam köyünde fetihten evvel ve sonra Kutbularifin Mevlana Hayreddin'in evladına vakfı olduğundan hariçten yapılan müdahelenin men‘i. deyar heyran
  Ermişli mah - Arguvan - Malatya
1643ava, 1928k: Germişi
Alevi yerleşimi
  Çayırlı mah - Arguvan - Malatya
1946k: Arakil
1928k: Arakél [ Erm arakelots "havariler (manastırı)" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Etraf köylerde hâlen Ermeni köyü olarak kabul edilir. Manav
  Yamaç mah - Arguvan - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yazıbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Nermikan [ Kürd nermikan "yumuşaklar" ]
Kürd yerleşimi
  Doydum mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Doydum
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Bahçeli mah - Arguvan - Malatya
1916ht: Malyan [ Kürd malyan "evler" ]
  İçmece mah - Arguvan - Malatya
1928k: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Osmanlılar Dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır. Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir. Melitene


Grafik harita göster     haritada ara : km