haritada ara :   km  
Arguvan'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Yürektaşı mah - Arguvan - Malatya
1946 📖: Hallican
1916h 📖: Xalican
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Armutlu mah - Arguvan - Malatya
1914hk 📖: Kuşu
Alevi-Türk yerleşimi
Tatkınık mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Tatkınık
Sünni Türk yerleşimi
Çevreli mah - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖Musi / Musu
Asar mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Asar
Alevi-Türk yerleşimi
Kışla mah Asar - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Kışla
Alevi-Türk yerleşimi
Asmaca mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Asmaca
Alevi-Türk yerleşimi
Şotik mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1968 📖: Çobandere
1928 📖: Şotik [ Kr "ince" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
■ Şotik adı 2015'te geri alınmıştır. SN
■ Zaza değildir. Şotik, Caffaron (İncesu), Kavrê Siyor (Kızıltaş), Golê Guryon (Veli) mezraları ile Hekimhan'ın Kokon (Sazlıca) ve Dikili yerleşimleriyle çevrilidir. Yaylaları: Ğazal, Ğaribe, Toyi Biye, Eşkınlı. Manav
Kızık mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kızık [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Doğal su kaynağında yaşayan kutsal balıkları ünlüdür. SN
■ Kürt Alevi köyleri yolun devamında başlıyor. İsim benzerliği olan Kınık adındaki yerleşim ise Çakmak köyüne bağlı ve Kürt-Alevi nüfuslu bir mezradır. metonio
Eymir mah - Arguvan - Malatya
1946 📖: Eğmir
1928 📖: Eymir [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Şah İbrahim Veli Ocağı'na bağlıdırlar. metonio
Bozan mah - Arguvan - Malatya
1560t 📖: Bozan [ Kr "bozlar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Maman [ Kr "Mehmetler" ]
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Çavuşköy mah - Arguvan - Malatya
1914hk 📖: Çavuş
Alevi-Türk yerleşimi
Akören mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Akviran
Alevi-Türk yerleşimi
Tarlacık mah - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖Etkir / Yitkir
Alevi-Türk yerleşimi
Güngören mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kazabela / Kadabela
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Arguvan ve Hekimhan civârı tamâmen Kürt, Zaza hiç duyulmadı. Manav
Yukarısülmenli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Sülmenli yk.
Alevi-Türk yerleşimi
Yoncalı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Bîrik [ Kr "kuyucuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
1782z 📖: Arguvan
E1004 📖: Arkavan
Y976 📖: Argaoún
1928 📖: Tahir (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy'da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957'ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. ■ İlçe nüfusunun büyük bölümü Kürt olup Zazaki'ye yakın bir lehçe konuşulur. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aklamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ Kütüğe göre Alevi Türk > Alevi Kürt > Sünni Kürt > Sünni Türk. Sünni Türkler yalnızca Arguvan merkezde ve Tatkınık'ta bulunuyor. Alevi Kürtlerin tamamı Atma yöresinde bulunup Atmalı aşiretine mensup. metonio
Yeniköy mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Yeniköy
Alevi-Türk yerleşimi
Aşağısülmenli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Sülmenli aş.
1914hk 📖: Süleymanköy
Alevi-Türk yerleşimi
Alhasuşağı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Alhasoğlu [ Kr alxasan "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
Kerolar mah Alhasuşağı - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kerolar [ Kr ]
Dolaylı mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Halpuz
Bozburun mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
Karahüyük mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Karahüyük
Alevi-Türk yerleşimi
Koçak mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Mamûsa [ Kr "Yusuf amca" ]
Alevi-Türk yerleşimi
İsaköy mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: İsaköy
Alevi-Türk yerleşimi
Kuyudere mah - Arguvan - Malatya
1946 📖: Emirler Şami
1928 📖: Minayik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Önemli Alevi topluluklarından Zeynel Abidin Ocağının merkezidir. SN
■ 1950'de Emirleşşami olarak da yazılmış. ishak levent
Karababa mah - Arguvan - Malatya
K 📖: Mamahar [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki Karababa arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır. Melitene
Çimenuşağı mah Yenisu - Arguvan - Malatya
1946 📖: Çümenuşağı
1928 📖: Çimenuşağı
1722z 📖: Çirmen
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri. deyar heyran
Konakbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Abbasi / Abbaslı [ Kr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
Koyuncu mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Gürge
Alevi-Türk yerleşimi
Yenisu mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kızıluşağı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün merkez mahallesi Sünni Kürt olup bağlı mahallesi Çimenuşağı Alevi Türklerden oluşuyor. metonio
Gümüşlü mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kesrik
1914hk 📖: Kilisecik
Alevi-Türk yerleşimi
Morhamam mah - Arguvan - Malatya
1777z 📖: Morhamam
1519t 📖: Nurhamam
Alevi-Türk yerleşimi
■ Morhamam'ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir. Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ © 13.07.1777 Malatya, Erguvan nahiyesinin Morhamam köyünde fetihten evvel ve sonra Kutbularifin Mevlana Hayreddin'in evladına vakfı olduğundan hariçten yapılan müdahelenin men‘i. deyar heyran
Ermişli mah - Arguvan - Malatya
1643a 📖: Germişi
Alevi-Türk yerleşimi
Çayırlı mah - Arguvan - Malatya
1946 📖: Arakil
1928 📖: Arakél [ Erm arakelots "havariler (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Halkı çevre köylerce halen `Ermeni` kabul edilir. 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Yamaç mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Mışadi / Muşadi
Alevi-Türk yerleşimi
Yazıbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Nermikan [ Kr "ılımlılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçeli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Malyan [ Kr "evler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doydum mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Doydum
Alevi-Türk yerleşimi
İçmece mah - Arguvan - Malatya
1928 📖: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Osmanlılar dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır. Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir. Melitene
■ Dört aile Kürttür. Geri kalan nüfus tamamen Türk Alevidir. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.