haritada ara :   km  
Ardeşen'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Elmalık mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kvanç'areri [ Lz "yazılıtaş" ]
1842 1928 📖 📖 Kvancarer
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ağeni [ Lz "yeniköy" ]
1958 📖 Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958'de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
Ardeşen ilçe - Ardeşen - Rize
1854h 📖 Artaşin
1846 📖 Ardaşen [ Erm ardaşén "tarlaköy?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ İlk kez 19. yy'da ortaya çıkan Ardaşen adını Lazca, Gürcüce veya Türkçe ile açıklama çabaları şimdilik sonuçsuzdur. SN
Zeytinlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mamalaavla [ Lz "Mamala (?) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Merkez mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğa [ Lz "köy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yamaçdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Bakozi / Bak'va
1928 📖 Bakoz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şentepe mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Çiçivati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Çıraklar köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Bakoz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kavaklıdere mah - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Cibistas [ Yun kipostási "bahçe durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Pirinçlik köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Sifat
1681 📖 Ğatvani [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şenyamaç köy - Ardeşen - Rize
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kahveciler mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Siati
1928 📖 Siyat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Barış mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Metisti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Pelergivat [ Lz "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Bahar mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Putra [ Lz putri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
Yeniköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Maxatoba [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kurtuluş köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zurxa [ Lz "tepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Seslikaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Amgvani
1928 📖 Ağvan
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yayla mah - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Okordule [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Ok'ordule, Lazca "bir şeyli" demek ama "k'ord(i)" ya da "k'orduli"nin anlamını çözmek gerek. i.güney
Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Tolikçeti [ Lz "akpınar" ]
1928 📖 Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy halkı tamamıyla Lazdır. Köyde yaşayan Çepnioğlu sülalesi de Laz'dır ve tamamı Lazca konuşmaktadır. ahmet topaloğlu
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
Hoşdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Çerana [ Tr kârhane "fabrika" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Kireç ocaklarından ötürü Kârhane `atölye, işlik` adı verilmiştir. SN
Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Salonç'uri / Salinçoy [ Lz tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916h 📖 Salenköy [ Lz tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Xocibadi [ Lz "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Dere mah Şehitlik - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ts'arik'ala [ Lz "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
Işıklı köy - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Ğera
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şehitlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Dobira [ Lz "iyi toprak" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Tolikçeti (Duygulu) köyüne bağlı mahalle iken, 1994'te ayrı köy oldu. i.güney
Köprüköy köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Timisvat [ Lz "Timon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Pınarlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mitat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kyaskuri / Çaskuri [ Lz "soğukdere" ]
1946 📖 Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
■ Eski adı Çaskur’dur. Askur (Azgur/Yazgur/Çaskur / Çaşkur) adlı Oğuz/Türkmen boyunun yerleştiği bir beldedir. Kaşgarlı Mahmud'un Yazğır, sonraki kaynakların Yazır dediği bu boyun bir topluluğu, Ahıska'nın altında ve Kür boyundaki bir kale olarak Gürcü Vekayinamesi'nde Askureti (Askur yurdu) ve Türklerce Azgur diye anılıyor.“Oğuz ve Kıpçak boyları ‘ya’ ile başlayan kelimeleri ‘e’ (elif) ve ya ‘ce’ (cim) ile tebdil ederler. Diğer boyların ‘yelkin’ dediğine onlar ‘elkin’ derler. Veya ‘yılıg suya,’ ilıg, cilıg’ derler.” ADNAN ÇAŞKURLU
Yeşiltepe köy - Ardeşen - Rize
hl 📖 Şangul
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şenyurt köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mexeniti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Manganez köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğeceni [ Lz "domuz köyü" ]
1955 📖 Noğaceni
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 6.04.1955'te Manganez adıyla köy statüsü kazandı. SN
Doğanay köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Şangul
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Küçükköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Suxuleti / Tsxuleti [ Lz tsxuleti "armutlu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖 Mutafi [ Lz mta-tafoni "çukur otlak" ]
1681 📖 Yovanvati [ Lz იოვანვათი "Yovan (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy'da Nikola adlı mahallesi vardı. SN
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Yanivati [ Lz "Yani (öz.) yeri" ]
1928 📖 Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zenimoşi [ Lz "açıkalan" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
Kirazlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Celaiskur [ Lz "celai (?) vadisi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Sinan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 P'alivati პალივათი
1955 📖 Palivat [ Lz "Kazıklılar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 6.04.1955'te Sinanköy adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Lazca: P'alo-p'alu "kazık", P'aliva (პალივა) soyadıdır. Köyün adı "P'alivaların yerleşim yeri" anlamına gelir. GEO
Önder köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kvaşuba [ Lz kvaşi uba "taş mahalle" ]
■ Yukarıdurak (Yukarı Zğemi) köyünden ayrılmıştır. SN
Aşağıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Tsaleni Zğemi [ Lz "aşağı Zğem" ]
1928 📖 Zğemi Süfla
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Özgür mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Muşkala / Muşkale
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Ortaalan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖 Ortaköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy'da Paniki ve Papati adlı mahalleleri vardı. SN
Yeniyol köy - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Oce [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yukarıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Jileni Zğemi [ Lz "yukarı Zğem" ]
1928 📖 Zğemi Ulya
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Güney köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Omcore [ Lz omjore "güneşli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Tunca bld - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Dutxa / Dutxevati
1916h 📖 Dutxe [ Lz dudi-xa "yukarı mevki" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 17. yüzyılda İkizdere-Güneysu ilçelerine göç vermiştir. burak
■ Laz yerleşimi. Dutxe ağzı, Ardeşen Lazcasının bir alt varyantıdır ama giderek merkezi Ardeşen şivesine asimile olmaktadır. i.güney
■ Laz tarihini doğrudan ilgilendiren önemli bir yerleşim birimi. 800 yıllık tarihi geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı imparatorluğu 1486 kayıtlarında dutxa ATİNA (PAZAR) 'a bağlı bir köydür. Bilinen 3 önemli hanedanı Ortak'afelipe (sofuoğlu), Map'ipere ve K'oçiva arasında ciddi bir güç çatışması yaşanmıştır. dursun ali çukur
Yukarıkavrun yayla - Ardeşen - Rize
Eski adı: Kavron
Konak mah Tunca - Ardeşen - Rize
Eski adı: Nobağule [ Lz ]
Şendere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Sidere [ Yun sidêrê "demirköy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Eskiarmutluk köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ç'umayida [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Çeymakçur yayla - Ardeşen - Rize
Eski adı: Çeymakçur [ Erm cermagçur "aksu" ]
Koçdüzü yayla - Ardeşen - Rize
hl 📖 Kaçkar Yaylası


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.