Ardanuç'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşhane köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Gümüşxane
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Ünlü TV sunucusu Beyazıt Öztürk'ün baba köyüdür. metonio
  Yıldızeli mah Gümüşhane - Ardanuç - Artvin
1902hb 📖 Şağara + Harapkilise
  Avcılar köy - Ardanuç - Artvin
1902hb 📖 Arkim
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Meşeköy köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Vartxeli [ ]
  Bereket köy - Ardanuç - Artvin
1854h 📖 Klarcet [ klarceti ]
■ Klarceti (Yun Xolarzênê, Arapça Klarcet) Antik Çağ'dan beri Ardanuç diyarının genel adıdır. Bu köyün neden özel olarak bu adı edindiği anlaşılamadı. SN
  Ovacık köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Saxre
1574t 📖 Sakre [ ]
  Ferhatlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Axiza
G1200~ 📖 Axiza
■ 16. yy'a ait Gürcistan tahrir defterinde «Axizakari» (Gürc `Axiza kapısı`) ve «Vanisuban» (Gürc `manastırköy`) adlı mahalleleri vardır. Şimdiki Koçberet mahallesi 16. yy'da Koçpurut adıyla ayrı köydür. ■ Ferhatlı adı 1549 yılında yörenin fethini müteakip sancakbeyi tayin edilen Erzurum kethüdası Ferhat Bey'e atfen verilmiştir. SN
  Soğanlı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Suagara [ ]
1574t 📖 Cuğo
■ Pehlivan'a göre Cuġo ve Ṣonara (S. Ş. Pehlivan: Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler, Bursa 1993) Aleksiva
  Sakarya köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Sagara [ saagara "yayla" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Örtülü köy - Ardanuç - Artvin
1902hb 📖 Ortiza [ ]
  Gökçe köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Opiçala
1574t 📖 Opiscala [ "Opi (?) çayırı" ]
  Torbalı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Aravet [ Erm ]
1574t 📖 Arinç | Aravet
■ Ermenice konuşan bir göçer zümresi olan Poşalarla (kısmen) meskûndur. SN
  ? mah Torbalı - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Cagliet [ ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Peynirli köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Kaptahor
1574t 📖 Gabdahor [ Erm "gökkuyu" ]
  Ekşinar köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 İşkinar
  Çıralar köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Çara [ çara (ჩარა) "kenevir" ]
  Yolüstü köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Basa
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Gürcüce, Phatza (პაწა) küçük demektir. meriç
  Naldöken köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Masalaxet
1574t 📖 Mazalaxed [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952 📖 Ardanoútzi
G800~ 📖 Artanuci [ არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150 📖 Artanissa?
■ Ptolemaios'un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios'un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
■ Hilmi Uran Hatıratında "Fakat ağaçsız bir dağda, evleri birbiri üzerine yığılmış gibi duran Ardanoş hiç hoşumuza gitmemişti. Esasen Ermeni köyüydü ve kimseler yoktu" ifadeleriyle nüfus hakkında bilgi verir. Utku Oziz
  Boyalı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Havt [ ]
■ Havi (ჰავი), iklimsel bölge anlamına gelir. Gürcüler, sıcak ve soğuk esintilerin buluştuğa yere Havti derler. meriç
  Tepedüzü köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Müker
1574t 📖 Mokri [ mokri მოქრი "esence" ]
  Anaçlı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Ançkora
  Harmanlı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Xaraul [ Tr "karakol" ]
  Ardanuç ib - Ardanuç - Artvin
A870 📖 Klarcît
E630 📖 Gğarçk [ Klarck] Կղարջք
Y630 📖 Xolarzênê
G00 📖 Klarceti კლარჯეთი [ "Klarc (halkı) yurdu" ]
■ İlçedeki yer adlarının çoğu Gürcüce, birkaçı Ermenice olup, cumhuriyet öncesi döneme ait Türkçe yer adı yoktur. 1926'da ilçe merkezi dışındaki tüm yer adları Türkçeleştirildi. SN
  Aydın köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Tanzot
E1902 📖 Dantsud [ Erm "armutlu" ]
1574t 📖 Dansud
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Tütünlü köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Bice
  Kızılcık köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Unusxev
1574t 📖 Unisxev [ xevi "dere" ]
  İncili köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Anç
1574t 📖 Anca
■ Gürcü Vekayinamesi'nde 5. yy'a ait olaylar bağlamında Ançi anılır. SN
  Karlı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Diyagarmuç
1913hk 📖 Diyakarmuç [ Erm gamurç/garmuç "köprü" ]
1574t 📖 Digermüç
■ Diyagarmuş olarak telaffuz edilen köyün adı derin kuyu anlamına geldiği söylenmektedir. [söylenti yanlıştır - SN] Abdullah Gümüştakım
  Akarsu köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Axarşiya [ ]
1574t 📖 Axarsiya [ ]
  Hamurlu köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Xamogoret [ ]
"Ahıska Türkü"/Gürcü yerleşimi
  Beratlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Varteliya [ vartelia "güllük" ]
  Bağlıca köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Çidil
1913hk 📖 Çadil
1574t 📖 Çildir [ çrdili "kuzyer, kuzey" ]
  Çakıllar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Norgiel [ ]
  Müezzinler köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Meçegil
1913hk 📖 Metsagil [ Erm ]
  Aşıklar köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Şavgiler
1574t 📖 Şavgular
  Cevizli köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Anagert [ Erm ]
  Zekeriya köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Zagarya [ saagara "yayla" ]
  Kaşıkçı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Kaşıkçı
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Konaklı köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 Xertvis [ ]
■ Kura nehri üzerindeki Gürcü tarihinde önemli rol oynayan Xertvisi Kalesi ile adaştır. Bazı kaynaklarda geçen Xertus biçimi, eski Türkçe yazının yanlış okunmasından kaynaklanır. SN
  Yapraklı mah Bağlıca - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Gudati [ ]
  Tosunlu köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Usot / Osut [ Erm ]
  Çamlık mah Bulanık - Ardanuç - Artvin
E1902 📖 Noraşén [ Erm "yeni-yapı" ]
1902hb 📖 Yeni Rabat [ Erm rabat "han?" ]
1574t 📖 Nori
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yeni Rabat adı verilen anıtsal 9. yy (?) kilisesi vardır. SN
  Bulanık köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Lengetxev [ xevi "dere" ]
1913hk 📖 Longotxev
■ 9. yy'a ait anıtsal Yeni Rabat kilisesinin harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Aşağıırmaklar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Samiskar [ samitskaro "üçpınar" ]
  Ballı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 Gülice
  Yukarıırmaklar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Garipoğlu
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Yolağzı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Kontrom
1574t 📖 Kondrom [ ]
■ Köy civarında Kontromela, Çançxar, Nasudev, Naxurev, Magritev, Sakotna adlı mevkiler vardır. Tüm adlar Gürcücedir. SN
  Yaylacık köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Solyana [ ]
  Ustalar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Ustamel [ ustameli "Ustamisi'liler (Şavşat'ta bir yer adından) " ]
  Hisarlı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Petoban [ ]
1574t 📖 Petovan
  Güleş köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Göleşen / Güreşen
1913hk 📖 Gelaşen [ mgelaşeni "kurtköy" ]
■ Mgeli (მბელი) kurt demektir. meriç
  Kutlu köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 Göraşet [ ]
  Kapıköy köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t 📖 Karsniya [ karisnia "kapı + ?" ]
  Geçitli köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 Xeva [ xeoba "derindere" ]
1574t 📖 Xobi?
  Bilbilan yayla - Ardanuç - Artvin
■ Hayvan pazarı ünlüdür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km