Arapgir'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tarhan mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Dejde Süfla
1643a 📖 Decde aş. [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Taşdibek mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Dejde Ulya
1643a 📖 Decde yk. [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Yıldızlar mah - Arapgir - Malatya
Eski adı: Zompa
  Sugeçti mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Arxut
1643a 📖 Arxud [ Erm ]
  Kalınharman mah Sugeçti - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Alolar
  Yeşilyayla mah - Arapgir - Malatya
1968 📖 Kızılca
Alevi yerleşimi
  Suceyin mah - Arapgir - Malatya
1895 📖 Suceyin
Alevi yerleşimi
  Eynir mah - Arapgir - Malatya
1928 📖 Eğnir / Eknir [ Erm agner "pınarlar" ]
Alevi yerleşimi
  Çiğnir mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Çignir / Çiknir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harbuzik mah Çiğnir - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Xarbuzik / Xarpuzik
  Çakırsu mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Amran / Amiran
Y961 📖 Ámara / Ábara
■ Aslı belki Ermenice Amrapert `sağlamkale`. Yunan kaynaklarında Amara adıyla anılan hisar 843/44 yılında Pavlikçi mezhebi önderi Karbeas tarafından tahkim edildi. 871'de Bizans imp. I. Basil tarafından tahrip edilen 'Abara' aynı yer olmalıdır. SN
  Meşeli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1968 📖 Tocolar [ Tr "aş." ]
1916h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Boğazlı mah - Arapgir - Malatya
E1878 📖 Sağmıga [ Erm "yavrucuk" ]
1643a 📖 Semegi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sargızı mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928 📖 Sarğızı [ Erm sarkisi "Sarkis'in (öz.) köyü" ]
1916h 📖 Sarıkız
  Konducak mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 1928 📖 📖 Sadıklı / Satikli [ Kr "aş." ]
  Bedre mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928 📖 Bedre
  Bostancık mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 📖 Bostancık
  Sipahiuşağı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Sipahiuşağı
  Gözeli mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Mişelli
Alevi yerleşimi
  Aktaş mah - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Göci
  Yazılı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Saldek
1643a 📖 Salordek
Alevi yerleşimi
  Paçalı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 📖 Paçalı
  Alıçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Xasduk
Alevi (Türk) yerleşimi
  Günyüzü mah - Arapgir - Malatya
1928 📖 Gebük / Kebik [ Erm gabig "bağca, küçükbağ" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Palanga mah Günyüzü - Arapgir - Malatya
1928 📖 Palanga
  Arapgir ilçe - Arapgir - Malatya
1968 📖 Arapkir
1282 📖 Arapkir / Arapgir (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Arapgir buraya 6 km uzakta olan Eski Arapgir kasabasıdır. 11. yy'da Bizans egemenliği altında Van göçmeni Ermenilerle iskan edildi. 18. yy sonunda kasaba şimdiki yerine taşındı. Adının anlamı muğlaktır. 2000'den sonra resmi yazımda Arapgir olarak düzeltildi. SN
  Şağıluşağı mah - Arapgir - Malatya
1928 📖 Şağıluşağı
1916h 📖 Şaluşağı
  Kayakesen mah - Arapgir - Malatya
E1902 📖 Ampırga / Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643a 📖 Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN
  Dişterik mah Aktaş - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Dişdirik
  Taşdelen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Mutmur
Alevi yerleşimi
  Kaynak mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Xoran
  Levenge mah Kaynak - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Levenge
  Budak mah - Arapgir - Malatya
1946 📖 Pağnikveranbeği
1643a 📖 Pağniki Evrenbeğ [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Yaylacık mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Şepik
1643a 📖 Şebük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskiarapgir mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Eski Arapgir
Y400~ Y400~Daskoúza? [ AnaD ]
1968 📖 Karaca (mah)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma imp. dönemine ait kaynaklarda Auriana alayının karargahı olarak anılan Daskuza hisarı olması muhtemeldir. Bizans-Arap savaşlarında bir süre terk edildikten sonra 11. yy'da Ermeni muhacirler tarafından Arapkir adıyla canlandırıldı. 1790 dolayında şehir bugünkü yerine taşındı. Arapça, Rumca veya Ermenice makul bir anlamı olmayan +kir ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. Erm «kir» գիր `harf` anlamsızdır. SN
  Esikli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 İsikli
  Rutik mah Kayakesen - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Orotik
  Düzce mah - Arapgir - Malatya
1946 📖 Pağnikkundu
1928 📖 Pağnik Gundî | K. Pağnik [ Kr pağnikê gundî "köylü hamamı" ]
1643a 📖 Pağnik aş. [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Kazanç mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Memefir
  Ulaçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1893z 1916h 📖 📖 Dirgen / Daregin
1643a 📖 Daregan [ Erm "çavdar" ]
Alevi yerleşimi
■ © 17.06.1893 Arabgir kazasına bağlı Dirgen köyünden Gedeleoğlu Şakir Ağa ile Koçalioğulları arasında bir rehin maddesinden dolayı cereyan edip ... deyar heyran
  Deregezen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
K 📖 Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
1928 📖 Deregezen
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Onar mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Onar
Alevi (Türk) yerleşimi
  Gebeli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1928 📖 Gebeli
1643a 📖 Söğüdağacı | Gebelü
  Şerek mah Gebeli - Arapgir - Malatya
1928 📖 Şerek
  Sinikli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Sinikli
  YukarıYabanlı mah - Arapgir - Malatya
1928 📖 Yukarı Yabanlar
  Koruköy mah - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖 📖 Tebte / Tepte
  Ballıca mah Sinikli - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Ballıca
  Selamlı mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Selamlı
  Yoluklu mah Sinikli - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Yoluklu
  Çimen mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Çimen
Alevi (Türk) yerleşimi
  Pirali mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1928 📖 Pirali
  Haraç mah Pirali - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Xaraç Karakolu
  Ormansırtı mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖 Cücügân [ Kr çûçikan "cüceler" ]
Türkmen yerleşimi
  Mehmetuşağı mah Pirali - Arapgir - Malatya
1928 📖 Mehmetuşağı
  Kılıçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖 Kılıçlı
  Çaybaşı mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖 Peküsi [ Erm ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km