Aralık'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  İslamköy köy - Aralık - Iğdır
1928: Kâfirköy
Kürd yerleşimi
  Babacan köy - Aralık - Iğdır
1928: Kobi
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Şêxbızıni aşireti haricinde, Gelturi aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Kırçiçeği köy - Aralık - Iğdır
1928: Kıraçbağı [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1992'de Kırçiçeği adı verildi. SN
  Hıdırlı mah - Aralık - Iğdır
1928: Xıdırlı
■ Eski ismi ile Xuduli (Xıdırlı'da deniliyor). Şuan Ağrı Ziro (Murat) köyünde oturan Redkan aşiretinden ailelerin dedeleri Xıdır tarafından kurulmuştur. Eski bir Redkan köyü olup, yasak bölge kapsamına alınınca bu köydeki Redkanlılar, Ağrı Ziro, Poxana, Kazlı (Kazlının bir kısmı), Keşiş köyleri ile, Digor'un Başköy ile Sarıkamış'ın Hopwêran (Gecikmez) köyüne göç ettiker. Yasak kalkınca da, Celali aşiretinin Giski kolu köye yerleşti. Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 186 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Kaynak https://www.prlib.ru Qazi
  Adetli köy - Aralık - Iğdır
1928: Adetli
1901hb: Adatlı Tepe (dağ)
Kürd (Geloyi) yerleşimi
■ Adetli (Edetıli) köyü, Redkan aşiretinden Qaso tarafından kuruldu. Daha önce buraya komşu Hıdırlı (Xuduli) köyünde yaşayan Qaso, Erivan'dan akrabaları da gelince Adetli köyünün bulunduğu alana sur çekip evler inşa ettirdi. Halen Ağrı Qelender (Kalender) köyünde yaşayan Redkanlıları o köye yerleştirdi. Daha sonra İran'dan Gêloyi aşiretinden yaklaşık 20 aile gelip, Redkanlılara sığındılar. Daha sonra, Redkanlılar bir yaz Elegez (Alagyaz) dağına yaylaya gidince, Gêloyiler Rus ordusunun desteğiyle köyün tapusunu alıp Redkanlıları köyden çıkardılar. Böylece köy Gêloyi aşiretinin eline geçti. Qazi
  Hasanhan köy - Aralık - Iğdır
K: Xesexan
1854h: Hasanabad
Kürd yerleşimi
■ Hasanhan (Hesexan) köyü, Ağrı Direnişine kadar (1926-1930) Redkan aşiretinin köyüydü. Redkan aşireti kışın bu köyde, yazın ise Erivan'da Elegez dağındaki Armaxan yaylasına çıkardı. Daha sonrasındaki yıllarda sınırların örülmesi ile artık Elegez'e gidemediler. Ağrı Direnişinde köy yasak bölge olunca, Redkanlılar Ağrı'nın Kazlı ve Keşiş köyleri ile Iğdır'ın Evci köyüne göç ettiler. 1940lı yıllarda yasak bölge kalkınca, devletin Ağrı Direnişinden dolayı İran sınırında yakalayıp Türkiye'nin batısına sürgün ettiği İran Kürtleri olan Saki ve Keleşki aşiretleri sürgünden geri dönünce Hesexan köyüne yerleştirildiler. Günümüzde Hesexan köyünde bir, iki aile tek Redkidir. Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 88 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Kaynak https://www.prlib.ru Qazi
  Kolikent köy - Aralık - Iğdır
1928: Gulikend
■ Redkan aşireti lideri Guli Cewer Ağanın (Cevahir Ağa Şemseddinov, ö. 1877) kümbet şeklindeki mezarı buradadır. Köyün adı bu şahıstan kaynaklanır. SN
  Yenidoğan köy - Aralık - Iğdır
E1902: Nor Agori [ Erm "yeni Ağrı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1840 yılında büyük bir depremde toprak altında kalan Axori/Ağori köyü yerine ona yakın bir yerde yeniden kurulan köydür. SN
■ Hasanhan Sağlık Ocağı'nda hekim olarak çalıştığım 1987 - 1989 yıllarında sağlık ocağı duvarlarında asılı olan eski haritalarda Yenidoğan köyünün adı Maksizillo olarak geçiyordu. Levent Çağatay
■ Yenidoğan (Axori) köyü, 1840 yılındaki depremde yerle bir olmuş, tarihi çok eskilere dayanan bir köydür. 1840 yılından sonra 1860 yılında da çok büyük bir deprem olmuştur. Köy tamamıyla yıkılıp, başka bir alanda kurulmuştur. Depreme kadar bu köyde Redkan aşireti yaşamaktaydı. Şuan Kars Digor Başköy'de yaşamakta olan Hacıoğlu ailesinin dedeleri, o dönem günlük tutup, deprem de ve deprem sonrasındaki süreçte neler yaşadıkları yazmışlar. Qazi
  Karahacılı köy - Aralık - Iğdır
1914h: Karağaçlı?
Kürd (Geloyi, Azizi) yerleşimi
  Yukarıçamurlu köy - Aralık - Iğdır
1928: Çamurlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 239 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
  Tarlabaşı mv - Aralık - Iğdır
1901hb, 1928: Axuri / Axori
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Ağrı Dağına adını veren eski Akori/Agori kasabası yerindedir. 1840 yılında büyük bir deprem ve yer kayması sonucunda toprağa gömülmüş ve daha sonra daha aşağıda Yeni Ağori (Yenidoğan) adıyla yeniden kurulmuştur. (Epr I.81-87). SN
  Aşağıçamurlu köy - Aralık - Iğdır
K: Gomika Jêrê [ Kürd "aşağı ağıl" ]
1901hb, 1928: Çamurlu
Kürd (Redkan) yerleşimi
  YukarıTopraklı köy - Aralık - Iğdır
1928: Alikızıl yk. [ Tr âl-i Kızıl "Kızıloğulları (Kızılbaşlar?)" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1840'ta heyelan sonucu yokolan Agori (şimdi Yenidoğan) köyü yerine Rus idaresi altında kurulan yeni yerleşimdir. SN
■ 2009'da ilk kez Iğdır belediye başkanlığını Kürd kökenli bir adayın kazanması sonucunda Azerilerin göç ettiği ve yerlerine Kürdlerin yerleştiği köylerden biridir. Azeri nüfusu neredeyse kalmamıştır. sabri can
■ Köyün eski adı Osmanlı kayıtlarında âl-i Kızıl "Kızıloğulları'' yani Kızılbaşlar olarak geçmektedir. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'i ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıtopraklı köy - Aralık - Iğdır
1928: Alikızıl aş. [ Tr ]
1901hb: Alikızıl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Iğdır'da iki Alikızıl olduğundan, buna Aleqıza Kurmancan ve Aleqıza Redkan derler. Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 105 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Kaynak https://www.prlib.ru Qazi
  Ramazankent köy - Aralık - Iğdır
1901hb, 1928: Ramazankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin Erivan'dan Türkiye'ye göçünde rol oynayan aşiret reisi cevher oğlu Ali Eşref Ağa'nın mezarı buradadır. SN
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan
■ 1926da bütün Redkiler göç etmemiş. Akrabalarının yarısı hala Pırço'dadır. Köyün yarısından fazlası Redkidir (Aras, Erdoğan, Yumak, Güner) diğerleri Moti'dir. Ayrıca; Redkiler buradan sürgün edilmemişler. Bu köyden Erivan Xalisa köyüne göç ederler, oradan sürgün edilirler. Qazi
■ Köyün eski adı Pirço Köyü'dür. 1992 senesinde Saraçlı Köyü olmuştur. Köyün kurucuları Karapapak yani Terekeme Türkleri'dir. Köy halkı günümüzde Karapapak/Terekeme Türkleri'nden oluşmaktadır. Ayrıca daha sonraları birkaç hane göçmen Kürd'de köye yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Hacıağa köy - Aralık - Iğdır
1928: Hacıağa
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Korucu köyüdür. metonio
  Tazeköy köy - Aralık - Iğdır
1928: Tazekend
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köyün eski adı TezeKöy'dür. 1992 senesinde ise adı TazeKöy olmuştur. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Aralık ilçe - Aralık - Iğdır
1854h: Aralık [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Yaşlılar Başan derler. Qazi
  Ortaköy köy - Aralık - Iğdır
1928: Ortakend
E1918: Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohannes" ]
1854h: Sırboğan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yukarıaratan köy - Aralık - Iğdır
1928: Aratan yk.
Azeri yerleşimi
■ Köyün eski adı Ereten Köyü'dür. 1992 senesinde ise Yukarıaratan Köyü olmuştur. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıaratan köy - Aralık - Iğdır
1942ha: Kürt Aratan
1928: Aratan aş.
1901hb: Aratan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yukarıçiftlik köy - Aralık - Iğdır
1928: Çiftlik yk.
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Buradaki Kürdler, Redkan aşiretindendir. Ağrı Direnişinde Konya'ya sürgün edilirler. 20 yıl önce Konyadan köylerine geri dönerler. Qazi
■ Köy halkı, Oğuz boyuna mensup, Azerbaycan Türklerinden oluşmaktadır. Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. Türk22
■ Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Emince köy - Aralık - Iğdır
1901hb: Emince
Azeri yerleşimi
■ Bu köydekiler aslında Azeri olmayıp, Karabağ'dan Azerbaycan'a kaçan Kürtlerdir (Redkan aşireti). Mhp Iğdır milletvekili de bu aileden olup (Karadağ ailesi), dedeleri Reso ömrünün sonuna doğru aslında Kürt olduklarını, Redkan aşiretinden olduklarını ve Iğdır Çamurlu köyünde öz amca oğulları olduklarını söyler. Özetle; aile Azerileşmiş Kürttür. Qazi
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında Azerbaycan Oğuz Türkler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Oğuz Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Avşar ve Bayat Boyları'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıçiftlik köy - Aralık - Iğdır
1942ha: Çotluk
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gödekli köy - Aralık - Iğdır
1942ha: Karabağlı
1928: Gödekli
■ Eski Azeri köyüdür. Azeri aileler Antakya, İzmir, Ankara gibi yerlere göçmüşler. Yerlerine muhtemelen Ağrılı olan Kürtler yerleşmiş. metonio
■ Köyün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne sınırı olması sebebiyle tarım ve hayvancılık dışında nakliye ve ticaret de etkin olarak yapılmaktadır. Köy halen Azerbaycan Türkler'inin ikamet ettiği bir sınır köyüdür. Berk Ulusoy
  KâzımKarabekir mv - Aralık - Iğdır
1928: Boralan
1901hb: Burolanski Post
■ Halen Tarım işletmesi idaresi ve askeri tim üssüdür. SN
  Dilucu - Aralık - Iğdır
■ Gümrük ve sınır karakoludur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km