haritada ara :   km  
Araklı'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Goloşa
1876s 📖 Kolaşa / Golaşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: K. Aşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Yaşa
1876s 📖 Aşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kayaiçi mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Toroslu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ H. Daçyan, Karadeniz'den Erzurum'a Ermeni Yerleşimi (Viyana 1921) eserinde köy ve çevresinin 1708-1710'da Sürmeneli Ğurufoğlu Mehmet Molla önderliğinde Müslümanlaştırılmasını anlatır. 1867-68'de köyü ziyaret eden S. Hayguni halkın halen Ermenice konuştuğunu ve Ermeni geleneklerini sürdürdüğünü belirtir. SN
Horonsa mah - Araklı - Trabzon
1913hk 📖 Xoronsa [ Yun kelonesa ]
Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Zivana
1876s 📖 Zifona [ Yun "fırtına, sağanak" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çankaya mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 Dağbaşı
1876s 📖 Xaruksa [ Yun ]
Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Ayven
Y1890hk : Daivenon [ Yun ta ívanon "eyvanlar? ayvenler?" ]
1876s 📖 Ayven
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 K. Ayven [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 Keçikaya
1928 📖 Cimla / Zimla
E1902 📖 Dzingila
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Kestanelik (Büyük Zimla) köyünün mahallesidir. SN
Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Foşa [ Yun ]
1583t 📖 Mağara | Foşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kizirnos
1876s 📖 Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
Erikli mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Cimla / Zimla [ Yun ]
E1902 📖 Dzingela / Dzingila
1876s 📖 Zimla
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
Turnalı mah - Araklı - Trabzon
1928 📖 Os
1854h 📖 Otz [ Erm ots "yılan" ]
Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
Karatepe mah - Araklı - Trabzon
1913hk 📖 Maxteli
1876s 📖 Maxtala [ Yun ]
Çamlıktepe mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
Pervane mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Pervana [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
Ayvadere mah - Araklı - Trabzon
1522t 📖 Axo [ Yun ]
■ Bu köyde bulunan Agii Asomaton `Uyumaz Azizler` Manastırı 19. yy'da ünlü bir ziyaretgâhtı. Yarman 57. SN
Sulakyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Aymam [ Yun áyios Mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna şehit olunca çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
Taştepe mah - Araklı - Trabzon
1583t 1928 📖 📖 Purnak [ Erm ]
Bahçecik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Bahçecik
Birlik mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Maxtala
■ 1998'de Karatepe köyünden ayrıldı, Birlik köy adını aldı. SN
İyisu mah - Araklı - Trabzon
1928 📖 Bifera Gondiyan [ Yun ]
■ İyisu köyü (Gondiyan) ile Yeşilköy (Goga)ü bugünkü adı ile Kömürana dağının iki sırtındadır. Bu iki köyün arasında kilise kayalıkları vardır. Köyün yaşlıları bu kayalıkların olduğu yerde kilisenin bulunduğunu anlatırlar. Bu köyün yerlileri en az iki yüzyıldır değişmemiştir. Hepsi de birbirleriyle akrabadır. 1980'lere kadar Gofa, Mıgırdiç, Eliyas, Gabriel gibi Ermeni isimlerini lakap olarak devam ettirmişlerdir. Gelenek ve görenekleri Hemşinlidir. orhan
Ortaköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Ganzi / Kanzi [ Yun "arazi, parsel" ]
Taşönü mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Pirgi / Birgi [ Yun pyrgoi "burçlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Hasköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Las
Merkezköy mah - Araklı - Trabzon
1854h 📖 Bifera [ Yun ]
Yeşilce mah - Araklı - Trabzon
1522t 📖 Gaxora / Kaxora [ Yun ]
Yalıboyu mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Samayer [ Yun ]
Yiğitözü mah - Araklı - Trabzon
1928 📖 Zanika [ Yun zánika "Can/Zan yurdu" ]
1913hk 📖 Ziniki
Değirmencik mah - Araklı - Trabzon
1946 📖 Ağnos
1876s 📖 Ağnas [ Yun ]
Yeşilköy mah - Araklı - Trabzon
1960 📖 Tosunlu
1928 📖 Bifera Goga [ Yun ]
Yeşilyurt mah - Araklı - Trabzon
1960 📖 Tekneciler
1928 📖 Xoryan [ Yun xôrion "köy" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Yeniköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Çapan
Yoncalı mah - Araklı - Trabzon
1522t 📖 Zavzaka
Buzluca mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Canayer [ Yun ]
Halilli mah - Araklı - Trabzon
1928 📖 Halilli
1876s 📖 Kukuta/Guguta [ Yun kukúda "kumru" ]
■ Eski Guguda köyü Halilli ve Türkeli olmak üzere 2 köye ayrıldı. kadirb.
Türkeli mah - Araklı - Trabzon
1960 📖 Çapanlı
1876s 📖 Kukuta / Guguda [ Yun kukúda "kumru" ]
Dulköy mah - Araklı - Trabzon
1928 📖 Dulköy
Özgen mah Araklı - Araklı - Trabzon
1854h 📖 Katavol / Kadavol [ Yun katovóli "aşağı arazi" ]
Kaymaklı mah - Araklı - Trabzon
1913hk 📖 Matsupa
1876s 📖 Macuba [ Yun ]
Yassıkaya mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Linostaş [ Yun linostási "kendirlik" ]
Yıldızlı mah - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Avanos [ Yun ]
Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1902hb 📖 Sürmene | Herakli
1876s 📖 Ereğli [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928 📖 Karadere (idari bölge)
1913a 📖 Türkyuvası (idari bölge)
■ Eski Sürmene kazasının merkezi idi. Cumhuriyet döneminden ilçenin `Hemşinli` nüfus barındıran Karadere vadisi Araklı adıyla ayrı idari birim oldu. 1819'da yazan Trabzonlu Pjişkyan'a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler [yani Araklı vadisi halkı - SN] haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin'den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar, Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 1847'de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey'e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen [19. yy ortalarında] Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913'te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. ■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adı Bizans imp. Heraklios'un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN
Bereketli mah - Araklı - Trabzon
1522t 📖 Maxura [ Yun ]
■ Suyu `şifalı Mahura suyu` olarak pazarlanmaktadır. Maçka ilçesinde başka bir Mağura vardır. SN
Yolgören mah Araklı - Araklı - Trabzon
1876s 📖 Yarakar [ Yun ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.