Antakya'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kisecik mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Kesecik
1526t, F1935: Kilisecik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karlısu mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1960k: Kavutçu
1915hb: Karaksiye
1551t: Karakusi
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Günyazı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Akıllı
1915hb: Akliye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Gülderen mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Gülderen
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ekinci mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1960k: Akinci aş.
1940rg: Aydı aş.
1551t, F1935: ˁAydiye [ Ar el-ˁaydiyye "bayramyeri" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Oğlakören mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Sumberiye
1551t, 1946k: Sünberi [ Ar ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuzeytepe mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Kuzeytepe
F1935: TileylKoza [ Ar tileylu'l-quzah "gökkuşağı tepeciği" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Dikmece mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Ar: TillitAhmar [ Ar "kızıltepe" ]
F1935: Dikmece
1526t: Arkud
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Odabaşı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1946k: Kavaslı
1526t, 1915hb: Kavvasiye/Kuweysiye [ Ar el-qawwâsiyye "kılıçlı veya muhafızlı veya silahlı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Asi neh - Antakya - Hatay
Y17: Oróntês [ Luw ]
Asr: Arantu
  Sofular mah - Antakya (Şenköy bucağı) - Hatay
F1935: Sofular
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Üçgedik mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Avaklı
1915hb: Awakiye [ Ar el-awâqiyye "engebeli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Alazi mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Alazi
F1935: Ellezi [ Ar tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tahtaköprü mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Deliler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Alaxan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Anayazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Eski adı: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Maşuklu mah - Antakya - Hatay
1940rg: Maşuklu
F1935: Maşukiye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuruyer mah - Antakya - Hatay
1940rg: Kuruyer
F1935: Kuriye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Hasanlı mah - Antakya - Hatay
1940rg: Hasanlı
F1935: Şeyhhasan [ "öz." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Narlıca mah - Antakya - Hatay
F1935: Narlıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Serinyol mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940, 1960rg: Batırga/Bedirge
1915hb, F1935: Batrıkeyn [ Ar el-Batrıqeyn "iki beyli" ]
1536: Bedrikiyye
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Yunanca patríkios eşdeğeri olan Arapca Batrık `Rum kumandanı, tekfur` anlamına gelir. 20. yy başında Türk Bedirge ve Çerkes Bedirge olmak üzere iki yerleşim idi. SN
■ Bilinen eski adıyla 'Patrikeyn' (iki patrik anlamında). 1968 öncesi 'Bedirge' olarak kayıtlarda yer aldı. Bedirge zamanla patrikeyn'den dönüşmüştür. okan araman
■ Bedirge 10 Temmuz 1964'te Resmi Gazete'de yayımlanan karara ve "Yabancı kökten gelen ve İltibasa [karışıklığa] yer veren Bucak adlarının Türkçeleştirilmesi ile ilgili olarak içişleri Bakanlığınca, 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesine göre" "Serinyol" adını alır. Necati Alkan
  Mansurlu mah - Antakya - Hatay
F1935: Mansuriye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gökçegöz mah - Antakya - Hatay
F1935: Gökçegöz
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Maraşboğazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Maraşboğazı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Ovakent mah - Antakya - Hatay
Eski adı: Mücahitler
■ 1981'de Afganistanlı mülteciler iskân edildi. Yeni yerleşim. SN
  Paşaköy mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Paşaköy
■ 20. yy başında Arap/Türk yerleşimi.
  Arpahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Araphan
■ 20. yy başında kısmen Arap yerleşimi.
  Alaattin mah - Antakya - Hatay
1915hb: Alaeddin
Arap yerleşimi
  Yeşilova mah - Antakya - Hatay
F1935 1946rg: Damalha
■ Damalha merkez olmak üzere Damalha, Telesman ve Turfa mahallelerinin birleştirilmesiyle 13.03.1946'da Yeşilova köyü kuruldu. SN
  Akcurun mah - Antakya - Hatay
F1935 1940: Akcurun/Ağcurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Açıkdere mah - Antakya - Hatay
1940rg: Habeştüylü
F1935: Tellhabeş [ Ar tell el-habeş "Habeştepe" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Mahallenin eski adı Tel-Habeş'tir. Fakat halk arasında Tülhabeş olarak telaffuz edilir. Mahallenin eski adlarının Türkçe anlamları Habeş Tepesi demektir. Mahallenin ismi her ne kadar Türkçe olmasa da, mahalle halkının tamamı Türkler'den oluşmaktadır. Mahalle de Nusayri yani Arap Alevi'si nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Bitiren mah - Antakya - Hatay
1940rg: Bitiren
F1935: Bitrin
■ 20. yy başında kısmen Arap yerleşimi.
  Üzümdalı mah - Antakya - Hatay
1946k: Sabunluk
F1935: Sabuhiye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tanışma mah - Antakya - Hatay
F1935: Danişmaniye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bozhöyük mah - Antakya - Hatay
F1935: Bozhöyük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Suvatlı mah - Antakya - Hatay
1940rg: Suvatlı
F1935: KürdMirmiran [ Tr mîrimîran "beylerbeyi" ]
Arap yerleşimi
  Avsuyu mah - Antakya - Hatay
1940rg: Avsuyu
F1935: Afsiye [ Ar el-ˁafsî ]
Arap yerleşimi
  Saçaklı mah - Antakya - Hatay
F1935: Saçaklı
Arap yerleşimi
  MadenBoyu mah - Antakya - Hatay
F1935: Midembo [ Ar "kuyruklu?" ]
Arap yerleşimi
  Melekli mah - Antakya - Hatay
F1935: ArabMirmiran [ Tr mirimiran "beylerbeyi" ]
Arap yerleşimi
  Demirköprü mah - Antakya - Hatay
1960k: Aksuvatlı
F1935: Cisrihadid [ Ar cisr el-hadîd "demirköprü" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Apaydın mah - Antakya - Hatay
1526t, F1935: Ubeydiye [ Ar/Tr ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Boşin mah - Antakya - Hatay
F1935: Boşin
Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km