Andırın'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bulgurkaya mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Takvalar
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kabaağaç mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kabaağaç
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kıyıkçı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kıyıkçı
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökçeahmetli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Gökahmetli
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Alameşe mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Babikli [ Kürd babik "dedecik" ]
  Bektaşlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Bektaşlı
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tokmaklı mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Tokmaklı
  Osmancık mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çiğşar mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Çağşar
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilyurt mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akçakoyunlu mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Ağcakoyunlu
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kesim mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kesim
  Çokak mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Çokak
1563t: Çokrak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Erenler mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Anacık mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Anacık
■ Köy haklı Barak Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Başdoğan mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Köye bağlı İnekçiler, Haçağaç, Sarıbıyıklı isimli 3 tane büyük oba bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Kızık mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kızık
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kızık Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıveliuşağı mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşbucak mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Araplar
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu, Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Akifiye mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Akifiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Altınboğa mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Altınboğa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler ile Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Andırın ilçe - Andırın - Kahramanmaraş
E1136: Andrion
1891c: Andırın (idari bölge)
■ Hild'e göre Roma imp. döneminde kaydedilen Adrassós/Andrassós olmalıdır. Zgusta s. 47 bu görüşe karşı çıkar. (TİB 5.186) SN
  Torun mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Torun
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu, Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökçeli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Gökçeli
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının ataları Çukurova taraflarından gelen Varsak Türkmenler'indendir. Berk Ulusoy
  Köleli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Köleli
■ Köy halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşiltepe mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1960k: Kavlaktepe
1928k: Kümbetir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeniköy mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Camuzluk mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Camuzluk [ Tr camuz "su sığırı" ]
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Arıklar mah - Andırın - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Tatar Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Darıovası mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Darıovası
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bostanlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Bostanlı
■ Köy halkı Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Geben mah - Andırın - Kahramanmaraş
1884hk: Geben
E1375: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. Bir dönem Andırın kazası merkezi idi. SN
■ Ermeni yerleşimi (Müslüman) Manav
  Sumaklı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Sumaklı
■ Köy halkı Yörük Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Köklü mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Balk
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kabaklar mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kabaklar
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çuhadarlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Çuhadarlı
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökgedik mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kürtler
■ Pertler adlı mezrası vardır. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köye bağlı Keşgahlı, Pertler, Değirmenüstü, Kabacalar, Kasımlı ve Müminler isimli mezralar vardır. Berk Ulusoy
  Alanlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş ve Kozan'da beş yerde görülen Orçan adı aşiret adıdır. `Oruçlar` açılımı düşünülebilir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kumarlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kumarlı
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akgümüş mah - Andırın - Kahramanmaraş
1946k: Bunduk [ Ar el-bundûqa "han" ]
■ Bizans'ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen <> karşılığı olan Ar <>, Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk'tur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km