Andırın'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alameşe mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Babikli [ Kürd babik "dedecik" ]
  Tokmaklı mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Tokmaklı
  Kesim mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kesim
  Çokak mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Çokak
1563t: Çokrak [ Tr çokak/çokrak "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Akifiye mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Akifiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Altınboğa mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Altınboğa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Andırın ilçe - Andırın - Kahramanmaraş
E1136: Andrion
1891c: Andırın (idari bölge)
■ Hild'e göre Roma imp. döneminde kaydedilen Adrassós/Andrassós olmalıdır. Zgusta s. 47 bu görüşe karşı çıkar. (TİB 5.186) SN
  Yeşiltepe mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1960k: Kavlaktepe
1928k: Kümbetir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Camuzluk mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Camuzluk [ Tr camuz "su sığırı" ]
  Geben mah - Andırın - Kahramanmaraş
1884hk: Geben
E1375: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. Bir dönem Andırın kazası merkezi idi. SN
■ Ermeni yerleşimi (Müslüman) Manav
  Gökgedik mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Kürtler
■ Pertler adlı mezrası vardır. SN
  Alanlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928k: Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş ve Kozan'da beş yerde görülen Orçan adı aşiret adıdır. `Oruçlar` açılımı düşünülebilir. SN
  Akgümüş mah - Andırın - Kahramanmaraş
1946k: Bunduk [ Ar el-bundûqa "han" ]
■ Bizans'ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen <> karşılığı olan Ar <>, Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk'tur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km