Altıntaş'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Oysu köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Oysu
  Şanlıyurt köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Kızkadın
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi öncesi 20 Tatar hanesi bir müddet köyde kaldiktan sonra topluca Eskisehir'e tasindi. 1886'da Bulgaristan Rusçuka bagli Svalenik/Selanik köylü 16 hane muhacir yerlestirildi. Manav
  Pınarcık köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Abya/Abiye
Y-100~y Y535: Apía/Appia
■ MÖ 2. yy'dan itibaren Apia/Appia kentine ait sikkeler mevcuttur. SN
  Eymir köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Gecek köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Gicik
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1928k: Kürtköyü
1665d: Altuntaş (başka yer)
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Pusan köy - Altıntaş - Kütahya
1928k: Pusan
  Altıntaş köy - Altıntaş - Kütahya
1282b: Altuntaş
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
  Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1968k: Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km