Altınözü'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hanyolu mah - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
Eski adı: Hayni
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
  Kozkalesi mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kale-i Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Enek
F1935 📖 Venk [ Erm vank "manastır" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Kamberli mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kenebiye
Müslüman Arap yerleşimi
  Yunushanı mah - Altınözü - Hatay
1946 📖 Yümüşhan
1940 📖 Yumuşhanı
F1935 📖 Mısxano
Müslüman Arap yerleşimi
  Kılıçtutan mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Tepehan mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Karmanca
F1935 📖 Yarımca
Müslüman Arap yerleşimi
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Salık
F1935 📖 Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Akambar mah - Altınözü - Hatay
1946 📖 Sev
1915hb 📖 Zaw
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Emirsu
F1935 📖 Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Akdarı mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Beyra
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Fatikli mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1946 📖 Fatihli
1915hb F1935 📖 📖 Fratikiye / Fetikiye
Müslüman Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945'te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
  Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖 Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
  Erbaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 📖 Fırfırın
F1935 📖 Fırfıriye
Müslüman Arap yerleşimi
  Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Babayetir
F1935 📖 Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526t 📖 Suri / Suriye [ Ar "Suriyeli (Süryani)" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
  Altınkaya mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Paslıkaya
F1935 📖 Baslika [ Yun basílika ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tokaçlı mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Yonta
1915hb 📖 Cneyda [ Ar "askercik" ]
1526t 📖 Cundi [ Ar "asker" ]
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
  Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 Yiğityolu
1940 📖 Karbeyaz
1915hb F1935 📖 📖 Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
  Tokdemir mah - Altınözü - Hatay
1960 📖 Bilinger
1915hb F1935 📖 📖 Frencar / Filincer
Müslüman Arap yerleşimi
  Kuyubaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
<1960 📖 Batırhan
F1935 📖 Badrhun
Müslüman Arap yerleşimi
  Seferli mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Seferiye / Seferli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Mezra Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi idi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
  Avuttepe mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kefer Abed [ Sür ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Atayurdu mah - Altınözü - Hatay
<1960 📖 Miraslı
F1935 📖 Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükburç mah - Altınözü - Hatay
1526t 📖 B. Burç
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kolcular mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Savaşgöz
1940 📖 Salaşgöz
F1935 📖 ˁAyn Selnaz [ Ar "Selnaz gözü" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Babatorun mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Çetenli mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Baksanlı
F1935 📖 Baksanus
Müslüman Arap yerleşimi
  Sivrikavak mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Cume / Com
Müslüman Arap yerleşimi
  Oymaklı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Dur
F1935 📖 Deyr
Müslüman Arap yerleşimi
  Alakent mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtmezrası mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kurtmezrası
Müslüman Arap yerleşimi
  Toprakhisar mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Toprakhisar
Müslüman Arap yerleşimi
  Günvuran mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Besibaba
F1935 📖 Basnibe
  Yolağzı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Imıkabraş
1915hb 📖 Mkabros
Müslüman Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
  Sarıbük mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Başarbey
F1935 📖 Başirbe
Müslüman Arap yerleşimi
  Gözecik mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Fırlakgöz
1940 📖 Fırlagöz
F1935 📖 Aynfwar [ Ar ]
1915hb 📖 Freikiye
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Keskincik mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Keskincik
F1935 📖 Kişnit / Kişkinit
Müslüman Arap yerleşimi
  Yarseli mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Yarseli
F1935 📖 Farzala
Müslüman Arap yerleşimi
  Mayadalı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Mayadalı
F1935 📖 Magdala
Müslüman Arap yerleşimi
  Boynuyoğun mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Batıtan
F1935 📖 Btetin
Müslüman Arap yerleşimi
  Kansu mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Kansu
F1935 📖 Anso
Müslüman Arap yerleşimi
  Ziyaret mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
  Kıyıgören mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Kalaneşli
F1935 📖 Kalanes
Müslüman Arap yerleşimi
  Hacıpaşa mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Hacıpaşa
Müslüman Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km