haritada ara :   km  
Altınözü'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Hanyolu mahalle - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
1806 📖 : Hayni/Hayno
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 36° 2' 20'' D, 36° 11' 18'' K
Kozkalesi mahalle - Altınözü - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Kale-i Kuseyr [ Arapça qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
■ Koord: 36° 6' 8'' D, 36° 11' 31'' K
Enek mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Enek
1806 F1935 📖 📖 : Venk [ Ermenice vank "manastır" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 18'' D, 36° 12' 1'' K
Kamberli mahalle - Altınözü - Hatay
F1935 📖 : Kenebiye
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Türkmen ve Sünni Arap kesimin beraber yaşadığı bir köydür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 7' 32'' D, 36° 12' 7'' K
Yunushanı mahalle - Altınözü - Hatay
1940 1946 📖 📖 : Yumuşhanı/Yümüşhan
1806 F1935 📖 📖 : Mesxano/Mısxano
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 3' 16'' D, 36° 13' 9'' K
Kılıçtutan mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Uskiyat [ Arapça es-squtiyyât ]
Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 35° 58' 17'' D, 36° 13' 35'' K
Tepehan mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Karmanca
F1935 📖 : Yarımca
Müslüman Arap yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimidir. Araplık duymadım. metonio
■ Koord: 36° 9' 34'' D, 36° 13' 39'' K
Dokuzdal mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Salık
F1935 📖 : Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 0'' D, 36° 13' 51'' K
Akambar mahalle - Altınözü - Hatay
1946 📖 : Sev
1915hb 📖 : Zaw
Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 36° 5' 28'' D, 36° 13' 54'' K
Yanıkpınar mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Emirsu
F1935 📖 : Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 36° 1' 30'' D, 36° 14' 0'' K
Akdarı mahalle - Altınözü - Hatay
F1935 📖 : Beyra
Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 36° 4' 35'' D, 36° 14' 9'' K
Fatikli mahalle (Altınözü bağ) - Altınözü - Hatay
1946 📖 : Fatihli
1806 1915hb F1935 📖 📖 📖 : Fratikiye/Fetikiye
Müslüman Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945’te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
■ Koord: 36° 7' 40'' D, 36° 14' 18'' K
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖 : Kuseyr (idari bölge) [ Arapça el-qusayr "konacık" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940’larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ 1940 yılının nüfus sayımına göre %55 Sünni Arap, %31 Sünni Türk, %6 Hristiyan Arap, %6 Alevi Arap ve %2 Kürttür. Ortodoks Hristiyan Arapların Türkiye dışına yoğun göçü neticesinde nüfusları daha da seyrelmiştir. metonio
■ Koord: 36° 6' 56'' D, 36° 14' 55'' K
Erbaşı mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 📖 : Fırfırın
1806 F1935 📖 📖 : Ferferi/Fırfıriye
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 35° 58' 20'' D, 36° 14' 56'' K
Kazancık mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Babayetir
F1935 📖 : Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 44'' D, 36° 15' 5'' K
Sarılar mahalle (Altınözü bağ) - Altınözü - Hatay
1526t 1806 📖 📖 : Suri / Suriye [ Arapça "Suriyeli (Süryani)" ]
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Şimdi Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü’nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
■ Koord: 36° 7' 11'' D, 36° 15' 8'' K
Altınkaya mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Paslıkaya
F1935 📖 : Baslika [ Yunanca basílika ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Önceleri belediyesi varken, mevcut yasalar sebebiyle mahalleye dönüştürülmüştür. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 9' 24'' D, 36° 15' 29'' K
Tokaçlı mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Yonta
1526t 1806 📖 📖 : Cundi/Cneydo [ Arapça "asker" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
■ Koord: 36° 6' 4'' D, 36° 15' 37'' K
Karbeyaz mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 : Yiğityolu
1940 📖 : Karbeyaz
1806 F1935 📖 📖 : Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Karbeyaz adının aslında ’Kurupayas’ olduğu rivayet edilir. SN
■ Koord: 35° 59' 55'' D, 36° 15' 58'' K
Tokdemir mahalle - Altınözü - Hatay
1960 📖 : Bilinger
1915hb F1935 📖 📖 : Frencar / Filincer
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 3' 41'' D, 36° 16' 0'' K
Kuyubaşı mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
<1960 📖 : Batırhan
F1935 📖 : Badrhun
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 35° 57' 58'' D, 36° 16' 10'' K
Seferli mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Seferiye/Seferli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 19'' D, 36° 16' 21'' K
Karsu mahalle - Altınözü - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Karsu/Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 36° 8' 1'' D, 36° 16' 27'' K
Türkmenmezrası mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1806 📖 : Mezra-i Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 4' 34'' D, 36° 16' 33'' K
Avuttepe mahalle - Altınözü - Hatay
1806 F1935 📖 📖 : Kfer Abil [ Süryanice ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 3' 5'' D, 36° 16' 36'' K
Atayurdu mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Miraslı
1806 F1935 📖 📖 : Miras/Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 36° 10' 54'' D, 36° 16' 48'' K
Büyükburç mahalle - Altınözü - Hatay
1526t 1806 📖 📖 : BüyükBurç
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 42'' D, 36° 17' 0'' K
Kolcular mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Savaşgöz
1940 📖 : Salaşgöz
F1935 📖 : ˁAyn Selnaz [ Arapça "Selnaz gözü" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 35° 57' 37'' D, 36° 17' 45'' K
Babatorun mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Babturun [ Arapça "turun (?) kapısı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 4' 56'' D, 36° 17' 48'' K
Çetenli mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Baksanlı
1806 F1935 📖 📖 : Bksanos/Baksanus
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 6' 44'' D, 36° 17' 50'' K
Sivrikavak mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Cume / Com
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 2' 12'' D, 36° 17' 50'' K
Oymaklı mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Dur
1806 F1935 📖 📖 : Deyr
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 5' 27'' D, 36° 17' 52'' K
Alakent mahalle - Altınözü - Hatay
1806 📖 : Alakend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 36° 8' 34'' D, 36° 18' 14'' K
Kurtmezrası mahalle - Altınözü - Hatay
F1935 📖 : Kurtmezrası
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 10' 10'' D, 36° 18' 35'' K
Toprakhisar mahalle - Altınözü - Hatay
1806 📖 : Toprakhisar
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 32'' D, 36° 19' 7'' K
Günvuran mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Besibaba
F1935 📖 : Basnibe
Müslüman Arap/Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 44'' D, 36° 19' 16'' K
Yolağzı mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Imıkabraş
1806 1915hb 📖 📖 : Mkabros
Müslüman Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
■ Koord: 36° 3' 45'' D, 36° 19' 23'' K
Sarıbük mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 : Başarbey
F1935 📖 : Başirbe
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 15'' D, 36° 19' 31'' K
Gözecik mahalle - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 1946 📖 📖 : Fırlagöz/Fırlakgöz
F1935 📖 : Aynfwar [ Arapça ]
1806 1915hb 📖 📖 : Ferikiye/Freikiye
Arap Alevi yerleşimi
■ Koord: 36° 1' 55'' D, 36° 19' 42'' K
Keskincik mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Keskincik
1806 F1935 📖 📖 : Kşkenit/Kişkinit
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 6' 23'' D, 36° 19' 46'' K
Yarseli mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Yarseli
1806 F1935 📖 📖 : Ferzele/Farzala
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 10' 35'' D, 36° 20' 1'' K
Mayadalı mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Mayadalı
1806 F1935 📖 📖 : Maˁdala/Magdala
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 7' 5'' D, 36° 20' 13'' K
Boynuyoğun mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Batıtan
1806 F1935 📖 📖 : Betiteyn/Btetin
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 10' 8'' D, 36° 20' 27'' K
Kansu mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 : Kansu
F1935 📖 : Anso
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 5' 58'' D, 36° 20' 34'' K
Ziyaret mahalle - Altınözü - Hatay
1806 📖 : Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 37'' D, 36° 21' 5'' K
Kıyıgören mahalle - Altınözü - Hatay
1940 📖 : Kalaneşli
1806 F1935 📖 📖 : Kalanes/Kalanus
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 8' 27'' D, 36° 21' 21'' K
Hacıpaşa mahalle - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 : Hacıpaşa
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 4' 9'' D, 36° 22' 18'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.