haritada ara :   km  
Altınözü'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Hanyolu mah - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
Eski adı: Hayni
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
Kozkalesi mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kale-i Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
Enek mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Enek
F1935 📖 Venk [ Erm vank "manastır" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kamberli mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kenebiye
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Türkmen ve Sünni Arap kesimin beraber yaşadığı bir köydür. Yusuf Erbey
Yunushanı mah - Altınözü - Hatay
1946 📖 Yümüşhan
1940 📖 Yumuşhanı
F1935 📖 Mısxano
Müslüman Arap yerleşimi
Kılıçtutan mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Tepehan mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Karmanca
F1935 📖 Yarımca
Müslüman Arap yerleşimi
Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Salık
F1935 📖 Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Akambar mah - Altınözü - Hatay
1946 📖 Sev
1915hb 📖 Zaw
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Emirsu
F1935 📖 Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Akdarı mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Beyra
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Fatikli mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1946 📖 Fatihli
1915hb F1935 📖 📖 Fratikiye / Fetikiye
Müslüman Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945'te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖 Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
Erbaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 📖 Fırfırın
F1935 📖 Fırfıriye
Müslüman Arap yerleşimi
Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Babayetir
F1935 📖 Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526t 📖 Suri / Suriye [ Ar "Suriyeli (Süryani)" ]
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Şimdi Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
Altınkaya mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Paslıkaya
F1935 📖 Baslika [ Yun basílika ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Önceleri belediyesi varken, mevcut yasalar sebebiyle mahalleye dönüştürülmüştür. Yusuf Erbey
Tokaçlı mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Yonta
1915hb 📖 Cneydo [ Ar "askercik" ]
1526t 📖 Cundi [ Ar "asker" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 Yiğityolu
1940 📖 Karbeyaz
1915hb F1935 📖 📖 Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
Tokdemir mah - Altınözü - Hatay
1960 📖 Bilinger
1915hb F1935 📖 📖 Frencar / Filincer
Müslüman Arap yerleşimi
Kuyubaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
<1960 📖 Batırhan
F1935 📖 Badrhun
Müslüman Arap yerleşimi
Seferli mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Seferiye / Seferli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Mezra Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi idi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
Avuttepe mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kefer Abed [ Sür ]
Müslüman Arap yerleşimi
Atayurdu mah - Altınözü - Hatay
<1960 📖 Miraslı
F1935 📖 Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Büyükburç mah - Altınözü - Hatay
1526t 📖 B. Burç
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Kolcular mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Savaşgöz
1940 📖 Salaşgöz
F1935 📖 ˁAyn Selnaz [ Ar "Selnaz gözü" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Babatorun mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Çetenli mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Baksanlı
F1935 📖 Baksanus
Müslüman Arap yerleşimi
Sivrikavak mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖 Cume / Com
Müslüman Arap yerleşimi
Oymaklı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Dur
F1935 📖 Deyr
Müslüman Arap yerleşimi
Alakent mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kurtmezrası mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kurtmezrası
Müslüman Arap yerleşimi
Toprakhisar mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Toprakhisar
Müslüman Arap yerleşimi
Günvuran mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Besibaba
F1935 📖 Basnibe
Yolağzı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Imıkabraş
1915hb 📖 Mkabros
Müslüman Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
Sarıbük mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Başarbey
F1935 📖 Başirbe
Müslüman Arap yerleşimi
Gözecik mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Fırlakgöz
1940 📖 Fırlagöz
F1935 📖 Aynfwar [ Ar ]
1915hb 📖 Freikiye
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
Keskincik mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Keskincik
F1935 📖 Kişnit / Kişkinit
Müslüman Arap yerleşimi
Yarseli mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Yarseli
F1935 📖 Farzala
Müslüman Arap yerleşimi
Mayadalı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Mayadalı
F1935 📖 Magdala
Müslüman Arap yerleşimi
Boynuyoğun mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Batıtan
F1935 📖 Btetin
Müslüman Arap yerleşimi
Kansu mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖 Kansu
F1935 📖 Anso
Müslüman Arap yerleşimi
Ziyaret mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
Kıyıgören mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Kalaneşli
F1935 📖 Kalanes
Müslüman Arap yerleşimi
Hacıpaşa mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Hacıpaşa
Müslüman Arap yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.