Altınözü'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hanyolu mah - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
Eski adı: Hayni
Arap yerleşimi
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
  Kozkalesi mah - Altınözü - Hatay
F1935: Kale-i Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Enek
F1935: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Kamberli mah - Altınözü - Hatay
F1935: Kenebiye
Arap yerleşimi
  Yunushanı mah - Altınözü - Hatay
1946k: Yümüşhan
1940rg: Yumuşhanı
F1935: Mısxano
Arap yerleşimi
  Kılıçtutan mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946k: Salık
F1935: Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Akambar mah - Altınözü - Hatay
1946k: Sev
1915hb: Zaw
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946k: Emirsu
F1935: Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Akdarı mah - Altınözü - Hatay
F1935: Beyra
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t, F1935: Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
  Erbaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940rg: Fırfırın
F1935: Fırfıriye
Arap yerleşimi
  Fatikli mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1946k: Fatihli
1915hb, F1935: Fratikiye/Fetikiye
Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945'te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
  Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Babayetir
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526t, F1935: Suri/Suriye [ Ar "Suriyeli (Süryani)" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
  Altınkaya mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Paslıkaya
F1935: Baslika [ Yun basílika ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tokaçlı mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Yonta
1915hb: Cneyda [ Ar "askercik" ]
1526t: Cundi [ Ar "asker" ]
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
■ Hristiyan Arap köyüdür. Berk Ulusoy
  Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960k: Yiğityolu
1940rg: Karbeyaz
1915hb, F1935: Karbias/Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
  Tokdemir mah - Altınözü - Hatay
1960k: Bilinger
1915hb, F1935: Frencar/Filincer
Arap yerleşimi
  Kuyubaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960-: Batırhan
F1935: Badrhun
Arap yerleşimi
  Seferli mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 1940: Seferiye/Seferli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935: Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935: MezraTürkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi idi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
  Avuttepe mah - Altınözü - Hatay
F1935: KefrAbed
Arap yerleşimi
  Atayurdu mah - Altınözü - Hatay
1960-: Miraslı
F1935: Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükburç mah - Altınözü - Hatay
1526t: B. Burç
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kolcular mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946k: Savaşgöz
1940rg: Salaşgöz
F1935: Aynselnaz
Arap yerleşimi
  Babatorun mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1946k: Bapturum
F1935: Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Arap yerleşimi
  Çetenli mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940rg: Baksanlı
F1935: Baksanus
Arap yerleşimi
  Sivrikavak mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 1940: Cume/Com
Arap yerleşimi
  Oymaklı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940rg: Dur
F1935: Deyr
Arap yerleşimi
  Alakent mah - Altınözü - Hatay
F1935: Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtmezrası mah - Altınözü - Hatay
F1935: KurtMezrası
Arap yerleşimi
  Toprakhisar mah - Altınözü - Hatay
F1935: Toprakhisar
Arap yerleşimi
  Yolağzı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940rg: Imıkabraş
1915hb: Mkabros
Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
  Gözecik mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940, 1946krg: Fırlagöz/Fırlakgöz
F1935: Aynfwar [ Ar ]
1915hb: Freikiye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yarseli mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Yarseli
F1935: Farzala
Arap yerleşimi
  Mayadalı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940rg: Mayadalı
F1935: Magdala
Arap yerleşimi
  Boynuyoğun mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Batıtan
F1935: Btetin
Arap yerleşimi
  Kansu mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940rg: Kansu
F1935: Anso
Arap yerleşimi
  Ziyaret mah - Altınözü - Hatay
F1935: Ziyaret
Arap yerleşimi
  Kıyıgören mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Kalaneşli
F1935: Kalanes
Arap yerleşimi
  Tepehan mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Karmanca
F1935: Yarımca
Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km