haritada ara :   km  
Altıeylül'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Kutludüğün mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kutludüğün
Sarıalan mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Sarıalan
Meryemdere mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Meryemdere
Kuyualan mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kuyualan
Köyyeri mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖 Köyyeri
Dallımandıra mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Dallımandıra
Bahçedere mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Bağçedere
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Ertuğrul mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Ertuğrul
Alevi (Türk) (Amuca) yerleşimi
■ Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Köy halkı, Bulgaristan'dan gelme Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
Aliağa mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖 Kışlak
Alevi (Türk) yerleşimi
Küpeler mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Küpeler
Bağalan mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Bağalan
Çukurhüseyin mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çukurhüseyin
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Dereköy mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Dereköy
Yeşilyurt mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çoraklık
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Kirazköy mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kirazköy
Kozören mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kozören
Çiftçidere mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çiftçideresi
Aynaoğlu mah - Altıeylül - Balıkesir
Eski adı: -
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Kılcılar mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kılcılar
Karakavak mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Karakavak
Karamanlar mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Karamanlar
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Karabeyler mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Karabeyler
Dişbudak mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Dişbudak
Ortamandıra mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Ortamandıra
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Köse Süleyman ocağına bağlıdır. Manav
■ Köylünün kökeni Bergama'nın Narlıca köyüne dayanır. Mursallı
Sıvatpınar mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Sıvatpınar
Dereçiftlik mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Dereçiftlik
Beşpınar mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Beşpınar
Çınarlıdere mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çınarlıdere
Taşpınar mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1890hk 📖 Taşpınar
Kirazpınar mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kirazpınar
Gökköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Gökköy
Macarlar mah - Altıeylül (Ertuğrul bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Macarlar
Eski adı: Naldöken
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ 16. asır başında Srem'den Macar olduğu söylenen bir kısım Hristiyan (esir, yeniçeri?) Gelibolu'ya iskân edilmişti. Manav
Kabaklı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Kabaklı
Konakpınar mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Konakpınar
Cinge mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Çinge
Türkali mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Türkali
Alevi (Türk) yerleşimi
Ataköy mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Söpköy
Tayyipler mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Tayyipler
Çakıllık mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çakıllık
Yeşiller mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Yeşiller
Altıeylül ilçe - Altıeylül - Balıkesir
Eski adı: -
■ 2014 yılında Balıkesir Merkez ilçesinin bölündüğü iki yapay ilçeden biridir. Balıkesir'in 1922 yılında Yunan işgalinden kurtuluş günü anısına Altıeylül adı verildi. SN
Akçakaya mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Kesirven
Bereketli mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Mastavra [ Yun *Mástaura ]
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunan dönemindeki adı kaydedilmemiş ise de Aydın-Nazilli ve Antalya-Kaş'taki Mastaura'larla aynı olmalıdır. SN
Kozderegüvem mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kozderegüven
Taşköy mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Taşköy
Kuşkaya mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kuşkaya
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Pamukçu mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Eftelye
Y822y 📖 Pteléai [ Yun "karaağaçlar" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Aziz Theodoros Studítês'in (759-826) bir mucize gerçekleştirdiği yer olarak anılır. SN
Bayat mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Bayat [ Tr "aş." ]
Çayırhisar mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Çayırhisar
Selimiye mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Selimiye
Lt1204 📖 Achirai
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Antik Achyraoús kenti yakınında Bizans imp 2. İoannes Komnenos'un 1139 yılında inşa ettirdiği Ochyra kalesi şimdi Taşköy baraj gölü altında kalmıştır. Şimdiki kasaba 93 Harbinden sonra Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuştur. SN
Küçükbostancı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Çitnehor Tepeciği
Halalca mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Halalca
Dedeburnu mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Dedeburnu
Büyükbostancı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Çitnehor
Ayvacık mah - Altıeylül (Konakpınar bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Ayvacık
Akçaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Akçaköy
Ayşebacı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Ayşebacı
Köseler mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Köseler
Alevi (Türk) (Amuca) yerleşimi
■ Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Köy halkı, Bulgaristan'dan gelme Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
İnkaya mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 İnkaya
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Yakupköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Yakupköy
Ovaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖 Atranas / Adranas [ AnaD Atramissós? ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1521 senesinde 27 hâneli Tımar arazisi olan yerleşimde bulunan iki değirmen Giridizade Mehmet Paşa'ya âitti. 93 Harbinden sonra Bulgaristan Haskovo Yazla köyünden 4 kardeş hâricinde 60 hâne muhâcir köyün bir mahallesine iskân edilmiştir. Haskovo'da Yazla köyünün komşusu Dereköylü muhâcirler Balya'da Yarışalanı mevkiine iskân edilmiştir. Manav
Orhanlı mah - Altıeylül (Çağış bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Orhaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Güney Marmara'da yapılan en geniş katılımlı 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nü anma etkinliklerinden birisi (1992-1993 yılları) bu köyde gerçekleştirildi. Perit Taymaz
Paşaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Paşaköy
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
Atköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Atköy
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunanistan Larissa muhâcirleri köyün altında hânelerini kurdular. Bulgaristan Veliko Trnovo muhâcirleri ise köyün yukarı mahallesinde Manavlarla yanyana oturdular. Manav
Çiftlik mah - Altıeylül (Çağış bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kanlıkavak
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Ayvatlar mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Ayvatlar
Yörük yerleşimi
Karaman mah - Altıeylül - Balıkesir
1902hk 📖 Karaman
Köylü mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 Köylü
Aslıhan mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h 📖 Aslıhan
AslıhanTepeciği mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Aslıhan Tepeciği
Karakaya mah - Altıeylül (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Karakaya
Balıklı mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Mendexora
1702 📖 Mandraxori [ Yun mandraxôri "çit köy, ağıl köy" ]
Akarsu mah - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖 İrvana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Rum yerleşimi olan Sardunya, köy merkezininin güney batı kısmında yer almaktaydı. Manav
Çandır mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Çandır
Kürse mah - Altıeylül (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Kürs
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Razgrad'ın Karağaç (Brestovene) köyünden 93 Harbiyle gelen muhâcirlerin bir kısmı Edirne, Gelibolu üzerinden Biga'ya vardıktan bir müddet sonra Rum Ortodoksların oturduğu bu köye taşınmıştır. Muhtemelen Rum Ortodoks ile Rumeli muhâciri köyde berâber yaşamıştır çünkü kekeme Rum'un kilise yerine Kürse dediği zikredilir. Manav
Ovabayındır mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Ovabayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
Y200~ 📖 Áttaos / Attaia
■ Barrington Atlas'a göre antik Attaea adlı yerleşimdir. Ancak bu tespit Strabon'un Attaea, Plinius'un Mysia'daki Attaleia adıyla andığı yerlerle uyuşmamaktadır. TİB 13 sf. 435 Áttaos adını verir. SN
Yenice mah - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖 Yenice


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.